De kiem tra: Ngu van 9

19 345 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 14:10

Phòng GD - ĐT Nam Sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra Lớp : 9C Môn : Tiếng Việt Họ và Tên : ( Thời gian làm bài : 15 phút ) Điểm Nhận xét của giáo viên Đề bài : A . Trắc nghiệm : ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng . Câu 1 : Câu tục ngữ " Nói có sách , mách có chứng " phù hợp với phơng châm hội thoại nào ? A . Phơng châm về chất . C . Phơng châm quan hệ . B . Phơng châm về lợng . D . Phơng châm cách thức . Câu 2 : Để không vi phạm các phơng châm hội thoại ta cần phải làm gì ? A . Nắm đợc các đặc điểm của tình huống giao tiếp . C . Biết im lặng khi cần thiết . C . Hiểu rõ nội dung mình định nói . D . Phối hợp nhiều cách nói khác nhau . Câu 3 : Nhận định nào nói đúng đặc điểm của thuật ngữ ? A . Mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm . C . Cả A , B đúng . B . Thuật ngữ không có tính biểu cảm . D . Cả A , B đều sai . Câu 4 : Từ " đầu " trong dòng nào sau đây không đợc dùng theo nghĩa gốc ? A . Đầu bạc răng long . C . Đầu non cuối bể . B . Đầu súng trăng treo . D . Đầu sóng ngọn gió . B . Tự luận : ( 8 điểm ) Câu 1 : ( 6 điểm ) Hãy dẫn nội dung câu nói sau đây theo hai cách dẫn : dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp . Suy cảm về Nguyễn Trãi nhà thơ Phạm Hổ có viết : " Đó là niềm vui lớn cộng nỗi đau dài Tích lại đời thành chất ngọc ức Trai " Câu 2 : ( 2 điểm ) Hãy chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích giá trị của chúng trong câu thơ sau : Quê hơng là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hơng là đờng đi học Con về rợp bớm vàng bay . ( " Quê hơng " - Đỗ Trung Quân ) 1 Phòng gd - Đt Nam Sách Bài kiểm tra Trờng THCS Nam Hồng Môn: Tiếng Việt Họ và Tên : ( Thời gian làm bài : 45 phút ) Lớp: 9B Tiết số: 155 Tuần 33 Điểm Lời phê của giáo viên A. Phần I - Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng. 1. Câu 1: ( 0,25 đ ) Tác phẩm:" Làng" đợc viết theo thể loại nào? A. Tiểu thuyết. C. Hồi kí. B. Truyện ngắn. D. Tuỳ bút. 2. Câu 2: ( 0,25 đ ) Nhân vật chính trong: " Lặng lẽ Sa Pa" là ai? A. Ông hoạ sĩ. C. Cô kĩ s nông nghiệp. B. Anh thanh niên. D. Bác lái xe. 3. Câu 3: ( 0,25 đ ) Truyện:" Chiếc lợc ngà" chủ yếu viết về điều gì? A. Tình cha con trong h/ cảnh chiến tranh. B.Tình đồng chí của những ngời CM. C. Tình quân dân. D. Cả A, B đúng. 4. Câu 4: ( 0,5 đ ) Nhân vật Nhĩ trong :" Bến quê" đã cảm nhận điều gì về Liên, ngời vợ của anh? A. Tần tảo, chịu đựng hy sinh. C. Đảm đang, tháo vát. B. Vất vả, giản dị. D. Thông minh, giỏi giang trong công việc. 5. Câu 5: ( 0,25 đ ) Vai kể trong:" Những ngôi sao xa xôi" là ai? A. Tác giả. C. Nho. B. Phơng Định. D. Thao. 6. Câu 6: ( 0,5 đ ) Nội dung chính của truyện ngắn: " Những ngôi sao xa xôi" là gì? A. Cuộc sống gian khổ ở Trờng Sơn. C. Vẻ đẹp của những cô gái TNXP. B. Vẻ đẹp của ngời lính lái xe. D. Vẻ đẹp của những ngời lính công binh. B. Phần II Tự luận ( 8 điểm ) 1. Câu 1: ( 2 điểm ) Hãy tóm tắt truyện ngắn: " Bến quê" Nguyễn Minh Châu trong khoảng 7 8 câu. 2. Câu 2: ( 6 điểm ) Nêu cảm nhận của em về nhân vật Phơng Định trong truyện ngắn: " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. 2 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nam s¸ch Trêng THCS Nam Hång Bµi kiÓm tra 3 Môn: Tiếng Việt Lớp: 9B ( Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian giao đề ) Họ và tên: Điểm Nhận xét của giáo viên Đề bài: A. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các sau sau đây: Câu 1: ( 0,25 điểm ) Trong những câu hỏi sau, câu nào không liên quan đến đặc điểm của tình huống giao tiếp? A. Nói với ai? C. Có nên nói quá không? B. Nói khi nào? D. Nói ở đâu? Câu 2: ( 0,25 điểm ) Các phơng châm hội thoại là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 3: ( 0,25 điểm ) Nhận định nào nói đúng nhất những việc chúng ta cần phải làm khi muốn lựa chọn đúng từ ngữ xng hô trong hội thoại? A. Xem xét tính chất của tình huống giao tiếp. C. Cả A, B đúng. B. Xem xét quan hệ giữa ngời nói với ngời nghe. D. Cả A, B sai. Câu 4: ( 0,25 điểm ) Dòng nào có chứa từ ngữ không phải là từ ngữ xng hô trong hội thoại? A. Ông, bà, bố, mẹ, cô, dì. C. Anh, chị, bạn, con ngời. B. Chúng tôi, chúng ta, chúng nó. D. Thầy, em, con, cháu. Câu 5: ( 0,5 điểm ) Cho các từ sau: Đồng âm, đồng bào, đồng môn. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây: a. .là những ng ời học cùng một thầy. b. .là những từ có cách phát âm giống nhau nh ng khác nhau về nghĩa. Câu 6: ( 0,25 điểm ) Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển của từ vựng Tiếng Việt? A. Tạo từ ngữ mới. C. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo ý nghĩa của các từ cổ. B. Mợn từ ngữ của tiếng nớc ngoài. D. Cả A, B đúng. Câu 7: ( 0,25 điểm ) Thế nào là cách cấu tạo từ ngữ mới? A. Chủ yếu là dùng các tiếng có sẵn ghép lại với nhau. B. Phải đa vào các từ ngữ có sẵn nhiều lớp nghĩa hoàn toàn mới. C. Phải chuyển lớp nghĩa ban đầu của từ này sang một lớp nghĩa đối lập. D. Kết hợp cả B và C. B. Phần tự luận: ( 8 điểm ) Câu 1: ( 6 điểm ) Viết đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp có nội dung liên quan đến câu tục ngữ sau: " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ". 4 Câu 2: ( 2 điểm ) Tìm các trờng từ vựng và phân tích ý nghĩa của các trờng từ vựng ấy trong bài thơ sau: o đỏ o đỏ em đi giữa phố đông, Cây xanh cũng nh ánh theo hồng. Em đi lửa cháy trong bao mắt, Anh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phơng ) Phòng GD - ĐT nam sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra Môn: Tiếng Việt Lớp: 9C ( Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian giao đề ) 5 Họ và tên: Điểm Nhận xét của giáo viên Đề bài: A. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Câu 1: ( 0,5 điểm ) ý nào sau đây nêu nhận xét không đúng về khởi ngữ? A. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trớc chủ ngữ. B. Khởi ngữ nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu. C. Có thể thêm một số quan hệ từ trớc khởi ngữ. D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu đợc ở trong câu. Câu 2: ( 0,25 điểm ) Câu nào sau đây không chứa thành phần biệt lập cảm thán? A. Chao ôi, bông hoa đẹp quá. C. Có lẽ ngày mai mình đi Hà Nội. B. ồ, ngày mai đã là vhủ nhật rồi. D. Kìa trời ma. Câu 3: ( 0,25 điểm ) Trong những câu sau, câu nào có độ tin cậy cao nhất? A. Chắc là. C. Chắc hẳn. B. Có vẻ nh. D. Chắc chắn. Câu 4: ( 0,25 điểm ) Trong những câu sau, câu nào có chứa thành phần phụ chú? A. Này hãy đến đây nhanh lên. C. Mọi ngời, kể cả nó đều đã đi rồi. B. Chao ôi! Đêm trăng đẹp quá! D. Tôi đoán chắc anh sẽ đến. Câu 5: ( 0,5 điểm ) Dòng nào trong đoạn hội thoại sau có chứa hàm ý? A. Tối mai đi xem phim với tớ đi! C. Chán quá! B. Tối mai mẹ mình đi làm. D. ừ, đành vậy. Câu 6: ( 0,25 điểm ) Từ " có lẽ" trong câu:" Có lẽ, trời sắp ma." thuộc thành phần nào? A. Thành phần trạng ngữ. C. Thành phần bổ ngữ. B. Thành phần tình thái. D. Thành phần cảm thán. B. Phần tự luận: ( 8 điểm ) Câu 1: ( 3 điểm ) Gạch chân thành phần biệt lập trong các câu sau đây: a. Chẳng lẽ ông ấy không biết. b. Ôi những buổi chiều ớt đẫm lá cọ! c. Tha ông, ta đi thôi ạ! Câu 2: ( 5 điểm ) Viết một đoạn văn ngắn ( 5 -7 câu ) có sử dụng phép liên kết câu. . . . . . . 6 .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… . … … ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… … 7 . . Phòng giáo dục và đào tạo nam sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra Môn: Văn học Lớp: 9B ( Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian giao đề ) Họ và tên: Điểm Nhận xét của giáo viên Đề bài: A. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Câu 1: ( 0,25 điểm ) Bài thơ " Đồng chí " ra đời vào thời kì nào? A. Trớc Cách mạng Tháng Tám. C. Trong kháng chiến chống Mỹ. B. Trong kháng chiến chống Pháp. D. Sau năm 1975. 8 Câu 2: ( 0,25 điểm ) Nhận định nào nói đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh ngời lính lái xe trong " Bài thơ về tiểu đội xe không kính "? A. Có t thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm. C. Cả A, B đúng. B. Lạc quan, yêu đời, sẵn sàng hi sinh. D. Cả A, B sai. Câu 3: ( 0,25 điểm ) Bài thơ " Đoàn thuyền đánh cá " đợc viết theo hành trình của một chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá. Đúng hay sai? A. Đúng . B. Sai. Câu 4: ( 0,25 điểm ) Nhân vật trữ tình trong bài thơ " Khúc hát ru những em bé lớn trên l- ng mẹ " là ai? A. Ngời mẹ. C. Nhà thơ. B. Em Cu Tai. D. Anh bộ đội. Câu 5: ( 0,25 điểm ) Tác phẩm " Làng " của Kim Lân đợc viết theo thể loại nào. A. Tiểu thuyết. C. Hồi kí. B. Truyện ngắn. D. Tuỳ bút. Câu 6: ( 0,25 điểm ) Tuyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa " có mấy nhân vật? A. Một. C. Ba. B. Hai. D. Bốn. Câu 7: ( 0,25 điểm ) Truyện ngắn: " Chiếc lợc ngà " viết về điều gì? A. Tình cảm cha con trong cảnh ngộ chiến tranh. C. Tình quân dân. B. Tình cảm đồng chí của những cán bộ cách mạng. D. Cả A, B đúng. Câu 8: ( 0,25 điểm ) Bài thơ: " nh trăng " đợc viết cùng thể thơ với bài nào sau đây? A. Cảnh khuya. C. Lợm. B. Đập đá ở Côn Lôn. D. Đêm nay Bác không ngủ. B. Phần tự luận: ( 8 điểm ) Câu 1: ( 6 điểm ) Viết đoạn văn ngắn phát biểu suy nghĩ của em về hình ảnh bé Thu trong: " Chiếc lợc ngà " của Nguyễn Quang Sáng. Câu 2: ( 2 điểm ) Vì sao tác giả Bằng Việt lại đặt nhan đề bài thơ là: " Bếp lửa "? . . . . . . . . 9 .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… .… ………………………………………………………………………………………………… . … … ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… … 10 [...]... phòng giáo dục và đào tạo nam sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra chất lợng học kì I năm học 2008 20 09 Họ và tên: Môn: Ngữ văn Lớp: . ( Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao ®Ò )…………13 Phòng GD - ĐT Nam Sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra Lớp : 9C Môn : Tiếng ViệtHọ và Tên : ( Thời gian làm bài : 15 phút )Điểm Nhận xét của giáo viênĐề bài :A . Trắc nghiệm... nhất hoặc thứ ba. 19 ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phòng giáo dục và đào tạo nam sách Trờng THCS Nam Hồng Bài kiểm tra Môn: Văn họcLớp: 9B ( Thời gian làm... " ra đời vào thời kì nào? A. Trớc Cách mạng Tháng Tám. C. Trong kháng chiến chống Mỹ. B. Trong kháng chiến chống Pháp. D. Sau năm 197 5.8 Phòng gd - Đt Nam Sách Bài kiểm traTrờng THCS Nam Hồng Môn: Tiếng Việt Họ và Tên : ( Thời gian làm bài : 45 phút )Lớp: 9B Tiết số: 155 Tuần 33Điểm Lời phê của giáo viênA. Phần I - Trắc nghiệm: ( 2 điểm ) HÃy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng.1.... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …10 Đáp án và biểu điểmMôn: Ngữ văn 9 Câu 1: ( 1,5 điểm ) Bài làm phải đảm bảo đợc các yêu cầu sau: + Đoạn văn khoảng 8 10 câu. + Bám sát lời thơ của Nguyễn Du nhng phải biến thành lời văn xuôi của bản thân mình. + Không phân tích, bình luận, nêu cảm xúc hoặc ấn tợng của ngời viết.15 ... thơ: " Viếng lăng Bác " Viễn Phơng.Câu 2: ( 6 điểm ) Nêu cảm nhận của em về những câu thơ sau đây: " Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời!" ( " Sang thu" Hữu Thỉnh ).....................12 Câu 2: ( 1 điểm ) Bài viết phải nêu đợc các ý sau: - Hai câu thơ đầu: Nghệ thuật... Vẻ đẹp của những cô gái TNXP.B. Vẻ đẹp của ngời lính lái xe. D. Vẻ đẹp của những ngời lính công binh.B. Phần II Tự luận ( 8 điểm ) 1. Câu 1: ( 2 điểm ) HÃy tóm tắt truyện ngắn: " Bến quê" Nguyễn Minh Châu trong khoảng 7 8 câu.2. Câu 2: ( 6 điểm ) Nêu cảm nhận của em về nhân vật Phơng Định trong truyện ngắn: " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê.2 .Phòng... Lợm. B. Đập đá ở Côn Lôn. D. Đêm nay Bác không ngủ. B. Phần tự luận: ( 8 điểm )Câu 1: ( 6 điểm ) Viết đoạn văn ngắn phát biểu suy nghĩ của em về hình ảnh bé Thu trong: " Chiếc lợc ngà " của Nguyễn Quang Sáng.Câu 2: ( 2 điểm ) Vì sao tác giả Bằng Việt lại đặt nhan đề bài thơ là: " Bếp lửa "? …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 9 ... …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 9 .…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….... bể . B . Đầu súng trăng treo . D . Đầu sóng ngọn gió .B . Tự luận : ( 8 điểm ) Câu 1 : ( 6 điểm ) HÃy dẫn nội dung câu nói sau đây theo hai cách dẫn : dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp . Suy cảm về Nguyễn TrÃi nhà thơ Phạm Hổ có viết : " Đó là niềm vui lớn cộng nỗi đau dài Tích lại đời thành chất ngọc ức Trai "Câu 2 : ( 2 điểm ) HÃy chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích giá trị của chúng . " Con cò " của Chế Lan Viên đợc sáng tác vào năm nào? A. 196 0. C. 196 2. B. 196 1. D. 196 3. Câu 2: ( 0,25 điểm ) Bài thơ: " Mùa xuân nho nhỏ",. truyện ngắn:" Chiếc lợc ngà " ( Văn 9 Tập I ) của Nguyễn Quang Sáng. Đáp án và biểu điểm Môn: Ngữ văn 9 Câu 1: ( 1,5 điểm ) Bài làm phải đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra: Ngu van 9, De kiem tra: Ngu van 9, De kiem tra: Ngu van 9

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-ngu-van-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP