Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

3 3,915 56
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 09:10

Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Tiết :56 Làm văn: Ngày sọan :02.01.2010 I .M ụ c tiêu : Giúp học sinh: 1.Kiến thức: -Giúp học sinh củng cố hiểu biết về một số hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh; biết vận dụng kiến thức đã học để làm văn bản thuyết minh. 2. Kó năng: -Biết trình bày và phân tích được các hình thức kết cấu cơ bản của văn bản thuyết minh. 3.Thái độ:-Giáo dục học sinh có ý thức và thói quen lập dàn ý cho bài văn thuyết minh II.Chuẩn bò: 1. Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo viên thiết kế giáo án, làm một số sơ đồ biểu bảng. 2. Chuẩn bò của học sinh: -Học sinh soạn bài, làm bài tập, chuẩn bò tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết. III. Hoạt động d ạ y h ọ c: 1 . n đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra só số, vệ sinh phòng học, đồng phục . 2. Ki ể m tra bài c ũ : (5phút) -Nêu một số hình thức kết cấu văn bản thuyết minh? - Bài luyện tập số 2, trang 15 3. Giảng bài m ớ i : * Giới thiệu bài : (1phút) Lập dàn ý là một kó năng rất cần thiết cho việc viết một bài văn. Không xây dựng được dàn ý thì không thể viết được bài văn cũng như không thể biết được vò trí của đoạn văn cần viết trong bài. -Tiến trình bài dạy: Giáo án 10 cơ bản - 1 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 2 - – Nguyễn Văn Mạnh Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10’ 15’ Họat động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích dàn ý của văn bản thuyết minh: Chu Văn An –nhà sư phạm mẫu mực - Giáo viên hỏi:Văn bản thuyết minh cái gì và có hình thức kết cấu như thế nào, có phù hợp với đối tượng không? - Học sinh trả lời, trao đổi theo nhóm, cử người trình bày - Giáo viên hướng dẫn, lưu ý một số điểm - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na - Giáo viên hỏi:Kết cấu của văn bản này trình bày theo lối nào? - Giáo viên nhận xét, chốt lại một số nội dung Họat động2: Giáo viên hướng dẫn học sinh xác đònh dàn bài cho bài văn thuyết minh - Giáo viên hỏi:Thuyết minh về một tác gia văn học thì có thể tổ chức bài viết theo các cách nào? - Giáo viên gợi ý, hướng dẫn, tổng kết Họat động 1: - Học sinh đọc văn bản:Chu Văn An –nhà sư phạm mẫu mực - Học sinh trả lời, trao đổi theo nhóm, cử người trình bày - Học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na - Học sinh trao đổi theo nhóm , cử người trình bày Họat động2: Học sinh xác đònh dàn bài cho bài văn thuyết minh - Học sinh tham gia thảo luận, trao đổi, đề xuất Học sinh tổng kết theo 3 phần của một I.Đọc và phân tích dàn ý của văn bản thuyết minh: 1.Bài văn thuyết minh về một nhân vật lòch sử: Chu Văn An –nhà sư phạm mẫu mực Bố cục bài thuyết minh khá điển hình cho văn bản giới thiệu nhân vật lòch sử Đọan 1 :Giới thiệu họ tên, năm sinh, quê quán . Đọan 2:hiệu cuộc đời, sự nghiệp. Đọan 3:Giới thiệu ảnh hưởng của nhân vật sau khi chết. Hình thức kết cấu theo trật tự thời gian. * Bài này có thể làm mẫu để thuyết minh về các nhân vật lòch sử (nhà trò, nhà văn, nhà giáo) 2.Bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học :Ra-ma- ya-na Bài gồm 3 phần : -Giới thiệu lai lòch, quy mô tác phẩm -Giới thiệu nội dung tác phẩm (tóm tắt nội dung) -Nêu giá trò và ảnh hưởng của tác phẩm -Hình thức kết cấu:theo thời gian, lôgic II.Xác đònh dàn ý cho bài văn thuyết minh: 1.Thuyết minh về một tác gia văn học : a.Mở bài: Giới thiệu chung và nhận đònh về giá trò , ảnh hưởng của tác giả. b.Thân bài: -Giới thiệu sơ lược tiểu sử -Giới thiệu sự nghiệp sáng tác (điểm qua các sáng tác, kể tên tác phẩm, lược thuật, Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 4.Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 3 phút) - Ra bài tập về nhà : Dàn ý của văn bản thuyết minh. -Chuẩn bò bài : Đọc thêm các bài văn thuyết minh ở sách tham khảo -Soạn : “ Phú sông Bạch Đằng” ( Trương Hán Siêu) -Soạn bài Phú sông Bạch Đằng theo câu hỏi Sách giáo khoa. - Hướng dẫn soạn bài: Chuẩn bò ở nhà. Đọc văn bản. Tìm hiểu về tiểu sử và sự nghiệp văn chương của Trương Hán Siêu và sông Bạch Đằng, hoàn cảnh sáng tác của bài Phú sông Bạch Đằng. Đặc điểm thể loại phú, cách chia bố cục hợp lý, vai trò của các bô lão và nhân vật “Khách” trong bài phú. Tìm hiểu chú thích từ khó. Hình dung mạch cảm xúc của bài phú ? Và trả lời các câu hỏi từ 1-6 ( phân nhóm để chuẩn bò). IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung : . . . . . . . . . . Giáo án 10 cơ bản - 3 - – Nguyễn Văn Mạnh . chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 3 phút) - Ra bài tập về nhà : Dàn ý của văn bản thuyết minh. -Chuẩn bò bài : Đọc thêm các bài văn thuyết minh ở sách. đònh dàn bài cho bài văn thuyết minh - Giáo viên hỏi :Thuyết minh về một tác gia văn học thì có thể tổ chức bài viết theo các cách nào? - Giáo viên gợi ý,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh, Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh, Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bình luận về tài liệu tiet-56-lap-dan-y-bai-van-thuyet-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP