LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

57 41 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2018, 13:49

Nhà trường thực hiện quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả họctập của học sinh có nghĩa là nhà trường đã chấp nhận cung cấp cho người họcthông tin khách quan, khoa học giúp họ đánh giá điều chỉnh phương pháp họctập của cá nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc coi người học là đối tượng phụcvụ chính của nhà trường. Thách thức đầu tiên và lớn nhất đối với các nhàquản lí, những người phải thay đổi từ phong cách đến phục vụ. những thách thứcnày có thể bao gồm từ khâu chuẩn bị đến điều hành cả bộ máy theo phong cáchmới. Chính bởi vậy mà nhận thức của các nhà quản lý có ảnh hưởng không nhỏđến hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, nếu nhận thứckhông đúng sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm, ngược lại nếu họ có nhận thứcđúng đắn sẽ giúp họ đưa ra những tác động tích cực, những quyết định đúng đắn. Đối với giáo viênGiáo viên là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, thông qua giáoviên, học sinh cảm nhận được thay đổi của hoạt động kiểm tra đánh giá.Thách thức có thể trở thành cơ hội hay không chính là sự chấp nhận đổi mớicủa đội ngũ giáo viên. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết quyết địnhthành công của quá trình dạy học. Đối với xã hội, cha mẹ học sinhNhận thức của xã hội, của cha mẹ học sinh về KTĐG cũng có tác độngnhất định. Tâm lý khoa cử, trọng bằng cấp của xã hội, của cha mẹ học sinh đã vàđang gây sức ép rất lớn cho giáo dục nói chung và hoạt động KTĐG nói riêng.Thậm chí tâm lý này còn là nguyên nhân của các hiện tượng tiêu cực trong thi cửgây nên những nhức nhối trong giáo dục. Tuy nhiên thay đổi tâm lý của xã hội,của cha mẹ học sinh không phải là không thực hiện được, muốn thay đổi nó cầnphải có những định hướng, những cải cách của nhà nước về giáo dục.Do vậy, trong quá trình quản lý hoạt động KTĐG giá cần giúp cánbộ quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức đúng vai trò của KTĐG và có kiếnthức nhất định về KTĐG giá kết quả học tập của học sinh thông qua việcthường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về KTĐG nóichung, quy chế thi, kiểm tra, nghiệp vụ soạn đề kiểm tra nói riêng.. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THÚY BÌNH QUẢNHOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THÚY BÌNH QUẢNHOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG BÁ LÃM HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, đội ngũ Cán giảng viên Khoa Quản lý Giáo dục, Khoa Sau đại học; quý thầy giáo, giáo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Bá Lãm - người Thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả, Cán quản lý giáo viên 17 trường THCS thành phố Cẩm Phả tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để theo học khóa học cao học thời gian, vật chất, tinh thần cho ý kiến góp ý q báu, thơng tin quan trọng trình tiến hành nghiên cứu đề tài Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, thân tơi nhiều nỗ lực cố gắng chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý, dẫn Thầy, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Tác giả Phạm Thị Thúy Bình i Ket-noi.com kho tai lieu mien phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CB Cán CBQL Cán quản lý CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSVC sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh KQHT Kết học tập KT Kiểm tra KTĐG Kiểm tra - Đánh giá NL Năng lực PTNL Phát triển lực QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SL Số lượng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii vii Danh mục bảng Danh mục sơ đồ viii MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁQUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 10 1.2.1.Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 13 1.2.3 Kiểm tra 13 1.2.4 Đánh giá 14 1.2.5 Kiểm tra - đánh giá 15 1.2.6 Kết học tập 16 1.2.7 Năng lực phát triển lực người học 17 19 1.3 Một số vấn đề lý luận kiểm tra - đánh giá 1.3.1 Vị trí, vai trò, chức kiểm tra - đánh giá trình dạy học 19 1.3.2 sở nguyên tắc kiểm tra - đánh giá 22 1.3.3 Các yêu cầu sư phạm kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 24 1.3.4 Các hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá 25 1.3.5 Quy trình tổ chức kỳ kiểm tra - đánh giá 31 1.3.6 Đặc điểm kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở 33 1.3.7 Đổi Giáo dục kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh 35 1.4 Quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở 38 iii Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 1.4.1 Nội dung quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở 38 1.4.2 Những yêu cầu quản hoạt động kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển lực giai đoạn đáp ứng yêu cầu đổi 41 giáo dục 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnhoạt động kiểm tra - đánh 42 giá kết học tập học sinh THCS 45 Tiểu kết chương Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁQUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINHCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 46 46 2.1 Đặc điểm kinh tế -xã hội thành phố Cẩm Phả 47 2.2 Khái quát giáo dục THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.1 Quy mô giáo dục thành phố Cẩm Phả 47 47 2.2.2 Hệ thống trường lớp THCS thành phố Cẩm Phả 2.2.3 Đội ngũ giáo viên cán quản 49 2.2.4 Chất lượng giáo dục THCS thành phố Cẩm Phả 51 2.3 Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trường THCS, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 54 2.3.1 Quy định hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS 54 2.3.2 Lựa chọn hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS 57 59 2.3.3 Nội dung, mục đích kiểm tra - đánh giá mục tiêu mơn học 2.3.4 Tác dụng Kiểm tra - đánh giá 60 2.3.5 Hiệu Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 61 2.3.6 Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho môn học 61 2.4 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm Phả 63 iv 2.4.1 Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh 64 2.4.2 Việc thành lập tổ chức chuyên trách kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh 65 2.4.3 Quy trình kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh 66 2.4.4 Việc tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập 68 2.4.5 Việc đầu tư sở vật chất điều kiện phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động kiểm tra - đánh giá 69 69 2.5 Đánh giá chung, nguyên nhân 2.5.1 Đánh giá chung 69 2.5.2 Nguyên nhân 71 73 Tiểu kết chương Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢNHOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINHCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, 74 TỈNH QUẢNG NINH 74 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 75 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 75 3.1.4 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện 75 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa khả thi 76 3.2 Các biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 76 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức công tác quảnhoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập cho cán quản lý, giáo viên, học sinh 76 3.2.2.Biện pháp Xây dựng kế hoạch quy trình kiểm tra đánh giá cho môn học 79 3.2.3 Biện pháp Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh 90 3.2.4.Biện pháp Xây dựng đội ngũ chuyên trách cho kỳ kiểm tra đánh giá 92 3.2.5.Biện pháp Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh 94 v Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 3.2.6 Biện pháp 6:Tăng cường sở vật chất trang thiết bị điều kiện phục vụ hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 97 3.3.Mối quan hệ biện pháp 98 99 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 100 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 100 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm 100 3.4.4 Tiến trình khảo nghiệm 100 3.4.5 Kết khảo nghiệm phân tích kết khảo nghiệm 101 Tiểu kết chương 105 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 106 Khuyến nghị 107 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 111 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 31 Bảng 1.1 Quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập HS Bảng 2.1 Thông kê quy mô trường, lớp, học sinh cấp THCS 48 Bảng 2.2 Thống kê sở vật chất nhà trường 49 50 Bảng 2.3 Thống kê Đội ngũ cán quản lý giáo viên Bảng 2.4 Thông kê chất lượng giáo dục đại trà học sinh THCS thành phố Cẩm Phả từ năm học 2012-2013 đến năm 2015-2016 51 Bảng 2.5 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp THCS từ năm học 2013-2014 52 đến năm 2015-2016 Bảng 2.6: Thống kê chất lượng học sinh giỏi cấp Tỉnh khối THCS 52 Bảng 2.7 Thống kê chất lượng học sinh giỏi THCS cấp Thành phố 53 53 Bảng 2.8 Thống kê tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 –THPT công lập Bảng 2.9 Tổng hợp kết thăm dò giáo viên học sinh 58 Bảng 2.10 Ý kiến cán quản quản hoạt động tổ chức kiểm tra - đánh giá trường THCS thành phố Cẩm Phả 63 Bảng 2.11 Ý kiến giáo viên công tác đề kiểm tra - đánh 66 giá trường THCS thành phố Cẩm Phả Bảng 2.12 Ý kiến giáo viên công tác chấm kiểm tra đánh giá trường THCS thành phố Cẩm Phả 67 Bảng 3.1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá 80 Bảng 3.2 Hình thức kiểm tra đánh giá môn học chương trình 83 Bảng 3.3 Các bậc nhận thức tương ứng với nội dung kiểm tra 15 phút 84 Bảng 3.4 Các bậc nhận thức tương ứng với nội dung kiểm tra 45 phút 85 Bảng 3.5 Số câu hỏi ứng với mục tiêu điểm tương ứng cho câu 85 Bảng 3.6 Mẫu dàn kiểm tra 87 Bảng 3.7 Mẫu thống kê kết thi, kiểm tra 89 Bảng 3.8 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản 101 Bảng 3.9 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản 102 Bảng 3.10 Tổng hợp đánh giá tính cần thiết khả thi biện pháp 103 vii Ket-noi.com kho tai lieu mien phi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Thống kê kết thăm dò giáo viên học sinh hình thức kiểm tra - đánh giá 58 Biểu đồ 2.2 Thống kê kết thăm dò giáo viên học sinh mục tiêu môn học mục tiêu kiểm tra đánh giá 60 viii Đánh giá giáo dục vấn đề phức tạp khó khăn mang tính tổng hợp nhiều yếu tố Vì vậy, để đánh giá xác học sinh, lớp, hay khóa học, điều người giáo viên phải làm xây dựng quy trình, lựa chọn phương pháp thu thập thông tin cần thiết cho việc đánh giá Như vậy, quy trình đánh giá bao gồm bốn bước: đo, lượng giá, đánh giá định Đo: Kết kiểm tra học sinh ghi nhận điểm số Điểm số kí hiệu gián tiếp phản ánh trình độ học sinh mặt định tính, khơng ý nghĩa mặt định lượng Lượng giá: Dựa vào số đo để đưa tính tốn ước lượng, trình độ kiến thức, kĩ kĩ xảo học sinh Lượng giá bước trung gian đo đánh giá, lượng giá theo chuẩn lượng giá theo tiêu chí Đánh giá: Bước đòi hỏi giáo viên phải đưa nhận định phán đốn thực chất trình độ học sinh trước vấn đề kiểm tra, đồng thời đề xuất định hướng bổ khuyết, sai sót phát huy hiệu Quyết định: Đây bước cuối trình đánh giá, giáo viên đưa biện pháp cụ thể để giúp học sinh tiến 1.3.6 Đặc điểm kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở Kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở đặc điểm: giao Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo kiểm tra, giám sát tất khâu sở tuân thủ Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT, ngày 12/12/2011; Giáo viên giảng dạy giáo viên chủ nhiệm người chủ động thực tất khâu, từ khâu xác định mục tiêu kiểm tra đến khâu cuối ghi chép kết tổ chức đánh giá học sinh, cụ thể: 1.3.6.1 Về mục đích, cứ, nguyên tắc hình thức đánh giá Đánh giá chất lượng giáo dục học sinh THCS sau học kỳ, năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập 33 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Căn đánh giá, xếp loại học sinh THCS dựa sở sau: Mục tiêu giáo dục cấp học; Chương trình, kế hoạch giáo dục cấp học; Điều lệ nhà trường; Kết rèn luyện học tập học sinh Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, chất lượng đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh Đánh giá học sinh THCS bao gồm hình thức: - Đánh giá nhận xét kết học tập (sau gọi đánh giá nhận xét) môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục - Kết hợp đánh giá cho điểm nhận xét kết học tập môn Giáo dục công dân - Đánh giá cho điểm mơn học lại Các kiểm tra cho điểm theo thang điểm từ điểm đến điểm 10; sử dụng thang điểm khác phải quy đổi thang điểm Như vậy, kết kiểm tra quan trọng để đánh giá kết học tập học sinh người trực tiếp đánh giá giáo viên giảng dạy 1.3.6.2 Chủ thể đánh giá học sinh trường THCS Các chủ thể tham gia đánh giá kết học tập học sinh trường THCS giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm chủ yếu giao nhiệm vụ đánh giá hạnh kiểm, giáo viên môn đánh giá học lực dựa kết kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ với phương thức sau: 1.3.6.3 Phương thức đánh giá học sinh trường THCS Phương thức đánh giá học sinh trường THCS thiết lập qua hai hoạt động là: đánh giá thường xuyên hàng ngày, ghi nhận hệ thống sổ sổ điểm, sổ điểm danh, sổ chủ nhiệm; đánh giá định kỳ qua kiểm tra tiết trở lên kiểm tra học kỳ Kiểm tra định kỳ: kiểm tra tiết trở lên tính hệ số 2; thời điểm kiểm tra với số lần kiểm tra tùy theo số tiết học/tuần quy định kế hoạch dạy học (do Sở GD&ĐT quy định) 34 Kiểm tra học kỳ tổ chức lần năm, tính hệ số Điểm kiểm tra học kỳ tính chung với điểm đánh giá thường xun năm để cơng nhận việc hồn tất chương trình học sinh, định học sinh lên lớp hay không Cuối cấp học, học sinh xét công nhận tốt nghiệp trung học sở theo quy chế xét công nhận tốt nghiệp Bộ GD&ĐT Phương thức đánh giá phổ biến qua kỳ kiểm tra nói làm viết hình thức tự luận Tuy nhiên, hình thức trắc nghiệm khách quan sử dụng phổ biến kiểm tra từ bắt đầu thực đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thơng theo tinh thần Nghị 40/2000/QH10 Quốc hội Trên sở nguyên tắc, quy định hình thức, phương thức kiểm tra - đánh giá học sinh trường THCS nêu trên, giáo viên tiến hành thực tất khâu quy trình kiểm tra - đánh giá đạo trực tiếp Hiệu trưởng kiểm tra, giám sát Phòng Giáo dục Đào tạo 1.3.7 Đổi Giáo dục kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh Vấn đề cốt lõi trung tâm đổi mới, toàn diện giáo dục đào tạo chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học, KTĐG động lực thúc đẩy đổi trình dạy - học và công tác quản lý giáo dục (QLGD) Năng lực người học hiểu “tổ hợp hoạt động dựa huy động sử dụng hiệu nguồn kiến thức, kỹ khác để giải vấn đề cách ứng xử phù hợp tình sống” [dẫn theo,15] Vì chương trình giáo dục phổ thơng sau 2015 cần tuân theo nguyên tắc: Chương trình lấy học, người học làm gốc, bối cảnh dạy học vấn đề diễn sống, dạy học tích hợp sống thực vấn đề nảy sinh đòi hỏi kiến thức tổng hợp để giải quyết, phân hóa dạy học tổ chức trình dạy học, giới hạn lực cốt lõi để học sinh đủ thời gian rèn luyện, đường hình thành phát triển lực học sinh kiến tạo thông qua hướng dẫn hỗ trợ giáo viên, KTĐG phương pháp tốt để hình thành lực [15] 35 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Để thực sứ mạng giáo dục phổ thơng điều tiên phải thay đổi tư người làm giáo dục thể khẳng định KTĐG “mắt xích” khơng thể tách rời q trình dạy học KTĐG cần phải đổi Trong điều kiện vấn đề kiểm tra đánh giá truyền thống khơng phù hợp khơng người hiểu nhầm kiểm tra đồng với đánh giá, nói đến kiểm tra đánh giá mối tương quan: kiểm tra cách thức cơng cụ, đánh giá kết mục đích Trên thực tế đánh giá dùng hình thức gọi ngắn thuật ngữ kiểm tra đánh giá Hiện vấn đề Kiểm tra - đánh giá kết học tập theo tiếp cận lực xem vấn đề cấp thiết đánh giá kết giáo dục trình thu thập, chỉnh lý, xử lý thông tin cách hệ thống kết học tập giai đoạn khác nhau, đối chiếu với mục tiêu dạy học giai đoạn cuối đối chiếu với chuẩn kiến thức, kĩ mơn học Chương trình giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, để đánh giá tiến người học qua giai đoạn, đánh giá mức độ đạt chuẩn người học cuối đánh giá chất lượng trình dạy học (với cách hiểu chất lượng trùng hợp với mục tiêu, với chuẩn kiến thức, kĩ năng) Theo từ điển Giáo dục học - Nxb Từ điển Bách khoa (2001), đánh giá kết học tập “xác định mức độ nắm kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo học sinh so với yêu cầu chương trình đề ra” [28] Đánh giá KQHT học sinh việc đưa kết luận, nhận định, phán xét trình độ học sinh Muốn đánh giá kết học tập học sinh việc phải kiểm tra, sốt xét lại tồn cơng việc học tập học sinh, sau tiến hành đo lường để thu thập thông tin cần thiết, cuối đưa định Do kiểm tra đánh giá KQHT học sinh hai khâu quan hệ mật thiết với Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá đánh giá thông qua kết kiểm tra Hai khâu hợp thành trình thống kiểm tra - đánh giá Như vậy, kết học tập học sinh thước đo trình dạy - học, kiểm tra - đánh giá xác kết học tập học sinh điều vô cần thiết suốt trình dạy - học 36 Xu hướng đổi KTĐG đánh giá dựa theo lực tức “đánh giá khả tiềm ẩn HS dựa kết đầu cuối giai đoạn học tập, trình tìm kiếm minh chứng việc học sinh thành công sản phẩm Kiểm tra đánh giá PTNL giúp GV thơng tin KQHT học sinh để điều chỉnh hoạt động giảng dạy giúp HS tự điều chỉnh hoạt động học tập giúp GV nhà trường xác nhận đánh giá xếp hạng KQHT Một số điểm so sánh hai cách thức kiểm tra [15] KTĐG theo hướng tiếp cận nội dung Đánh giá thi giấy, thực vào cuối chủ đề, chương, mơn học Việc lựa chọn câu hỏi tiêu chí đánh giá khơng nêu trước Nhấn mạnh vai trò cá nhân cạnh tranh Quan tâm đến mục tiêu cuối việc giảng dạy Chú trọng vào kết đầu Tập trung vào kiến thức GV truyền thụ, thụ động Đánh gía cấp quản lý GV, tự đánh giá HS tôn trọng Đánh giá đạo đức HS trọng đến việc chấp hành nội quy nhà trường, tham gia phong trào thi đua hạn chế thể cá tính học sinh KTĐG chủ yếu GV môn GV chủ nhiệm KTĐG trọng đến kiến thức, kỹ thái độ bị xem nhẹ Đánh giá chung chung, không nhận mức độ hướng điều chỉnh KTĐG theo hướng tiếp cận lực Đánh giá tích hợp, nhiều hình thức KT đa dạng suốt trình học tập, rèn luyện Lựa chọn câu hỏi tiêu chí đánh giá nêu rõ từ trước (cơng khai rõ ràng, đòi hỏi HS phải hiểu sâu vấn đề sáng tạo biết vận dụng) Nhấn mạnh phối hợp làm việc nhóm, hợp tác Quan tâm đến phương pháp học tập, phương pháp rèn luyện phát triển NL HS Chú trọng vào trình tạo kết quả, ý tưởng sáng tạo, so sánh với chuẩn đề điều chỉnh Tập trung vào làm (kỹ sáng tạo) thực tiễn đời sống biến đổi GV HS chủ động KTĐG khuyến khích tự đánh giá HS đánh giá chéo nhiều người Đánh giá đạo đức HS thông qua hành vi động học tập, rèn luyện cách toàn diện, trọng đến NL cá nhân, khuyến khích HS thể cá tính NL thân hồn cảnh Nhiều người tham gia KTĐG khơng GV mơn GVCN, GV tư vấn phụ huynh cộng đồng đặc biệt HS tự đánh giá lẫn KTĐG theo chuẩn mục tiêu toàn diện, tiêu chí đặt liên quan đến kiến thức kỹ thái độ, đánh giá tường minh theo mức độ thang Bloom, nhận sai sót để điều chỉnh 37 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Đối với học sinh THCS việc đổi KTĐG theo hướng tiếp cận lực nêu hoàn toàn phù hợp độ tuổi HS ham học hỏi thích khám phá cần khuyến khích học sinh để hình thành NL tự học, NL giải vần đề sáng tạo, NL hợp tác 1.4 Quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở Bên cạnh việc đảm bảo quản lý chặt chẽ, khoa học hoạt động kiểm tra - đánh giá mục tiêu, kế hoạch, quy trình, tổ chức - đạo thực quy trình, kiểm tra thường xuyên, trình quản lý cần phải xác định rõ chức năng, nội dung quản lý chủ thể quản lý yếu tố ảnh hưởng đến trình quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá chủ thể này: 1.4.1 Nội dung quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trung học sở Từ góc độ quản lý chung, quảnhoạt động kiểm tra đánh giá bao gồm vấn đề lớn liên quan gắn bó mật thiết với nhau, là: sách kiểm tra đánh giá; quảnhoạt động kiểm tra, đánh giá nguồn lực để kiểm tra đánh giá 1.4.1.1 Chính sách hoạt động kiểm tra đánh giá: Do cấp thẩm quyền làm sách soạn thảo ban bố vấn đề chế, sách cụ thể 1.4.1.2 Quảnhoạt động kiểm tra đánh giá: Được thực hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá - tự đánh giá, đạo- tự đạo sở giáo dục Hoạt động gồm khâu đó: Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá: Môn học tương ứng với thời điểm nào? Hình thức kiểm tra đánh giá? Kiến thức cần đạt tới mức độ? Cấu trúc đề kiểm tra? Tổ chức đạo giám sát đề coi kiểm tra (thi, chấm bài, lấy điểm, đánh giá - xếp loại Sử dụng kết kiểm tra vào việc điều chỉnh phương pháp dạy học giáo viên phương pháp học tập học sinh, điều chỉnh mục tiêu dạy học giáo dục 38 Tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá theo quy trình: - Xác định mực đích đánh giá: Ở cấp THCS kỳ kiểm tra đánh giá dạng viết kiểm tra 15 phút, 45 phút, 90 phút Kiểm tra học kỳ với mục đích khác Việc xác định mục đích kỳ kiểm tra quan trọng, định hướng xây dựng kiểm tra phải đạt mục đích Khi tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá phải trả lời dược câu hỏi: Cho ai? Để làm gì? - Xác định hình thức kiểm tra đánh giá: Các phương pháp kiểm tra đánh giá phải phù hợp mục tiêu, không mục tiêu mơn học mà mục tiêu chương trình phải nhà quản lý định Việc lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá xác ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng - Xác định nội dung cần đánh giá bậc nhận thức (kiến thức, kỹ năng, thái độ) tương ứng với với nội dung đó, tỷ lệ bậc nhận thức phù hợp đáp ứng mục đích đánh giá - Viết câu hỏi kiểm tra ứng với nội dung bậc nhận thức nội dung - Sau đủ câu hỏi ứng với nội dung bậc nhận thức tương ứng người phụ trách tổ hợp câu hỏi thành đề kiểm tra với tỷ lệ quy định ma trận nội dung bậc nhận thức - Phân tích đề kiểm tra: Trước in ấn, người phụ trách cần kiểm tra, phân tích đề cách làm với tư cách học sinh Trong trình làm phát sai sót độ dài, độ khó kiểm tra - In ấn đề chuẩn bị tâm thế, điều kiện khác cho học sinh làm kiểm tra - Chấm kiểm tra học sinh - Ghi chép điểm nhận xét cho học sinh sổ điểm giáo viên, lưu ý trường hợp đặc biệt - Trả nhận xét đánh giá kết kiểm tra - Báo cáo sử dụng kết kiểm tra đánh giá: điểm mạnh điểm yếu người học, đồng thời phải ưu khuyết điểm đối tượng liên quan như: học sinh, giáo viên cán quản lý 39 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi - Đánh giá toàn quy trình kiểm tra đánh giá: bước cuối quy trình kiểm tra đánh giá Nhà trường thông qua buổi họp chuyên môn để đánh giá, nhận xét việc thực quy trình kiểm tra đánh giá môn, rõ thuận lợi khó khăn thực Từ đưa vấn đề cần chỉnh sửa (kến hoạch, sách, quy trình,…) giúp cho lần thực sau kết tốt Những nội dung quảnhoạt động kiểm tra đánh giá xác định cách hiệu quả, khoa học yếu tố định đến việc thực tốt chức kiểm tra - đánh giá Trong trường THCS nội dung quảnhoạt động kiểm tra đánh giá bao gồm nội dung sau: - Thực đủ vai trò kiểm tra đánh giá - Quản lý việc xác định nội dung mục tiêu, làm sở cho kiểm tra -đánh giá Mục tiêu mốc để thiết kế chương trình đào tạo, xác định nội dung đào tạo định hướng cho việc tìm cách thức tổ chức dạy học phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra phù hợp Xác định mục tiêu môn học,bài học khâu q trình đào tạo, khâu quan trọng khơng thể thiếu nhằm mô tả hoạt động hành vi mà người đọc chiếm lĩnh Chính tất mơn học ngành học cần phải mục tiêu cụ thể thống Việc xác định xác, tường minh mục tiêu môn học, học giúp giáo viên xác định mục đích kiểm tra đánh giá là: - Miêu tả xếp loại kết học tập học sinh - Tạo động học tập cho học sinh - Điều chỉnh hoạt động dạy - học - Quản lý công tác đề kiểm tra: Đề kiểm tra câu hỏi đặt để kiểm tra lực nhận thức người học sau hồn thành chương trình học tập cụ thể, trường phổ thơng dạng kiểm tra: kiểm tra 15 phút lấy vào điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; Bài kiểm tra 45 phút hệ số kết thúc chương, phần kiến thức kiểm tra học kỳ hệ số kết thúc học kỳ Trước đề kiểm tra, nhóm 40 chuyên mơn thống ma trận đề kiểm tra phải phù hợp với đối tượng kiểm tra phải phân loại lực nhận thức học sinh - Quản lý cơng tác coi thi (kiểm tra): việc giám sát kiểm tra việc thực kế hoạch kiểm tra giáo viên lớp học thái độ tinh thần trách nhiệm giáo viên kiểm tra - Quản lý công tác chấm thi (kiểm tra): Chấm thi (kiểm tra) công việc thường xuyên giáo viên phổ thông Đó việc xác nhận ý kiến trả lời học sinh câu hỏi đạt theo thang điểm định Quản lý công tác chấm thi tốt tránh tượng cho khống điểm giáo dục - Quản lý thu thập thông tin từ phản hồi học sinh việc kiểm tra đánh giá: Trên sở để giáo viên học sinh điều chỉnh hoạt động dạy học Đó sở để BGH nhà trường theo dõi đơn đốc, nhắc nhở việc học trò việc dạy thầy Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo cho cha mẹ học sinh kết học tập rèn luyện học sinh lớp 1.4.1.3 Nguồn lực kiểm tra đánh giá: bao gồm nguồn nhân lực vật lực Nguồn nhân lực phục vụ quảnhoạt động kiểm tra, đánh giá gồm Ban giám hiệu, Bộ phận chuyên trách cho kỳ kiểm tra - đánh giá, thầy, trò Nguồn vật lực bao gồm cơng cụ máy in, máy photocopy, đề thi, kiểm tra, nguồn học liệu, phương tiện, dụng cụ, thiết bị môi trường học tập 1.4.2 Những yêu cầu quản hoạt động kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển lực giai đoạn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Quảnkiểm tra - đánh giá hoạt độngquan trọng yếu tố định để đảm bảo chất lượng kiểm tra - đánh giá Muốn quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá hiệu đổi theo định hướng phát triển lực học sinh phải đảm bảo yêu cầu sau: - kế hoạch kiểm tra - đánh giá cụ thể, với mục đích cụ thể cho đợt - Nội dung, mục tiêu cho đợt kiểm tra - quy trình kiểm tra đánh giá phù hợp - Tổ chức đạo thực kiểm tra - đánh giá theo quy trình 41 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi - ngân hàng câu hỏi thi quy trình kiểm tra khả đánh giá tồn diện kiến thức học sinh Việc thi phải đánh giá chuẩn mực chung đảm bảo chất lượng giáo dục Vì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra để hình thành ngân hàng đề thi, kiểm tra điều quan trọng - Tổ chức thi, chấm thi đánh giá kết khách quan Việc kiểm tra, thi đánh giá kết học sinh vừa phản ánh kiến thức học sinh tích lũy đồng thời tác động trở lại với trình học tập Hoạt động kiểm tra - đánh giá khách quan, cơng tác động tích cực với q trình dạy học khơng tạo “thành tích ảo” - Thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá để điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng kiểm tra - đánh giá - Ngoài yêu cầu nói cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi kiểm tra- đánh giá cách tăng cường kiểm tra thường xuyên, đề kiểm tra để điều chỉnh trình dạy học bồi dưỡng phẩm chất lực cho học sinh 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh THCS Ngoài nội dung quản lý quy định, trình quản lý, đạo hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh THCS chủ thể quản lý cần phải tính tốn, xem xét, nghiên cứu đến yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quản lý để từ biện pháp quản lý phù hợp nhằm đạt kết mong muốn 1.4.3.1 Nhận thức cán quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh Yếu tố nhận thức xác định yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới tồn hoạt động KTĐG cơng tác quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá Nếu giáo viên, học sinh nhận thức đắn vai trò, ý nghĩa hoạt động KTĐG, nhận thức đầy đủ quy chế thi, kiểm tra giúp họ hành động đúng, ngược lại nhận thức sai không đầy đủ khiến họ coi nhẹ hoạt động này, chí tác động tiêu cực Điều rào cản đến trình quản lý, người quản lý gặp nhiều khó khăn 42 - Đối với nhà cán quản Nhà trường thực quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh nghĩa nhà trường chấp nhận cung cấp cho người học thông tin khách quan, khoa học giúp họ đánh giá điều chỉnh phương pháp học tập cá nhân Điều đồng nghĩa với việc coi người học đối tượng phục vụ nhà trường Thách thức lớn nhà quản lí, người phải thay đổi từ phong cách đến phục vụ thách thức bao gồm từ khâu chuẩn bị đến điều hành máy theo phong cách Chính mà nhận thức nhà quản ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, nhận thức không dẫn đến định sai lầm, ngược lại họ nhận thức đắn giúp họ đưa tác động tích cực, định đắn - Đối với giáo viên Giáo viên người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, thông qua giáo viên, học sinh cảm nhận thay đổi hoạt động kiểm tra đánh giá Thách thức trở thành hội hay khơng chấp nhận đổi đội ngũ giáo viên Đây điều kiện tiên quyết định thành cơng q trình dạy học - Đối với xã hội, cha mẹ học sinh Nhận thức xã hội, cha mẹ học sinh KTĐG tác động định Tâm lý khoa cử, trọng cấp xã hội, cha mẹ học sinh gây sức ép lớn cho giáo dục nói chung hoạt động KTĐG nói riêng Thậm chí tâm lý ngun nhân tượng tiêu cực thi cử gây nên nhức nhối giáo dục Tuy nhiên thay đổi tâm lý xã hội, cha mẹ học sinh không thực được, muốn thay đổi cần phải định hướng, cải cách nhà nước giáo dục Do vậy, trình quảnhoạt động KTĐG giá cần phải giúp cán quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức vai trò KTĐG kiến thức định KTĐG giá kết học tập học sinh thông qua việc thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ KTĐG nói chung, quy chế thi, kiểm tra, nghiệp vụ soạn đề kiểm tra nói riêng 43 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 1.4.3.2 Kỹ sử dụng phương pháp kiểm tra - đánh giá giáo viên Sử dụng phương pháp kiểm tra - đánh giá vai trò quan trọng tới kết học tập học sinh Nên quảnhoạt động KTĐG giá cần đạo áp dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác (viết, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan,…), thực kiểm tra đánh giá thường xuyên để sửa lỗi, điều chỉnh, bổ sung sai sót kiến thức cho học sinh kịp thời Các phương pháp kiểm tra - đánh giá sử dụng phổ biến trường THCS chủ yếu giới hạn thi giấy hai hình thức quen thuộc tự luận, trắc nghiệm khách quan Cả hai hình thức phù hợp để chứng minh việc nắm vững kiến thức, riêng hình thức tự luận cho phép học sinh chứng tỏ kỹ lý luận, diễn đạt ngôn ngữ trình bày kiến thức theo cấu trúc hợp lý Bên cạnh phương pháp biết, kể vài phương pháp KTĐG tính thực tiễn cao đánh giá qua đề án, đánh giá kỹ thực hành thơng qua tình mơ (ví dụ kiểm tra kỹ nói mơn ngoại ngữ thơng qua tình tham dự vấn xin việc) 1.4.3.3 Kỹ quảnhoạt động kiểm tra - đánh giá Bên cạnh am hiểu hoạt động KTĐG việc nhà quản lý phải trang bị cho kỹ quảnhoạt động cần thiết, kỹ quản lý thục giúp cho trình quảnhoạt động KTĐG trở lên trơi chảy thể đề cập tới số kỹ sau: thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra việc thực hoạt động kiểm tra - đánh giá 1.4.3.4 Về hệ thống sách giáo khoa, tài liệu học tập Biện pháp quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh góp phần phát huy cao độ tính tích cực học sinh Học sinh phải biết lựa chọn cho cách học tối ưu điều kiện người Tuy nhiên để học sinh thực phát huy tính tự chủ nhà trường phải hệ thống sách giáo khoa, tài liệu học tập đầy đủ Các sách giáo khoa, tài liệu học tập cần phải biên soạn để tăng tính tự học học sinh nhằm thích ứng với đổi kiểm tra - đánh giá 44 1.4.3.5 sở vật chất phục vụ cho hoạt động kiểm tra - đánh giá sở vật chất trang thiết bị đầy đủ tiền đề thuận lợi cho tổ chức kiểm tra - đánh giá Đặc biệt sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt, đội ngũ giáo viên, nhân viên thành thạo tin học hoạt động kiểm tra - đánh giá gặt hái nhiều thành cơng Ngồi ra, sở vật chất trang thiết bị thiếu thốn khiến cho việc tổ chức, triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Đây nguyên nhân, rào cản cho tiến trình đổi trì hoạt động kiểm tra - đánh giá Tiểu kết chương Trong chương luận văn tiến hành nghiên cứu vị trí, vai trò chức năng, ngun tắc, quy trình hình thức kiểm tra đánh giá quảnhoạt động KTĐG kết học tập học sinh Đồng thời đề cập đến khái niệm, liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài như: kiểm tra, đánh giá quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh sinh Phần lý luận kiểm tra đánh giá quảnhoạt động kiểm tra đánh giá kết chương từ lý luận sở, tảng để: Nghiên cứu phân tích thực trạng vấn đề KTĐG kết học tập học sinh khoa học để đề xuất số biện pháp quản hoạt động KTĐG kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao chất lượng dạy học giai đoạn 45 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Bùi Tiến Phú (2012), Một số góc nhìn phát triển quản giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2005), Vấn đề quản lý việc vận dụng vào quản lý nhà trường, chuyên đề đào tạo quản lý giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quyết định sô 83/2008/QĐ–BGDĐT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phơ thông, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 42/2012/TT–BGDĐT) ngày 23/11/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phố thơng, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Lý luận quản 1ý nhà trường, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Chính (2008), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Nguyễn Đức Chính (2010), “Quy trình tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá kết học tập cuả học sinh trung học”, Tạp chí Giáo dục thời đại, tr 8-9 12 Nguyễn Đức Chính, Đinh Thị Kim Thoa (2005), Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu, tập giảng lưu hành nội - khoa Sư phạm, Hà Nội 13 Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, Nxb Giáo dục, Hà Nội 109 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI, đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam, Hà Nội 15 Phạm Xuân Hùng (2014), “Kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, lực”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, tr 8-9, Hà Nội tháng 5/2014 16 Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá đo lường giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra - đánh giá dạy - học đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước giáo dục lý luận thực tiễn Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội 20 Luật giáo dục (2007), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 21 Nguyễn Thành Nhân (2014), Đánh giá kết học tập môn học theo định hướng phát triển lực sinh viên, Nxb Đại học Quốc gia Hồ chí Minh, Hồ Chí Minh 22 Những vấn đề cốt yếu quản lý (1992), Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 23 Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cẩm Phả, Báo cáo tổng kết năm học (từ năm 2012 đến năm 2015), Quảng Ninh 24 Trần Hồng Quân (1995), “Cách mạng phương pháp đem lại mặt mới, sức sống cho thời đại mới”, T/c NCGD, số 272/1995 25 Nguyễn Ngọc Quang (1987), “Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục”, Trường Cán quản lý giáo dục đào tạo Trung ương, Hà Nội 26 Lâm Quang Thiệp (2005), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb KHXH, Hà Nội 27 Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb KHXH, Hà Nội 28 Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 29 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 30.M.I.Kondakop (1984), sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường CBQLGD Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 110 ... động kiểm tra - đánh giá quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số biện pháp cải tiến quản lí hoạt động kiểm tra - đánh. .. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 46 46 2.1 Đặc điểm kinh tế -xã hội thành. .. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THÚY BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn