Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận

130 543 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 21:35

Luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, khóa luận, cao học, đề tài . về thực trạng sản xuất rau và rau an toàn trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 104 4.5. ðề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an. tôi thực hiện ñề tài " ;Nghiên cứu thực trạng và ñề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang và vùng phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố bắc giang và vùng phụ cận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn