Bộ thí nghiệm ảo vật lý 9

50 442 17 Gửi tin nhắn cho vờ_inh xinh
vờ_inh xinh

vờ_inh xinh

Tải lên: 17,813 tài liệu

  • Loading...
1/50 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 09:08

Kiến thức: - Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm. - Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm. - Nêu được tác dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống và trong kỹ thuật. 2. Kỹ năng: - Bố trí được thí nghiệm để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm. - Quan sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong hoạt động nhóm. BỘ THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 9 Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp A – V meter A V Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 5 Đoạn mạch song song A – V meter A V Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật A – V meter A V Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại A – V meter V A – V meter A Bài 12 Công suất điện V Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện A – V meter V A – V meter A V Automatic Voltage Stabilizer U U 1 U 2 U 3 I I 1 I 2 I 3 UI U 1 I 1 U 2 I 2 U 2 I 2 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại V Automatic Voltage Stabilizer A – V meter V A – V meter A Bài 16 Định luật Joule -Lense Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 18 Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I 2 trong định luật Joule -Lense V Automatic Voltage Stabilizer A – V meter A K. Vật Lý ĐHSP Hà Nội 2 I t 0 1 t 0 2 ∆t 0 = t 0 2 - t 0 1 I 1 I 2 I 3 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 21 Nam châm vĩnh cửu S N •Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại [...]... Voltage StabilizerA Vmeter AãB mụn Vt Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 55 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt... Vt Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 56 Các tác dụng của ánh sáng Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ. .. Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 44 Thấu kính phân kỳFF Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 35 Các tác dụng của dòng xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều ONOFFN ~ + -ãB mụn Vt Lý K Thut Khoa Vật Lý – Trường... lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 48 Mắt A – Vmeter VA – Vmeter ABài 12 Công suất điệnVAutomatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 41 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xãB mụn Vt Lý K Thut Khoa Vt Lý –... Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiMáy phát điệnĐộng cơ điệnBài 60 Định luật bảo toàn năng lượngh1h2h1 > h2 VAutomatic Voltage StabilizerA – Vmeter VA – Vmeter ABài 16 Định luật Joule -Lense Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm... ONOFF- 12 V +Bi 28 ng c in mt chiuSNãB môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bi 40 Hin tng khỳc x ỏnh sỏngãB mụn Vt Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại SNBi 33 Dũng in xoay chiuãB mụn Vt Lý K Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu,... cảm ứng điện tãB mụn Vt Lý K Thut Khoa Vt Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 61 Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 22 Tác dụng từ của Dòng điện - Từ trngOnOff+ 1.5 V -ãB mụn Vt Lý K Thut Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội... Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 29 Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu - Nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng inVPower 3VãB mụn Vt Lý K Thut Khoa Vt Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 43 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụFFFFF... ~ + -Bài 35 Các tác dụng của dòng xoay chiều – Đo cng v hiu in th xoay chiu ãB mụn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam chõm inVAutomatic Voltage StabilizerA Vmeter AãB mụn Vt Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bài 24... Công của dòng điện Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lại Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Bấm phím ↓ để bắt đầu, Bấm phím ↑ để thực hiện lạiBài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳFF . BỘ THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 9 Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp A – V meter A V Automatic Voltage Stabilizer Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng. Stabilizer A – V meter A K. Vật Lý ĐHSP Hà Nội 2 I t 0 1 t 0 2 ∆t 0 = t 0 2 - t 0 1 I 1 I 2 I 3 Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ thí nghiệm ảo vật lý 9 , Bộ thí nghiệm ảo vật lý 9 , Bộ thí nghiệm ảo vật lý 9

Bình luận về tài liệu bo-thi-nghiem-ao-vat-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP