Bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính

10 29 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2018, 20:05

... vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu hành vi vi phạm hành lĩnh vực quản lý nhà nước biện pháp xử lý hành chính; Can thi p trái pháp luật vi c xử lý vi phạm. .. chức, vi n chức thực hành vi vi phạm thi hành công vụ, nhiệm vụ hành vi vi phạm thuộc cơng vụ, nhiệm vụ giao, khơng bị xử phạt theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo... chi tiết xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp xử lý hành Điều Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành cá nhân, tổ chức quy định Khoản Điều Luật xử lý vi phạm hành Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính, Bài dự thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn