118 từ và cụm từ - TOEIC

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 22:22

118 từ và cụm từ dùng để đi thi TOEIC là một tập hợp kinh nghiệm được ghi chép lại trong quá trình ôn luyện, đọc, dịch các bài báo từng xuất hiện trong các bài thi TOEIC. Đây là một tài liệu hữu ích cho các bạn ôn luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch các phần reading. Chúc các bạn học tốt. 118 từ và cụm từ dùng để đi thi TOEIC là một tập hợp kinh nghiệm được ghi chép lại trong quá trình ôn luyện, đọc, dịch các bài báo từng xuất hiện trong các bài thi TOEIC. Đây là một tài liệu hữu ích cho các bạn ôn luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch các phần reading. Chúc các bạn học tốt. 118 Từ, Cụm Từ xuất thư quảng cáo 118 WORDS AND PHRASES IN LETTER, EMAIL AND ADVERTISEMENT - Tài liệu ôn thi TOEIC On behalf of… Thay mặt cho… Dưới danh nghĩa Board (…) flight Lên máy bay Allow yourself ample time Cho thân khoảng thời gian dư dả, thoải mái departure of flight Giờ khởi hành chuyến bay Sự xuất phát chuyến bay Scheduled departure of flight Giờ khởi hành chuyến bay lên lịch Domestic flight Chuyến bay nội địa be subject to Dễ bị … Có khả bị… Lệ thuộc vào… Phụ thuộc vào… Passenger check in Làm thủ tục đến Government-issued… …do phủ cấp 10 appear to be … Dường như, là… 11 appear not to be… ( doesn’t appear to be ) Dường như, khơng… 12 ending anytime soon (sẽ) kết thúc sớms 13 Leading competitor Đối thủ hàng đầu 14 high-end shoe market Thị trường giày cao cấp 15 come as no surprise Khơng có ngạc nhiên 16 come as little surprise Không ngạc nhiên nhiều không ngạc nhiên 17 …take his place …thay vị trí ơng 18 take place diễn 19 later this week cuối tuần 20 press release thơng cáo báo chí 21 has generated much speculation about tạo nên nhiều đồn đoán (suy đoán) 22 stay on tiếp tục yên trì 23 I am enthusiastic about Tôi say mê với 24 On this front, Trên phương diện này,… 25 Integral Harvest representatives Các người đại diện Integral Harvest 26 elementary school students Học sinh cấp 2, hs trung học sở 27 Executive Director Giám đốc điều hành 28 with operations in Có hoạt động nơi 29 seek a senior graphic designer tìm kiếm thiết kế đồ họa có kinh nghiệm lâu năm 30 right candidate ứng viên phù hợp 31 ideal candidate ứng viên lý tưởng 32 in compliance with marketing specifications tuân theo đặc điểm marketing 33 in coordination with Web administrator phối hợp với người quản trị trang web 34 Overseeing Giám sát 35 from concept to final product từ lúc ý tưởng phôi thai đến đời thành phẩm cuối từ A-Z từ khởi hoàn thành sản phẩm 36 check for accuracy kiểm tra độ xác 37 must possess the following (posssess = have) phải sở hữu điều sau phải đảm bảo yêu cầu sau 38 proficiency with ABC software programs thành thạo phần mềm abc 39 Experience XYZ is prefered but not required Kinh nghiệm XYZ ưu thế, không bắt buộc 40 5-6 years of design experience with increasing responsibility Kinh nghiệm thiết kế 5-6 năm có trách nhiệm 41 familiarity with the financial services industry quen thuộc với ngành dịch vụ tài 42 Cover letter Thư xin việc 43 Résumé /ˈrez.ə.meɪ/ Sơ yếu lý lịch 44 include him in the pool of job candidates xếp vào nhóm ứng viên cho công việc 45 Also,… Hơn nữa,… 46 The rubber used in the tires (tyres) Cao su dùng để làm lốp 47 This in turn may cause tires to leak air Điều khiến lốp bị xì 48 be performed at the dealer where the purchase was made thực nơi mua bán diễn tiến hành nơi XYZ mua 49 The majority of XYZ Đa số XYX 50 voluntary recall of the XYZ thu hồi XYZ không bắt buộc 51 Free tire replacement Thay lốp miễn phí 52 a few hundred vài trăm 53 To determine whether a XYZ is eligible under this recall, - Để xác định có phải XYZ nằm số thu hồi khơng - Để biết XYZ có đủ điều kiện cho đợt thu hồi hay không, 54 For further information on the recall program, Để biết thêm thơng tin chương trình thu hồi này, 55 After years of disuse, Sau nhiều năm không sử dụng, 56 It features Nó mang nét đặc trưng Nó có đặc điểm 57 designed in the XYZ style thiết kế theo phong cách XYZ 58 ornate carving nghệ thuật chạm khắc công phu chạm trổ công phu điêu khắc kỳ công 59 a 10-meter-high ceiling trần nhà cao 10 mét 60 Since purchasing the building years Hai năm trước , sau mua lại tòa nhà ago, này, 61 We have restored the building to its former grandeur 62 its original site on XYZ street was no vị trí trước đường XYZ longer large enough khơng đủ rộng 63 The Society's administrative offices Văn phòng quản lý Hiệp hội 64 a selection of films by Jack Dodge danh sách phim chọn lọc đạo diễn Jack Dodge 65 His first job was as a projectionist at this very cinema Công việc ông phụ trách chiếu phim rạp 66 home furnishings manufacturer nhà sản xuất nội thất 67 multi-year distribution agreement thỏa thuận (hợp đồng) phân phối nhiều năm 68 the South Korean department store chain Munsan chuỗi cửa hàng bách hóa Munsan Hàn Quốc 69 throughout Europe and the United States khắp châu Âu Hoa Kỳ Chúng khơi phục lại vẻ huy hồng xưa tòa nhà 70 The agreement with Dae Sun marks Terhi Home’s first venture in Asia Thỏa thuận với Dae Sun đánh dấu bước mạo hiểm Terhi Home châu Á 71 The brand will delight our established customers Thương hiệu khiến khách hàng thân thiết chúng tơi thích thú, hài lòng 72 XYZ products will debut in Munsan’s flagship store in Seoul in early April Các sản phẩm XYZ bày bán lần đầu cửa hàng quan trọng Munsan Seoul vào đầu tháng 73 starting in May bắt đầu vào tháng 74 We are pleased that Chúng vui 75 We would like you to be present in the Seoul store on the first day the products are sold Chúng tơi muốn bà có mặt (hiện diện) cửa hàng Seoul vào ngày khai trương 76 arrival and departure gates cổng đến 77 baggage claim khoang trả hành lý 78 rates for full board for the month of giá bao trọn gói (kể ăn bữa) June tháng 79 Off-season Slack-season Low-season Mùa vãn khách (giai đoạn có khách năm) 80 you will be able to take advantage of our off-season rates bạn nhận ưu đãi giảm giá mùa vãn khách (lợi dụng, tận dụng, tranh thủ hội ) 81 Please send me detail of the charge Vui lòng gửi cho tơi bảng giá chi tiết (Thơng tin chi tiết giá cả) 82 We look forward to your arrival Chúng mong chờ ngài đến 83 We are organising a coach tour for a Chúng tổ chức chuyến du lịch party of 44 plus driver for the first xe buýt cho buổi tiệc 44 two weeks of August người bao gồm tài xế tuần đầu tháng 84 Please inform us to the deposit you require Vui lòng thơng báo cho chúng tơi khoản tiền đặt cọc mà bên ông yêu cầu 85 We not usually give discount for group bookings in August Chúng thường giảm giá cho nhóm đặt trước vào tháng 86 refund the deposit hoàn trả lại tiền đặt cọc 87 shareholders’ meeting họp cổ đông 88 89 Minute minutes of a meeting Phút biên họp 90 Do you have a debit card? Anh có thẻ ghi nợ khơng? 91 Do you take debit cards? Cơ có nhận thẻ ghi nợ không? 92 Debit side Bên nợ 93 Debit request Giấy đòi nợ, báo nợ 94 Debit note Giấy đòi nợ, báo nợ 95 Debit memorandom Giấy đòi nợ, báo nợ 96 I enclose a cheque in settlement of your account Tôi gửi kèm theo ngân phiếu để tốn (quyết tốn) hóa đơn tài khoản ơng 97 Pay by cheque Trả séc (ngân phiếu) 98 Make out a cheque (=write out a cheque) Viết tờ séc 99 Cheque out Thanh toán 100 Clear a cheque Chuyển séc 101 Cash a cheque Lĩnh tiền séc 102 Limited liability company Công ty trách nhiệm hữu hạn 103 Inland enterprise Doanh nghiệp nước 104 Enterprise policy Chính sách doanh nghiệp 105 Pharmaceutical enterprise Doanh nghiệp dược phẩm 106 Separation of enterprise Tách doanh nghiệp 107 holding company parent company Công ty mẹ (chiếm cổ phần ưu thế) 108 Subsidiary Công ty con, cty phụ thuộc 109 The parent-subsidiary model Mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty 110 Private-owned company Private company Công ty tư nhân 111 State-owned company State-run company State company Công ty quốc doanh, cty nhà nước 112 Transnational company Công ty xuyên quốc gia 113 Join stock company Công ty cổ phần 114 It’s a listed join stock company Đó công ty cổ phần niêm yết 115 Bubble company Công ty ma 116 What time is checkout? Mấy trả phòng (khách sạn)? 117 That’s the new checkout girl Đó nhân viên tính tiền 118 Driver, here’s your parking pass! Tài xế, thẻ gửi xe/vé xe anh! Chào bạn, Vũ Xuân Nguyên, hay người gọi Nguyên Soái, tác giả biên soạn tài liệu Hy vọng bạn học tốt tiếng Anh nhờ phần tài liệu * Các bạn xem thêm tải tài liệu học từ vựng, cụm từ tiếng Anh trang Google Drive sau: (download MIỄN PHÍ) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wQBEaEqZ6B8OcTPVZUCbUoBfYPtHiclb * Mời bạn tham gia cộng đồng TRAU DỒI VỐN TỪ VỰNG group sau (các tài liệu miễn phí chia sẻ đây) https://www.facebook.com/groups/278341192753385/ * Mọi ý kiến muốn trao đổi, bạn liên lạc với facebook cá nhân: https://www.facebook.com/soi.ngay.tho.62 ĐT: 0984.420.329 Email: vuxuannguyen92@gmail.com ... cty phụ thuộc 109 The parent-subsidiary model Mơ hình cơng ty mẹ - công ty 110 Private-owned company Private company Công ty tư nhân 111 State-owned company State-run company State company Công... arrival and departure gates cổng đến 77 baggage claim khoang trả hành lý 78 rates for full board for the month of giá bao trọn gói (kể ăn bữa) June tháng 79 Off-season Slack-season Low-season... 58 ornate carving nghệ thuật chạm khắc công phu chạm trổ công phu điêu khắc kỳ công 59 a 10-meter-high ceiling trần nhà cao 10 mét 60 Since purchasing the building years Hai năm trước , sau
- Xem thêm -

Xem thêm: 118 từ và cụm từ - TOEIC, 118 từ và cụm từ - TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn