giao an ngu van 9 2013 2014 nam

14 703 3
Tran Cong Huy

Tran Cong Huy Gửi tin nhắn

Tải lên: 12 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 11:06

giao an cho giao vien TUẦN I Lớp: 9A - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9B - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9C - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Tiết 1 - Văn học Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Lê Anh Trà) A/Mục tiêu cần đạt: 1/Kiến thức - Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và trong sinh hoạt. - Ý nghĩa của phong cách HCM trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. - Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể. 2/Kĩ năng a/Kĩ năng bài học: - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống. b/Kĩ năng sống: - Xác định giá trị bản thân từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách HCM (kết hợp tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc và nhân loại) xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Giao tiếp, trình bày trao đổi về nội dung của phong cách HCM trong VB. II. Chuẩn bị: - GV: Những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tranh ảnh về Bác. - HS: Tìm những mẩu chuyện về Bác. III- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Không 2. Giới thiệu bài: “ Vì sao Trái đất nặng ân tình Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh” Hồ Chí Minh không những là nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại mà Người còn là một danh nhân văn hoá thế giới. Vẻ đẹp văn hoá chính là nét nổi bật trong phong cách Hå Chí Minh. Phong cách đó như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua văn bản “ Phong cách Hồ Chí Minh 3. Dạy bài mới: HĐ của GV HĐ của HS Kiến thức cần đạt HĐ1 : Tìm hiểu tác giả, tác phẩm I. Tác giả - Tác phẩm 1. Tác giả: Lê Anh Trà - GV bổ sung thông tin về tác giả. - Tác giả lê Anh Trà - Viện trưởng viện văn hoá Việt Nam. - Cho biết xuất xứ của văn bản - Nghe - Nêu xuất sứ 1 HĐ2: Đọc - Tìm hiểu chú thích: - GV hướng dẫn đọc ( đọc chậm rãi, rõ ràng, diễn cảm, ngắt ý và nhấn giọng ở từng luận điểm) - GV đọc mẫu, gọi 2 HS đọc và nhận xét cách đọc của từng HS. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ khó. - VB này mang tính thời sự , xã hội nên được gọi là văn bản gì? Cho biết một số văn bản nhật dụng mà em đã học ở các lớp 6,7, - Cho biết nội dung của văn bản đề cập đến vấn đề gì ? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bố cục - Hai HS đọc - Đọ, hiểu - Suy nghĩ, trả lời. - Suy nghĩ, trả lời HĐ3 Tìm hiểu văn bản (20’) III- Tìm hiểu văn bản : - Trong văn bản này, tác giả nói đến 2 vấn đề cơ bản trong phong cách Hồ Chí Minh, đó là gì? - Em hãy nêu nguồn gốc hình thành nhân cách của Bác (Gọi HS đọc lại đoạn I) - Vốn kiến thức văn hoá nhân loại của HCM sâu rộng như thế nào ? - Người đã làm thế nào để có được vốn kiến thức sâu rộng đó ? - (GV dẫn chứng thêm các tác phẩm văn học viết bằng các - HS trao đổi - HS trao đổi - Nghe, ghi nhớ kiến thức - Trả lời 1. Con đường hình thành phong văn hóa HCM: * Vốn kiến thức sâu rộng - Đi nhiều nơi(tìm đường cứu nước ) - Tiếp xúc văn hoá các nước trên thế giới - Nắm được phương tiện giao tiếp (biết nhiều thứ tiếng ) - Học hỏi vốn sống của của các nước ( làm nhiều nghề ) -> Tìm hiểu đến mức uyên thâm * Cách tiếp thu : - Tiếp thu tinh hoa văn hoá các nước - Phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản 2 thứ tiếng Pháp, Hoa) Vốn kiến thức sâu rộng của HCM đạt đến mức độ nào? * Nhưng điều kì lạ và quan trọng trong sự tiếp thu văn hoá nhân loại của HCM là gì ?Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới trên nền tảng cái gốc văn hoá dân tộc đã hình thành ở Bác một nhân cách như thế nào ? -> GV giảng, rút ra kết luận: Sự hiểu biết sâu rộng, về các dân tộc và văn hóa thế giới nhào nặn nên cốt cách văn hóa dân tộ HCM. - GV cho HS kể chuyện, đọc thơ về Bác -> Nhận xét, biểu dương. - Nghe, ghi nhớ kiến thức _ Kể, đọc - Kết hợp tinh hoa văn hoá thế giới với văn hoá dân tộc Nhân cách rất riêng, rất Việt Nam, nhân cách HCM 3. Củng cố và luyện tập: - Hệ thống lại nội dung bài học - Kể một câu chuyện về Bác Hồ 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà - Làm bài tập sgk. - Học đọc kĩ bài, kể chuyện về Bác . - Soạn ,trả lời tiếp các câu hỏi trong sgk. . Lớp: 9A - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9B - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9C - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Tiết 2 - Văn học Văn bản: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Lê Anh Trà) I/ Mục tiêu cần đạt: 1/ Kiến thức - Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và trong sinh hoạt. - Ý nghĩa của phong cách HCM trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 3 - Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể. 2/ Kĩ năng a/ Kĩ năng bài học - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống. b/ Kĩ năng sống - Xác định giá trị bản thân từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách HCM (kết hợp tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc và nhân loại) xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Giao tiếp, trình bày trao đổi về nội dung của phong cách HCM trong VB. II. Chuẩn bị: - GV: Những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tranh ảnh về Bác. - HS: Tìm những mẩu chuyện về Bác. III- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Không 2. Giới thiệu bài: 3. Dạy bài mới: HĐ của GV HĐ của HS KT cần đạt HĐ 1 : Tìm hiểu bài : III. Tìm hiểu bài: 2. Lối sống của Bác: *Nhân cách rất riêng của Bác còn thể hiện ở phương diện nào ? - Gọi HS đọc đoạn II - Lối sống của Bác ra sao ? - Được thể hiện như thế nào ? - Các em có thể đọc một bài thơ hay kể một câu chuyện minh hoạ cho lối sống giản dị của Bác - Vì sao có thể nói lối sống giản dị của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao ? (liên hệ với cách sống của các vị hiền triết trong lịch sử) - So sánh với Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chỉ ra sự giống và khác nhau. - HS đọc - Suy nghĩ, trả lời - Sưu tầm, kể - Trao đỏi theo bàn - So sánh và nhận xét - Giống : Không tự thần thánh hoá, tự làm khác đời, lập dị mà là cách dị dưỡng tinh thần, một quan 4 Cho HS thảo luận - Tìm ra những biện pháp nghệ thuật trong văn bản làm nổi bật vẻ đẹp phong cách HCM? - Nhận xét, bổ sung. niệm thẩm mĩ về lẽ sống. - Khác với các vị danh nho: đay là lẽ sống của một con người cộng sản, mtj vị chủ tịch nước, linh hồn của dân tộc. - HĐ theo nhóm, đại diện trình bày. HĐ 2: Hướng dẫn tổng kết, luyện tập - Cảm nhận của em về phong cách HCM? - Sau khi học xong văn bản, mỗi chúng ta phải làm gì để học tập, rèn luyện theo gương Bác? -Kĩ năng sống: Đó là phương pháp để học tập và chọn lọc những tinh tuý của thế giới. Ta cần học tập và phát huy những gì tốt đẹp đồng thời chọn lọc để áp dụng một cách sáng tạo vào văn học nước nhà. Gọi HS đọc ghi nhớ - Nêu cảm nhận - Tao đổi, liên hệ thực tế. - Đọc ghi nhớ 4. Củng cố, luyện tập: - Hệ thống nội dung bài học. - Tìm và kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp ở Bác. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học phần ghi nhớ, phân tích nhân cách và lối sống giản dị của Bác - Đọc trước bài “Các phương châm hội thoại”. …………………………………………………………………… Lớp: 9A - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9B - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Lớp: 9C - Tiết (TKB):… .Ngày dạy: …/08/2011- Sĩ số:… Vắng:……… Tiết 3 - Tiếng Việt CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 5 ********* I/ Mc tiờu cn t 1/ Kin thc - Ni dung phng chõm v lng, phng chõm v cht. 2/K nng a/ K nng bi hc - Nhn bit v phõn tớch c cỏch s dng phng chõm v lng v PC v cht trong mt tỡnh hung giao tip c th. - Vn dng PC v lng, PC v cht trong hot ng giao tip. b/ K nng sng: - Ra quyt nh: La chn cỏch vn dng cỏc PCHT trong giao tip ca bn thõn. - Giao tip: Trỡnh by suy ngh ý tng trau di v c im, cỏch giao tip m bo cỏc PCHT. B/ Chun b ca GV v HS a/ GV: Cỏc tỡnh hung giao tip , nhng cõu hi hs tho lun b/ HS: Gii quyt cỏc tỡnh hung trong SGK , tho lun. - c phn tỡm hiu bi. - c v tr li cõu hi T9, 10 SGK. C/ T chc hot ng dy v hc 1/Kim tra bi c: (khụng) 2/Gii thiu bi mi : Cỏc phng chõm hi thoi Trong cỏc trng trỡnh ng vn lp 8, cỏc em ó c tỡm hiu vai Xh trong hi thoi, lt li trong hi thoi. hot ng hi thoi cú hiu qu, chỳng ta cn nm c t tng ch o ca hot ng ny, ú chớnh l phng chõm hi thoi. 3/Bi mi. Hot ng ca GV HĐ của HS Kiến thức cần đạt H1: Tỡm hiu phng chõm v lng I. Phng chõm v lng: Vd1: tr 7 SGK - GV hng dn HS c on i thoi 1 SGK tr 7 ? Cõu tr li ca Ba cú ỏp ng iu m An mun bit khụng ? Vỡ sao? ? T ú, em cú th rỳt ra bi hc gỡ v giao tip ? Cho HS c truyn ci : Ln ci ỏo mi ( tr 7.8 SGK ) - Vỡ sao chuyn ny li gõy ci ? - L ra anh cú ln ci v - Đọc VD SGK - Trả lời - Rút ra bài học - Suy nghĩ, tìm chi tiết - Trao đổi tìm câu 6 ỏo mi phi hỏi v tr li nh th no ? ? Nh vy , cn phi tuõn th nhng gỡ khi giao tip ? - Gv a thờm vd truyn ci mt rui => khụng nờn núi ớt hn nhng gỡ cn núi * Qua vd trờn cỏc em rỳt ra c iu gỡ cn tuõn th khi giao tip ? ú l phng chõm v lng ? Vy th no l phng chõm v lng trong giao tip ? - Gi HS c ghi nh SGK tr 7 - Tìm những thành ngữ có nội dung liên quan đến phơng châm về lợng trả lời - Nghe, hiểu sâu KT - HS đọc ghi nhớ - Tìm, liệt kê H2 : Tỡm hiu phng chõm v cht II - Phng chõm v cht - Gi HS c truyn ci Qu bớ khng l SGK tr 9 - Truyn ci nhm phờ phỏn iu gỡ ? - Nh vy trong giao tip iu gỡ cn trỏnh ? Em rỳt ra bi hc gỡ ? - Giỏo viờn a nhng tỡnh hung cho hc sinh tho lun + Nu khụng bit chc mt tun na lp t chc cm tri thỡ em thụng bỏo vi cỏc bn : Tun sau lp s cm tri Khụng? + Nu khụng bit chc vỡ sao bn mỡnh ngh hc m li tr li vi thy cụ l : Bn y ngh vỡ m cú c khụng ? Vỡ sao ? Nhận xét, chốt KT - Theo em ú l qui nh gỡ - ọc truyện cời - Rút ra bài học - Quan sát bảng phụ - HĐ theo nhóm (2) - ại diện nhóm trả lời Vd : Truyn ci : Qu bớ khng l => Phờ phỏn tớnh núi khoỏc. * Khi giao tip khụng nờn núi nhng iu m mỡnh khụng tin l ỳng s tht * ng núi nhng diu m mỡnh khụng cú bng chng xỏc thc 7 trong phng chõm hi thoi ? - Th no l phng chõm v cht ? - Gi HS c ghi nh SGK tr 10 -> Chốt nội dung kiến thức - Tìm những thành ngữ có nội dung liên quan đến phơng châm về chất? - Đọc ghi nhớ - Nghe, nhớ - Tìm, đọc * Ghi nh : SGK tr10 Trong giao tip , ng núi nhng iu m mỡnh khụng tin l ỳng hay khụng cú bng chng xỏc thc ( phng cht v cht ) H 3 : Luyn tp HD HS gii cỏc bi tp SGK Bi tp 1 : Ch rừ li trong BT Những câu đó không tuõn theo phng chõm hi thoi no ? Bi tp 2 : Chn nhng t ng thớch hp in vo ch trng ? Nhng t ng trờn cú liờn quan n phng chõm hi thoi no? Chốt kiến thức Bi tp 3: Phng chõm hi thoi no ó khụng c tuõn th trong truyn ci Cú nuụi c khụng ? Bi tp 4: Hng dn HS tho lun nhúm Giải thích vì sao ngời nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt nh - Trao đổi chỉ ra lỗi và giải thích - Lựa chọn và điền vào chỗ trống - Trả lời - Suy nghĩ, trả lời - HĐ theo nhóm Trình bày III - Luyn tp : Bi tp 1 Vn dng phng chõm v lng phõn tớch li trong cõu a.Tha cm t : nuụi nh b. Tha cm t : cú 2 cỏnh => Li s dng t ng trựng lp , thờm t ng m khụng thờm ni dung Bi tp 2 Nhng t ng thớch hp : a. núi cú sỏch, mỏch cú chng b. núi di c. núi mũ d. núi nhng nh cui e. núi trng -> Phng chõm v cht Bi tp 3 Khụng tuõn th phng chõm v lng Cú chi tit tha Cú nuụi c khụng ? Bi tp 4 Gii thớch a. Thụng bỏo cho ngi nghe nhn nh mỡnh a ra cha c kim chng -> Phng chõm v cht b. Thụng bỏo cho ngi nghe bit vic nhc li ni 8 Bi tp 5 :Gii thớch cỏc thnh ng v cho bit nhng thnh ng ny cú liờn quan n phng chõm hi thoi no? - Tìm tòi và giải thích dung ó c l do ch ý ca ngi núi -> Phng chõm v lng Bi tp 5 Gii thớch cỏc thnh ng: a. n m núi t : vu khng, t iu, ba chuyn b. n c núi mũ : núi khụng cú cn c c. n khụng núi cú : vu khng, ba t d. Cói chy cói ci : c tranh cói nhng khụng cú lớ l gỡ c e. Khua mụi mỳa mộp : núi nng ba hoa, khoỏc lỏc, phụ trng f. Núi di núi chut : núi lng nhng, linh tinh, khụng xỏc thc g. Ha hu ha vn : ha c lũng ri khụng thc hin li ha -> Khụng tuõn th phng chõm v cht 3. Củng cố: - Hệ thống nội dung - Cn cho hc sinh phõn bit rừ phng chõm v lng v phng chõm v cht - Xác định các câu nói không tuân thủ phơng châm về lợng và chất trong một hội thoại và chữa lại cho đúng 4. HD HS tự học ở nhà: Hc bi: Nhng ni dung c bn ca 2 phng chõm v lng v cht Hoàn thiện các bài tập Son bi : S dng mt s bin phỏp ngh thut trong vn bn thuyt minh Lp: 9A - Tit (TKB): .Ngy dy: /08/2011- S s: Vng: Lp: 9B - Tit (TKB): .Ngy dy: /08/2011- S s: Vng: Lp: 9C - Tit (TKB): .Ngy dy: /08/2011- S s: Vng: 9 Tit 4 Tp lm vn S DNG MT S BIN PHP NGH THUT TRONG VN BN NGH THUT A/ Mc tiờu cn t - Hiu vai trũ ca mt s bin phỏp ngh thut trong vn bón thuyt minh. - Tp lp c VB thuyt minh cú s dng mt s bin phỏp ngh thut. 1/ Kin thc - VB thuyt minh v cỏc phng phỏp thuyt minh thng dựng. - Vai trũ ca cỏc bin phỏp ngh thut trong bi vn thuyt minh. 2/ K nng - Nhn ra cỏc bin phỏp ngh thut c s dng trong cỏc VB thuyt minh. - Vn dng cỏc bin phỏp ngh thut khi vit vn thuyt minh. B/ Chun b ca GV v HS a/ GV: Cỏc bin phỏp ngh thut v tỏc dng. b/ HS: Gii quyt cỏc tỡnh hung trong SGK , tho lun. - c phn tỡm hiu bi. - c v tr li cõu hi T9, 10 SGK. C/ T chc hot ng dy v hc 1/ Kim tra bi c: (khụng) 2/ Gii thiu bi mi : S dng mt s bin phỏp ngh thut trong vn bn thuyt minh. 3/ Bi mi. Hot ng ca GV HĐ của HS Kiến thức cần đạt H1: ễn tp KT ó hc v vn bn thuyt minh I. ễn tp vn bn thuyt minh: - Vn bn thuyt minh l kiu ? Vn bn TM l gỡ ? ? Nh vy vn bn TM vit ra nhm mc ớch gỡ ? ? Cho bit cỏc phng phỏp TM ó ó hc ? - Bổ sung - Cho HS quan sát đoạn văn TM mẫu - Nhắc lại kiến thức - Liệt kê các phơng pháp TM đã học Quan sát và đối chiế H2 : Tỡm hiu vn bn TM H Long- ỏ v Nc II. Tỡm hiu VB TM cú s dng mt s bin phỏp ngh thuậ 10 . TUẦN I Lớp: 9A - Tiết (TKB):…...Ngày dạy:..…/08/2011- Sĩ số:…..Vắng:……… Lớp: 9B - Tiết (TKB):…...Ngày dạy:..…/08/2011- Sĩ số:…..Vắng:……… Lớp: 9C - Tiết (TKB):…...Ngày. giả - Tác phẩm 1. Tác giả: Lê Anh Trà - GV bổ sung thông tin về tác giả. - Tác giả lê Anh Trà - Viện trưởng viện văn hoá Việt Nam. - Cho biết xuất xứ của
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ngu van 9 2013 2014 nam , giao an ngu van 9 2013 2014 nam

Bình luận về tài liệu giao-an-ngu-van-9-2013-2014-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP