giáo án sinh 8 phát triển năng lực

253 244 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2018, 12:18

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tuần Tiết Ngày soạn: 19/8/2016 Ngày dạy: 22/8/2016 BÀI : BÀI MỞ ĐẦU I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng: 1.1Kiến thức:Nêu mục đích ý nghĩa kiến thức phần thể người 1.2 Kĩ năng: Xác định vị trí người giới động vật 1.3 Thái độ: Có ý thức tự giác học mơn 1.4 Tích hợp liên mơn: Mục tiêu phát triển lực: 2.1.Định hướng lực hình thành: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập, NL tự quản lý, Năng lực hợp tác, NL kiến thức Sinh học: 2.2 Bảng mơ tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chuyên biệt: Nhóm lực Năng lực thành phần Mơ tả mức độ thực học K1: Trình bày điểm tiến hóa -HS trình bày đặc điểm người so người so với thú với thú Nhóm NLTP K2: Trình bày ví trí - HS phải nêu ví trí người tự liên quan đến người tự nhiên nhiên sử dụng kiến K3: Nắm đước vị trí người HS vận dụng linh hoạt kiến thức để trả lời thức Sinh học tự nhiên kiến thức liên quan vị trí người tự nhiên P1: Đặt câu hỏi sinh -HS trả lời câu hỏi lien quan phần học thể P2: Vận dụng KT trả lời thực tế HS vận dụng KT trả lời thực tế sớ Nhóm NLTP sớ nghành lien quan thể nghành liên quan thể người bac sĩ, phương người giáo viên… pháp P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn HS dựa vào hình ảnh, kiến thức học xử lí thông tin từ nguồn lớp trả lời câu hỏi liên quan khác để giải vấn đề học tập sinh học X1: Ghi lại kết từ HS ghi nhận lại kết từ hoạt hoạt động học tập sinh học động học tập sinh học mình mình (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, làm việc nhóm…) Nhóm NLTP X2: Trình bày kết từ - Đại diện nhóm trình bày kết hoạt động trao đổi thơng hoạt động học tập sinh học nhóm mình trước lớp Cả lớp thảo luận tin mình (nghe giảng, tìm kiếm thông để đến kết tin, làm việc nhóm…) cách - HS trình bày kết từ hoạt phù hợp động học tập sinh học cá nhân mình X3: Tham gia hoạt động nhóm HS tham gia hoạt động nhóm học tập học tập sinh học sinh học Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí C1: Xác định trình độ Xác định trình độ có kiến có kiến thức, kĩ năng, thái độ thức: vị trí người tự nhiên pp cá nhân học tập sinh học tập môn học Nhóm NLTP C2: Lập kế hoạch thực hiện, Lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh kế liên quan đến điều chỉnh kế hoạch học tập nhằm hoạch học tập lớp nhà đới với tồn cá nhân nâng cao trình độ thân cho phù hợp với điều kiện học tập C3 Nhận vai trò của HS nhận vai trò mơn học mơn học II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI HỌC -Rèn kỹ nhận biết phận cấu tạo thể người -Giáo dục lòng u thích mơn III PHƯƠNG PHÁP:Động não - Vấn đáp – tìm tòi- Dạy học theo nhóm - Giải vấn đề IV.PHƯƠNG TIỆN: - Tranh : H1.1, H1.2, H1.3 - Bảng phụ V.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Ổn định, kiểm tra sĩ số (1P) Kiểm tra cũ: Không Khám phá: Trong chương trìng Sinh học lớp 7, em học ngành động vật nào? Lớp động vật ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hoá nhất? Kết nối: Hoạt động 1: Vị trí người tự nhiên(15P) Hoạt động GV - GV cho HS đọc thông tin - Treo bảng phụ phần � SGK - GV nhận xét, kết luận - Kết luận:Các đặc điểm phân biệt người với động vật người biết chế tạo sử dụng cơng cụ lao động vào mục đích định, có tư duy, tiếng nói chữ viết Hoạt động HS NLH T C1 C2 - Đọc thông tin SGK - Quan sát tập thảo luận nhóm để làm tập SGK K1 - Các nhóm trình bày, Các nhóm K2 khác nhận xét, bổ sung X2 Tiểu kết: Con người thuộc lớp thú tiến hóa nhất: - Có tiếng nói chữ viết - Có tư trừu tượng - Hoạt động có mục đích � Làm chủ thiên nhiên Hoạt động Xác định mục đích nhiệm vụ phần thể người vệ sinh (15P) Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT - GV cho HS đọc thông tin SGK - HS đọc thơng tin SGK C1,C2 - Có nhiệm vụ? Nhiệm vụ quan trọng - nhiệm vụ Vì hiểu rõ đặc điểm C3 hơn? cấu tạo chức sinh lí thể, Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Vì phải nghiên cứu thể mặt: cấu thấy lồi người có C5 tạo, chức vệ sinh? nguồn gốc động vật vượt lên K1 - GV lấy ví dụ giải thích câu “Một nụ cười vị trí tiến hố nhờ có lao động P1,P2 mười thang thuốc bổ” Khi cười, tâm lí căng thẳng giải toả, não trở nên trở nên hưng phấn hơn, hô hấp hoạt động mạnh, làm tăng khả lưu thông máu, tuyến nội tiết tăng cường hoạt động Mọi quan thể -HS lắng nghe trở nên hoạt động tích cực hơn, làm tăng cường trình trao đổi chất… - GV cho hoạt động nhóm trả lời nêu số thành công giới y học thời gian gần - Kết luận: Sinh học cung cấp kiến thức đặc điểm cấu tạo chức thể mối quan hệ với mơi trường, hiểu biết phòng chống bệnh tật rèn luyện thể - Kiến thức thể người có liên quan tới nhiều ngành khoa học Y học, Tâm lí giáo dục Tiểu kết: + Mục đích: - Cung cấp kiến thức đặc điểm cấu tạo chức sinh lí quan thể - Mối quan hệ thể với môi trường để đề biện pháp bảo vệ thể + Ý nghĩa: - Biết cách rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường - Tích lũy kiến thức để sâu vào ngành nghề liên quan Hoạt động Tìm hiểu phương pháp học tập môn(10P) Hoạt động GV - GV cho HS đọc thông tin - Nêu lại số phương pháp để học tập môn - Kết luận: Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm mơn học kết hợp quan sát, thí nghiệm vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tến sống Hoạt động HS - HS đọc thông tin SGK - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi NLHT C1,C2 C3 C4 K1,K2 X2 Tiểu kết: Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học kết hợp quan sát, thí nghiệm vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tế sống Thực hành (3P) Đặc điểm để phân biệt người với động vật gì? C1,C2 Để học tốt môn học, em cần thực theo phương pháp nào? C2, K1,K3 Vận dụng.(1P) - Học cũ - HS xem lại “ Thỏ” “ Cấu tạo thỏ” SGK Sinh - Chuẩn bị “Cấu tạo thể người” Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần Tiết Ngày soạn: 21/08/2016 Ngày dạy: 24/08/2016 CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI BÀI : CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng: 1.1.Kiến thức: - Kể tên xđ vị trí quan thể người mơ hình - G.thích v.trò hệ t.k hệ nội tiết việc điều hoà hđ quan - Xác định vị trí quan thể người 1.2 Kỹ năng: rèn kĩ quan sát , so sánh 1.3.Thái độ: Lấy ví dụ minh hoạ cho phới hợp hệ thần kinh nội tiết điều hoà hoạt động hệ quan 1.4 Tích hợp liên mơn: Mục tiêu phát triển lực: 2.1.Định hướng lực hình thành: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập, NL tự quản lý, Năng lực hợp tác, NL kiến thức Sinh học: 2.2 Bảng mơ tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chuyên biệt: Nhóm lực Năng lực thành phần Mơ tả mức độ thực học K1: Trình bày phần -HS trình bày phần thể thể Nhóm NLTP K2: Trình bày hệ - HS phải nêu Trình bày hệ quan liên quan đến quan thể thể sử dụng kiến K3: Vận dụng linh hoạt kiến thức - HS vận dụng linh hoạt kiến thức để trả lời thức Sinh học để trả lời tượng thực tế tượng thực tế P1: Đặt câu hỏi thê người P2: Vận dụng KT trả lời thực tế Nhóm NLTP số nghành lien quan thể phương người pháp P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập sinh học Giáo án Sinh -HS trả lời câu hỏi lien quan phần thể HS vận dụng KT trả lời thực tế số nghành lien quan thể người bac sĩ, giáo viên… HS dựa vào hình ảnh, kiến thức học lóp trả lời câu hỏi liên quan phần thể người so với động vật GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí X1: Ghi lại kết từ hoạt động học tập sinh học mình (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, làm việc nhóm…) Nhóm NLTP X2: Trình bày kết từ trao đổi thông hoạt động học tập sinh học tin mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm…) cách phù hợp X3: Tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập sinh học Nhóm NLTP liên quan đến C2: Lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh kế hoạch học tập nhằm cá nhân nâng cao trình độ thân HS ghi nhận lại kết từ hoạt động học tập sinh học mình - Đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm mình trước lớp Cả lớp thảo luận để đến kết - HS trình bày kết từ hoạt động học tập sinh học cá nhân mình HS tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học Xác định trình độ có kiến thức: hệ quan thê chức tưng hệ quan Lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh kế hoạch học tập lớp nhà đới với tồn cho phù hợp với điều kiện học tập C3 Nhận vai trò của HS nhận vai trò mơn học môn học II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI HỌC - Rèn kĩ quan sát, nhận biết kiến thức - Rèn tư tổng hợp logic, kĩ hoạt động nhóm - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ thể tránh tác động mạnh vào số quan quan trọng III CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Vấn đáp , Tìm tòi - Thảo luận nhóm IV.PHƯƠNG TIỆN: + Tranh phóng to hình 2.1; 2.2 SGK mô hình tháo lắp quan thểngười + Bảng phụ kẻ sẵn bảng H 2.3 (SGK) + Chuẩn bị nhà V.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định, kiểm tra sĩ số(1P) Kiểm tra cũ(5P) - Trình bày đặc điểm giống khác người thú ? Từ xác định vị trí người tự nhiên - Cho biết lợi ích việc học môn “Cơ thể người vệ sinh” Khám phá: Cơ thể người thể thống nhất, Vậy cấu tạo gồm phần, bảo vệ hoạt động nhờ phận nào, quan nào, Sự phối hợp quan sao? Đó nội dung học mà nghiên cứu hôm Kết nối: Hoạt động 1: Cấu tạo thể (10P) Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Yêu cầu HS quan sát H 2.1 2.2, kết hợp tự - Cá nhân quan sát tranh, tìm hiểu tìm hiểu thân để trả lời: thân, trao đổi nhóm Đại diện nhóm - Cơ thể người gồm phần? Kể tên phần trình bày ý kiến đó? - Cơ thể bao bọc quan - HS trả lời Rút kết luận nào? Chức quan gì? -Dưới da quan nào? - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan nào? - Những quan nằm khoang ngực, khoang bụng? - GV treo tranh mô hình thể người để HS khai thác vị trí quan ( có ) Tiểu kết: Các phần thể - Cơ thể chia làm phần: đầu, thân tay chân - Da bao bọc bên để bảo vệ thể - Dưới da lớp mỡ  xương (hệ vận động) - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ hoành Hoạt động Xác định hệ quan(15P) Hoạt động GV Hoạt động HS - Cho HS đọc to SGK trả lời:-? Thế - Nhớ lại kiến thức cũ, kể đủ hệ hệ quan? quan - Kể tên hệ quan ĐV thuộc lớp thú? - Trao đổi nhóm, hồn thành bảng Đại - u cầu HS trao đổi nhóm để hồn thành bảng diện nhóm điền kết vào bảng phụ, (SGK) vào phiếu học tập nhóm khác bổ sung  Kết luận: - GV thơng báo đáp án - Các nhóm khác nhận xét - Ngoài hệ quan trên, thể có - Da, giác quan, hệ sinh dục hệ hệ quan khác? nội tiết - SS hệ cq người thú, em có nx gì? - Giớng xếp, cấu trúc chức hệ quan C1,C2, C3 K1,K2 X2 NLHT C1 C2,C3 C5 K1,K2 P1,P2, P3 Tiểu kết: Bảng 2: Thành phần, chức hệ quan Hệ quan Các cq hệ quan Chức hệ quan - Hệ vận động - Cơ xương - Vận động, vận động thể thể - Hệ tiêu hố - Miệng, ớng tiêu hố tuyến tiêu - Tiếp nhận biến đổi thức ăn thành hoá chất dd cung cấp cho thể - Hệ tuần hoàn - Tim hệ mạch - Vận chuyển oxi, cacbonic, chất dinh dưỡng chất thải - Hệ hô hấp - Mũi, khí quản, phế quản - Thực trao đổi khí oxi, khí phổi cacbonic thể môi trường - Hệ tiết - Thận, ớng dẫn nước tiểu bóng - Bài tiết nước tiểu lọc máu đái - Tiếp nhận trả lời kích điều hồ hoạt - Hệ thần kinh - Não, tuỷ sống, dây thần kinh động thể hạch thần kinh Thực hành:HS trả lời câu hỏi(4P) - Cơ thể có hệ quan? Chỉ rõ thành phần chức hệ quan? (C1,C1,K1,K2,K3) Hoàn thành tập sau cách khoanh vào câu em cho đúng: Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Các quan thể hoạt động có đặc điểm là:(C1,C2) a Trái ngược b Thống c Lấn át d ý a b Những hệ quan có chức đạo hoạt động hệ quan khác (K2,K3) a Hệ thần kinh hệ nội tiết b Hệ vận động, tuần hoàn, tiêu hố hơ hấp c Hệ tiết, sinh dục nội tiết d Hệ tiết, sinh dục hệ thần kinh Vận dụng(1P) - Học trả lời câu 1, SGK ;Ôn lại cấu tạo tế bào thực vật Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần Ngày soạn: 26/8/2016 Tiết Ngày dạy: 29/8/2016 BÀI 3: TẾ BÀO I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng: 1.1.Kiến thức: -Biết: Nêu th.phần cấu trúc tế bào chức chúng -Hiểu: Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc thể , giải thích mới quan hệ thống chức thành phần tế bào -Vận dụng: Ph.biệt bào quan, ch.minh tb đ.vị cấu trúc thể 1.2.Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát tranh, suy luận, hoạt động nhóm 1.3.Thái độ: Có ý thức học tập, u thích mơn Mơ tả thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức chúng Đồng thời xác định rõ tế bào đơn vị cấu tạo đơn vị chức thể 1.4 Tích hợp liên mơn: - Kể tên xđ vị trí quan thể người mơ hình - G.thích v.trò hệ t.k hệ nội tiết việc điều hoà hđ quan - Xác định vị trí quan thể người Mục tiêu phát triển lực: 2.1.Định hướng lực hình thành: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập, NL tự quản lý, Năng lực hợp tác, NL kiến thức Sinh học… 2.2 Bảng mơ tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chun biệt: Nhóm lực Năng lực thành phần Mơ tả mức độ thực học K1: Trình bày thành -HS trình bày thành phần tế phần tế bào bào Nhóm NLTP K2: Trình bày chức - HS phải nêu chức phận liên quan đến phận tế bào tb sử dụng kiến K3: Vận dụng linh hoạt kiến thức - HS vận dụng linh hoạt kiến thức để trả lời thức Sinh học để trả lời tượng thực tế tượng thực tế P1: Đặt câu hỏi tế bào -HS trả lời câu hỏi lien quan phần thể tế bào Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Nhóm NLTP phương pháp Nhóm NLTP trao đổi thông tin P2: Vận dụng KT trả lời thực tế liên quan thể người với môi trường P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập sinh học X1: Ghi lại kết từ hoạt động học tập sinh học mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm…) X2: Trình bày kết từ hoạt động học tập sinh học mình (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, làm việc nhóm…) cách phù hợp X3: Tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập sinh học HS vận dụng KT trả lời thực tế co thể người với môi trường HS dựa vào hình ảnh, kiến thức học trả lời câu hỏi liên quan thành phần tế bào hoạt động sống tế bào HS ghi nhận lại kết từ hoạt động học tập sinh học mình - Đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm mình trước lớp Cả lớp thảo luận để đến kết - HS trình bày kết từ hoạt động học tập sinh học cá nhân mình HS tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học Xác định trình độ có kiến thức: thành phần tb, chức hoạt động sống tb Nhóm NLTP liên quan đến C2: Lập kế hoạch thực hiện, Lập kế hoạch thực hiện, điều chỉnh kế điều chỉnh kế hoạch học tập nhằm hoạch học tập lớp nhà đối với toàn cá nhân nâng cao trình độ thân cho phù hợp với điều kiện học tập C3 Nhận vai trò của HS nhận vai trò tế bào mơn học thể II CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI HỌC - Rèn kĩ quan sát tranh, mô hình để tìm kiến thức - Rèn tư suy luận logic, kĩ hoạt động nhóm - Giáo dục ý thức học tập, lòng u thích mơn III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :Vấn đáp , Tìm tòi, Thảo luận nhóm IV PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4 SGK - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định, kiểm tra sĩ số (1P) Kiểm tra cũ(4P) - Kể tên hệ quan chức hệ quan thể? Khám phá - Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp cấu tạo từ tế bào - GV treo H 4.1 đến 4.4 phóng to, giới thiệu loại tế bào thể ? Nhận xét hình dạng, kích thước, chức loại tế bà - GV: Tế bào khác phận có đặc điểm giống Kết nối: Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào (10P) Hoạt động GV Hoạt động HS Giáo án Sinh 8 GV: Trần Thị Huyên NLHT Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Yêu cầu HS quan sát H 3.1 cho biết cấu tạo - Quan sát kĩ H 3.1 ghi nhơ kiến C1,C2 tế bào điển hình thức C3 - Treo tranh H 3.1 phóng to để HS gắn thích - HS gắn thích Các HS khác K1,K2 nhận xét, bổ sung Tiểu kết: Cấu tạo tế bào gồm phần: + Màng + Chất tế bào gồm nhiều bào quan + Nhân Hoạt động 2: Chức phận tế bào (8P) Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT - Yêu cầu HS đọc nghiên cứu bảng 3.1 để ghi - Cá nhân nghiên cứu bảng 3.1 ghi C1 nhớ chức bào quan tế bào nhớ kiến thức C2,C3 - Màng sinh chất có vai trò gì? Tại sao? - Lưới nội chất có vai trò hoạt động K2,K3 sống tế bào? X2,X3 - NL cần cho hoạt động lấy từ đâu? Dựa vào bảng để trả lời - Tại nói nhân trung tâm tế bào? - Hãy g/thích mối quan hệ thống chức HS tự hoàn thiện bảng vào màng, chất tb nhân? * Tiểu kết: Bảng 3.1 Hoạt động 3: Thành phần hoá học tế bào(8P) Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS đọc kỹ mục III SGK trả lời câu - HS dựa vào SGK để trả lời hỏi: - Cho biết thành phần HH tb? - Trao đổi nhóm để trả lời - Các nguyên tố hố học cấu tạo nên tế bào có + Các ngun tớ hố học có đâu? tự nhiên *Tiểu kết: Tế bào hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu vô + Chất hữu cơ:Prôtêin, Gluxit, Lipi, Axit nuclêic + Chất vơ cơ: Muối khống chứa Ca, Na, K, Fe nước Hoạt động 4: Hoạt động sống tế bào(10P) Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS nghiên cứu kĩ sơ đồ H 3.2 SGK để - Nghiên cứu kĩ H 3.2, trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi: thống câu trả lời - Hằng ngày thể mơi trường có mối + Cơ thể lấy từ mơi trường ngồi oxi, chất hữu cơ, nước, ḿi khống cung quan hệ với nào? cấp cho tế bào trao đổi chất tạo - Kể tên hđộng sống diễn tế bào - Hoạt động sống tế bào có liên quan đến lượng cho thể hoạt động thải cacbonic, chất tiết hoạt động sống thể? + HS rút kết luận - Qua H 3.2 cho biết c/năng t/b gì? - HS đọc kết luận SGK Tiểu kết: Hoạt động tế bào gồm: - Trao đổi chất: cung cấp lượng cho hoạt động sống thể -Phân chia lớn lên: giúp thể lớn lên tới trưởng thành sinh sản - Cảm ứng: giúp thể tiếp nhận trả lời kích thích Giáo án Sinh GV: Trần Thị Huyên NLHT C1,C2 C3 K1,K2 X2,X3 NLHT C1 C2,C3 K1 X2 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí => Tế bào đơn vị chức thể Thực hành.(4P)Cho HS làm tập (Tr 13 – SGK) Hoàn thành tập sau cách khoanh vào câu em cho đúng: Nói tế bào đơn vị cấu trúc chức thể vì: (C1,C2) a Các quan thể cấu tạo tế bào b Các hoạt động sớng tế bồ sở cho hoạt động thể c Khi toàn tế bào chết thì thể chết d a b (đáp án d đúng) Vận dụng.(1P) - Học trả lời câu hỏi (Tr13- SGK) - Đọc mục “Em có biết” - Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vào vở, học thuộc tên chức Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần Tiết Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày dạy: 31/8/2016 BÀI 4: MÔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Mục tiêu theo chuẩn kiến thức kĩ năng: 1.1.Kiến thức: - Biết: Trình bày khái niệm mô, kể loại mô chứa chúng - Hiểu: Phân biệt loại mô qua hình dạng, cấu tạo, chức - Vận dụng: Xác định ví trí mơ thể so sánh loại mô 1.2.Kỹ năng: Rèn kĩ quan sát, so sánh, hoạt động nhóm 1.3.Thái độ: gd em u thích mơn học Nêu định nghĩa mơ, kể loại mơ chức chúng 1.4 Tích hợp liên mơn: Mục tiêu phát triển lực: 2.1.Định hướng lực hình thành: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập, NL tự quản lý, Năng lực hợp tác, NL kiến thức Sinh học… 2.2 Bảng mô tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chuyên biệt: Nhóm lực Năng lực thành phần Mô tả mức độ thực học K1: Trình bày khái niệm mơ -HS trình bày khái niệm mơ Nhóm NLTP K2: Trình bày loại mô - HS phải nêu loại mơ liên quan đến K3: Vận dụng linh hoạt kiến thức - HS vận dụng linh hoạt kiến thức để trả lời sử dụng kiến để trả lời số loại mô tượng thực tế loại mơ chân giò thức Sinh học thể người thong qua ví vụ chân lợn giò lợn Nhóm NLTP P1: Đặt câu hỏi tế bào -HS trả lời câu hỏi lien quan phần phương thể tế bào pháp P2: Vận dụng KT trả lời thực tế HS vận dụng KT trả lời thực tế co thể người liên quan thể Giáo án Sinh 10 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - HS chuẩn bị V CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh lậu? - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh giang mai? - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh AIDS? Khỏm phá 4.Kết nối Hoạt động Ơn tạp học kì II(15p) I Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT C1 - GV phân chia lớp thành nhóm, yêu -Cỏc nhúm hot ng ht kin thc C2 cầu HS nhóm thảo luận hoàn C3 thành bảng phụ từ bảng 66.1 + Nhóm làm bảng 66.1 C4 đến bảng 66.2 66.2 K1 + Nhóm làm bảng 66.1 66.2 + Nhóm làm bảng X1 + Nhóm làm bảng 66.3 66.4 66.3 66.4 X2 + Nhóm làm bảng 66.5 66.6 + Nhóm làm bảng + Nhóm làm bảng 66.7 66.8 66.5 66.6 + Nhóm làm bảng HS phân chia nhóm thảo 66.7 66.8 luận sau trình bày, nhận xét, bổ sung rút kÕt ln - GV hoµn thiƯn kiÕn thøc cho HS Tiểu kết: HS tự hoàn thiện nội dung phiếu học tập vào Hoạt động II Tổng kết sinh học 8(15p) Hoạt động GV Hoạt động HS HS c thụng tin - GV yêu cầu HS đọc thông tin - Tế bào SGK - Các quan HS đọc thông tin rút kết thể luận - Các trình sinh lí - GV hoµn thiƯn kiÕn thøc cho HS diƠn c¬ thĨ -HS cá nhân tự trả lời câu hi - GV yêu cầu HS làm câu SGK hái «n tËp trang 212 NLHT C2 C3 C4 C5 K1 X1 X2 P1 Tiểu kết: HS tự hoàn thiện kiến thức vào Thực hành:Nhắc lại kiến thức Vận dụng: Giáo án Sinh 239 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ - GV yêu cầu HS học chuẩn bị cho kiểm tra học kì II - Học Rút kinh nghiệm: ………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 36 Tiết 70 Kiểm tra sinh học HKII (Năm học 2015- 2016) Môn: Sinh học MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Giáo án Sinh Nhận Thông Vận dụng Vận dụng 240 Tổng cộng GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Thần kinh giác quan Nội tiết biết 1d 2đ Sinh sản Tổng số điểm Tỉ lệ hiểu 2đ 3đ 30% thấp cao 2đ 1đ 2đ 3đ 30% 4đ 30% Tuần 35 Tiết 68 3đ 30% 4đ 40% 3đ 30% 10 đ 100% Ngày soạn 01/5 / 2016 Ngày dạy 04/ 5/ 2016 CHỮA MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG VỞ BÀI TẬP SINH HỌC I.MỤC TIÊU 1.Mục tiêu theo chuẩn kiến thức: (chuẩn kiến thức) Giáo án Sinh 241 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Rèn kỹ chữa số tập chương Từ biết áp dụng chữa thành thạo tập 2/ Kĩ năng: - Phát triển kỹ tổng hố kiến thức , thu thập thơng tin tìm kiến thức Kỹ hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác phòng tránh, có lới sống lành mạnh Mục tiêu phát triển lực: - C1: Năng lực tự học: HS xác định mục tiêu học tập chủ đề là: - C2: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập - C3: NL tự quản lý: Lắng nghe phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập - C4: Năng lực hợp tác: HS hợp tác với trình thảo luận - K1: NL kiến thức Sinh học: - X1: Đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm mình trước lớp Cả lớp thảo luận để đến kết HS trình bày kết từ hoạt động học tập sinh học cá nhân mình - X2: HS tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học - P1: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập sinh học: HS trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung học Tích hợp giáo dục mơi trường: Giữ gìn vệ sinh cá nhân công cộng tránh gây ảnh hưởng đến phận sinh dục II.KĨ NĂNG SỐNG: III PHƯƠNG PHÁP : Thực hành IV PHƯƠNG TIỆN: - GV: Chuẩn bị sớ tập mẫu - HS: Ơn cũ V HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ: Không kiểm tra 3.Khám phá Kết nối Hoạt động Bài tập chương tiết I Hoạt động GV Hoạt động HS - Phương pháp: thảo luận nhóm, quan sát - tìm tòi - Thời lượng: 15 phút Bài tập 1: Các sản phẩm thải cần tiết -Cá nhân trả lời tập 1,2,3 phát sinh từ đâu? - Quá trình trao đổi chất - Quá trình tiêu hoá liều - NLHT C1 C2 C4 K1 X2 Các chất thuốc, ion Bài tập 2: Hệ tiết gồm quan nào? Giáo án Sinh 242 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí a/ Thận, cầu thận, bóng đái b/ thận, ớng thận, bóng đái c/ thận, bóng đái, ớng đái d/ thận, ớng dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái Bài tập 3: Cơ quan quan trọng hệ tiết nước tiểu là: -Bài tập 4,5,6 hoạt động nhóm a/ thận b/ ớng dẫn nước tiểu +Nhóm 1,2 tập +Nhóm 3,4 tập c/ Bóng đái d/ ớng đái +Nhóm 5,6 tập Bài tập 4:Tóm tắt ghi nhớ kiến thức BT4 1.Chức quan tiết gì Lọc sản phẩm chất độc 2.Trong thể có quan tham gia hại có máu tiết Phổi, da thận 3.Nêu rõ thành phần cấu tạo hệ tiết - Thận, ống dẫn nước tiểu, nước tiểu bóng đái, ớng đái Bài tập 5: Nhận biết kiến thức - Thận gồm: phần vỏ, phần tuỷ, 1.Sự tạo thành nước tiểu gồm trình bể thận nào? Chúng diễn đâu? + Ống dẫn nước tiểu thông với 2.Thành phần nước tiểu đầu khác với máu bóng đái chỗ Khơng có tế bào máu prơtêin + Bóng đái thơng với ớng đái 3.Nước tiểu thức khác với nước tiểu đầu đưa nước tiểu chỗ nào? Bằng cách điền vào bảng sau Bài tập Sự tạo thành nước tiểu gồm trình - Quá trình lọc máu cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu - Quá trình hấp thụ lại chất cần thiết - Quá trình tiết tiếp Chúng diễn cầu thận (đơn vị chức thận) Tiểu kết: HS tự hoàn thiện kiến thức vào Hoạt động II Bài tập củng cố kiến thức trụ não, não trung gian, tiểu não Hoạt động GV Hoạt động HS - Phương pháp: Nghiên cứu tìm tòi - Thời lượng: 15 phút Giáo án Sinh 243 NLHT GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Bài tập 6: Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức Lập bảng so sánh cấu tạo trụ não, não trung gian tiểu não vào bảng sau Bài tập Mô tả cấu tạo đại não:  Đại diện nhóm báo cáo C2  Nghe giáo viện thông báo bổ C3 C4 sung C5 K1 X1 X2 Tiểu kết: Lập bảng so sánh cấu tạo trụ não, não trung gian tiểu não vào bảng sau Các phận Trụ não Não trung gian Tiểu não Đặc điểm Cấu tạo Ở trụ não chất xám tập Gồm : Chất xám tạo thành vỏ trung thành nhân xám + Đồi thị tiểu não nhân, nơi xuất phát dây thần + Dưới đồi thị chất trắng nằm phía kinh não, gồm loại dây: cảm giác, dây vận động dây pha Chức năng: - Điều hồ phới hợp - Điều hồ, điều khiển - Điều khiển cử động phức tạp nội quan(tuần hoàn, tiêu trình TĐC điều giữ thăng hố, hơ hấp) hồ thân nhiệt CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: phút Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cấp cao GV hệ thống KT(C2) GV hệ thống KT(C1) I II Vận dụng- Học toàn kiến thức làm tập - Đọc sách giáo khoa, kết hợp SBT để hồn thiện sớ tập khó Rút kinh nghiệm: ………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 36 Tiết 69 Ngày soạn:03/5/2016 Ngày dạy: 06/ 5/2016 «n tËp tỉng kÕt I MỤC TIÊU: Sau bµi häc này, học sinh cần đạt Kiến thức: Giỏo ỏn Sinh 244 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liu phớ - HS nắm vững đợc kiến thức học kì II kiến thức toàn chơng trình sinh học Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ tự nghiên cứu hoạt động nhóm Thái ®é: - Cã ý thøc häc tËp bé m«n Mục tiêu phát triển lực: - C1: Năng lực tự học: HS xác định mục tiêu học tập chủ đề là: - C2: Năng lực giải vấn đề: HS ý thức tình huống học tập - C4: Năng lực hợp tác: HS hợp tác với trình thảo luận - K1: NL kiến thức Sinh học: - X1: Đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm mình trước lớp Cả lớp thảo luận để đến kết HS trình bày kết từ hoạt động học tập sinh học cá nhân mình - X2: HS tham gia hoạt động nhóm học tập sinh học Tích hợp giáo dục môi trường: Giữ gìn vệ sinh cá nhân công cộng tránh gây ảnh hưởng đến phận sinh dục II KĨ NĂNG SỐNG: III.PHƯƠNG PHÁP: -Thực hành, đàm thoại IV PHƯƠNG TIỆN - GV: Chuẩn bị bảng phụ - HS chuẩn bị V CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra bi c - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh lậu? - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh giang mai? - Trình bày nguyên nhân, đờng lây truyền, hậu biện pháp phòng ngừa bệnh AIDS? Khám phá 4.Kết nối Hoạt động I.Ôn tạp học kì II Hoạt động GV Hoạt động HS NLHT - Phương pháp: thảo luận nhóm, quan sát - tìm tòi - Thời lượng: 15 phút Giáo án Sinh 245 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ - GV phân chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS nhóm thảo luận hoàn thành bảng phụ từ bảng 66.1 đến bảng 66.2 + Nhóm làm bảng 66.1 66.2 + Nhóm làm bảng 66.3 66.4 + Nhóm làm bảng 66.5 66.6 + Nhóm làm bảng 66.7 66.8 C1 -Các nhóm hoạt động ht kiến thức C2 C3 + Nhóm làm bảng 66.1 C4 66.2 K1 + Nhóm làm bảng X1 66.3 66.4 X2 + Nhóm làm bảng 66.5 66.6 + Nhóm làm bảng 66.7 66.8 HS phân chia nhóm thảo luận sau trình bày, nhận xét, bổ sung råi rót kÕt ln - GV hoµn thiƯn kiÕn thøc cho HS Tiểu kết: HS tự hoàn thiện nội dung phiếu học tập vào Hoạt động GV - Phương pháp: Nghiên cứu tìm tòi - Thời lượng: 15 phút Hoạt động II Tổng kết sinh học Hoạt động HS HS đọc thông tin - TÕ bào - Các quan thể - Các trình sinh lí diễn thể -HS cá nhân tự trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS làm câu SGK - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK HS đọc thông tin råi rót kÕt ln - GV hoµn thiƯn kiÕn thøc cho HS hái «n tËp trang 212 NLHT C2 C3 C4 C5 K1 X1 X2 P1 Tiểu kết: HS tự hoàn thiện kiến thức vào IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: phút Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng I, II Vận dụng cấp cao GV hệ thống KT(C1,C2) Vn dng: - GV yêu cầu HS học chuẩn bị cho kiểm tra học kì II - Học bµi Rút kinh nghiệm: ………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Sinh 246 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tuần 36 Tiết 70 Kiểm tra sinh học HKII (Năm học 2015- 2016) Môn: Sinh học MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Thần kinh giác quan Nội tiết Nhận biết 1d 2đ Sinh sản Tổng số điểm Tỉ lệ Giáo án Sinh Thông hiểu 2đ 3đ 30% Vận dụng Vận dụng thấp cao 2đ 1đ 2đ 3đ 30% 4đ 30% 247 Tổng cộng 3đ 30% 4đ 40% 3đ 30% 10 đ 100% GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí KHUNG GIÁO ÁN MƠN SINH Tuần Tiết Ngày soạn :19 /08/2013 Ngày dạy : 22/08/2013 CHƯƠNG ( có ) BÀI : Tên I MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức : Kỹ Thái độ : Tích hợp liên mơn : ( có) II CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI HỌC III CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : phương pháp động não, vấn đáp - tìm tòi, trực quan IV PHƯƠNG TIỆN : V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: ( có kiểm tra 15 phút ghi vào phần này) Khám phá: Kết nối : Hoạt động 1: ( nội dung mới) Hoạt động GV Hoạt động HS Tiểu kết : Hoạt động 2: ( Nội dung mới) Hoạt động GV Hoạt động HS Tiểu kết : Thực hành : Giáo án Sinh 248 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Vận dụng : Rút kinh nghiệm sau tiết dạy : ( nhiều dòng kẻ ngang, ghi phần rút kinh nghiệm sau thực tiết dạy lớp) Tuần 16 Tiết 31 Ngày soạn 07 /12/2015 Ngày dạy 10/12/2015 BÀI TẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC BÀI HỌC: 1.Kiến thức: - Củng cố, ôn lại kiến thức học hệ vận động, tuần hồn, hơ hấp, tiêu hóa 2.Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn - Rèn kĩ trả lời câu hỏi cách trình bày tập 3.Thái độ: Ham học hỏi làm tập Tích hợp liên mơn: - Thể duc: Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để bảo vệ sức khỏe -Giao dục công dân: giáo dục học sinh biết giúp đỡ người khác gặp nạn II KĨ NĂNG SỐNG III PHƯƠNG PHÁP: PP vấn đáp IV.PHƯƠNG TIỆN : 1.Giáo viên :Tranh ảnh có liên quan - Một sớ tập sách tập sinh học - Bảng phụ Học sinh: Ôn tập kiến thức cũ nhà V TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : Ổn định kiểm tra sĩ số lớp: Bài cũ: - Trình bày vai trò hệ quan thể? - Bộ xương người gồm phận nào? xương có chức gì? Khám phá: Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức theo chương GV nêu câu hỏi – HS thảo luận đưa đáp án GV chốt kiến thức CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Câu 1( Bài 5/trang SBT) Phản xạ gì? Nêu khác biệt cung phản xạ vòng phản xạ CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG Câu 2( Bài 1/trang 25 SBT) Những đặc điểm xương giúp xương đảm bảo chức vận động, nâng đỡ, bảo vệ phận quan trọng thể? Câu 3( Bài 4/trang 26 SBT) Hãy phân tích đặc điểm tiến hóa xương hệ người( so với dộng vật) thể thích nghi với tư đứng thẳng lao động Giáo án Sinh 249 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí CHƯƠNG III: TUẦN HỒN Câu 4( Bài 2/trang 38 SBT) Trình bày thành phần cấu tạo chức hệ tuần hoàn máu Câu 5( Bài 4/trang 38 SBT) Làm để có hệ tim mạch khỏe mạnh làm sở cho sức khỏe tuổi thọ? CHƯƠNG IV: HÔ HẤP Câu 6( Bài 2/trang 53 SBT) Hoạt động hô hấp người diễn nào? Câu 7( Bài 5/trang 53 SBT) Nêu bước xử lí thích hợp gặp tình h́ng có em nhỏ nơi đơng người ngất xỉu, mặt tím tái ngừng hơ hấp đột ngột CHƯƠNG V: TIÊU HÓA Câu 8( Bài 1/trang 64 SBT) Các biến đổi lí học thức ăn ớng tiêu hóa diễn nào? Câu 9( Bài 2/trang 64 SBT) Các biến đổi hóa học thức ăn ớng tiêu hóa diễn nào? Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm GV treo bảng phụ câu hỏi – HS thảo luận đưa đáp án GV chớt kiến thức Ví dụ: Câu 1( Bài 4/trang SBT) dạng câu hỏi điền khuyết Chọn từ, cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống câu sau cho phù hợp: Tế bào là…1…… là……2… thể Tế bào bao bọc …3 có chức thực trao đổi chất tế bào với môi trường thể A, màng sinh chất B, đơn vị cấu tạo C, thành tế bào D, đơn vị chức Câu 2( Bài 17/trang 41 SBT) ghép nội dung cột với cột cho phù hợp điền kết vào cột cột cột 1.pha nhĩ co A, Máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ vào tâm thất 2.Pha thất co B, Máu từ tâm nhĩ vào tâm thất 3.Pha dãn chung C, Máu từ tâm thất vào động mạch Câu 3( Bài 17/trang 57 SBT) Hoạt động hơ hấp có vai trò: A, Cung cấp oxi cho tế bào để phân giải chất hữu tạo lượng B, Thải loại khí CO2 khỏi thể C, Bảo vệ phổi khỏi tác nhân có hại D, Cả A B Câu 4( Bài 6/trang 66 SBT) Câu (Đ) câu sai (S) câu sau: Câu Hoạt động tiêu hóa thực chất biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng mà thể hấp thụ Giáo án Sinh 250 cột 3 Đúng Sai GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Qua trình tiêu hóa thực nhờ tuyến tiêu hóa Tinh bột biến đổi thành glucozơ nhờ hoạt động Thức ăn đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu lưỡi 5.Tiêu hóa trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi học hóa học Trong biến đổi hóa học quan trọng Thực hành GV nhấn mạnh trọng tâm Vận dụng: - Trả lời vào câu hỏi đưa - Chuẩn bị Rút kinh nghiệm: ………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo án Sinh 251 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Giáo án Sinh 252 GV: Trần Thị Huyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Giáo án Sinh 253 GV: Trần Thị Huyên ... NL kiến thức Sinh học… 2.2 Bảng mô tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chuyên... quản lý, Năng lực hợp tác, NL kiến thức Sinh học… 2.2 Bảng mô tả lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao... lực phát triển dạy: * Năng lực chung: Năng lực tự học; lực giải vấn đề; lực giao tiếp; lực hợp tác; lực sử dụng ngôn ngữ, lực giao tiếp… * Năng lực chuyên biệt: Nhóm lực Năng lực thành phần Mô tả
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh 8 phát triển năng lực , giáo án sinh 8 phát triển năng lực , Khám phá - Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ tế bào., Hoạt động 2: Cung phản xạ(20P), Vai trò của bộ xương, Hoạt động 2:Phân biệt các loại khớp xương(15P), Hoạt động 3: Thành phần hoá học và tính chất của xương(10P), Thực hành: (4P)Cho HS làm bài tập 1 SGK., Khi cơ co, bắp cơ ngắn lại và to bề ngang là do:(C1,C1), Hoạt động 3: Vệ sinh hệ vận động(10P), Rút kinh nghiệm: …………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., -Phân hệ bạch huyết lớn : Thu bạch huyết ở phần còn của cơ thể., III.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + Trực quan + Thuyết trình, - KN tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ trước nhóm, Khám phá: Cơ thể người trung bình có mấy lít máu?, Ổn định kiêmr tra sĩ số lớp:, Thực hành:HS trả lời câu hỏi SGK và đọc ghi nhớ., BÀI 23 : THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO, BÀI 25. TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG, Thực hành Bài tập trắc nghiệm:, TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT, Vận dụng: Học bài và trả lời câu hỏi SGK; Đọc mục “Em có biết” ;Hướng dẫn:, Hoạt động 2: Tìm hiểu sự tiêu hoá ở ruột non, Bài 30. VỆ SINH HỆ TIÊU HÓA, - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK., Khám phá: NL sản sinh trong quá trình dị hoá được cơ thể sử dụng như thế nào?, Hoạt động 3: Phương pháp phòng chống nóng lạnh, Khám phá ? Kể tên các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể? Vai trò của các chất đó?, Hoạt động 2: Muối khoáng, BÀI 34 : THỰC HÀNH, Rút kinh nghiệm: …………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………, Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự thải nước tiểu, -Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có, - Đọc mục “Em có biết”., Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận của hệ thần kinh, Hoạt động 1: Tìm hiểu chức năng của tủy sống, Vận dụng:- Học bài và trả lời câu hỏi SGK., - Đọc phần “Em có biết” - Đọc trước bài “Đại não”., Hoạt động 2: Sự phân vùng chức năng của đại não, Rút kinh nghiệm: …………………...… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………, Hoạt động 2: Cơ quan phân tích thị giác, Khám phá:Yêu cầu HS kể tên các tật, bệnh về mắt ?, Hoạt động 2: Vệ sinh tai, Rút kinh nghiệm: …………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .........................................................................................................................................................., -Cách phòng tránh bệnh đau mắt hột, Kết nôi Hoạt động 1: Tuyến tuỵ, Hoạt động 2: Buồng trứng và hoocmon sinh dục nữ, Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng:, - Đọc sách giáo khoa, kết hợp SBT để hoàn thiện 1 số bài tập khó., Câu nào đúng (Đ) và câu nào sai (S) trong các câu sau:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn