CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 1

184 776 15
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 15:15

CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 1 (CPE 1) là chứng chỉ thuộc loại Advanced (nâng cao), đứng vị trí 6/6 trong chuẩn Tiếng Anh châu Âu.
- Xem thêm -

Xem thêm: CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 1, CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn