Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện xoay chiều và cuộc sống

114 55 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2018, 10:51

... Chương 2: THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ“DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ CUỘC SỐNG” 32 2.1 Mục tiêu dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều sống 32 2.1.1 Về kiến thức ... theo chủ đề Dòng điện xoay chiều sống Vấn đề nghiên cứu Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều sống để học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức,nhận thấy mối liên hệ kiến thức sống. .. tiễn việc dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều sống Chương Thiết kế phương án dạy học tích hợp chủ đề Dòng điện xoay chiều sống Chương Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện xoay chiều và cuộc sống , Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề dòng điện xoay chiều và cuộc sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn