GIÁO án hình học 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

34 261 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 05:31

1 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 5: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - HS nhận biết công thức, định nghĩa tỷ số lượng giác góc nhọn - Tính tỷ số lượng giác góc 450 góc 600 thơng qua ví dụ -Vận dụng kiến thức làm tập Kỹ - Bước đầu vận dụng kiến thức giải số tập liên quan - Liên hệ với thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe - Cẩn thận, nghiêm túc trình làm tập Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke - Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước III Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức lớp (1 phút) – Kiểm tra sĩ số: Nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG A - Hoạt động khởi động – phút * Hoạt động cặp đôi: Cho tam giác ABC vuông A, tam giác A’B’C’ vng A’, có   B  B ' Hai tam giác có đồng dạng với khơng? Nếu có viết hệ thức tỉ lệ cạnh chúng GV nhận xét chốt vấn đề B - Hoạt động hình thành kiến thức – 28 phút * Mục tiêu: Hs nắm HS nhắc lại khái niệm Khái niệm tỉ số lượng giác khái niệm tỉ số lượng cạnh kề, cạnh đối tam góc nhọn giác góc nhọn giác A * GV cho HS nhắc lại khái HS phát biểu Cạnh kề niệm cạnh kề, cạnh đối Xét góc B Cạnh đối tam giác với góc B * GV dựa vào phần khởi (hình vẽ) B động để đến nhận xét: Tỉ C Cạnh huyền số cạnh đối cạnh kề góc nhọn tam giác vng đặc trưng cho độ lớn góc nhọn Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 HĐ cặp đôi: làm ?1 ( Đưa đề lên bảng phụ ) NV1: Khi  = 450 ; ABC AC ? AB AC NV2: Ngược lại 1 AB tam giác gì?   GV chốt vấn đề: Khi  thay đổi tỷ số cạnh đối cạnh kề  thay đổi ngược lại Ngoài ra,  phụ thuộc vào tỉ số cạnh huyền cạnh đối, cạnh huyền cạnh kề Ta gọi chúng tỉ số lượng giác góc nhọn HS làm ?1 vào HS trả lời miệng :…   b) B = = 600  C = 300  AB = BC ( Định lý tam giác vng cân có góc nhọn 300)  BC = 2.AB AC = BC2  AB2  AB    AB  AB ?1 a)  = 450  ABC tam giác vuông cân  AB = AC  AC Vậy: 1 AB * Ngược lại C A B AC  AB  AC=AB  ABC vuông cân   = 450 AC = AB AC AB   AB AB AC Ngược lại,  AB  AC = AB  BC= AB2  AC   AB  AB   AB BC = 2AB  ABC nửa tam giác  = 600 GV cho HS nhắc lại định HS nhắc lại định nghĩa tỉ Định nghĩa: SGK/72 nghĩa SGK/72 số lượng giác góc * HĐ cá nhân: HS viết nhọn SGK/72 A tỉ số lượng giác góc - HS: Các tỉ số lượng giác Cạnh kề B góc C ứng với hình góc nhọn tam Cạnh đối giác vng ln có giá trị * HĐ cặp đơi: dương tỉ số độ dài B - NV1: Căn vào định cạnh tam giác Cạnh huyền nghĩa cho biết Mặt khác, tam tỉ số lượng giác góc giác vuông, cạnh huyền bao    Ta có B nhọn ln dương? lớn cạnh góc AC AB - NV2: Vì sin< 1; vng, nên: Sin= ; Cos= ; BC BC cos < 1? sin < ; cos < GV chốt vấn đề Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong C Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Tan = *Mục tiêu: hs nắm định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn *Cách thức hoạt động: -Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm -Thực nhiệm vụ: GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 15, 16 sgk (Đưa đề hình vẽ lên bảng phụ) NV1: Tính tỉ số lượng giác góc 450 ? NV2: Tính tỉ số lượng giác góc 60 ? C - Hoạt động luyện tập – phút -HS hoạt động nhóm, nhóm báo cáo kết vào bảng phụ nhóm AC AB ; Cot= AB AC A a a B C 450 Kết quả: ; 2 cos450 = ; sin450 = C tan450 = 1; cot450 =  hình vẽ ; cos600 = ; tan60 = ; Sin 600 = 2a 600 B a A cot600 = 3 D - Hoạt động vận dụng – phút *Mục tiêu: hs biết vận dụng định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn để làm tập tính độ dài cạnh tam giác vuông *Giao nhiệm vụ: Làm tập 24 (SBT) *Cách thức hoạt động: + Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm bàn + Thực hoạt động: a) tan B  AC AC 6.5     AC   2,5(cm) AB 12 12 12 b) BC  AB  AC  6,5(cm) -Gv yêu cầu nhóm nhận xét lẫn chốt vấn đề E - Hoạt động tìm tòi mở rộng – phút - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực - Năng lực: Giải vấn đề, lực tự học + Học thuộc định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn + làm tập : 10 SGK,21,22,23,24 SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 6: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (Tiếp) I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Hs hệ thống lại cơng thức, định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn - Tính tỉ số lượng giác góc đặc biệt 300; 450; 600 - Dựng góc biết TSLG Kỹ - Vận dụng kiến thức giải số tập liên quan - Liên hệ với thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học - Phẩm chất: Tự chủ, tự tin II Chuẩn bị: * Đối với GV:Compa, eke, thước thẳng, bảng phụ vẽ trước hình vẽ 18/74 * Đối với HS: Ơn tập định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn, thước kẻ, com pa, ê ke III Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức – phút Bài HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV A - Hoạt động khởi động: Hỏi cũ đặt vấn đề - phút Mục đích: Học sinh viết tính tỉ số lượng giác góc nhọn Hs1: cho hình vẽ: Chữa tập 11/tr76 sgk C Hai hs lên bảng kiểm tra 0,9 m Hs lớp theo dõi, nhận -Xác định vị trí xét làm bạn cạnh kề, cạnh đối, cạnh huyền góc  -Viết tỉ số lượng giác góc nhọn  Hs2: chữa tập 11/tr76 sgk Gv nhận xét cho điểm làm học sinh Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang A 1,2m B AB = = 1,5m; sinB = = 0,6; cosB= = 0,8; tanB=…=0,75; cotB=…1,33; sinA= =0,8; cosA= = tanA= =1,33; cotA=… 0,75 Trường THCS Liêm Phong 0,6; Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 * Ở tiết trước làm quen với tỉ số lượng giác góc nhọn, biết tính độ dài cạnh tam giác vng biết độ lớn góc Ngồi ứng dụng đó, tỉ số lượng giác có ứng dụng khác tỉ số lượng giác hai góc phụ có quan hệ với nào? Chúng ta nghiên cứu học hôm B - Hoạt động hình thành kiến thức– 13 phút Ví dụ – Ví dụ - Mục tiêu: HS nêu cách dựng góc nhọn  biết Sin  = 0,5, lưu ý ý sgk trang 74 - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Gv ĐVĐ: Qua VD2 c Ví dụ cho góc  tính y TSLG nó, ngược B lại cho TSLG có HS nghe α dựng góc  hay HS quan sát hình không ? GV đưa H.17 SGK lên bảng phụ A Giả sử dựng O x góc  cho tg  = ? Vậy phải tiến hành HS nêu bước dựng 0A dựng ntn ? HS tg  = = ? Tại với cách dựng 0B tg  = ?   900 (Lấy đoạn B1: Vẽ xOy thẳng làm đơn vị) B2: Lấy A  Ox : OA = B  Oy : OB =    cần dựng => Ta có OBA tg  = Gv chốt cách dựng Gv khẳng định: Ta dựng góc biết tỉ số lượng giác OA  OB d Ví dụ y GV vẽ H.18 SGK Hs quan sát hình vẽ ? Từ hình 18 nêu cách dựng góc nhọn  biết HS nêu cách dựng Sin  = 0,5 M O GV yêu cầu HS thực dựng góc  c/m sin  = 0,5 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến HS thực Trang β N x   900 (Lấy đoạn B1: Vẽ xOy thẳng làm đơn vị) Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 B2: Lấy M  Oy : OM = B3: Vẽ (M; 2) cắt Ox tai N    cần dựng => Ta có ONM ?3 Ta có Sin  = GV giới thiệu ý HS đọc ý OM   0,5 ON Chú ý SGK tr74 Sin  = Sin  Cos  = Cos  Tan  = Tan  Cot  = Cot   =  (hai góc tương ứng tam giác vuông đồng dạng) Tỉ số lượng giác hai góc phụ – 15p - Mục tiêu: HS nêu tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau, thuộc bảng tỉ số lượng giác góc đặc biệt trang 75 sgk - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, * GV sử dụng câu 2 Tỉ số lượng giác hai góc phụ cũ để đưa nội HS làm ?4 dung định lý *HĐ cá nhân : NV1: Tổng số đo Tổng số đo hai góc B B hai góc B C C 900 ? HS đứng chỗ trả lời NV2:Tìm tỉ số - HS tìm tỉ số nhau tỉ số tỉ số A C ? - HS quan sát nêu nhận NV3: Nêu nhận xét xét tỉ số lượng giác ?4/ Ta có :     900 Theo định hai góc phụ HS nhắc lại nội dung nghĩa tỉ số lượng giác góc + GV chốt vấn đề định lý nhọn ta có : AC AB sin   ; cos   BC BC AC AB tan   ; cot   AB AC AB AC sin   ; cos   BC BC Cho HS đọc nội dung ví HS đọc nội dung ví dụ 5, AB AC dụ 5, 6, 6, 7, qua cặp tỉ tan   AC ; cot   AB số lượng giác Sin450 = cos450= / ; tan450 = cot450 = Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 GV: Qua ví dụ 5; 6; Sin300=cos600=1/2; ta rút bảng tỷ số Cos300=sin600 = / lượng giác góc tan300 = cot600 = / ; đặc biệt Cot300 = tan600 = Vậy, với  +  = 900 Sin = cos  , cos = sin  tan=cot  ; cot = tan  *GV hướng dẫn HS cách nhớ tỉ số lượng giác ba góc đặc biệt gv nêu ý sgk/tr75 Định lý: SGK/74  ý: (Sgk) C - Hoạt động luyện tập- Vận dụng – 7P *Mục tiêu: Củng cố tỉ số lượng giác hai góc phụ *Giao nhiệm vụ: Làm Hs trả lời trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm tập trắc nghiệm Bài tập: Trong câu sau câu *Cách thức hoạt Đ đúng, câu sai ( Nếu sai sửa lại) c doi S động: 1) Sin  (Đ) +Giao nhiệm vụ: S c hu yen Hđ nhóm bàn Đ c k e 2) T a n   (S) +Thực hoạt động S c d o i +Gv chốt lại vấn đề Đ c.doi (Sửa: tan  = ) c.ke 3) sin 40 = cos 600 (S) 0 (Sửa: sin 40 = cos 50 ) 4) tan 450 = cot 450 = (Đ) 5) cos 300 = sin 600 = (S) (Sửa: cos300 = sin 600 = 6) Sin 300 = Cos 600 ) (Đ) D - Hoạt động tìm tòi mở rộng (2 phút) - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Năng lực: Giải vấn đề, lực tự học + Học thuộc định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn ,mối liên hệ tỉ số lượng giác góc nhọn hai góc phụ + Làm tập : 12,13,14,15,16,17 SGK: 26,27,28,29 SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 7: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Hs sử dụng định nghĩa TSLG góc để chứng minh số công thức đơn giản - Hs dựng góc biết tỉ số lượng giác góc Kỹ - HS có kỹ dựng góc biết tỷ số lượng giác - Vận dụng kiến thức học để giải tập có liên quan Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự lực II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke - Hs: Đồ dùng học tập, học bài, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Ổn định (1 phút) A Hoạt động khởi động – phút Mục tiêu: Học sinh thuộc định lý tỷ số lượng giác góc phụ nhau, làm tập Kiểm tra cũ ? Phát biểu định lí tỷ số lượng giác góc phụ Viết TSLG sau thành TSLG góc nhỏ góc 450 sin 600 = ……., cos 750 =……… tan 800 = …… , cot 52030’ = …… (Gv thu Hs, đánh giá, nhận xét cho điểm số Hs) 3.Bài : Hoạt động Gv Hoạt động Hs Ghi bảng B: Hoạt động Luyện tập- Vận dụng (30 phút) - Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức tập dựng hình, chứng minh tính yếu tố tam giác - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm Gv u cầu HS làm 13/a HS đọc đề Dạng 1: Dựng hình SGK HS dựng góc nhọn  Bài 13/a ? Bài yêu cầu ta làm ? Dựng góc  biết sin  = HS thực GV gọi HS lên bảng làm kiểm tra tập HS HS lớp làm nhận xét Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 GV bổ sung, nhận xét, sửa sai lưu ý HS chỗ sai lầm trình bày cách dựng Hs ý lắng nghe rút kinh nghiệm y M O B x * Cách dựng   900 B1: Dựng xOy α C A Gv cho Hs làm 14 SGK Gọi HS đọc ? Bài cho biết ? yêu cầu ? GV vẽ hình Yêu cầu Hs dựa vào hình vẽ chứng minh S in  ? Để c/m tan  = ta dựa Cos vào kiến thức ? ? Bằng cách c/m tương tự thực c/m câu a ý N HS đọc đề HS trả lời HS nêu hướng c/m Dựa vào TSLG góc nhọn HS thực B2: Trên Oy lấy M: OM = B3: Dựng cung tròn (M; 3) cắt Ox N   ta có O NM =  Dạng 2: Chứng minh Bài 14 a) Ta có AC AB ; cos  = BC BC S in  AC AB AC BC   :  C os  BC BC BC AB AC   tan  AB Cos AB AC AB BC   :  Sin BC BC BC AC AB   Cot AC sin  = HS hoạt động nhóm thực GV yêu cầu Hs thảo luận b) Sin2  + Cos2  (GV gợi ý câu b sử dụng ĐL 2 2  AC   AB  AB  AC Pitago) =      Đại diện nhóm trình bày BC2  BC   BC  = BC2 1 BC2 Dạng 3: Tính yếu tố tam giác Bài 15 B Bài 15:  nghĩa HS đọc đề A ? Tính TSLG C C  , cos C  , tan C , HS sin C phải tính ?  ∆ABC có Â = 900 Gv: góc B C góc phụ cot C  hai góc phụ  C => B   = cos B  = 0,8 TSLG góc sin C => sin C Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong 10 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019  = 0,8 ta có sin2  + cos2  = ? Nếu biết cos B TSLG góc ? Gv cho Hs làm 15 SGK Gọi HS đọc ? Bài cho biết ? u cầu ? ? Dựa vào cơng thức tập 14  theo công thức ? tính cos C  cot C  áp dụng ? Tính tan C,  S in C  C HS tan = công thức ?  CosC   = CosC cot C  SinC GV yêu cầu hs thực tính GV sửa sai bổ sung nhấn mạnh kiến thức vận dụng HS thực tính cơng thức TSLG Gv u cầu Hs làm 16 SGK Gọi HS đọc HS đọc đề ? Bài cho biết ? yêu cầu ? GV yêu cầu Hs vẽ hình Hs trả lời HS vẽ hình bảng  + cos2 C  =1 Mà sin2 C  = – sin2 C  => cos2 C = – 0,82 = 0,36  = 0,6 (do góc C góc => Cos C nhọn)   = S in C  0,8  Vậy tan C  0,6 CosC   = CosC  0,6  cot C  0,8 SinC Bài 16 B 60° A x C ? Cạnh đối diện với góc 600 HS: Cạnh đối diện với cạnh ? góc 600 cạnh AC x x GV HS tìm cạnh AC Ta có sin 600 = hay  8 ? Muốn tính cạnh AC ta làm HS tính sin600 ntn ? => x = 4 GV yêu cầu HS thực tính HS thực tính Gv chốt kiến thức: Tỉ số lượng giác góc nhọn áp dụng vào tam giác vuông C: Hệ thống kiến thức (4 phút) - Mục tiêu: HS hệ thống lại kiến thức học - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp ? Nêu dạng tập chữa kiến thức áp dụng ? GV chốt lại: Cách c/m TSLG, tính độ dài cạnh biết độ lớn Hs ý lắng nghe, trả lời góc vận dụng kiến thức ghi nhớ TSLG góc nhọn, hai Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 10 Trường THCS Liêm Phong 20 Giáo án Hình học * Vấn đáp: ? Để giải tam giác vuông cần yếu tố? Trong số cạnh nào? Lưu ý: Số đo góc làm tròn đến độ Số đo độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ + GV yêu cầu HS nghiên cứu VD3 SGK/87 với yêu cầu sau: tốn cho ta biết điều gì? u cầu tính gì? Trong phần giải người ta làm nào? ? Có cách khác để tính BC + Gọi HS nhận xét làm bạn + Cho HS đọc to phần ví dụ Năm học: 2018 - 2019 - HS: Cần biết yếu tố, phải có cạnh C A B - HS đọc ví dụ SGK/ 87 thời gian phút theo ?2 yêu cầu GV HS trả lời, Ta có:  ≈580 tanB=  1,6  B BC  AC   9,433 - HS lớp làm ?2 vào mình, HS đứng chỗ sin B sin 58 trả lời Ví dụ 4: Xem SGK/87 HS nhận xét làm bạn ?3 - Một HS đọc ví dụ HS lớp lắng nghe OP = PQ.cosP -Cho HS làm ?3 = 7.cos360  5,663 *Hoạt động nhóm HS làm tiến hành thảo luận +GV: Ta sử dụng tính nhóm OQ = PQ.cosQ chất tỷ số lượng giác hai Đại diện nhóm lên trình bày = 7.cos540  4,114 góc phụ để tìm OP, OQ HS nhận xét làm bạn theo hai cách Ví dụ 5: Xem SGK/87 * Đàm thoại: HS làm VD + ?Để giải tam giác vuông HS trả lời nghe gv hướng -Nhận xét: Xem SGK/88 LMN ta cần tìm yếu tố nào? dẫn cách tính cạnh GV hướng dẫn HS cách góc lại tam giác LNM tính bảng phụ * GV chốt vấn đề: Qua ba ví dụ ta thấy dựa vào hệ thức học ta tính cạnh góc lại tam giác vuông biết hai cạnh cạnh HS đọc nhận xét SGK góc +Cho HS đọc nhận xét/88 C - Hoạt động luyện tập – phút * Mục tiêu: HS vận dụng hệ thức cạnh góc tam giác vuông việc giải tam giác vuông * Vấn đáp: Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 20 Trường THCS Liêm Phong 21 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 ? Nêu cách tìm góc nhon; cạnh góc vng; cạnh huyền HS trả lời miệng qua việc giải tam giác HS làm theo yêu cầu gv vuông + Gv treo bảng phụ ghi kiến thức để hs ghi nhớ   90  C   60 ; Nếu thời gian cho hs hoạt KQ:a/ B động nhóm làm 27/88, AB  5,774(cm) nhóm câu sau gv BC  11, 547(cm) thu nhà chấm   90  C   450 ; b/ B GV chữa nhanh tập AC=AB=10(cm) BC  14,142(cm)    550 ; c/ C  90  B AC  11,472(cm) AB  16,383(cm) b   410 d/ tanB    B c Bảng phụ : - Để tìm góc nhọn tam giác vng: +, Nếu biết góc nhọn  góc lại = 900 -  +, Nếu biết hai cạnh tìm tỉ số lượng giác góc từ tìm góc - Để tìm cạnh góc vng ta dùng hệ thức cạnh góc - Để tìm cạnh huyền ta suy từ hệ thức: b  asinB  acosC sử dụng định lý Pitago   90  B   49 C a  27, 437(cm) D - Hoạt động vận dụng – phút *Mục tiêu: Hs biết vận dụng hệ thức cạnh góc tam giác vng vào tính yếu tố cạnh góc tam giác thường *Giao nhiệm vụ: Làm tập số 57(SBT) *Cách thức tổ chức hoạt động: A +Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm +Thực hoạt động: AN 6,77   13,54(cm) sin C sin 300 AN  AB.sin B  11.sin380  6,77(cm) AC  C N B +Gv yêu cầu nhóm nhận xét lẫn gv nhận xét , chốt vấn đề E - Hoạt động tìm tòi mở rộng – phút + Học lại lý thuyết, đọc lại ví dụ + làm tập SGK, làm thêm tập SBT : 56,57,58,59 trang 97,98 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 21 Trường THCS Liêm Phong 22 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 11: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức Kiến thức - Hs nhắc lại hệ thức cạnh góc tam giác vuông - Vận dụng hệ thức việc giải tam giác vuông Kỹ - Bước đầu vận dụng kiến thức giải số tập liên quan - Hs thấy việc ứng dụng tỉ số lượng giác để giải số toán thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe - Rèn tính cẩn thận, rõ ràng q trình làm Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, thước thẳng, êke - Hs: Đồ dùng học tập, học bài, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Ổn định (1 phút) Bài cũ: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Ghi bảng A: Kiểm tra cũ (6 phút) - Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức học qua bảng phụ - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp HS 1: Cho tam giác ABC vuông A viết hệ thức liên hệ cạnh góc HS 2: Thế giải tam giác vuông B Chữa 28-sgk HDG: tan    1, 75    60, 260  60015' GV nhận xét ghi điểm ĐVD: Để củng cố kiến thức tiết học trước học, thầy trò nghiên cứu học ngày hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS C NỘI DUNG B - Hoạt động luyện tập – 36 phút - Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải số tập có liên quan - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 22 Trường THCS Liêm Phong A 23 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Hoạt động 1: HS đọc đề * Hoạt động cá nhân: Cho Độ dài cạnh góc vng HS làm 29 cạnh huyền NV1: Bài toán cho ta biết ? Ta sử dụng tỉ số lượng giác sin cosin NV2: Khi tìm góc nhọn  mà biết cạnh góc vng HS đứng chỗ trả lời câu cạnh huyền ta sử dụng hỏi tỉ số lượng giác ? Gọi HS đứng chỗ trả lời Bài 29/89 C A 250 320 B Ta có ABC vng A AB 250 cos     0,781 BC 320  cos38037’    38037’ Bài 30/89: Kẻ BK  AC (K HS đọc đề, nêu GT, KL AC) * Hoạt động 2: Cho HS làm toán 30/89 Hoạt động cặp đơi: Muốn tính đường cao AN ; ta phải HS: ta phải tính AB (hoặc làm điều gì? Cụ thể : kẻ BK vng góc AC)  ta phải tạo tam với AC giác vuông chứa AB (hoặc AC) Trong tam giác vng BKC có * Hoạt động cá nhân   90  30  60 KBC NV 1: Hãy tính BK HS nêu cách tính NV 2: Tính BA dựa vào tam HS trả lời miệng câu  BK=BCsinC=11sin30 giác vuông ? Cách tính ? hỏi gv để hồn thành  5,5 cm   KBC B  Mà KBA toán  60  38  22 ABK vng K, ta có 5,5 HS đứng chỗ tính độ dài AB  BK  co s KBA co s 22 AN AC  5,932 (cm) NV3: Từ nêu cách AN  AB.sinABN - ABN vng N nên tính AN; AC AC  AN SinC AN  AB.sinABN  5,932.sin380=3,652(cm) - ANC vuông N nên AN 3,652  SinC sin300  7,304(cm) Bài 31/89 AC  A B 540 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 23 Trường 9,6 740 C HLiêm THCS Phong D 24 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 * Hoạt động 3: GV treo bảng phụ vẽ hình 31 * Hoạt động cá nhân: Đàm thoại ? toán cho biết gì? Yêu cầu gì? HS đọc đề bài, vẽ hình ? Hãy tính AB nghiên cứu hướng giải ? Em sử dụng tính chất để tính? HS: Sử dụng hệ thức cạnh góc tam giác ? Muốn tính góc ADC ta có vng thể sử dụng hệ thức học khơng? Vì sao? Ta áp dụng hệ thức học tam giác * Hoạt động cặp đơi: ACD khơng phải tam ? Hãy suy nghĩ cách tạo giác vng tam giác vng? - Kẻ AE vng góc với CD ? Muốn tính góc ADC trước - Trước tiên ta tìm độ dài tiên ta tính điều gì? AE Gọi HS lên bảng làm HS lớp làm vào vở, HS lên bảng làm +Gọi HS nhận xét làm HS nhận xét làm +GV nhận xét sửa sai bạn Giải:  =900) ta a, Tam giác ABC ( B có: AB  AC sinC = 8.sin540  6,472 b, Kẻ AH  CD Trong tam   90 ) ta có : giác AHC ( H AH  AC sin ACH =8.sin740  7,690   90 ) ta Tam giác AHD ( H có: AH 7,69   0.801 AD 9,6  ADC  53014’ Sin ADC= C - Hoạt động hướng dẫn nhà – 1p - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực + Đọc lại tập chữa + Làm tiếp tập lại SGK SBT, học thuộc lý thuyết Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 24 Trường THCS Liêm Phong 25 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 12: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Hs tiếp tục hệ thống hệ thức cạnh góc tam giác vng - HS tính yếu tố tam giác biết hai yếu tố, đặc biệt tam giác vuông -Vận dụng kiến thức làm tập Kỹ - Liên hệ với thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, thước thẳng, êke - Hs: Đồ dùng học tập, học bài, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Ổn định (1 phút) Nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A - Kiểm tra cũ – 5p - Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức học qua bảng phụ - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Cho tam giác MNP Một HS lên bảng vẽ M vuông P viết hệ hình sau góc viết hệ thức liên hệ cạnh thức liên hệ cạnh góc góc tam giác vuông VD: NP = sinM MN = cosN MN P NỘI DUNG N B - Hoạt động luyện tập – 37p - Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải số tập có liên quan - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp * Hoạt động 1: chữa Bài 32,tr89,sgk B A 32/89(Đưa đề hình vẽ lên bảng phụ) * Hoạt động cá nhân 700 C Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 25 Trường THCS Liêm Phong 26 Giáo án Hình học NV 1: Chiều rộng khúc sơng biểu thị đoạn nào? NV 2: Đường thuyền biểu thị đoạn nào? NV 3:Nêu cách tính quãng đường thuyền phút (AC) từ tính AB GV nhận xét chữa làm hs Năm học: 2018 - 2019 Hs : Chiều rộng khúc sông biểu thị đoạn BC BC Chiều rộng khúc sông AC: Quãng đường Thuyền Đường Thuyền biểu  AC x góc tạo đường thị đoạn AC Thuyền bờ sông Vtg=2km/h; td=5 phút= Một hs lên bảng giải h 12 ? Chiều rộng khúc sông Giải: Quãng đường Thuyền là: AC=2 1  km  167(m) 12   70 Xét  ABC có A  ACx AC  167  BC  AC sin A  167.sin 70  157( m ) * Hoạt động 2: Gv treo bảng phụ ghi đề * Hoạt động cặp đôi: NV1:Tam giác tam giác gì? NV 2: Góc nhỏ tam giác góc nào? NV 3:Làm để tính góc BAC? Gọi HS đứng chỗ trả lời HS đọc yêu cầu tập HS: Tam giác cân hai cạnh HS: Là góc đối diện với cạnh nhỏ (cạnh 4cm) Kẻ thêm đường cao AH tính góc B suy góc A HS đứng cho trả lời Bài 52/113 SBT): Giải :  Góc nhỏ BAC  ABC cân A Kẻ đường cao AH Trong  AHB  =900) có: (H BH cosB   AB  cos70032’   70032’ B Trong  ABC cân A có:  C   70032’   A  38056’ B= Bài 53/96 SBT * Hoạt động 3: làm 53/SBT Giải Cho HS làm tập sau:  ABC vuông A có HS đọc yêu cầu tập  vẽ hình vào AB=21cm, C =400 Hãy tính độ dài AC, BC, phân giác BD * Hoạt động cá nhân: chia Trong  ABC ( A  90 ) lớp thành nhóm: Muốn Ta dựa vào tam giác vng Ta có : tính AC, BC ta dựa vào AC  AB CotC ABC tam giác vuông nào? =21.cot400  25,027(cm) Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 26 Trường THCS Liêm Phong 27 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Hoạt động nhóm:Chia lớp thành nhóm AB  BC sinC AB 21 = sin C sin 40 BC  32,670(cm) BC=  NV : tính AC BC -Hai HS lên bảng tính AC Trong  ADB ( A =900) Gọi HS lớp nhận BC AB=BD.cosABD xét làm bạn AB 21 = GV nhận xét sửa sai - HS nhận xét làm BD= cosABD cos250 bạn  23,171(cm) * Hoạt động cá nhân: Muốn tính BD ta làm Dựa vào tam giác vuông nào? ABD Gọi HS đứng chỗ HS đứng chỗ trả lời trả lời Bài 58/SBT: * Hoạt động 4:Cho HS làm tập 58/SBT Yêu cầu học vẽ lại hình vẽ * Đàm thoại: ? Muốn tính AB ta sử dụng tỉ số lượng giác nào? Vì sao? Gọi HS lên bảng trình bày Gọi HS nhận xét GV nhận xét sửa sai có: - Ta sử dụng tan cotan tốn cho độ dài cạnh góc vng độ lớn góc nhọn Một HS lên bảng trình bày, HS lớp làm vào HS nhận xét làm bạn  Trong  PAB( B =900) có : AB  PB.tanP = 45.tan250  20,984(m) Vậy vách đá có độ cao 20,984m C: Giao việc nhà ( phút) - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực GV: Giao nội dung Học sinh ghi vào để Bài cũ hướng dẫn việc làm tập thực  Ơn lại cơng thức định nghĩa nhà tỉ số lượng giác góc Học lại nội dung định nhọn, quan hệ tỉ số lý lượng giác hai góc phụ + Để giải tam giác thường ta đưa tam giác vuông để giải ta làm ? Bài + Để giải tam giác vuông ta cần biết yếu tố Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 27 Trường THCS Liêm Phong 28 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019  Đọc trước thức hành: Ứng nào,trong đố yếu tố cạnh ? + Làm tập 60,62,61,69,70 / SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến dụng thực tế TSLG góc nhọn  Chuẩn bị giác kế, êke để sau thực hành trời Trang 28 Trường THCS Liêm Phong 29 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 13: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GĨC NHỌN THỰC HÀNH NGỒI TRỜI I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - HS xác định chiều cao vật thể mà khơng cần lên điểm cao (trên lí thuyết) - Xác định khoảng cách hai địa điểm, có điểm khó tới (trên lí thuyết) -Vận dụng kiến thức làm tập Kỹ - Bước đầu vận dụng kiến thức giải số tập liên quan - Liên hệ với thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe - Có ý thức làm việc tập thể, ham thích tìm tòi Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Thước , máy tính bỏ túi, giác kế, êke đạc (bộ thực hành) - HS : Ôn định nghĩa tỉ số lượng giác, đọc trước III Tiến trình dạy học: Ổn định (1 phút) Kiểm tra cũ (7 phút) ? Nêu tỉ số lượng giác góc nhọn? Hệ thức cạnh góc tam giác vuông? Bài : HỌC LÝ THUYẾT Hoạt động Gv Hoạt động Hs Ghi bảng Hoạt động 1: Xác định chiều cao (15 phút) - Mục tiêu: HS nêu cachs giải hình 34 sgk, nêu vấn đề thực tế việc trèo trực tiếp lên đỉnh tháp - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp GV đưa hình 34 SGK tr90 lên Xác định chiều cao bảng phụ nêu nhiệm vụ: xác A định chiều cao tháp mà không cần lên đỉnh HS quan sát ý lắng nghe B O GV giới thiệu độ dài AD chiều cao tháp khó đo trực D C tiếp * Cách thực - OC chiều cao giác kế Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 29 Trường THCS Liêm Phong 30 Giáo án Hình học - CD khoảng cách từ chân tháp đến chân giác kế ? Theo em qua hình vẽ yếu tố xác định cách ? ? Tính AD tiến hành làm ? Năm học: 2018 - 2019 HS: ta dễ dàng xác định  số đo AOB - Đặt giác kế vng góc với mặt đất cách chân tháp khoảng a (CD = a) - Đo chiều cao giác kế (OC=b) - Đọc giác kế số đo góc  ta có AB = OB tan  AD = AB + BD = a tan + b giác kế, đoạn OC, CD đo đạc HS trả lời HS: tháp vng góc với mặt đất.Nên AOB ? Tại coi AD vng B có OB = a, chiều cao tháp áp dụng  hệ thức cạnh góc AOB =  Vậy AB = atan tam giác vuông ?  AD = AB + BD = a tan + b Hoạt động 2: Xác định khoảng cách (17 phút) - Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức giải tập mô 35 sgk, hs thấy việc đo khoảng cách qua dòng sơng - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp GV yêu cầu Hs quan sát hình Xác định khoảng cách B 35 (mô phỏng) SGK tr90 nêu nhiệm vụ: Xác định chiều rộng khúc sông mà việc đo HS quan sát ý lắng đạc tiến hành bờ sông nghe GV coi bờ sông // với C A chọn điểm B phía bên sơng làm mốc (có thể * Cách thực vật mà ta nhìn thấy được) Hai bờ sông coi song song - Lấy điểm A bên sơng AB vng góc với hai bên bờ Nên cho AB vng góc với bờ chiều rộng khúc sông đoạn AB HS nghe, quan sát nắm - Kẻ Ax AB, lấy C  Ax Ta có ACB vng A bước thực - Đo đoạn AC (g/sử AC = a) = AC = a, ACB - Đo góc ACB =   AB = a.tan ? Làm để tính chiều rộng khúc sông ? GV hướng dẫn cho HS cách HS nêu cách làm thực Hs ý lắng nghe ghi nhớ Hoạt động 3: Giao việc nhà ( phút) - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 30 Trường THCS Liêm Phong 31 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 - Năng lực: Giải vấn đề, lực tự học GV: Giao nội dung hướng Học sinh ghi vào để Bài cũ dẫn việc làm tập nhà thực  Ôn tập kiến thức học TSLG, hệ thức cạnh góc tam giác vng  Chuẩn bị thước cuộn, máy tính bỏ túi  Xem lại cách tiến hành xác định khoảng cách chiều cao học Bài  Giờ sau thực hành trời Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 31 Trường THCS Liêm Phong 32 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn: ………… Ngày dạy:…………… Tiết 14: ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GĨC NHỌN THỰC HÀNH NGỒI TRỜI (Tiếp) I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - HS xác định chiều cao vật thể mà khơng cần lên điểm cao (trên thực tế) - HS xác định khoảng cách hai địa điểm, có điểm khó tới (trên thực tế) Kỹ - Có kĩ đo đạc thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe - Có ý thức làm việc tập thể, tính cẩn thận Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Thước , máy tính bỏ túi, giác kế, êke đạc (bộ thực hành) - HS : Ôn định nghĩa tỉ số lượng giác, học bài, thước cuộn III Tiến trình dạy học: Ổn định (1 phút) Kiểm tra cũ (Thông qua) Bài : Hoạt động Gv Hoạt động Hs Hoạt động 1: Chuẩn bị thực hành (5 phút) - Mục tiêu: HS lắng nghe yêu cầu giáo viên, chuẩn bị tốt phiếu báo cáo thực hành - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Gv yêu cầu tổ báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng phân công Gv kiểm tra cụ thể Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo Gv giao mẫu báo cáo thực hành cho tổ BÁO CÁO THỰC HÀNH – TỔ … – LỚP 9A Xác định chiều cao Xác định khoảng cách - Hình vẽ - Hình vẽ - Kết đo - Kết đo: Kẻ Ax  AB; C  Ax CD = AC =  =  = OC = - Tính AB = - Tính AD = AB + DB = Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 32 Trường THCS Liêm Phong 33 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 ĐIỂM THỰC HÀNH CỦA TỔ (Gv cho) TT Họ tên HS Điểm chuẩn bị dụng cụ (2đ) Ý thức kỷ luật (3đ) Kỹ thực hành (5đ) Tổng số (10đ) … Hoạt động 2: Thực hành (30 phút) - Mục tiêu: HS thực hành theo hướng dẫn GV - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Gv đưa Hs tới địa điểm thực hành Các tổ tiến hành thực hành tốn Gv phân cơng vị trí cho tổ Tổ + tổ đo chiều cao Mỗi tổ cử thư ký ghi kết đo đạc tổ Tổ + tổ đo khoảng cách Khi đo xong tổ đổi vị trí cho Gv kiểm tra nhắc nhở kỹ thực hành Thực hành xong thu dọn dụng cụ vệ sinh vào Hs hướng dẫn HS thêm lớp hoàn thành báo cáo Gv yêu cầu tổ làm hai lần để kiểm tra, đối chiếu kết Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo thực hành – nhận xét đánh giá (7 phút) - Mục tiêu: HS hoàn thiện báo cáo thực hành - Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp Gv yêu cầu tổ hoàn thành báo cáo thực hành (Phần tính tốn thành viên tham Các tổ làm báo cáo gia kiểm tra kết chung tổ) Gv thu báo cáo: Thông qua báo cáo thực tế Các tổ bình điểm cho cá nhân theo quan sát Gv cho điểm cá nhân tổ Gv phần nhận xét đánh giá thực hành Hoạt động 4: Giao việc nhà ( phút) - Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau - Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực GV: Giao nội dung hướng Học sinh ghi vào để Bài cũ dẫn việc làm tập nhà thực  Ôn tập kiến thức học TSLG, hệ thức cạnh đường cao, cạnh góc tam giác vng  Làm tập 33; 34; 35 SGK tr93+94 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 33 Trường THCS Liêm Phong 34 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019 Bài  Làm đề cương trả lời câu hỏi ôn tập chương I Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 34 Trường THCS Liêm Phong ... toán thực tế Thái độ - Có thái độ học tập nghiêm túc, trình cẩn thận, rõ ràng Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học. .. giải số toán thực tế Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, ý lắng nghe Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực giao tiếp, lực tự học - Phẩm... + Học lại lý thuyết, đọc lại ví dụ + làm tập SGK, làm thêm tập SBT : 56,57,58, 59 trang 97 ,98 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang 21 Trường THCS Liêm Phong 22 Giáo án Hình học Năm học: 2018 - 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án hình học 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH , GIÁO án hình học 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn