8 câu DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2018, 15:04

DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG Câu 1(THPT CHUN LAM SƠN 2018): Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anot làm đồng, điện trở bình điện phân R = Ω, mắc vào hai cực nguồn ξ = V, điện trở r = Ω Khối lượng đồng bám vào catot thời gian có giá trị A g B 10,5 g C 5,97 g D 11,94 g Đáp án C + Dòng điện chạy qua bình I =  = A R+r Khối lượng đồng bám vào catot m = AIt 64.1.18000 = = 5,97 g Fn 96500.2 Câu 2(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Diode bán dẫn có tác dụng A chỉnh lưu dòng điện B khuếch đại dòng điện C cho dòng điện theo hai chiều D cho dòng điện theo hai chiều Đáp án A + Diot bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu dòng điện Câu 3(THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên động D nam châm chuyển Đáp án C + Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với điện tích đứng n Câu 4(THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron B Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Đáp án A + Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dời điện tích dương ngược lại chiều chuyển dời electron → A sai Câu 5(THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bạc Khối lượng bạc bám vào catôt bình điện phân sau 16 phút giây 6,48 g Biết bạc có khối lượng mol A = 108 g/mol hóa trị n = Lấy số Fa – – F = 96500 C/mol Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân A A B A C 0,5 A D A Đáp án B + Khối lượng Ag bám catot m = AIt mFn 6, 48.96500.1 →I= = = A Fn At 108.965 Câu 6(THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2018): Phát biểu sau chưa đúng? A Dòng điện chạy qua kim loại gây tác dụng nhiệt B Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng C Dòng điện chạy qua chất điện phân gây tác dụng nhiệt D Điện trở chất điện phân tăng nhiệt độ tăng Đáp án D Câu 7(THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Một bình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực làm đồng có điện trở 5Ω Bình điện phân mắc vào nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở 1Ω thời gian 16 phút giây Khối lượng đồng bám vào cực âm là: A 3,2 g B 64 g C 0,32 g D 0,64 g Đáp án D Phương pháp: Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch cơng thức định luật Faraday Cách giải: Ta có cường độ dòng điện là: I = E 12 = = 2A r + R 1+ Áp dụng công thức định luật Faraday: m = A 64 I t = 2.(16.60 + 5) = 0, 64 g F n 96500 Câu 8(THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Khi nói dòng điện kim loại phát biểu sau sai? A Hạt tải điện kim loại electron tự B Hạt tải điện kim loại ion dương ion âm C Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng D Dòng điện dây dẫn kim loại có tác dụng nhiệt Đáp án B ... At 1 08. 965 Câu 6 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 20 18) : Phát biểu sau chưa đúng? A Dòng điện chạy qua kim loại gây tác dụng nhiệt B Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng C Dòng điện chạy qua chất điện. .. D Điện trở chất điện phân tăng nhiệt độ tăng Đáp án D Câu 7 (THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 20 18) : Một bình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực làm đồng có điện trở 5Ω Bình điện phân mắc vào nguồn điện. .. GIÁP LẦN 20 18) : Khi nói dòng điện kim loại phát biểu sau sai? A Hạt tải điện kim loại electron tự B Hạt tải điện kim loại ion dương ion âm C Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng D Dòng điện dây
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 câu DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked , 8 câu DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn