ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 12 HỌC KÌ 1

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2018, 15:03

... TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2 016 -2 017 QUẢNG NAMMôn: GDCD lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 ... trách nhiệm pháp lí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC: 2 016 -2 017 QUẢNG NAMMôn: GDCD lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I.Phần tự luận (8 điểm) .Học sinh chon câu... ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 Môn: GDCD1 2 Thời gian làm bài: 45 phút Phần I Trắc nghiệm( điểm) A A A A A A A A A Câu Câu (1 điểm) A 11 A A A A A A A A A A A 2 A Phần II Tự luận(2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 12 HỌC KÌ 1, ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD LỚP 12 HỌC KÌ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn