Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng

32 12,842 51
Trần Hữu Phi Hùng

Trần Hữu Phi Hùng Gửi tin nhắn

Tải lên: 106 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 20,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 09:43

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang1 LỜI CẢM ƠN -------    ------- Trong suốt quá trình học tập tại khoa cơ khí – xây dựng của trường: Cao Đẳng Kinh Tế– Cơng Nghệ TP.HCM. Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy cô trong thời gian qua đã hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu của mình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Gia Hậu, là giáo viên trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm bài. Cảm ơn Thầy đã hướng dẫn, giúp đỡ, bổ sung kiến thức phong phú và bổ ích cho em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh trong cơng ty Cổ Phần XD Thanh Niên Đội 10 đã truyền đạt kinh nghiệm của thế hệ đi trước của mình bằng tất cả sự nhiệt tình, lòng hăng say và tận t. Để từ đó giúp tôi có cái nhìn khách quan về công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Tổng Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần XD Thanh Niên, đã tạo điều kiện cho tôi học hỏi nhiều kiến thức sâu rộng mà tôi chưa từng biết. Sinh viên Bùi Lê Lệ Hằng BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang2 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày tháng năm 2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày tháng năm 2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang4 B ÁO CÁO THỰC TẬP A) GIỚI THIỆU TỔNG QT VỀ CƠNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON: -) Địa điểm cơng trình: đường Bơng Sao, phường 5, quận 8. -) Chủ đầu tư: ban QLDA Khu Vực Đầu Tư XD Q8. -) Đơn vị thiết kế: cơng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD – GTTL T- H. -) Đơn vị giám sát: cơng ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thái An. -) Đơn vị thi cơng: Liên Doanh Cơng Ty Cổ Phần XD thanh Niên và Cơng Ty Cổ Phần Gia Thy. B) QUI MƠ CƠNG TRÌNH: Cơng trình gồm 4 khối, trong đó khối B và D giống nhau. Cơng trình có một tầng trệt và một tầng lầu. Giải pháp nền móng ở đây là sử dụng móng cọc, cọc dài 24m và đựoc chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 8m, mũi cọc dài 0.3m. Cọc được ép xuống nền đất. Cọc được đúc tại cơng trường. Có tất cả 10 loại móng. Tường được xây bằng gạch. Mái lợp ngói. C) Nhật ký công trường: Ngày 24-03-2008: _Tham quan công trình. Ngày 25-03-2008: _ Thực tập bốc khối l ượng bê tơng lót móng, bê tơng đài móng _ công trường: lắp đặt cốt thép, coppa cột khối C, xây tường khối C, gia cơng cốt thép. Ngày 26-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng bê tơng đà kiềng, giằng móng _ Công trường: đổ bê tơng cột khối C, xây tường khối C, gia cơng cốt thép. Ngày 27-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng bê tơng cột, sàn tầng trệt _ Công trường: lắp đặt cốt thép dầm khối B, xây tường khối C, gia cơng cốt thép. Ngày 30-03-2008: _ Thực tập bốc khối lượng thép móng cột. _Tháo dỡ ván khuôn cột khối C, xây tường khối C, gia cơng cốt thép. Ngày 01-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp Cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngày 02-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngày 03-04-2008: _ Thực tập: thống kê bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp dựng cốt thép sàn. Ngày 04-04-2008: _ Đổ bê tông sàn. _ Thực tập: xem đổ bê tơng sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang5 Ngày 07-04-2008: _ Lắp coppa dầm mái. _ Lắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng sàn dầm tầng 1, khối l ượng tường bố. Ngày 08-04-2008: _ L ắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt. Ngày 09-04-2008: _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng tr ệt(tt). _ Tiến hành lắp đặt cốt thép dầm mái và chống thấm sê nơ. Ngày 10-04-2008: _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt(tt). _ Tiến hành đổ bê tơng dầm mái Ngày 11-04-2008( 10/3/08): nghỉ. Ngày 09-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm. _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt(tt). Ngày 14-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khu D. _ Tiến hành đổ bê tơng dầm mái. Ngày 15-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt coffa dầm mái . _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khu D (tt). Ngày 16-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt cốt thép dầm m ái. _ Tiến hành rải cốt thép cho các ô sàn + dầm. Ngày 17-04-2008: _ Tiến hành dỡ coppa sàn khu B (t ầng 1). _ Tiến hành đổ bê tơng dầm m ái. Ngày 18-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khu A (t ầng tr ệt). _ Tiến hành rải cốt thép cho các ô sàn + dầm khu D (tt). Ngày 21-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khu A (t ầng tr ệt). _ Tiến hành lót cục kê dầm khu D. _ Vận chuyển cát để tơ tường khối B. Ngày 22-04-2008: _ Lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khu A (tầng trệt). _ Tiến hành tháo coppa dầm mái. Ngày 23-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt dàn giáo, coffa sàn + dầm khối A. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang6 _ Tiến hành đổ bê tơng sàn, dầm khu D. Ngày 24-04-2008: _ Tiến hành lắp đặt cốt thép dầm khối. _ Bảo dưỡng d ầm, s àn kh ối D. Ngày 25-04-2008: _ Tiến hành bảo dưỡng bê tông sàn dầm khối D. _ Lắp dựng cốt thép cho dầm khối A tầng 1. D) MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TR ƯỜNG: 1) CƠNG TÁC DI DỜI, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG: Trong cơng tác giải phóng mặt bằng vấn đề di dời và giải tỏa là rất quan trọng nó ảnh hưởng đến giải pháp thiết kế kiến trúc và kết cấu. Do đó cần phải thực hiện tốt vấn đề trên. Dưới đây là việc giải tỏa nhà dân chưa được thực hiện. 2. Tổ chức lán trại thi công : Lán trại tạm được xây dựng trên công trường nhằm mục đích phục vụ cho quá trình thi công xây lắp. Khi công trình hoàn thành thì số lán trại tạm thời cũng được dỡû đi, do đó mức độ xây tạm phải đảm bảo giới hạn ở mức thấp nhất b. Lán trại thi công : - Nhà làm việc của ban chỉ huy công trường - Nhà nghỉ tạm cho công nhân - Nhà kho vật tư - Nhà vệ sinh. c. Bố trí tổng mặt bằng thi công : - Căn cứ vào diện tích mặt bằng khu đất xây dựng công trình. - Căn cứ vào vò trí đòa hình của khu đất xây dựng công trình. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang7 - Căn cứ vào tính chất và điều kiện xây dựng công trình. Bố trí tổng mặt bằng thi công cho toàn bộ công trường được thể hiện trên bản vẽ thi công. a. Điện,nước phục vụ cho công trường : Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thi công công trình, sử dụng máy móc thiết bò phục vụ thi công được đảm bảo an toàn và đúng tính năng kỹ thuật. Cần phải tính toán mức tiêu thụ điện, nước của toàn bộ công trình trong một thời gian nhất đònh, trên cơ sở đó chọn tiết diện dây dẫn và đườngống phục vụ công trường cho phù hợp. Bố trí tổng mặt bằng sao cho xe dễ dàng di chuyển. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang8 Bố trí bãi vật liệu gần nơi thi công, thuận tiện cho thi công. Cốt thép phải có mái che mưa nắng. Trường hợp phải để ngoài trời thì cốt thép phải kê một đầu cao, một đầu thấp và đặt trên nền cao, đất cứng, dễ thoát nước, không xếp trực tiếp trên nền đất. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang9 3) THI CÔNG BÊ TÔNG CỘT: Bê tông cột được trộn bằng máy trộn. Sau khi bê tông trộn theo cấp phối được vận chuyển lên tầng 1 bằng tời. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C 1 XD 1 , MSSV: 0521006012 Trang10 Và được vận chuyển theo phương ngang bằng xe rùa. Công tác cốt thép cột được gia công tại công trường sau đó đưa vào để lắp vị đúng vị trí. Coppa cột được lắp 3 mặt mặt còn lại đổ bê tông đến đâu lắp đến đấy để tiện cho việc đổ bê tông. Giữa các mảng coppa đ ược liên kết với nhau bằng đinh, nêm chặt. Bê tông được đổ vào cột thông qua máng đổ. Dùng dây dọi kiểm tra tim và độ thẳng đứng của cột. Để tránh hiện tượng coppa gỗ hút ẩm bê tông ta phải tưới nước trước khi thực hiện đổ bê tông. Mặt khác để tránh hiện tượng phân tầng giữa cột tầng trệt và cột tầng 1 trước khi đổ bê tông ta đổ một lớp hồ dầu để tạo sự liên kết giữa các cột của các tầng. Chân ván khuôn cột có chừa một cửa nhỏ để làm vệ sinh trước khi đổ, kích thước cửa khoảng 30*40 cm và có nắp đậy được gia công sẵn. [...]... _ Thực tập: xem đổ bê tông sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang5 Ngaøy 07-04-2008: _ Lắp coppa dầm mái. _ Lắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng sàn dầm tầng 1, khối l ượng tường bố. Ngaøy 08-04-2008: _ L ắp coffa sàn khu D _ Thực tập: bốc khối lượng tường tầng trệt. Ngaøy 09-04-2008: _ Thực tập: ... BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang29 Căng dây và nâng dây khi xây xong một lớp. Khi xây cần chú ý: mạch vữa phải đầy và không bị rỗng, không được va chạm hay đi lại hoặc để vật liệu lên khối tường mới xây, chỉ được phép dể mỏ dật, không được để mỏ nanh. Tường xây được chừa lỗ để đặt cây chống. BÁO CÁO THỰC... ghép cốt thép sàn, dầm được thực hiện xong ta tiến hành đặt những cục kê để đảm bảo lớp bê tông bảo vệ. Tư vấn giám sát kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tông. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang27 Lắp đặt cốt thép dầm xiên. Đổ bê tông dầm mái. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA... trọng. Đây là điểm khác nhau giữa lý thuyết và thi công ngoài thực tế. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang26 4) THI C ÔNG D ẦM M ÁI: Bê tông dầm mái được đưa lên bằng thủ công qua các công nhân. Coppa, cây chống dầm xiên. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1,... kịp thời. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang22 Toàn cảnh sê nô Công nhân đang di chuyển vòi bơm bê tông. Để đảm bảo an toàn trong thi công cũng như tiết kiệm thời gian thi công, bê tông không rơi ra ngoài dầm nhiều cần sử dụng cầu công tác vững chắc, dễ di cuyển hơn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY... BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày tháng năm 2008 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang4 B ÁO CÁO THỰC TẬP A) GIỚI... phù hợp. Bố trí tổng mặt bằng sao cho xe dễ dàng di chuyển. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang24 Trong quá trình đổ bê tông cũng phải tưới. Toàn cảnh đổ bê tông sàn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang21... dàn giáo, coffa sàn + daàm khối A. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang13 Bê tông sàn được đổ bằng bê tông thương phẩm LAFARGE, được đưa đến công trường bằng xe trộn. Bê tông tươi đưa đến công trường cần phải lấy mẫu để kiểm tra chất lượng bê tông. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH:... dỡ ván khuôn cột khối C, xây tường khối C, gia công cốt thép. Ngaøy 01-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp Cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngaøy 02-04-2008: _ Thực tập bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp cốt thép sàn khối B, xây tường khối C. Ngaøy 03-04-2008: _ Thực tập: thống kê bốc khối lượng giằng móng, đà kiềng. _ Lắp dựng cốt thép sàn. Ngày...BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM GIA HẬU SVTH: BÙI LÊ LỆ HẰNG, LỚP: C1XD1, MSSV: 0521006012 Trang7 - Căn cứ vào tính chất và điều kiện xây dựng công trình. Bố trí tổng mặt bằng thi công cho toàn bộ công trường được thể hiện trên bản vẽ thi công. a. Điện,nước phục vụ cho công trường : Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thi công công trình, sử dụng máy móc thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-nganh-xay-dung-dan-dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP