Đập đá ở Côn lôn

11 467 6 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 17:10

Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn TiÓu MÉn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn I. Giíi thiÖu chung 1. T¸c gi¶ - Phan Châu Trinh 1872-1962. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng. - Văn chính luận của ông rất hùng biện, đanh thép, thơ văn trữ tình đều thấm đẫm tinh thần yêu nước và dân chủ. 2. Văn bản - Hoàn cảnh sáng tác: Khi bị đi đày - Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật - Chủ đề: người tù cách mạng TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn I.Giíi thiÖu chung 2. Văn bản 1. T¸c gi¶ Đập đá ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi non Xách búa đánh tan năm bảy đống Ra tay đập bể mấy trăm hòn Tháng ngày bao quản thân sành sỏi Mưa nắng càng bền dạ sắt son Những kẻ vá trời khi lỡ bước Gian nan chi kể việc con con. II. Đọc- hiểu văn bản 1. Đọc - Chú thích. - Bố cục : 2 phần TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn I.Giíi thiÖu chung 2. Văn bản 1. T¸c gi¶ II. Đọc- hiểu văn bản 1. Đọc 2. Phân tích a. Bốn câu thơ đầu Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn -Tư thế: Hiên ngang Xách búa đánh tan năm bảy đống Ra tay đập bể mấy trăm hòn Xách búa đánh tan năm bảy đống Ra tay đập bể mấy trăm hòn Lừng lẫy làm cho lở núi non - Động từ mạnh , giọng hào sảng, - Công việc : khổ cực nghệ thuật đối - Hành động : quả quyết, mãnh liệt, phi thường Hình tượng: uy nghi, lẫm liệt b. Bốn câu thơ cuối. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi Mưa nắng càng bền dạ sắt son - Hình ảnh: ẩn dụ , - Tinh thần bất khuất, kiên định. Những kẻ vá trời khi lỡ bước Gian nan chi kể việc con con - Bút pháp lãng mạn, Khẳng định: tư thế,bản lĩnh và ý chí Bút pháp lãng mạn, giọng điệu hào hùng Hình tượng: lẫm liệt, bất khuất. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi Mưa nắng càng bền dạ sắt son nghệ thuật đối nghệ thuật đối Ghi nhớ:SGK. III. Luyện tập KQ KQ D A N C H U H A O H U N G H I E N N G A N G Đ O I L A N G M A N B O Q U A N 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn - Học bài cũ. - Soạn văn bản: Ông đồ (Vũ Đình Liên) [...]... Tiết 61Phan Chõu TrinhVn bản : p ỏ Cụn LụnI.Giới thiệu chung2. Vn bn 1. Tác giảp ỏ ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi nonXách búa đánh tan năm bảy đốngRa tay đập bể mấy trăm hònTháng ngày bao quản thân sành sỏiMưa nắng càng bền dạ sắt sonNhững kẻ vá trời khi lỡ bướcGian nan chi kể việc con con.II. Đọc- . Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan Châu Trinh Văn b¶n : Đập đá ở Côn Lôn TiÕt 61 Phan. b¶n : Đập đá ở Côn Lôn I.Giíi thiÖu chung 2. Văn bản 1. T¸c gi¶ Đập đá ở Côn Lôn Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi non Xách búa đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đập đá ở Côn lôn, Đập đá ở Côn lôn, Đập đá ở Côn lôn

Bình luận về tài liệu dap-da-o-con-lon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP