báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

6 342 1 Gửi tin nhắn cho Luận văn 6789
Luận văn 6789

Luận văn 6789

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:31

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3 Hồn thiện cơng tác kế tốn NVL, CCDC tại Cơng ty Cầu 11 Thăng LongĐề cương đề tài mã số:10465Mục lụcLời mở đầu………………………………………………………………. 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CẦU 11 THĂNG LONG………… .3ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CẦU 11 THĂNG LONG …………………………………………… .3Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN………………………………3ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH…………………………………… 4ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ……………………………… 8ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH…………………………………… .8ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG. …………………………………………………………….9TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN………………………………………………. .9HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TỐN……………………………………… …11CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI DN…………………………… 11Hệ thống Website : Thơng tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comCHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NVL, CCDC TẠI CƠNG TY CẦU 11 THĂNG LONG………….… .14Kế tốn chi tiết NVL, CCDC…………………………………… …14Phân loại và đánh giá NVL, CCDC…………………………… …152.2.1. Phân loại NVL, CCDC……………………………………………… 152.2.2. Đánh giá NVL, CCDC…………………………………………… 162.3. Tài khoản kế tốn sử dụng………………………………….……… .172.4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC………………….… .182.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC…………………………………… 182.4.2. Thủ tục xuất kho NVL,CCDC…………………… .……… 252.5. Kế tốn tổng hợp NVL, CCDC……………………………… 342.5.1. Trình tự kế tốn nhập NVL, CCDC………………………… .342.5.2. Trình tự kế tốn xuất NVL, CCDC………………….………… 43Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL, CCDC tại Cơng ty Cầu 11 Thăng Long 513.1. Nhận xét về tổ chức cơng tác kế tốn NVL, CCDC ở Cơng ty Cầu 11 ThăngLong………………………………………………………………….513.1.1. Những ưu điểm trong cơng tác kế tốn và tình hình quản lý sử dụng NVL ở Cơng ty Cầu 11 Thăng Long……………………………… ….513.1.2. Những tồn tại trong cơng tác kế tốn NVL………………………… 513.2. Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL, CCDC ở Cơng ty Cầu 11 Thăng Long……………………………………… ……523.2.1. Hồn thiện việc cài đặt chương trình kế tốn trên máy vi tính…… .523.2.2. Lập biên bản kiểm nghiệm loại NVL,CCDC mua ngồi………… .…523.2.3. Mở sổ chi tiết thanh tốn với người bán………………………… … 543.2.4. Hồn thiện cơng tác kế tốn chi tiết NVL,CCDC …… 54Kết luận ………………………………………………………… 56Hệ thống Website : Thơng tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comLỜI MỞ ĐẦUNước ta đang trong giai đoạn chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Với cơ chế mở cửa nền kinh tế, nước ta từng bước chuyển biến rõ rệt hòa nhập với nền kinh tế thế giới.Bất kỳ một doanh nghiệp (DN) nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) cũng luôn quan tâm tới việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Để đạt được điều này thì DN phải chú trọng quan tâm tới chất lượng sản phẩm. Sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ tức là chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó phải tiết kiệm một cách tối đa hợp lý và có kế hoạch. Đối với mọi sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu (NVL) chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất cũng như trong giá thành sản phẩm. NVL là trọng tâm quản lý và hạch toán, do đó tổ chức quản lý NVL có tác dụng và ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý chi phí. Hạch toán NVLtốt sẽ đảm bảo cung cấp thông tin đáng tin cậy cần thiết cho việc trực tiếp quản lý và sử dụng NVL , là mối quan tâm hàng đầu của DN xây dựng và cơ quan quản lý.Là một DN hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, Công ty Cầu 11 Thăng Long đang đứng trước vấn đề là làm sao quản lý NVL có hiệu quả nhất. Vì vậy tổ chức kế toán NVL là một yêu cầu tất yếu trong công tác quản lý nhằm quản lý sử dụng NVL hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả góp phần giảm chi phí SXKD, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho Công ty.Trong thời gian thực tập ở Công ty Cầu 11 Thăng Long, em thấy rõ công tác kế toán có vai trò rất quan trọng. Và kế toán NVL là kế toán không thể thiếu được trong Công ty Cầu 11 Thăng Long. Vì vậy mà em đã chọn chuyên đề “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long” để làm chuyên đề tốt nghiệp. Qua chuyên đề, em cũng mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến nhận xét với mong muốn hoàn thiện hơn nữa tổ chức kế toán NVL ở Công ty.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comNgoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập chuyên ngành bao gồm 03 phần, cụ thể như sau:Phần 1: Tổng quan về Công ty Cầu 11 Thăng Long.Phần 2: Thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng LongPhần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cầu 11 Thăng Long.Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.comĐề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.Thông tin liên hệ: Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302Email: Thuvienluanvan@gmail.comHệ thống Website:http://thuvienluanvan.comhttp://timluanvan.comhttp://choluanvan.comhttp://kholuanvan.comHệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com . vậy mà em đã chọn chuyên đề “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long” để làm chuyên đề tốt nghiệp. Qua chuyên đề, em cũng mạnh. NVL, CCDC ………………….................………..252.5. Kế tốn tổng hợp NVL, CCDC ……………………………............. .34 2.5.1. Trình tự kế tốn nhập NVL, CCDC ………………………............ .34 2.5.2. Trình tự kế tốn xuất NVL,
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc, báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc, báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-mon-ke-toan-doanh-nghiep-chuyen-de-nvl-ccdc-3-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP