giao an soan theo huong phat trien nang luc

130 108 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2018, 22:27

Ngày soạn: PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC Chương I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Tiết - Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I/ Mục tiêu: Về kiến thức: Sau học xong học sinh phải - Nêu khái niệm, cấu trúc chung gen - Nêu khái niệm, đặc điểm chung mã di truyền Giải thích mã di truyền phải mã ba - Từ mơ hình tự nhân đôi ADN, mô tả bước trình tự nhân đơi ADN làm sở cho tự nhân đôi nhiễm sắc thể - Nêu điểm khác chép sinh vật nhân sơ nhân chuẩn - Tăng cường khả suy luận, nhận thức thông qua kiến thức cách tổng hợp mạch dựa theo mạch khuôn khác Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, phân tích hình ảnh, kỹ so sánh tổng hợp GDMT: - Biết đa dạng gen đa dạng di truyền sinh giới Do bảo vệ nguồn gen, đặc biệt nguồn gen q cách bảo vệ, ni dưỡng, chăm sóc động vật quý Phát triển lực a/ Năng lực kiến thức: - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề - Rèn luyện phát triển lực tư phân tích, khái quát hoá - HS đặt nhiều câu hỏi chủ đề học tập b/ Năng lực sống: - Năng lực thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm, hoạt động nhóm - Năng lực tìm kiếm xử lí thơng tin khái niệm gen, cấu trúc chung gen cấu trúc; mã di truyền q trình nhân đơi AND - Quản lí thân: Nhận thức yếu tố tác động đến thân: tác động đến trình học tập bạn bè phương tiện học tập, thầy cô… - Xác định quyền nghĩa vụ học tập chủ đề - Quản lí nhóm: Lắng nghe phản hời tích cực, tạo hứng khởi học tập II Bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập đánh giá lực HS qua học Nội dung Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao I Gen II Mã di truyền III Q trình nhân đơi ADN - Nêu khái niệm gen cấu trúc - Lấy số ví dụ gen cấu trúc - Nêu khái niệm mã di truyền - Nêu đặc điểm mã di truyền - Giải thích mã di truyền mã ba - Nêu - Nêu bước q yếu tố vai trò trình nhân đôi ADN yếu tố tham gia vào trình nhân đơi ADN - Vận dụng lý thuyết mã di truyền để giải số tập đơn giản - Vận dụng lý thuyết mã di truyền để giải số tập phức tạp - Giải thích q trình tổng hợp ADN mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp ngắt quảng - Vận dụng lý thuyết q trình nhân đơi ADN để giải số tập III Hệ thống câu hỏi tập Gen gi ? cho ví dụ minh họa ( câu hỏi nhận biết) Giải thích nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn trình nhân đơi ADN Nêu ý nghĩa q trình nhân đôi ADN ( câu hỏi thông hiểu) Mã di truyền có đặc điểm ? ( câu hỏi nhận biết) Hãy giải thích chạc chữ Y có mạch phân tử ADN tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp cách gián đoạn ? ( câu hỏi vận dụng) Giả sử ba mã hóa mARN 3’UAX5’ ba đỗi mã là: a 3’ AUG 5’ b 5’ AUG 3’ c 3’ GUA 5’ d Cả b c (Câu hỏi vận dụng cao) IV/ chuẩn bị: GV: - Tranh phóng to hình 1.1, 1.2 bảng SGK, bảng phụ - Phim( ảnh động) tự nhân đôi ADN, máy tính HS: - Xem trước V/ Tiến trình học: ổn định tổ chức Kiểm tra: kiểm tra chất lượng đầu năm: 10’ a Đề bài: - Sinh sản vơ tính động vật gì? Nêu ng̀n gốc cá thể sinh từ hình thức sinh sản vơ tính b Đáp án – biểu điểm: - Khái niệm: Sinh sản vơ tính kiểu sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, khơng có kết hợp tinh trùng tế bào trứng 2đ - Cá thể sinh từ hình thức phân đơi có ng̀n gốc từ thể cũ chia đơi mà thành 2đ - Cá thể hình thành từ chời hình thức nảy chời 2đ - Cá thể hình thành từ mảnh vụn vỡ thể mẹ hình thức phân mảnh 2đ - Cá thể hình thành từ trứng khơng thụ tinh hình thức trinh sinh 2đ Bài mới: ĐVĐ: GV giới thiệu sơ lược chương trình sinh 12 Hoạt động thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm gen cấu trúc chung gen Yêu cầu học sinh đọc mục I kết hợp quan sát hình 1.1 SGK cho biết: gen gì? Gen sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực giống khác điểm nào? Gọi 1- học sinh trả lời yêu cầu số học sinh khác nhận xét, bổ sung GV chỉnh sửa kết luận để học sinh ghi GDMT : có nhiều loại gen : gen điều hoà, gen cấu trúc Từ chứng tỏ đa dạng di truyền sinh giới Hoạt động 2: Giải thích chứng mã đặc điểm mã di truyền Yêu cầu học sinh đọc SGK mục II hoàn thành yêu cầu sau: - Nêu khái niệm mã di truyền - Chứng minh mã di truyền mã ba Hoạt động trò HS tìm hiểu khái niệm gen cấu trúc chung gen - Đọc mục I quan sát hình 1.1 - Trả lời/nhận xét, bổ sung - Ghi => Phải bảo vệ vốn gen để bảo vệ đa dạng di truyền HS tìm hiểu mã di truyền - Đọc SGK - Trình tự xếp Nu gen quy định trình tự xếp axit Nội dung I/ Gen: (10’) Khái niệm: Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi polipeptit phân tử ARN 2.Cấu trúc chung gen: - Gen sinh vật nhân sơ nhân thực có cấu trúc gờm vùng : + Vùng điều hồ : mang tín hiệu khởi động điều hồ phiên mã + Vùng mã hố : Mang thơng tin mã hố axit amin + Vùng kết thúc : mang tín hiệu kết thúc phiên mã Tuy nhiên sinh vật nhân sơ có vùng mã hố liên tục sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục II/ Mã di truyền (10’) - Khái niệm: Là trình tự nu gen quy định trình tự axit amin prôtêin - Bằng chứng mã ba, ADN có loại nu (A, T, G, X), prơtêin có 20 loại aa, nên : Nếu nu xác định aa thìo có 41 = tổ hợp ( chưa đủ mã hoá 20 loại aa Nếu nu 42= 16 tổ hợp (chưa - Nêu đặc điểm chung mã di truyền Với nội dung, gọi học sinh trả lời, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, cuối GV giải thích đặc điểm chung mã di truyền dựa vào bảng 1.1 kết luận Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mơ tả lại q trình nhân đơi ADN Giới thiệu đoạn phim q trình nhân đơi ADN u cầu học sinh quan sát phim, hình 1.2 SGK kết hợp đọc SGK mục III để mơ tả lại q trình nhân đơi ADN Gọi HS mơ tả, sau gọi vài học sinh khác nhận xét, bổ sung GV hoàn thiện, bổ sung vấn đáp học sinh để làm rõ thêm nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn chế nửa gián đoạn amin prôtêin - Trả lời câu hỏi nhận xét, bổ sung phần trả lời bạn - Ghi HS tìm hiểu mơ tả lại q trình nhân đơi ADN - Theo dõi GV giới thiệu đủ mã hóa 20 loại aa) Nếu nu 43= 64 tổ hợp( thừa đủ) => mã ba mã hợp lí - Đặc điểm chung mã di truyền: + Mã di truyền đọc từ điểm xác đinh theo ba nuclêơtít mà khơng gối lên + Mã di truyền mang tính phổ biến, túc tất loài dùng chung mã di truyền( trừ vài ngoại lệ) + Mã di truyền mang tính đặc hiệu, tức ba mã hoá cho loại axit amin + Mã di truyền mang tính thối hố, tức nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin, trừ AUG UGG III/ Quá trình nhân đơi ADN(tái ADN) ( 10’) Diến pha S chu kì TB - Bước 1: Tháo xoắn phân tử - Bước 2: Tổng hợp mạch ADN - Bước 3: Hai phân tử ADN tạo thành *) ý nghĩa trình : Nhờ nhân đôi, thông tin di truyền hệ gen ( ADN) truyền từ TB sang TB khác - Quan sát phim, hình đọc SGK mục III - Mô tả/ nhận xét/ bổ sung - Theo dõi GV nhận xét, trả lời câu hỏi ghi Củng cố: ( 3’) Quá trình nhân đôi ADN diễn đâu tế bào? Diễn nào? Kể tên vai trò yếu tố tham gia Quá trình tự nhân đơi ADN, enzim ADN - pơlimeraza có vai trò A tháo xoắn phân tử ADN B bẻ gãy liên kết H mạch ADN C lắp ráp nuclêôtit tự theo nguyên tắc bổ xung với mạch khuôn ADN D bẻ gãy liên kết H mạch ADN HDVN: ( 2’) - Học làm tập SGK, sách tập - Đọc trước sgk/11 Đánh giá nhận xét sau dạy : Ngày duyệt giáo án: Tổ trưởng Đồng Quốc Tuấn Ngày soạn: Tiết - Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I/ Mục tiêu: Kiến thức: Sau học xong học sinh phải: - Nêu thành phần tham gia vào trình phiên mã dịch mã - Trình bày diễn biến q trình phiên mã dịch mã - Giải thích khác nơi xảy phiên mã dịch mã - Phân biệt khác phiên mã dịch mã - Phân biệt khác phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực - Giải thích thông tin di truyền nhân tế bào đạo tổng hợp prôtêin tế bào chất Kỹ - Rèn luyện khả quan sát hình, mơ tả tượng biểu hình - Phát triển kỹ so sánh, suy luận sở hiểu biết mã di truyền - Từ kiến thức: " Hoạt động cấu trúc vật chất tế bào nhịp nhàng thống nhất, bố mẹ truyền cho tính trạng có sẵn mà ADN- sở vật chất tính trạng" từ có quan niệm tính vật chất tượng di truyền Thái độ - Nâng cao nhận thức đắn khoa học gen mã di truyền - Hình thành thái độ u thích khoa học tìm tòi nghiên cứu Phát triển lực a/ Năng lực kiến thức: - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề - Rèn luyện phát triển lực tư phân tích, khái quát hoá - HS đặt nhiều câu hỏi chủ đề học tập b/ Năng lực sống: - Năng lực thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm, hoạt động nhóm - Năng lực tìm kiếm xử lí thơng tin - Quản lí thân: Nhận thức yếu tố tác động đến thân: tác động đến trình học tập bạn bè phương tiện học tập, thầy cô… - Xác định quyền nghĩa vụ học tập chủ đề - Quản lí nhóm: Lắng nghe phản hời tích cực, tạo hứng khởi học tập II Bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập đánh giá lực HS qua học Nội dung Nhận biết - Nêu khái I Phiên niệm phiên mã mã - Trình bày giai đoạn trình phiên mã Mức độ nhận thức Thông hiểu - Hiểu cấu trúc chức loại ARN - Phân biệt phiên mã sinh vật nhân sơ phiên mã sinh vật nhân thực - Nêu khái - Giải thích vai II Dịch niệm dịch mã trò yếu mã - Nêu tố tham gia vào bước trình trình dịch dịch mã mã Vận dụng Vận dụng cao - Vận dụng lý thuyết phiên mã để làm số tập đơn giản - Vận dụng lý thuyết phiên mã để làm số tập khó - Vận dụng kiến thức dịch mã để giải số tập đơn giản - Vận dụng kiến thức dịch mã để giải số tập khó III Hệ thống câu hỏi tập Thế phiên mã ? ( Câu hỏi nhận biết) Quá trình dịch mã riboxom diễn ? ( Câu hỏi thơng hiểu) Một đoạn gen có trình tự nucleootit sau : 3’ XGA GAA TTT XGA 5’ 5’ GXT XTT AAA GXT 3’ A Hãy xác định trình tự axits amjn chuỗi polipeptit tổng hợp từ đoạn gen ( Vận dụng) B Một đoạn phân tử ADN có trình tự axit amin sau : - lowxxin- alanin- valin- lizinHãy xác định trình tự cặp nu đoạn gen mang thơng tin quy định cấu trúc đoạn protein ( Vận dụng cao) IV/ chuẩn bị: GV: - Phim( ảnh động, tranh ảnh phóng to) q trình phiên mã dịch mã máy chiếu, máy tính( dạy ƯDCNTT) - Phiếu học tập - Bảng phụ HS: - Giấy rôki, bút phớt - Học cũ xem trước III/ Tiến trình học : ổn định tổ chức Kiểm tra: ( 5’) a Câu hỏi : Mã di truyền ? Nêu đặc điểm mã di truyền b Đáp án – biểu điểm - Khái niệm: Là trình tự nu gen quy định trình tự axit amin prôtêin (2đ) - Đặc điểm chung mã di truyền: + Mã di truyền đọc từ điểm xác đinh theo ba nuclêơtít mà khơng gối lên ( 2đ) + Mã di truyền mang tính phổ biến, túc tất lồi dùng chung mã di truyền( trừ vài ngoại lệ) ( 2đ) + Mã di truyền mang tính đặc hiệu, tức ba mã hoá cho loại axit amin + Mã di truyền mang tính thối hố, tức nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin, trừ AUG UGG ( 2đ) Bài mới: Tại thông tin di truyền ADN nằm nhân tế bào đạo tổng hợp prôtêin tế bào chất? Q trình tổng hợp prơtêin diễn gồm giai đoạn nào? Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn I/ Phiên mã: (15’) học sinh tìm hiểu chế HS tìm hiểu chế phiên *) KN phiên mã: phiên mã mã Cấu trúc chức Phát phiếu học tập - Nhận phiếu học tập loại ARN: theo nhóm bàn - Theo dõi giáo viên giới - mARN phiên Giới thiệu đoạn thiệu genlàm khuôn cho dịch mã phim( ảnh động) - Quan sát phim, hình 2.1, Ribơxơm q trình phiên mã độc lập đọc SGK, thảo - tARN có nhiều loại mang aa Yêu cầu học sinh quan luận nhóm ghi nội tới Ribơxơm để dịch mã sát phim, hình 2.1, kết hợp dung vào - rARN kết hợp với prôtêin độc lập đọc SGK mục I-2, trong( giấy rôki) tạo thành Ribôxôm – nơI tổng sau thảo luận nhóm hợp prơtêin hồn thành nội dung phiếu Cơ chế phiên mã: học tập thời gian - Trao đổi phiếu kết - Mở đầu : Enzim ARN 7' cho nhóm bạn pơlimeraza bám vào vùng u cầu nhóm trao - Quan sát phiếu giáo viên khởi động làm gen tháo xoắn, đổi phiếu kết để kiểm treo bảng, nhận mạch 3’-> 5’ lộ để khởi tra chéo, GV đưa kết xét để hoàn thiện kiến đầu tổng hợp mARN phiếu để lớp thức - Kéo dài :Enzim trượt dọc quan sát sau gọi - Đánh giá kết cho theo gen,tổng hợp mạch ARN học sinh nhóm nhóm bạn bổ sung với mạch mã gốc khác nhận xét, phân tích - Ghi nội dung tóm tắt vào theo NTBS( A-U, G-X) theo Nhận xét, bổ sung, hoàn hoàn thiện phiếu chiều 5’ -> 3’) thiện, đưa đáp án, học tập nhà tóm tắt - Kết thúc : Khi e di chuyển tóm tắt ý để vào đến cuối gen gặp tín hiệu kết học sinh hiểu tự đánh - Trình bày diễn biến thúc dừng lại giá cho Trên sở nội dung tóm tắt đoạn phim, yêu cầu học sinh trình bày lại diễn biến trình phiên mã Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu diễn biến trình dịch mã Yêu cầu học sinh đọc mục II-1 SGK tóm tắt giai đoạn hoạt hố axit amin sơ đờ Sau giáo viên hướng dẫn để học sinh hồn thiện ghi ( chiếu minh hoạ cho học sinh xem đoạn phim q trình hoạt hố axit amin) ĐVĐ chuyển ý: Các aa sau hoạt hoá gắn với tARN tương ứng, giai đoạn diễn nào? Phát phiếu học tập số theo nhóm bàn Giới thiệu đoạn phim( ảnh động) chế dịch mã Yêu cầu học sinh quan sát phim kết hợp độc lập đọc SGK mục II-2 trang 13, sau thảo luận nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập thời gian 10 phút Yêu cầu nhóm trao đổi phiếu kết để kiểm tra chéo lấy phiếu để lớp quan sát sau gọi học sinh nhóm khác nhận xét, phân tích chế phiên mã II/ Dịch mã: ( 20’) HS tìm hiểu diễn biến Hoạt hố axit amin: trình dịch mã - Dưới tác dụng lượng ATP, enzim aa kết hợp - Đọc mục II SGK với tARN tạo phức hợp aa- Tóm tắt giai đoạn hoạt tARN hố aa sơ đờ - Ghi theo sơ đồ giáo viên chỉnh sửa Tổng pôlipeptit: - Nhận phiếu học tập số - Theo dõi giáo viên giới thiệu - Quan sát phim, độc lập đọc SGK, thảo luận nhóm ghi nội dung vào trong( giấy rôki) - Trao đổi phiếu kết cho nhóm bạn - Quan sát phiếu giáo viên treo bảng, nhận xét để hoàn thiện kiến thức Nhận xét, bổ sung, hoàn - Đánh giá kết cho hợp chuỗi a) Thành phần tham gia: mARN trưởng thành, tARN, số loại enzim, ATP, axit amin tự b) Diễn biến: - Gồm bước: + Mở đầu : tARN mang aa mở đầu tới Ri đối mã khớp với mã mở đùu mARN theo NTBS + Kéo dài chuỗi polipeptit : tARN mang aa1 tới Ri, đối mã khớp với mã thứ /mARN theo NTBS, liên kết peptit hình thành giưa aamđ aa1 Ri dịch chuyển ba/mARN, tARN- aamdd Lởp tức, tARN mang aa2 tới Ri, đối mx khớp với mã thứ 2/mARN theo NTBS Cứ tiếp tục với ba tiếp thiện, đưa đáp án, giải thích tóm tắt ý để học sinh hiểu tự đánh giá cho Lưu ý cho học sinh: - Nhờ loại enzim, aa mở đầu tách khỏi chuỗi pơlipeptit vừa tổng hợp - Trên mARN thường có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã gọi pơlixơm nhóm bạn - Ghi nội dung tóm tắt vào hồn thiện phiếu học tập nhà tóm tắt vào theo + Kết thúc : Khi Ri tiếp xúc với ba kết thúc trình dịch mã dừng lại - ADN truyền lại cho đời sau thông qua chế tự - Trình bày tính trạng thể hình thành thông qua chế * Cơ chế phân tử Hãy giải thích sơ đờ phiên mã từ ADN sang tượng di truyền: SGK chế phân tử mARN rồi dịch mã từ tượng di truyền: mARN sang prôtêin từ ADN-> mARN-> prôtêin- prôtêin qui định tính > tính trạng trạng Củng cố: ( 4’) - Yêu cầu học sinh xác định thời gian, vị trí thành phần tham gia phiên mã, dịch mã - GV treo bảng phụ chiếu hình câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu lớp quan sát, gọi học sinh chọn phương án trả lời đúng, sau hỏi lớp trí hay khơng phương án lựa chọn học sinh trả lời Từ củng cố đánh giá tiếp thu lớp - Chọn phương án trả lới câu sau : 1) Giai đoạn khơng có q trình phiên mã sinh vật nhân sơ là: A enzim tách mạch gen B tổng hợp mạch polinuclêôtit C cắt nối exon D enzim thực việc sửa sai Các prôtêin tổng hợp tế bào nhân chuẩn A phức hợp aa- tARN B kết thúc axitfoocmin- Met C kết thúc Met D bắt đầu axitamin Met Thành phần sau không trực tiếp tham gia trình dịch mã? A- mARN B- ADN C- tARN D- Ribôxôm Đáp án: 1C ,2D,3B HDVN : ( 1’) 1) Hãy kẻ bảng so sánh chế phiên mã dịch mã 2) Nhắc nhở chuẩn bị Đọc SGK mục II, III kết hợp kiến thức học đột biến thảo luận nhóm để hồn thành nội dung bảng sau Bệnh di truyền Điểm phân biệt Bệnh NST Bệnh ưng thư phân tử Khái niệm Cơ chế/Đặc điểm Một số bệnh gặp IV HDVN : ( 1’) Học trả lời câu hỏi tập cuối Đọc trước 22SGK/92 Nhận xét đánh giá sau dạy : Ngày duyệt giáo án: Tổ trưởng Đồng Quốc Tuấn 116 Ngày soạn: Tiết 23 - Bài 22: BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC A Phần chuẩn bị I- Mục tiêu : Sau học xong học sinh phải Kiến thức : - Trình bày biện pháp bảo vệ vốn gen người - Giải thích sở di truyền y học tư vấn - Nêu số vấn đề xã hội Di truyền học Kỹ năng: Rèn luyện kỹ quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá GDMT - Nâng cao nhận thức tài sản di truyền lồi người từ tích cực đấu tranh hồ bình, chống thảm hoạ chiến tranh hạt nhân ( kể thử vũ khí hạt nhân) gây nên hình thức chiến tranh khác làm tổn thương đến môi trường sống người nói riêng sinh vật nói chung ( chiến tranh hoá học, chiến tranh sinh học) Phát triển lực a/ Năng lực kiến thức: - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề - Rèn luyện phát triển lực tư phân tích, khái qt hố - HS đặt nhiều câu hỏi chủ đề học tập b/ Năng lực sống: - Năng lực thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm, hoạt động nhóm - Năng lực tìm kiếm xử lí thơng tin - Quản lí thân: Nhận thức yếu tố tác động đến thân: tác động đến trình học tập bạn bè phương tiện học tập, thầy cô… - Xác định quyền nghĩa vụ học tập chủ đề - Quản lí nhóm: Lắng nghe phản hời tích cực, tạo hứng khởi học tập II Bảng mô tả mức độ câu hỏi/bài tập đánh giá lực HS qua học Mức độ nhận thức Nội dung I Bảo vệ vốn gen loài người Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng - Giải thích - Nêu - Đối tượng sử dụng biện pháp nhằm hạn cần tư vấn nhiều thuốc bảo chế tác nhân vệ thực vật có di truyền gây đột biến Vận dụng cao - Phân tích vai trò quan trọng 117 - Nêu khái niệm tư vấn di truyền - Nêu biện - Phân tích pháp sàng lọc trước chất liệu pháp gen sinh - Nêu khái niệm liệu pháp gen thể để lại biện hậu nặng nề pháp sàng cho người lọc trước sinh - Phân tích biện pháp bảo vệ môi trường hiệu địa phương em - Giải thích được, liệu pháp gen coi kĩ thuật tương lai - Nêu số II Một số vấn đề phát sinh vấn đề xã hội di công nghệ gen truyền học công nghệ tế bào - Nêu đường lây truyền HIV - phân tích Tính số IQ(bài tập cụ tác động thể) xã hội việc giải mã gen người - Giải thích HIV/AIDS trở thành đại dịch nhân loại - Thực biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS tun truyền cách phòng tránh cho cộng đờng III Hệ thống câu hỏi Câu 1: Biện pháp sau không dùng nhằm hạn chế sinh bị bệnh, tật di truyền? A Tư vấn di truyền B Sinh thiết tua thai 118 C Chọc dò dịch nước ối D Lập phả hệ người bệnh Câu 2: Một bạn học sinh năm 16 tuổi bạn tham gia kiểm tra IQ trả lời câu hỏi tuổi 18 vây IQ bạn bao nhiêu? A 100 120 B 110 C 113 D Câu 3: Tại liệu pháp gen không sử dụng thể truyền plasmit? A Vì tế bào người khơng có plasmit B Vì tế bào khơng cho palsmit nhân đơi C Vì tế bào người khơng có plasmit nên plasmit khơng sống tế bào người D Vì tế bào người có plasmit nên lượng sản phẩm tạo IV Chuẩn bị giáo viên học sinh GV: - Một số hình ảnh HIV/AIDS bệnh nhân AIDS để thực lồng ghép tuyên truyền - Máy chiếu, máy vi tính HS: - Xem lại 30 SH9 - Tổ độc lập tìm hiểu viết báo cáo phần I II SGK; tổ phần III B- Tiến trình học: I Kiểm tra cũ: ( phút) Câu hỏi : Di truyền y học ? Nêu chế gây hội chứng Đao Đáp án – biểu điểm * Khái niệm di truyền y học : (5đ) Là phận di truyền người, chuyên nghiên cứu phát chế gây bệnh dt đề xuất biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị bệnh di truyền người + Cơ chế gây hội chứng Đao : ( 5đ) NST 21 giảm phân khơng bình thường (ở người mẹ ) cho giao tử mang NST 21, thụ tinh kết hợp với giao tử có NST 21 → thể mang 3NST 21 gây nên hội chứng đao II Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Tổ chức cho học sinh báo cáo thảo luận bảo vệ vốn gen loài người số vấn đề xã hội Di truyền học HĐ trò Học sinh thảo luận báo cáo bảo vệ vốn gen loài người số Nội dung I/ Bảo vệ vốn gen lồi người ( 20’) Tạo mơi trường nhằm hạn chế tác nhân gây đột biến Trồng cây, bảo vệ rừng Bảo vệ môi trường, hạn chế tác động xấu, tránh đột biến phát sinh, giảm thiểu gánh nặng di truyền cho loài người 119 Yêu cầu tổ cử đại diện lên báo cáo kết tìm hiểu thời gian không phút Tiến hành cho lớp thảo luận vấn đề nhóm vừa báo cáo GV nhận xét đánh giá kết nhóm bổ sung thêm số thông tin chỉnh sửa thơng tin chưa xác để học sinh tự tóm tắt ghi vấn đề xã hội Di truyền học - Mỗi tổ cử đại diện báo cáo Hoạt động 2: Giới thiệu số hình ảnh bệnh nhân AIDS để thơng qua tuyên truyền giáo dục HS sống lành mạnh ngăn chặn đại dịch AIDS, thảo luận số vấn đề xã hội khác di truyền học Gv giới thiệu bảng số liệu số ca nhiễm HIV bệnh nhân AIDS qua năm số hình ảnh bệnh nhân AIDS - Yêu cầu học sinh quan sát, rút nhận xét nêu nguyên nhân, biện pháp ngăn chặn thảo luận số vấn đề xã hội khác di truyền học Hoạt động 2: Tìm hiểu rõ nguyên nhân, hậu bệnh AIDS số vấn đề xã hội khác di truyền học - Nhận xét, chất vấn nội dung mà nhóm bạn chưa trình bày rõ - Ghi - Quan sát bảng số liệu số hình ảnh - Nhận xét Tư vấn di truyền việc sàng lọc trước sinh - Là hình thức chuyên gia di truyền đưa tiên đoán khả đứa trẻ sinh mắc tật bệnh di truyền cho cặp vợ chờng lời khun có nên sinh khơng, có làm để tránh cho đời đứa trẻ tật nguyền - Kỹ thuật: chuẩn đoán bệnh, xây dựng phả hệ người bệnh, chuẩn đoán trước sinh - Xét nghiệm trước sinh: Là xét nghiệm phân tích NST, ADN xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay khơng Phương pháp : + chọc dò dịch ối + sinh thiết tua thai Liệu pháp gen - kỹ thuật tương lai - Là kỹ thuật chữa bệnh thay gen bệnh gen lành - Về nguyên tắc kỹ thuật chuyển gen - Một số khó khăn gặp phải: vi rut gây hư hỏng gen khác (khơng chèn gen lành vào vị trí gen vốn có NST) II/ Một số vấn đề xã hội di truyền học ( 17’) Tác động xã hội việc giải mã gen người - Việc giải mã gen người ngồi tích cực mà đem lại làm xuất nhiều vấn đề tâm lý xã hội Vấn đề phát sinh công nghệ gen công nghệ tế bào - Phát tán gen kháng thuốc sang vi sinh vật gây bệnh - An toàn sức khoẻ cho người sử dụng thực phẩm biến đổi gen Vấn đề di truyền khả trí tuệ a) Hệ số thơng minh (IQ) xác định trắc nghiệm với tập tích hợp có độ khó tăng dần b) Khả trí tuệ di truyền - Tập tính di truyền có ảnh hưởng định tới khả trí tuệ Di truyền học với bệnh AIDS - Để làm chậm tiến triển bệnh người ta sử dụng biện pháp di truyền nhằm hạn chế phát triển virut HIV 120 - Kết luận III Củng cố: ( 2’) Chọn phương án trả lời câu sau: Điều không nhiệm vụ di truyền y học tư vấn A góp phần chế tạo số loại thuốc chữa bệnh di truyền B chẩn đoán, cung cấp thông tin khả mắc loại bệnh di truyền đời gia đình có bệnh C cho lời khuyên việc kết hôn, sinh đẻ D cho lời khuyên việc đề phòng hạn chế hậu xấu ô nhiễm môi trường Điều không liệu pháp gen A việc chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến B dựa nguyên tắc đưa bổ xung gen lành vào thể người bệnh C thay gen bệnh gen lành D nghiên cứu hoạt động gen người để giải vấn đề y học Đáp án 1A 2D IV HDVN : ( 1’) - Học trả lời câu hỏi tập cuối - Đọc trước 23sgk/97 Nhận xét đánh giá sau dạy : Ngày duyệt giáo án: Tổ trưởng Đồng Quốc Tuấn Ngày soạn: 121 TIẾT 24 – BÀI 23 : ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC A PHẦN CHUẨN BỊ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học xong học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nêu khái niệm bản, chế di truyền học từ mức độ phân tử, tế bào, thể quần thể Nêu cách chọn tạo giống - Giải thích cách phân loại biến dị đặc điểm loại Kĩ năng: Biết cách hệ thống hoá kiến thức thông qua xây dựng đồ khái niệm 3.Thái độ: Vận dụng lý thuyết giải vấn đề thực tiễn đời sống sản xuất II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ Giáo viên: - Phiếu học tập, máy chiếu - Giáo án, SGK tài liệu tham khảo Học sinh: Học sinh ôn tập kiến thức nhà B TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC I Kiểm tra cũ: ( lồng ghép bài) II Nội dung mới: Hệ thống hoá kiến thức GV chia lớp thành nhóm, nhóm giao nhiệm vụ hoàn thành nội dung phiếu học tập, sau đại diện tổ lên báo cáo, nhóm khác đóng góp ý kiến bổ sung Phiếu học tập số 1: Hãy điền thích thích hợp vào bên cạnh mũi tên nêu sơ đồ để minh hoạ cho trình di truyền mức độ phân tử ADN → A RN → Prơtêin → Tính trạng ( hình thái, sinh lí … ) ↓ ADN Vẽ đờ khái niệm với khái niệm đây: gen, ADN - pơlimeraza, ngun tắc bảo tồn, ngun tắc bổ sung, tự nhân đơi Phiếu học tập số 2: Bảng tóm tắt quy luật di truyền Điều kiện Ý Tên quy luật Nội dung Cơ sở tế bào học nghiệm nghĩa Phân li Tác động bổ sung Tác động cộng gộp Tác động đa hiệu Di truyền độc lập Liên kết gen Hốn vị gen Di truyền giới tính 122 Di truyền LK với giới tính Phiếu học tập số 3: Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị theo sơ đồ đây: Biến dị biến dị di truyền thường biến đột biến đột biến NST đột biến SL đột biến đa bội đột biến đa bội chẵn biến dị tổ hợp đột biến gen đột biến cấu trúc đột biến lệch bội đột biến đa bội lẻ Phiếu học tập số 4: Hãy đánh dấu + ( cho đúng) vào bảng so sánh sau: Bảng so sánh quần thể ngẫu phối tự phối: Chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối - Giảm tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần thể đồng hợp qua hệ - Tạo trạng thái cân di truyền quần thể - Tần số alen không đổi qua hệ - Có cấu trúc: p2AA: 2pqAa: q2aa - Thành phần kiểu gen thay đổi qua hệ - Tạo nguồn biến dị tổ hợp Phiếu học tập số 5: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau: Bảng nguồn vật liệu phương pháp chọn giống Đối tượng Nguồn vật liệu Phương pháp Vi sinh vật Thực vật Động vật Đáp án phiếu học tập số Đó cụm từ : (1) Phiên mã (2) Dịch mã (3) Biểu 123 (4) Sao mã Bản đồ nguyên tắc bố sung GEN GEN Nguyên tắc bán bảo toàn Đáp án phiếu học tập số Chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối - Giảm tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp + - Tạo trạng thái cân di truyền quần thể + - Tần số alen không đổi qua hệ + 2 - Có cấu trúc p AA: 2pqAa: q aa + - Thành phần kiểu gen thay đổi qua hệ + - Tạo nguồn biến dị tổt hợp + + Đáp án phiếu học tập số Đối tượng Nguồn vật liệu Phương pháp Vi sinh vật Đột biến Gây đột biến nhân tạo Thực vật Đột biến, biến dị tổ hợp Gây đột biến, lai tạo Động vật Biến dị tổ hợp (chủ yếu) Lai tạo Các phiếu học tập khác giáo viên cho hs nhà tự làm để hôm sau kiểm tra III CỦNG CỐ BÀI HỌC IV BÀI TẬP VỀ NHÀ - Học cũ trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước tới lớp Nhận xét đánh giá sau dạy : Ngày duyệt giáo án: Tổ trưởng Đồng Quốc Tuấn Ngày soạn: Tiết 25: KIỂM TRA HỌC KÌ I 124 BƯỚC 1: MỤC ĐÍCH KIỂM TRA: Đối tượng Mục đích kiểm tra Nội dung kiểm tra + Đánh giá sơ kết mức độ đạt mục Các nội dung học tiêu học sinh từ đầu năm học đến đến hết học kì I gờm Di học kì I truyền học + Lấy thông tin ngược chiều để điều chỉnh Giáo viên kế hoạch dạy học phương pháp dạy học, cải tiến chương trình + Đánh giá, phân hạng, xếp loại học sinh lớp + Tự đánh giá, tổng kết trình học tập + Chỉ “ lỗ hổng” kiến thức môn Học sinh + Rút kinh nghiệm để có kế hoạch phấn đấu thời gian tới (sang học hỳ II, thi tốt nghiệp, đại học) BƯỚC 2: HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ KT ĐỂ LẬP MA TRẬN ĐỀ: A Nội dung : kiến thức sau Chương I Cơ chế di truyền biến dị ( Từ đến 6) Chương II Tính quy luật tượng di truyền ( Từ đến 13) Chương III: Di truyền học quần thể: Chương IV: Ứng dụng di truyền học quần thể: Chương III: Di truyền học người: A Thiết lập ma trận đề kiểm tra Cấp độ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Chủ đề 1: Cơ - Nêu đặc điểm - Hiểu thay đổi chế di truyền mã di truyền dạng đột biến dị - Nhớ diễn biến biến q trình dịch mã - Nhớ khái niệm thể đột biến Số câu 3 Số điểm 1,2 1,2 Tỉ lệ % 12% 12% Cấp độ Chủ đề Chủ đề 2: Tính quy luật Tổng Vận dụng - Tính số NST thể đột biến 0,4 4% Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu 2,8 28% Tổng Vận dụng - Nhận biết quy - Viết - Vận dụng luật di truyền tương sơ đồ lai công thức 125 tượng di truyền tác thông qua tỉ lệ phân li kiểu hình - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết hoàn toàn - Phân biệt di truyền NST NST Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 3: Di truyền học quần thể 0,8 8% Nêu định nghĩa quần thể 0,8 8% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 4: Ứng dụng di truyền học Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 5: Di truyền học người 0,4 4% Biết số nguyên tắc việc ứng dụng di truyền học chọn giống vật nuôi trồng 20% Biết nguyên nhân gây số bệnh di truyền người Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 0,4 4% 12 4,8 48% tính số giao tử tạo thành - Xác định kết qủa phép lai 1,2 12% Xác định tần số tương đối alen xác định trạng thái cân di truyền quần thể 1,2 12% 2,8 28% 1,6 16% 20% Hiểu dạng bệnh tật di truyền người 0,4 4% 2,4 24% 2,8 28% 0,8 8% 25 10 100% Bước 4: - Biên soạn câu hỏi theo ma trận Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Q trình dịch mã kết thúc A ribơxơm tiếp xúc với côđon AUG mARN B ribôxôm mARN trở trạng thái tự C ribôxôm tiếp xúc với ba: UAA, UAG, UGA 126 D ribơxơm gắn axit amin Met vào vị trí cuối chuỗi pôlipeptit Câu 2: Một gen sau đột biến có chiều dài khơng đổi, giảm liên kết hiđrô Gen bị đột biến thuộc dạng A cặp A - T B thêm cặp A - T C thay cặp A – T cặp G – X D thay cặp G – X cặp A – T Câu 3: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdEe giảm phân cho tối đa loại giao tử? A B 16 C D 32 Câu 4: Thể đột biến A Trạng thái thể cá thể đột biến B Những biểu kiểu hình tế bào mang đột biến C Những cá thể mang đột biến biểu kiểu hình thể D Chỉ cá thể mang đột biến, giúp phân biệt với cá thể không mang đột biến Câu 5: Quần thể sau trạng thái cân di truyền A 0,42AA : 0,48Aa : 0,10aa B 0,42AA : 0,34Aa : 0,24aa C 0,34AA : 0,42Aa : 0,24aa D 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa Câu 6: Ở người, hội chứng Tơcnơ dạng đột biến A thể không (2n-2) B thể (2n-1) C thể ba (2n+1) D thể bốn (2n+2) Câu 7: Bệnh bạch tạng bệnh người A đột biến gen lặn NST thường B đột biến gen trội NST thường C đột biến gen lặn NST giới tính D đột biến gen trội NST giới tính Câu 8: Bệnh mù màu gen lặn m nằm X quy định, M quy định nhìn màu rõ Phép lai sau cho đời không bị mù màu? A XMXm x XmY B XmXm x XMY C XMXM x XmY D XMXm x XMY Câu 9: Trong kỹ thuật chuyển gen thông qua sử dụng plasmit làm thể truyền, tế bào nhận sử dụng phổ biến A Vi khuẩn E coli B Thể thực khuẩn C Virut D Plasmit Câu 10: Một lồi sinh vật có NST 2n = 18, số lượng NST tế bào sinh dưỡng thể tứ bội A 17 B 36 C 27 D 19 Câu 11: Bệnh máu khó đơng người xác định gen lặn nằm NST X quy định Một người phụ nữ mang gen lặn thể dị hợp lấy chồng bị bệnh khả biểu bệnh đứa họ nào? A 100% số bị bệnh B 25% số bị bệnh C 75% số bị bệnh D 50% số bị bệnh Câu 12: Phép lai sau xem giao phối cận huyết? A Lai vật nuôi bố mẹ B Tự thụ phấn bắt buộc trồng C Lai ngẫu nhiên vật nuôi khác D Lai ngẫu nhiên trồng khác 127 Cõu 13: Hiện tợng di truyền làm hạn chế tính đa dạng sinh vật? A Phân li độc lập B Liên kết gen C Tơng tác gen D Hoán vị gen Cõu 14: To ging bng phng pháp gây đột biến đặc biệt hiệu với nhóm A động vật bậc cao B côn trùng C thực vật D vi sinh vật Câu 15: Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình trội : lặn? A Aa x Aa B aa x Aa C AA x AA D AA x aa Câu 16: Tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST Tế bào đột biến có 2n + NST dạng A Thể ba kép B Thể C Thể kép D Thể ba Câu 17: Tính đặc hiệu mã di truyền, là: A mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba nuclêơtit B tÊt c¶ loài dùng chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ C ba mã hoá cho loại axit amin D Nhiều ba khác xác định loại axit amin, trõ AUG vµ UGG Câu 18: Một NST có trình tự gen AB 0CDEFG Sau đột biến, trình tự gen NST AB0CDEG Đây dạng đột biến A lặp đoạn NST B đoạn NST C đảo đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu 19: Một quần thể thực vật có 100% thể dị hợp (Aa) Qua sau hệ tự thụ phấn tỉ lệ % Aa A 50% B 25% C 12,5% D 6,25% Câu 20: Cừu Đôly tạo nhờ phương pháp A nhân vơ tính B gây đột biến C chuyển gen D lai khác loài Câu 21: Khi cho giao phấn hoa đỏ với nhau, đời lai thu tỉ lệ kiểu hình: 9/16 hoa đỏ: 7/16 hoa trắng Biết gen quy định tính trạng màu hoa nằm NST thường Tính trạng chịu chi phối quy luật A phân li độc lập B liên kết gen C tương tác cộng gộp D Tương tác bổ sung Câu 22: Trong quần thể, ưu lai biểu cao F giảm dần hệ sau A tần số đột biến tăng B tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng C tỉ lệ dị hợp tăng, tỉ lệ đồng hợp giảm D tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp giảm nhanh Câu 23: Giống lúa Gạo vàng tạo nhờ A nuôi cấy mô B kỹ thuật chuyển gen 128 C lai tế bào sinh dưỡng D ưu lai Câu 24: Để xác định tính trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp A Lai thuận nghịch B Lai gần C Lai xa D Lai phân tích Câu 25: Một quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = Tần số tương đối alen A a là: A p = 0,8; q = 0,2 B p = 0,5; q = 0,5 C p = 0,3; q = 0,7 D p = 0,7; q = 0,3 Hết -Bước 5: Xây dựng đáp án biểu điểm : Mỗi câu 0,4điểm Câu Mã đề 121 Mã đề 122 Mã đề 123 Mã đề 124 C D B A D A C B B B A D C D B A D B A C B D C A A C D B C D B D A C D B 10 B A C D 11 D B A C 12 A D B D 13 B A D C 14 D C A B 15 A B C A 16 D A B C 17 C B D B 18 B D C A 19 C A D B 20 A D B C 21 D B A D 22 B C D A 23 B A C D 24 A B A C 25 D C B A Nhận xét sau chấm bài: 129 Ngày duyệt giáo án: Tổ trưởng Đồng Quốc Tuấn 130 ... dọc quan sát sau gọi - Đánh giá kết cho theo gen,tổng hợp mạch ARN học sinh nhóm nhóm bạn bổ sung với mạch mã gốc khác nhận xét, phân tích - Ghi nội dung tóm tắt vào theo NTBS( A-U, G-X) theo. .. Gồm bước: + Mở đầu : tARN mang aa mở đầu tới Ri đối mã khớp với mã mở đùu mARN theo NTBS + Kéo dài chuỗi polipeptit : tARN mang aa1 tới Ri, đối mã khớp với mã thứ /mARN theo NTBS, liên kết peptit... vòng quanh khối cầu gờm phân tử histơn B phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gờm phân tử histôn C phân tử histôn quấn quanh đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit D phân tử histơn quấn quanh 7/4
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an soan theo huong phat trien nang luc, giao an soan theo huong phat trien nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn