Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh lớp 10THPT

87 65 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2018, 08:50

... cứu đề tài Xây dựng nội dung tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Nước” theo hướng phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh 4.Giả thuyết khoa học đề tài Nếu xây dựng nội dung tích hợp chủ đề “Nước”. .. phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài : Xây dựng tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Nước” theo hướng phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh lớp 10THPT Lịch sử nghiên cứu đề tài Tổ. .. pháp hình thức tổ chức dạy học tích cực để tổ chức dạy học chủ đề “Nước” phát triển lực giải vấn đề thực tiễn học sinh lớp 10 THPT nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu đề tài - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh lớp 10THPT, Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh lớp 10THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn