Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

100 75 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2018, 10:44

LỜI MỞ ĐẦU Nhìn lại những bước tiến đổi mới vượt bậc của một năm trôi qua sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta có những bước đi lên đáng kể, đặc biệt nền nông nghiệp có những chuyển biến rõ rệt: Nông sản được giá hơn, thị trường xuất khẩu lớn, sản phẩm phong phú đa dạng, có chất lượng cao… Và cuộc sống con người cũng đang tiến lên một bậc trong xu thế phát triển. Vấn đề đáng quan tâm là cùng với sự phát triển của đời sống là hàng loạt các vấn đề như: Chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát và giá cả thị trường tăng nhanh một cách chóng mặt. Thế còn nhu cầu con người thì sao? Nhu cầu của người tiêu dùng đang phát triển ở mức độ nào? Điều này có thể khẳng định chắc chắn nhu cầu người tiêu dùng ngày càng tăng lên theo thời gian, và nhu cầu đó rất phong phú và đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu mang lại lợi ích tốt nhất tới người tiêu dùng, vấn đề lớn nhất là các sản phẩm cung cấp phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, sản phẩm, và lại càng có ý nghĩa hơn đối với hàng nông sản làm thế nào để tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng, cuộc sống con người phát triển thì nhu cầu con người cũng tăng theo, đối với hàng nông sản thì tiêu dùng sản phẩm “nông nghiệp sạch” tất yếu sẽ trở thành xu thế phổ biến. Với những thành phố lớn phát triển như Hà Nội, Thành Phố HCM… thì nhu cầu đó ngày càng cao. Vấn đề đang được xã hội rất quan tâm là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khi xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng cao họ luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, họ sẵn sàng trả mức giá cao gấp 1,5-2 lần để làm sao có được sản phẩm chất lượng tốt, nhưng trên thị trường hiện nay không ít cơ sở kinh doanh lợi dụng thương hiệu “rau an toàn” để lừa phỉnh người tiêu dùng, cửa hàng mang tên rau an toàn lại bán rau không nguồn gốc, làm cho người tiêu dùng khó có thể phân biệt được gây khó khăn cho họ khi ra quyết định tiêu dùng một “sản phẩm sạch” nào đó. Bên cạnh đó sản xuất rau an toàn vừa là cố tình, vừa là vô tình gây hậu quả cho người tiêu dùng, thậm chí cả người sản xuất và người sản xuất và môi trường sinh thái. Hậu quả không chỉ xảy ra trong trước mắt mà còn lâu dài. Cho nên phát triển bền vững sản xuất RAT không chỉ là vấn đề kinh tế mà quan trọng hơn là vấn đề xã hội- môi trường. Chính vì lý do này em đã lựa chọ đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hà Nội- một thành phố phát triển, đông dân, đời sống cao thì nhu cầu rau an toàn rất lớn, Hà Nội đã trở thành thị trường tiêu thụ lớn, là cơ hội cho người sản xuất rau ở Hà Nội đi sâu khai thác thị trường rất tiềm năng này. Cùng với vấn đề này hàng loạt các vấn đề cần quan tâm: nước tưới, chất lượng thật của rau…và đặt ra khá nhiều thách thức đối với người sản xuất cũng như Nhà nước cần phải làm gì để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Hơn nữa với tư cách là một sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên khoa KTNN&PTNT việc lựa chọn chuyên đề này là rất quan trọng giúp em có thêm hiểu biết về thực tế xu hướng phát triển nhu cầu người tiêu dùng Hà Nội, cả nước trong tương lai và thấy được xu thế tất yếu của nền nông nghiệp nước ta trong công cuộc xây dựng từng bước một nền “Nông nghiệp sạch Việt Nam”. 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.1. Mục tiêu chung. Tìm ra giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ RAT ở Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của người sản xuất RAT trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. 1.2. Mục tiêu cụ thể. - Khái quát vấn đề lý luận cơ bản về sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Đánh giá chung thực trạng sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội một số năm gần đây. - Tìm ra các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và tổ chức ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và tiêu thụ RAT. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội đến 2010 và những năm tiếp theo. 2. Phạm vi nghiên cứu. 2.1. Về nội dung. Nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ RAT , nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, các mối quan hệ tác động đến kết quả và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất RAT. 2.2. Về thời gian. Nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ RAT giai đoạn 2003- 2006, đề xuất giải pháp phát triển và tiêu thụ RAT đến 2010 và những năm tiếp theo. 2.3. Về không gian. Nghiên cứu tập trung vào các Quận, huyện của Hà Nội có sản xuất RAT. Chủ yếu tập trung 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh. 3. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp mô tả, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp dự báo, phương pháp logic. - Thu thập số liệu từ cơ sở thực tập và thông qua tham quan thực tiễn tại cơ sở sản xuất RAT tại huyện Gia Lâm. 4. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và một số mục lục có liên quan đề tài của em gồm 3chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội + Chương 2: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội + Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thu RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông qua bài viết này em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Th.S Võ Thị Hoà Loan đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tuy nhiên do khuôn khổ đề tài và kiến thức có hạn nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chính vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng và một số giải pháp sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn