Nhà văn nga lép tôn xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người.

2 67 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2018, 09:53

Nhà văn Nga Lép Tônxtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường.... Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người.Người đăng: Bảo Chi Ngày: 29052017Bài tập 2 (SGK trang 22)Nhà văn Nga Lép Tônxtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người.Bài làm:Dàn ý chi tiếta. Mở bàiGiới thiệu, dẫn dắt vấn đề tư tưởng, đạo lí cần nghị luận.b. Thân bài Giải thích và bàn luận Lí tưởng là cái đích tốt đẹp để con người hướng tới. Cuộc sống ở trong câu nói của Lep Tônxtôi là chỉ giá trị sống trong cuộc đời của mỗi người. Câu nói của Lep Tônxtôi nêu vai trò của lí tưởng ở hai mức độ: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường: Không có lí tưởng thì hành động của con người không có phương hướng. Lí tưởng giúp cho con người không đi lạc đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Sống không có mục đích, không có lí tưởng, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Có lí tưởng, con người có động lực thúc đẩy, có nghị lực để vượt qua thử thách, hướng tới mục đích sống rõ ràng, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Suy nghĩ về vai trò của lí tưởng đối với cuộc sống của mỗi người. Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ có thể làm hại cuộc đời của một người và nhiều người. Lý tưởng sống đẹp đẽ sẽ tạo động lực cho chúng ta thực hiện những hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng tạo, tạo niềm vui trong cuộc sống. Suy nghĩ của bản thân về ý kiến của Lep Tônxtôi: Con người sống phải biết lựa chọn lí tưởng và có hướng phấn đấu thực hiện lí tưởng. Vấn đề bức thiết đặt ra cho mỗi học sinh sau khi rời ghế nhà trường là lựa chọn một nghề nghiệp đúng với ý thích và khả năng của bản thân, sẽ phấn đấu hết mình vì lí tưởng nghề nghiệp mình đã theo đuổi.c. Kết bài Khái quát lại vấn đề. Nêu ý nghĩa và rút ra bài học nhận thức từ tư tưởng đạo lí đã nghị luận.Xem toàn bộ: Soạn văn hay: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Văn 12 tập 1 ... sống * Suy nghĩ thân ý kiến Lep Tôn- xtôi: - Con người sống phải biết lựa chọn lí tưởng có hướng phấn đấu thực lí tưởng - Vấn đề thiết đặt cho học sinh sau rời ghế nhà trường lựa chọn nghề nghiệp... phấn đấu lí tưởng nghề nghiệp theo đuổi c Kết - Khái quát lại vấn đề - Nêu ý nghĩa rút học nhận thức từ tư tưởng đạo lí nghị luận Xem toàn bộ: Soạn văn hay: Nghị luận tư tưởng, đạo lí - Văn 12...- Lý tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ làm hại đời người nhiều người - Lý tưởng sống đẹp đẽ tạo động lực cho thực hành động đẹp, tạo nên niềm say mê sáng tạo, tạo niềm vui sống * Suy nghĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà văn nga lép tôn xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người., Nhà văn nga lép tôn xtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống. Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống của con người.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn