Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi

10 89 2
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 13:10

1. KÓ tªn c¸c bÖnh di truyÒn mµ em biÕt? Nguyªn nh©n g©y bÖnh di truyÒn? 2. KÓ tªn c¸c tËt di truyÒn? C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ph¸t sinh bÖnh tËt di truyÒn? I. Di truyền y học tư vấn Đọc thông tin: Sgk/86 Thảo luận nhóm: Nghiên cứu trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ hai gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh. C1: Nhóm 1, 2: Em hãy thông tin cho đôi trai gái này biết đây là loại bệnh gì? C2: Nhóm 3, 4: Bệnh do gen trội hay gen lặn quy định? Tại sao? C3: Nhóm 5, 6: Nếu họ lấy nhau sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục sinh con nữa không? Tại sao? - Đây là loại bệnh di truyền. - Bệnh do gen lặn quy định vì ở đời trước của hai gia đình đã có người mắc bệnh. - Họ không nên sinh con nữa vì họ đã mang gen lặn gây bệnh ? Dựa vào đâu mà ta biết được những điều trên? * Khái niệm: Di truyền y học tư vấn là sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chuẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ đã hình thành một lĩnh vực mới của di truyền học. ? Qua phân tích ví dụ trên rút ra nhận xét di truyền y học tư vấn là gì? *Chức năng: Chuẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên Chức năng của ngành này là gì? *Liên hệ: II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn 1. Di truyền học với hôn nhân. Thảo luận nhóm: C1: Nhóm 1, 2, 3: Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống? C2: Nhóm 4, 5, 6: Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ 4 trở đi thì đư ợc luật hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhau? - Kết hôn gần tạo cơ hội cho những gen lặn gây hại gặp nhau ở thể đồng hợp gây suy thoái nòi giống. - Luật hôn nhân và gia đình cho phép những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ 4 trở đi kết hôn với nhau vì: Sự khác về mặt di truyền nhiều hơn. Các gen lặn khó gặp nhau hơn. II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn 1. Di truyền học với hôn nhân. Độ tuổi Nam giới Nữ giới Sơ sinh Từ 1 5 Từ 5 14 Từ 18 35 Từ 35 45 Từ 45 55 Từ 55 80 Từ 80 trở lên 105 102 101 100 95 94 55 <40 100 100 100 100 100 100 100 100 - Tỉ lệ nam nữ có sự thay đổi theo độ tuổi ? Nhận xét tỉ lệ nam/nữ có đặc điểm gì? ? Vì sao luật hôn nhân và gia đình đưa ra qui đinh: Hôn nhân 1 vợ, 1 chông? Vì sao nên cấm chuẩn đoán giới tính thai nhi? - ở độ tuổi từ 18 35 có tỉ lệ là 1/1 là cơ sở để luật hôn nhân và gia đình quy định: Hôn nhân 1 vợ, 1 chông - Cấm chuẩn đoán giới tính thai nhi vì sẽ ảnh hưởng đến sự chênh lệch về tỉ lệ nam/nữ Kết luận: Luật hôn nhân và gia đình quy định: Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết hôn với nhau và Hôn nhân 1 vợ 1 chồng là có cơ sở sinh học. II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn 1. Di truyền học với hôn nhân. 2. Di truyền học và kế hoạch hóa gia đình. Tuổi của các bà mẹ Tỉ lệ ( 0 / 00 ) trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao 20 24 25 29 30 34 35 39 40 và cao hơn 2 4 4 8 11 13 33 42 80 - 188 ? Dựa vào tư liệu bảng 30.2 hãy cho biết: Nên sinh con ở lứa tuổi nào để giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao? - Nên sinh con ở độ tuổi từ 22 34 là tốt nhất ? Kế hoạch hóa gia đình đã đưa ra những tiêu chí nào? Kết luận: KHHGĐ chỉ rõ: Không sinh con quá sớm, quá muộn, các lần sinh con không nên quá gần nhau, mỗi cặp vợ chồng nên dừng lại ở 1 đến 2 con. Ngư ời phụ nữ sinh con ở độ tuổi từ 22 34 là tốt nhất tránh mắc bệnh Đao. * Liên hệ II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn Hậu quả: - Các chất đồng vị phóng xạ xâm nhập vào cơ thể => Gây ung thư, khối u, gây đột biến. III. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường. ? Ô nhiễm môi trường do nguyên nhân nào và gây hậu quả gì? ? Cần đấu tranh phòng chống ô nhiễm môi trư ờng bằng cách nào? - Cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, chống ô nhiễm môi trường. Tích cực trồng cây gây rừng. Đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, chống ô nhiễm môi trường. Xử lý rác thải công nghiệp và sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước. ? Liên hệ thực tiễn vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam cần tiến hành như thế nào? - Các hóa chất, chất hóa học, thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường. II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn III. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường. Củng cố: - Làm bài tập Bài tập 1. Chức năng của Di truyền học tư vấn (chọn phương án đúng nhất) a) Cung cấp thông tin về các tật, bệnh di truyền ở người b) Chuẩn đoán các tật, bệnh di truyền ở người. c) Cho lời khuyên liên quan đến tật bệnh di truyền ở người d) Tất cả các trường hợp trên đều đúng. Bài tập 2. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: Di truyền học người đã giải thích quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình những người có quan hệ huyết thống trong vòng không được kết hôn với nhau và cho thấy hôn nhân một vợ một chồng, phụ nữ tuổi đã cao không nên là có cơ sở sinh học. Các chất phóng xạ và các hóa chất có trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra đã độ ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền nên cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và chống ô nhiễm môi trường. 3 đời sinh con làm tăng - Đọc ghi nhớ Sgk/88 II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn III. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường. * Củng cố: - Đọc ghi nhớ Sgk/88 - Làm bài tập *Hướng dẫn về nhà: - Học và trả lời câu hỏi Sgk. - Hoàn thành bài tập trong vở bài tập - Chuẩn bị bài sau: Công nghệ tế bào [...]... *Chức năng: Chuẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyênChức năng của ngành này là gì?*Liên hệ:II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình.I. Di truyền y học tư vấn1. Di truyền học với hôn nhân.Thảo luận nhóm:C1: Nhóm 1, 2, 3: Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống?C2: Nhóm 4, 5, 6: Tại sao những người có quan hệ... những gen lặn gây hại gặp nhau ở thể đồng hợp gây suy thoái nòi giống.- Luật hôn nhân và gia đình cho phép những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ 4 trở đi kết hôn với nhau vì: Sự khác về mặt di truyền nhiều hơn. Các gen lặn khó gặp nhau hơn. . c¸c bÖnh di truyÒn mµ em biÕt? Nguyªn nh©n g©y bÖnh di truyÒn? 2. KÓ tªn c¸c tËt di truyÒn? C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ph¸t sinh bÖnh tËt di truyÒn? I. Di truyền. về mặt di truyền nhiều hơn. Các gen lặn khó gặp nhau hơn. II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. I. Di truyền y học tư vấn 1. Di truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi, Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi, Tiet 31 Di truyen hoc voi con nguoi

Bình luận về tài liệu tiet-31-di-truyen-hoc-voi-con-nguoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP