Vận dụng quy trình lập kế hoạch để phân tích kế hoạch hình thành Iphone

23 75 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 22:58

... Laurene Powell (1991–2011) Con Chữ ký KẾ HOẠCH TẠO RA IPHONE II Giới thiệu Iphone 2G Nội dung Quy trình lập kế hoạch Quy trình lập kế hoạch q trình chức kế hoạch tổ chức tiến hành Quy trình gồm... Quyết định kế hoạch: Sau đánh giá lựa chọn phương án tối ưu thời điểm thực định, nhà quản lý định thực số phương án không dùng phương án tốt Kế hoạch chiến lược hình thành nên Iphone 20 07 BƯỚC 1:... lợi - - • • • Chiến lược phân phối: + Tạo điều kiện cho tổ chức trung gian + Sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa để tiết kiệm chi phí + Dịch vụ tài cho nhà bán lẻ Chiến lược giá: + Chiếc iPhone
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy trình lập kế hoạch để phân tích kế hoạch hình thành Iphone, Vận dụng quy trình lập kế hoạch để phân tích kế hoạch hình thành Iphone, Lịch sử ra đời và hình thành Apple

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn