Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 11:23

.. .Giáo án Sinh học - Cách nhân giống nhanh tiết kiệm giống nhất? Vì sao? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu phận hoa - Yêu cầu HS quan sát... - Đài tràng bao bọc bên hoa - Nhị gồm nhị bao phấn đỉnh nhị, bao phấn chứa hạt phấn - Nhụy gồm đầu, vòi, bầu nõan nằm bầu Hoạt động 2: Tìm hiểu chiết cành Giáo án Sinh học - Yêu cầu HS đọc phần... mang tế bào sinh dục đực - Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục 3.Củng cố - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời câu hỏi 1,2 - Đọc mục : Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 29 “Các loại hoa - Mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa, Giáo án Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn