giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua)

48 144 3 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 04:10

TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A TUẦN 20 NGÀY MÔN DẠY TÊN BÀI DẠY Hai Tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ Toán Luyện tập Đạo đức Em yêu quê hương ( T2) Lòch sử Ôn tập :Chín năm kháng chiến bảo vệ độclập. Ba Hát Toán Diện tích hình tròn Chính tả N-V : Cánh cam lạc mẹ LTVC Mở rộng vốn từ : Công dân Kể chuyện Kể chuyện đã nghe , đã đọc Tư Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt cho Cách Mạng Thể dục Toán Luyện tập Khoa học Sự biến đổi hóa học Đòa lí Châu Á ( TT ) Năm TLV Tả người ( KTV ) Toán Luyện tập chung Khoa học Năng lượng Mó thuật Kó thuật Chăm sóc gà Sáu TLV Lập chương trình hoạt động Thể dục Toán Giới thiệu biểu đồ hình quạt LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ SHL Sinh hoạt Tuần 20 Lê Minh Hoàng 1 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A Thứ hai, ngày …… tháng …01… năm 2009 …… Tiết dạy : Tập đọc Tiết 39: THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ ( Đại việt sử kí toàn thư ) I. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật. - Hiểu nghóa các từ: thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu… - Hiểu ý nghóa truyện: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ- một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. - Kính trọng thái sư Trần Thủ Độ một người cư xử gương mẫu nghiêm minh II. ĐDDH - Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG GV HS 1’ 4’ 1’ 9’ 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ :: Người công dân số Một - GV gọi HS đọc bài . - Vở kòch muốn nói lên điều gì ? - Người công dân số một là ai ? - Hãy nêu nội dung bài - GV nhận xét , ghi điểm. 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Trần Thủ Độ (1194- 1264), người có công lớn trong việc sáng lập nhà Trần và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Nguyên, bài đọc là mẩu chuyện về tấm gương giữ nghiêm phép nước của ông. b. Luyện đọc: - Gọi HS đọc toàn bài - Chia đoạn luyện đọc, tìm hiểu - KTSS, hát . - 4 HS đọc phân vai, trả lời câu hỏi. - Vở kòch ca ngợi lòng yêu nước , tầm nhìn xa và quyết tâm cứ nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành . - Nguyễn Tất Thành - Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra nước ngoài tìm con đờng cứu nước, cứu dân - HS khá đọc cả bài - Chia đoạn: 3 đoạn. Lê Minh Hoàng 2 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 10’ 10’ - Học sinh đọc nối tiếp : - Lượt 1: GV kết hợp sửa lỗi phát âm, giọng đọc không phù hợp - Lượt 2: GV kết hợp giải nghóa từ SGK - Cho HS đọc theo cặp - Hướng dẫn HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài c. Tìm hiểu:  Yêu cầu HS đọc đoạn 1 - Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ? - GV nói: Cách cư xử này của Trần Thủ Độ có ý răn đe những kẻ có ý đònh mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước - Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn - Hướng dẫn đọc diễn cảm  Yêu cầu HS đọc đoạn 2 - Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lý như thế nào? - Giải thích từ: + Thềm cấm: khu vự cấm trước cugn vua + Khinh nhờn: coi thường + Kể rõ ngọn ngành: nói rõ đầu đuôi sự việc - Hướng dẫn đọc diễn cảm  Yêu cầu HS đọc đoạn 3 - Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ? + Đ 1: Từ đầu đến . . . tha cho + Đ 2: Một lần. . . thưởng cho. + Đ 3: Đoạn còn lại. -HS nối tiếp nhau đọc đoạn. - Luyện đọc: kêu van, quân hiệu, khinh nhờn, chuyên quyền, HS khuyết tật: kêu van, chuyên quyền - HS đọc cặp nối tiếp  Nhận xét - 1 – 2 HS đọc cả bài  Nhận xét - Lắng nghe - HS đọc thầm đoạn 1 - Ông đã đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân để phân biệt với những người câu đương khác - 1 HS đọc đoạn 1 - 2 HS đọc. 2 HS khác thi đọc diễn cảm - HS đọc thầm đoạn 2 - … không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa - 3 HS đọc theo cách phân vai ( người dẫn chuyện, Linh Từ Quốc Mẫu, Trần Thủ Độ) - Nhận xét - HS đọc thầm đoạn 3 - Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng Lê Minh Hoàng 3 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 5’ - Giải nghóa từ: + Chầu vua: vào triều nghe lệnh của vua + Chuyên quyền: nắm mọi quyền hành và tự ý quyết đònh mọi việc + Tâu xằng: tâu sai sự thật - Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ? Ý nghóa nội dung bài là gì? - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3 - Cho HS đọc diễn cảm cả bài - Nhận xét 4.Củng cố - dặn dò: - HS nhắc lại ý nghóa nội dung câu chuyện -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - Ông cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước * Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ, một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. - 4 HS đọc theo cách phân vai( ngời dẫn chuyện, viên quan, vua, Trn Thủ Độ) - HS đọc phân vai ( 2 lượt) - HS nêu            Tiết dạy : Toán TIẾT 96 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU : - Củng cố tính chu vi hình tròn, đường kính, bán kính - Rèn kỹ năng tính thành thạo, đúng, chính xác, - Thích học toán, vận dụng vào đời sống. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG GV HS 4’ 2. Bài cũ : Chu vi hình tròn Gọi 2 HS lên bảng. Tính chu vi hình tròn có: - 2 HS lên bảng a. C = d x 3,14 = 1,5 x 3,14 = 4,71(m) b. C = r x 2 x 3,14 = Lê Minh Hoàng 4 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 1’ 8’ 5’ 10’ a. d = 1,5 m b. r = 2 1 m - Nêu quy tắc , côgn thức tính chu vi hình tròn - GV nhận xét , ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Nội dung: Bài 1/99: - GV nhận xét , ghi điểm. Bài 2/99 : Đường kính hình tròn = chu vi : 3,14 Bán kính = đường kính : 2 - Nhận xét, ghi điểm Bài 3 /99: 2 1 x 2 x 3,14 = 3,14 (m) - Hs nêu - Hs nhận xét - 1 HS đọc đề. Nêu quy tắc tính - Làm theo tổ. 3 HS lên bảng . - N. xét - 1 HS đọc yêu cầu. Lớp theo dõi. - Nêu yêu cầu Làm theo tổ. 2 HS lên bảng. N.xét Bài giải a. Đường kính hình tròn: 15,7 : 3,14 = 5 (m) b. Bán kính hình tròn: 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm) Đáp số: a. 5m b. 3 dm - 1 HS đọc đề bài. Nêu yêu cầu - Làm bài tập. 1 em lên bảng - Nhận xét Bài giải a. Chu vi bánh xe: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m) Lê Minh Hoàng 5 Bài giải Chu vi hình tròn: a. 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m) b. 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (m) c. cmcmcm 2 5 5,2 2 1 2 == 2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm) Hoặc : )(7,1514,32 2 5 cmxx = Đáp số: a. 56,52 m ; b . 27,632 m; c. 15,7 cm TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 5’ 2’ - GV nhận xét , ghi điểm. Bài 4 /99: 4 . Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách tính chu vi, đường kính, bán kính hình tròn - Gv nhận xét tiết học , về nhà học bài , chuẩn bò bài sau : Diện tích hình tròn . b. Số mét bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng: 2,041 x 10 = 20,41 (m) Số mét bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng: 2,041 x 100 = 204,1 (m) Đáp số: a. 2,041m b. 20,41m c. 204,1 m - 1 HS đọc đề bài. Làm, phát biểu - Nhận xét Chuy vi nửa hình tròn (H ) 6 x 3,14 : 2 + 6 = 15,42 (m) Khoanh vào D là đúng            Tiết dạy : Đạo đức TIẾT 20 : EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: - HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hương - Biết bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đén tình yêu quê hương. - Nêu được những việc cần làm thể hiện tình yêu quê hương cụ thể, phù hợp với khả năng. II. ĐDDH Thẻ màu xanh, đỏ Giấy khổ to, bút lông III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG GV HS 4’ 2. Bài cũ : Gọi HS nêu những biểu hiện về tình yêu quê hương. - HS nêu : + Giữ truyền thống dân tộc về phong tục, văn hoá. + Góp công sức, tiền của để xây Lê Minh Hoàng 6 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 1’ 13’ 15’ - Nhận xét 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Nội dung: HĐ 1: Thảo luận - nhóm MT: HS biết bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hương. + Cách tiến hành: - Thẻ xanh tán thành (T) - Thẻ đỏ không tán thành (K) - Nhận xét, số HS tán thành, không tán thành ghi số lượng lên bảng. HĐ 2: Trình bày tranh, ảnh, bài hát, . . . về dựng quê hương + Giữ gìn đường phố, ngõ xóm luôn sạch đẹp. + Tham gia là vệ sinh trường lớp. làng xóm. - Trao đổi cặp đôi - HS trao đổi với bạn cùng bàn - Bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ước. - Giải thích lý do Lê Minh Hoàng 7 1. Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương.(T) 2. Chỉ cần đóng góp nhiều tiền của là đã rất yêu quê hương. (K) 3. Giới thiệu quê hương mình với những bạn bè khác. .(T) 4. Chỉ khi đi xa, sống xa quê hương ta mới yêu quê hương. (K) 5. Yêu quê hương ta phải bảo vệ cảnh quan quê hương, bảo vệ các di tích kòch sử. .(T) 6. Chỉ cần xây dựng quê hương tại nơi mình sống. (K) 7. Người nghèo yêu quê hương bằng cách nhớ về quê hương, đóng góp tiền của là trách nhiệm của người giàu. (K) 8. Cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, đặc trưng của quê hương. . (T) 9. Phấn đấu hoạc tập tốt sau đó trở về làm việc giúp quê hương phát triển cũng là yêu quê hương. .(T) 10. Yêu quê hương cũng là yêu gia đình, bố mẹ, yêu giọng nói quê hương, cảnh vật quê hương. .(T) TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A quê hương. MT: Củng cố bài thông qua các cảnh đẹp, phong tục, tập quán, . . . về quê hương. + Cách tiến hành: - Các nhóm trình bày ghi lên phiếu học tập - Nhận xét chung - Nêu suy nghó, nhận xét về quê hương đất nước. - Để quê hương ngày càng phát triển, em phải là gì? 4. Củng cố - dặn dò: - Cho HS nghe bài hát “Quê hương” (lời thơ của Đỗ Trung Quân). - Thực hành những điều đã học góp phần thể hiện tình yêu quê hương. - GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở các em còn chưa cố gắng. - HS làm việc theo nhóm: nhóm tranh ảnh, nhóm thơ ca, nhóm nhà văn, . . . - HS làm việc theo nhóm trình bày VD: Nhóm họa só ( sưu tầm tranh ảnh hoặc vẽ) giới thiệu cảnh đẹp của đất nước, quê hương đòa danh ở trên nước ta. + Nhóm thơ ca: sưu tầm đọc các bài thơ nói về quê hương đất nước + Nhóm nhà văn: Đọc bài văn, đoạn văn ca ngợi vẻ đẹp của đất nước hoặc phong tục, tập quán hay những làng nghề truyền thống, . . . - Đất nước, quê hương đâu cũng đẹp, có những phong tục, tập quán tốt cần giữ gìn phát huy. - Làm việc có ích để quê hương ngày càng phát triển - Học tập tốt đóng góp phần xây dựng quê hương. Tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh làng xóm, khu phố, trường học sạch đẹp.            Lê Minh Hoàng 8 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A Tiết dạy : Lòch sử TIẾT : ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 1945 - 1954) I. MỤC TIÊU: - HS biết những sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến 1954 - Lập được bảng thốnh kê các sự kiện lòch sử theo thời gian gắn với nhân vật lòch sử tiêu biểu với các bài đã học. - Có kỹ năng tóm tắt các sự kiện lòch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945 - 1954 II. ĐDDH Bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : TG GV HS 4’ 2. Bài cũ: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài kiên cố, vững chắc nhất Đông Dương với âm mưu gì? - Ta mở chiến dòch Điện Biên Phủ gồm mấy đợt tấn công? Nêu từng đợt tấn công đó? - Âm mưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, giành lại thế chủ động trên chiến trường và có thể kết thúc chiến tranh. - Trong chiến dòch Điện Biên Phủ ta được 3 đợt tấn công: + Đợt 1: Ngày 13.3.1954 suốt 5 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, ta cần lượt tiêu diệt các vò trí phòng ngự phía bắc như: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo + Đợt 2: Ngày 30.3.1954 ta đồng loạt tấn công vào phân khu trung tâm của đòch ở Mường Thanh. Đến 26.4.1954, ta kiểm soát phần lớn các cứ điểm phía đông ( Đồi A 1 , C 1 đòch vẫn kháng cự quyết liệt) + Đợt 3:Ngày 1.5.1954 ta tấn công Lê Minh Hoàng 9 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A 1’ 15’ 18’ - Nhận xét , ghi điểmõ. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Nội dung: HĐ 1: Nhóm - phiếu học tập - Lập bảng thống kê MT:HS lập bảng thống kê các sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1945 - 1954 + Cách tiến hành: - Cho đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, kết vào cứ điểm còn lại. Chiều 6.5.1954 đồi A 1 bò công phá, 17h30’ ngày 7.5.1954 Điện Biên Phủ thất thủ, . . - Nhóm 4. Mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi SGK trang 40 - Tóm tắt trên phiếu học tập theo hình thức bảng thống kê. - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét. Bổ sung. Lê Minh Hoàng 10 THỜI GIAN SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU Cuối năm 1945 - 1946 - Đẩy lùi “giặc dốt, giặc dốt” 19.12.1946 - Trung ương, Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến 20.12.1946 - Đài Tiếng nói Việt Nam phát lơpì kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ 20.12.1946 đến tháng 2.1947 - Cả nước đồng loạt nổ súng chiến đấu, tiêu biểu là cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội với tinh thần “ Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” Thu - đông 1947 - Chiến dòch Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp” Thu - đông 1950 Chiến dòch Biên Giới 16 đến 18.9.1950 Trận Đông Khê. Gương chiến đấu dũng cảm La Văn Cầu Sau chiến dòch biên giới Tập trung xây dựng hậu phương vững mạnh, chuẩn bò cho tiền tuyến sẵn sàng chiến đấu Tháng 2.1951 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đề ra nhiệm vụ cho kháng chiến 1.5.1952 Khai mạc Đại hội Chiến só thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc. Đại hội ra 7anh hùng tiêu biểu 13.3 - 7.5.1954 Chiến dòch Điện Biên Phủ bắt đầu và toàn thắng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai [...]... quan sát hình 4 trang 1 05 - HS đọc- Dân cư Châu Á chủ yếu là người da vàng nhưng cũng có người trắnghơn ( người ở khu vực Đông NamÁ), có những người có nước da nâuđen( người ở khu vực Nam Á)- Vì lãnh thổ Châu Á rộng lớn, trảidài trên nhiều đới khí hậu khácnhau. Người sống ở vùng hàn đói,ôn đới( Bắc Á) thường co nước da sáng màu( trắng); người sống ởvùng nhiệt đới(Nam Á) thì thườngcó nước da. .. bảnga. C = d x 3,14 = 1 ,5 x 3,14 = 4,71(m)b. C = r x 2 x 3,14 =Lê Minh Hoàng 4 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A10’+ Cách tiến hành:Cho HS quan sát tranhvà trả lời.- Đọc nộidung chú thích ở các hình 4a.b- Người dân Châu Á có màu da như thếnào?- Vì sao người bắc Á có nước da sángmàu(trắng) còn người Nam Á 1 số lại cónước da sẫm màu?Liên hệ với người Việt nam da vàng,chủng tộc da vàng có tên là Mông... ruộng đất”.ngoài- Có 17 ,5% của trường là HS giỏi- HS lên bảng chỉ vào biểu đồ vànêu- Số HS khá chiếm 60% số HS toàntrường( chỉ phần màu xanh nhạt)- Số HS trung bình chiếm 22 ,5% sốHS toàn trường ( chỉ mà xanh đậm)- 1 HS khác đọc biểu đồ ( bài 2 )Tiếtdạy : LUYỆN TỪ VÀ CÂUTIẾT 40: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪI. MỤC TIÊU:- HS hiểu được cách nối câu ghép bằng quan hệ từ.- Xác định được... 1 (cm)Diện tích hình tròn:1 x1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )Đáp số : 3,14 cm2- 1 HS đọc đề. Nêu yêu cầu.- Làm bài tập. 1 HS lên bảng. NhậnxétBài giảiDiện tích miệng giếng (hình trònnhỏ): 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1 ,53 86 (m2 )Bán kính miệng giếng và thànhgiếng: 0,3 + 0,7 = 1 (m) Diện tích miệng giếng và thànhgiếng: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2) Diện tích thành giếng: 3,14 - 1 ,53 86 = 1,6014 (m2... hương là biểu hiện của tình yêu quê hương.(T)2. Chỉ cần đóng góp nhiều tiền của là đã rất yêu quê hương. (K)3. Giới thiệu quê hương mình với những bạn bè khác. .(T)4. Chỉ khi đi xa, sống xa quê hương ta mới yêu quê hương. (K) 5. Yêu quê hương ta phải bảo vệ cảnh quan quê hương, bảo vệ các di tích kịch sử. .(T)6. Chỉ cần xây dựng quê hương tại nơi mình sống. (K)7. Người nghèo yêu quê hương bằng cách... 1,1304 m2 - 1 HS đọc yêu cầu. Làm vào tập.Nhận xétBài giảiDiện tích hình troøn: a. 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b. 0, 35 x 0, 35 x 3,14 = 0,384 65 (m2)Đáp số: a. 113,04 cm2 b. 0,384 65 m2Lê Minh Hoàng 23 TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A            Thứ tư , ngày …… tháng …… năm 200 9 ……Tiết dạy : Tập ĐọcTIẾT 40 NHÀ TÀI TR ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNGI. MỤC TIÊU: - Đọc đúng, trôi chảy toàn... bày- Nhận xét, kết vào cứ điểm còn lại. Chiều6 .5. 1 954 đồi A1 bị công phá,17h30’ ngày 7 .5. 1 954 Điện BiênPhủ thất thủ, . . - Nhóm 4. Mỗi nhóm thảo luận 1câu hỏi SGK trang 40- Tóm tắt trên phiếu học tập theohình thức bảng thống kê.- Đại diện nhóm trình bày- Nhận xét. Bổ sung.Lê Minh Hoàng 10THỜI GIAN SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂUCuối năm 19 45 -1946 - Đẩy lùi “giặc dốt, giặc dốt”19.12.1946-... hậu phương vững mạnh, chuẩn bị cho tiền tuyến sẵn sàng chiến đấuTháng 2.1 951 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đề ra nhiệm vụ cho kháng chiến1 .5. 1 952 Khai mạc Đại hội Chiến só thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc. Đại hội ra 7anh hùng tiêu biểu13.3 - 7 .5. 1 954 Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu và toàn thắngPhan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai TRƯỜNG TH PHƯỚC BÌNH A7’- Hãy... GV HS 4’1’ 5 2 . Bài cũ: Gọi HS nêu quy tắc, công thứctính diện tích hình tròn- Tính diện tích hình tròna. Bán kính 0,4dmb. Bán kính 5 3m-GV nhận xét ghi điểm 3. Bài mới:a. Giới thiệu bài:b. Nội dung:Bài 1/100 - GV nhận xét , ghi điểm.- 2 HS lên bảngDiện tích hình troøn:a. 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0 ,50 24 (dm2)b. 5 3m = 0,6m0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2)Đáp soá: a. 0 ,50 24 dm2 ... lơp bàn về việc gì?a. Các bạn trong lớp tổ chức buổi liênhoan văn nghệ nhằm mục đích gì?- GV ghi bảngI. Mục đích: - Để tổ chức buổi liên hoan cần làm nhữnggì? Lớp trưởng đã phân công như thế nào?- GV ghi bảngII. Phân công chuẩn bị: -5 Hs nêu những hoạt động tập thểmà các em đã tham gia. - Cắm trại, kết nạp đội, tham quan,đá banh giao lưu…- 2 HS đọc nối tiếp bài 1. Lớp đọcthầm- Việc bếp . tròn: 45 x 45 x 3,14 = 653 8 , 5( cm 2 ) = 0,6 358 5 (m 2 ) Đáp số : 0,6 358 5 m 2 - HS nối tiếp nêu            Tiết dạy : Chính Tả(Nghe - viết) TIẾT 20. tròn: a. 5 x 5 x 3,14 = 78 , 5( m 2 ) b. 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0 ,50 24 ( cm 2 ) c. 5 3 m = 0,6m 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 ( dm 2 ) Đáp số: a. 78 ,5 m 2 b. 0 ,50 24
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua), giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua), giao an lop 5 tuan 20 ( da chinh sua)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-5-tuan-20-da-chinh-sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP