GIÁO án đại số 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

47 835 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 05:31

1 Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn : 6/9/2018 Ngày dạy : ………… Tiết 9: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Hs phát biểu vận dụng phép biến đổi biểu thức chứa thức bậc hai: Đưa thừa số dấu đưa thừa số vào dấu - Vận dụng phép biến đổi để so sánh hai số rút gọn biểu thức Kỹ - Tính bậc hai số khơng âm, tìm số khơng âm biết bậc hai - Giải tốn so sánh bậc hai, so sánh số biết bậc hai Thái độ - Có thái độ nghiêm túc, ý, cẩn thận q trình trình bày; u thích mơn học Định hướng lực, phẩm chất - Giúp học sinh phát huy lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng – SGK - SBT - Hs: Đồ dùng học tập, học làm nhà – SGK - SBT III Tiến trình dạy học: Ổn định : (1 phút) Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG A - Hoạt động luyện tập – 35 phút *Mục tiêu: HS luyện tập phép biến đổi đưa thừa số vào dấu qua dạng tập rút gọn biểu thức, so sánh, dạng tìm x *Giao nhiệm vụ: làm tập 46;45;44(SGK) *Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân cặp đôi Dạng Rút gọn biểu thức * Hoạt động 1: + Áp dụng phép biến Bài Hoạt động cá nhân: - Muốn rút gọn biểu thức ta đổi học a) 75  48  300 làm 75 = 25.3; 48 = 16.3;  25.3  16.3  100.3 - Nhận xét số dấu 300 = 100.3 + Đưa thừa số    10 dấu - Áp dụng kiến thức để +Thực phép tính  3(5   10) giải thức đồng dạng  + Có thức đồng dạng Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số * Hoạt động 2: Cho HS làm tập 46 Hoạt động cá nhân: Nhận xét biểu thức cho Hoạt động cặp đôi: rút gọn biểu thức + Gọi HS lên bảng, lớp theo dõi Năm học: 2018 - 2019 * Bài 46 (SGK) + Cộng trừ thức a) 3x-4 3x+27-3 3x đồng dạng = (2-4-3) 3x +27 Ý b :8 = 2.4; 18 = 2.9 = -5 3x+27 b) 2x-5 8x+7 18x+28 + Thực theo yêu cầu = x  4.2 x  9.2 x  28 GV = 2x-5.2 2x+7.3 2x+28 = 2x-10 2x+21 2x+28 = (3-10+21) x +28 * Hoạt động 3: HS làm tập 45 * HĐ cá nhân: NV1: Để so sánh hai số bên + Đưa biểu thức cần ta làm , so sánh thức đồng dạng = 14 2x+28 Dạng So sánh Bài 45/27 sgk: a) vµ Ta có: = 49  32.5  45 NV2: tập áp dụng + Áp dụng phép biến đổi kiến thức , đưa thừa số vào dấu  49  45 73 NV3: Ta đưa thừa số a) Ta đưa vào 1 vào dấu dấu b) vµ b) Ta đưa 1/2 vào ) 6= Yêu cầu HS hoạt động cặp dấu đôi làm câu b + HS Làm,GV nhận xét + Nâng lũy thừa lên )6  bậc hai  18  2 1   =  2 62 36   18 2 1 6  2 Dạng 3: Tìm x Bài tập 44(SGK) 25.x  35  x  35 * Hoạt động 4: HS làm tập 44 SGK HS làm trình bày lên  x   x  49 Vậy : x = 49 bảng Hoạt động cá nhân: NV 1:Nhận xét biểu thức dấu x  a  x  a2 NV 2: Tìm ĐK NV 3: Tìm x ? Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang (tmđk) Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 GV : Hệ thống lại dạng tập cách giải Còn thời gian cho HS làm 77 SBT B - Hoạt động vận dụng – phút *Mục tiêu: HS biết vận dụng phép đưa thừa số vào dấu đưa thừa số dấu qua dạng tập rút gọn biểu thức dạng phức tạp *Giao nhiệm vụ: làm tập 75(SBT) *Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm +Thực hoạt động: a) x xy y b) x y  ( x  y )( x  xy  y ) x y  x  xy  y x  3x  x  3x    x x  3 ( x  3)( x  3x  3) x + GV yêu cầu nhóm nhận xét lẫn Gv chốt lại vấn đề C - Hoạt động hướng dẫn nhà - phút Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau + Về nhà đọc lại tập chữa + Qua học em nắm vững đưa thừa số vào ,ra dấu + Làm tập 58;60;70;69 SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn : 6/9/2018 Ngày dạy : …………… Tiết 10: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (Tiếp) I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu - Bước đầu biết cách phối hợp sử dụng phép biến đổi Kỹ - Vận dụng phép biến đổi để rút gọn biểu thức Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập, trình bày rõ ràng Định hướng lực, phẩm chất - Giúp học sinh phát huy lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng - Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước III Tiến trình dạy học: Ổn định : (1 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG A - Hoạt động khởi động – phút Mục tiêu: Học sinh đưa thừa số dấu căn, vào dấu căn, so sánh thức, thực phép tính, rút gọn biểu thức Phương pháp: Vấn đáp, - Hai hs lên bảng làm * GV giao nhiệm vụ: - Hs1: a) Đưa thừa số - Lớp theo dõi nhận xét dấu căn: 32.5 ; 20 ; 75 b) Rút gọn:   32 - Hs2: a) Đưa thừa số vào dấu căn: ;  ; b) So sánh: 21 - GV cho HS nhận xét, GV đánh giá kết thực nhiệm vụ HS => GV ĐVĐ giới thiệu Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 B - Hoạt động hình thành kiến thức Khử mẫu biểu thức lấy (14 phút) Mục tiêu: - Hs khử mẫu biểu thức lấy căn, tổng quát với biểu thức A, B Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan *Mục tiêu: Hs nắm phép khử mẫu biểu thức lấy phép trục thức mẫu *Giao nhiệm vụ: Làm ví dụ *Cách thức hoạt động: Hoạt động cá nhân cặp đôi, hđ nhóm HS lớp nghe GV trình bày HS trả lời câu hỏi để biến đổi biểu thức cụ thể HS quan sát để đưa * Hoạt động cá nhân: Dựa vào hai ví dụ cụ thể hướng công thức tổng quát dẫn tìm cơng thức tổng qt HS thảo luận làm ?1 sau * Hoạt động cặp đơi: ba HS lên bảng làm NV: HS làm ?1 Quan sát HS lớp làm HS nhận xét làm Gọi HS nhận xét làm bạn bạn GV nhận xét sửa sai Khử mẫu biểu thức lấy Ví dụ 1: 2.3 2.3    3.3 5a 5a.7b  b/  7b 7b.7b a/ 35ab 7b (với a.b>0) Tổng quát: Với biểu thức A, B mà A.B  B  ta có: A AB  B B ?1 4.5 4.5    a/ 5 3.125 15   b/ 125 25 1252 c/ 5.5 3.2a 6a (a>0)   2a 4a 2a2 2: Trục thức mẫu – 14 phút Mục tiêu: - Hs nêu phương pháp trục thức mẫu, tổng quát với biểu thức Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan -Giới thiệu phép biến đổi trục HS lớp nghe GV trình Trục thức mẫu thức mẫu bày Ví dụ 2: -Hướng dẫn HS thực đối HS trả lời câu hỏi để 5 với ví dụ cụ thể biến đổi biểu a/  3  thức cụ thể 10 10( 1) -Giới thiệu hai biểu thức  b/  (  1)( 1) liên hợp với -GV: biểu thức  biểu 10(  1)  5(  1)  thức  hai biểu thức 1 liên hợp 6(  3)  c/ *Hoạt động cá nhân: Biểu  (  3)(  3) thức liên hợp  6(  3) biểu thức   3(  3) 53 Tổng quát: Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 * Hoạt động nhóm:Hãy cho biết biểu thức liên hợp A  B ; A  B; a)Với biểu thức A,B mà B > A A B  0, ta có B B b)Với biểu thức A,B,C mà A  A  B2 , ta có C C ( A  B)  A  B2 AB c)Với biểu thức A,B, C mà A  0, B0 AB, ta có C C( A  B )  A B A B A  B; A  B; GV: đưa tổng quát SGK * Hoạt động nhóm làm ?2 Quan sát HS lớp làm Gọi nhận xét sửa sai Lớp chia làm nhóm, nhóm câu làm vào bảng ?2 5 5.2 phụ nhóm    a/ 3.8 12 3.8 2 b  (với b>0) -Các nhóm báo cáo kết b b -Các nhóm nhận xét b/  5(52 3) 52 (52 3)(52 3) làm 25  10  13 2a 2a(1  a)  1 a 1 a (a  a  1)  2(  5) 7 6a 6a(2 a  b)  4a  b a b c/ (a>b>0) C - Hoạt động Luyện tập – Củng cố - phút *Mục tiêu: Hs nắm phép khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu qua tập đơn giản *Giao nhiệm vụ: làm tập 48; 51(SGK) *Cách thức hoạt động: + Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi + Thực hoạt động: Bài 48: 6 11 11.15 165   ;   ; 600 3600 60 540 9.15 90 Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Bài 51:   50 100  1 ( Năm học: 2018 - 2019 (1  3) (  1) ;  (  1)  ; 10 27 81 3(  1) 3 3  ;  1)(  1) 2(  1) 2(  1)    (  1);  (  1)(  1) 2 (2  3) 74   74  (2  3)(2  3) + Gv nhận xét làm HS chốt lại vấn đề D - Hoạt động Tìm tòi – Mở rộng (2p) Mục tiêu: - HS chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học - HS chuẩn bị giúp tiếp thu tri thức học buổi sau + Đọc lại công thức học + Làm tập 48,49,50,52,52,53 SGK làm thêm 68,69 SBT Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Trang Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 Ngày soạn : …………… Ngày dạy : …………… Tiết 11: LUYỆN TẬP – Kiểm tra 15 phút I Mục tiêu: Qua giúp HS: Kiến thức - Hệ thống kiến thức biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai - Vân dụng kiến thức học vào giải tập biến đổi biểu thức chứa Kỹ - Giải tập thức bậc hai, tập rút gọn, tập thực phép tính, tập phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn, tập tìm x Thái độ - Nghiêm túc hứng thú học tập Định hướng lực - Giúp học sinh phát huy lực tính tốn, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị: - Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng – SGK - SBT - Hs: Đồ dùng học tập, học làm nhà – SGK - SBT III Tiến trình dạy học: Ổn định : (1 phút) Nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG A Kiểm tra 15 phút Nêu yêu cầu kiểm tra GV thu hết Bài 1: Viết công thức tổng quát phép biến đổi: Biểu điểm: Bài – 2đ khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu ( công thức cho đ) Bài 2: Rút gọn biểu thức Bài 2: Mỗi ý điểm = 4đ A   27  300 B  32  27   75 Bài Trục thức mẫu: 2 b) 11 1 c)  3 2 2 a) 5 5 KQ Bài 2: D   27  300   32.3  102.3 KQ 3: 2 2 11  (  3) b)     15 33 53 11 5 1 3 2 2 c)    98 43 3 2 2 a)  52  Giáo viên: Nguyễn Văn Tiến Bài 3: ý a, b ý điểm ý c: điểm = 4đ Trang   3.3  10  N  32  27   75  42.2  32.3  22.2  52.3   15   15 =0 Trường THCS Liêm Phong Giáo án Đại Số Năm học: 2018 - 2019 B Hoạt động luyện tập – 23 phút Mục tiêu: - Hs vận dụng kiến thức làm tập rút gọn biểu thức, tìm x, so sánh biểu thức Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giải vấn đáp, trực quan, HD nhóm Dạng 1: Rút gọn biểu thức Hoạt động 1: Cho HS làm HS hoạt động nhóm sau Bài 54/30 54 3’ nhóm báo cáo kết  2  2     Hoạt động nhóm: Chia lớp 1 1 thành nhóm, hoạt động Lớp nhận xét chữa a a a ( a  1) phút   a 1 a a 1 *Hoạt động 2: Bài 55/30 Làm 55/30 HS làm tập chữa a/ ab  b a  a  Hoạt động cặp đôi: = ( ab  1)( a  1) x2  b/ GV nhận xét sửa sai   y  x y  xy x y  x  y Dạng 2: so sánh Bài 56/30 Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: a/ = 45 ; = 24 = 32 HS lên bảng làm Do 24
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án đại số 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH , GIÁO án đại số 9 PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn