Giáo án vật lý 10 phát triển năng lực 3 cột chuẩn

213 106 1
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 20:26

giáo án 3 cột , chuẩn kiến thức kỹ năng có phát triển năng lực, trình bày đẹp , đầy đủ các bước, theo đúng phân phối chương trình năm học 20182019, tiết bài tập được soạn kỹ theo hình thức trắc nghiệm Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: Ngày dạy: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trình bày khái niệm: chuyển động cơ, quỹ đạo - Nêu được khái niệm chất điểm, cho ví dụ - Phân biệt hệ tọa độ hệ quy chiếu, thời điểm thời gian - Biết cách chọn, cho ví dụ vật làm mốc, mốc thời gian Kĩ năng: - Vận dụng xác định vị trí chất điểm đường thẳng mặt phẳng Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Biết cách xác định vị trí (vật mốc hệ tọa độ) thời gian (mốc thời gian đồng hồ) chất điểm chuyển động Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K3,K4 - Phương pháp:P2,P3,P5 - Trao đổi thơng tin:X1,X5 - Cá thể:C1,C2 * Tích hợp kiến thức: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Giới thiệu chương trình Vật Lí 10 (3 phút): Vật Lí lớp 10 học hai mơn Vật Lí đại cương Cơ học Nhiệt học Phần Cơ học nghiên cứu dạng chuyển động cơ, định luật chuyển động Phần Nhiệt học nghiên cứu chuyển động tương tác phân tử Bài (35 phút): Hoạt động (2 phút): Đặt vấn đề mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM nghiên cứu chuyển - C1: Ghi nhận động vật mà chưa xét tới nguyên nhân gây chuyển nội dung tìm hiểu động Bài CHUYỂN ĐỘNG CƠ tìm hiểu đặc chương I, điểm chuyển động cách dùng để nghiên cứu chuyển động Hoạt động (12 phút): Tìm hiểu khái niệm chuyển động cơ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - K1: Một vật chuyển động vật - Vật di chuyển thay đổi I Chủn động nào? vị trí Chất điểm: - Hồn chỉnh khái niệm chuyển động (gọi tắt - Ghi nhận bổ sung giáo Chuyển động chuyển động) thay đổi vị trí vật viên cơ: so với vật khác theo thời gian - Chuyển động - P2: Một bạn xe đạp đến trường, xe đạp có - Xe đạp có kích thước nhỏ (gọi tắt chuyển kích thước 2m, đường từ nhà đến trường dài 10 so với quãng đường động) thay đổi km Kích thước xe đạp với quãng vị trí vật so đường được? với vật khác - P3: Nếu biểu diễn đường lên đồ xe - Chất điểm vật chuyển theo thời gian đạp biểu diễn điểm nhỏ, coi động có kích thước nhỏ so Chất điểm: Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh chất điểm Vậy chất điểm gì? - Hồn chỉnh khái niệm chất điểm: Những vật chuyển động có kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc với khoảng cách mà ta đề cập đến) coi chất điểm - Lưu ý với học sinh vật mà ta xét chương chất điểm - K4, P5: Yêu cầu học sinh trả lời câu C1 - P3: Yêu cầu học sinh đọc SGK trình bày khái niệm quỹ đạo - Quỹ đạo hiểu cách đơn giản đường với quãng đường - Ghi nhận khái niêm chất điểm - Ghi nhận lưu ý giáo viên - Câu C1: a dTĐ = 0,0012 cm dMT = 0,14 cm b Có thể coi Trái Đất chất điểm hệ Mặt Trời - Tập hợp tất vị trí chất điểm chuyển động tạo đường định Đường gọi quỹ đạo chuyển động - Ghi nhận lưu ý giáo viên - Những vật chuyển động có kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến) coi chất điểm Quỹ đạo: - Tập hợp tất vị trí chất điểm chuyển động tạo đường định Đường gọi quỹ đạo chuyển động Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu cách Xác định vị trí chất điểm: Hoạt động giáo viên - P3: Để xác định vị trí chất điểm chuyển động, người ta thường chọn vật làm mốc Vật mốc chọn thường vật nằm yên, gắn với Trái Đất - X1:Đưa ví dụ xe chuyển động đường Yêu cầu học sinh chọn vật mốc - Lưu ý với học sinh muốn xác định vị trí chất điểm, thiết phải có vật làm mốc - K4: Nếu biết quỹ đạo chuyển động vật vật làm mốc, làm để xác định vị trí hay quãng đường vật được? - X5:Nếu chưa biết quỹ đạo vật, dùng thước đo để xác định vị trí mà phải gắn vào vật mốc hệ tọa độ Oxy Vị trí vật tọa độ (x, y) hệ Oxy Nội dung II Xác định vị trí chất điểm: Vật làm mốc: - Vật làm mốc coi - Chọn vật mốc đứng yên nhà ven đường Thước đo: cột số - Khi biết quỹ đạo vật, - Ghi nhận lưu ý giáo để xác định vị trí cần viên chọn vật làm mốc - Dùng thước đo chiều dài thước đo từ vật chuyển động đến Hệ tọa độ: vật mốc - Khi vật chuyển động - Ghi nhận cách xác định mặt phẳng, để xác định vị trí vị trí quỹ cần chọn vật làm mốc đạo vật cách hệ trục tọa độ gắn với vật dùng hệ tọa độ gắn với mốc để xác định vị trí vật mốc vật Hoạt động (6 phút): Tìm hiểu cách xác định thời gian: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - X5: Khi vật chuyển động, vị trí vật thay đổi - Ghi nhận khái niệm III Xác định thời theo thời gian Vì ta cần chọn mốc thời mốc thời gian gian: gian cụ thể Mốc thời gian thời điểm mà ta bắt Mốc thời gian đầu dùng đồng hồ để đo thời gian chuyển động đồng hồ: Mốc thời gian chọn thường lúc vật bắt đầu - Mốc thời gian chuyển động - Lúng túng thời điểm mà ta bắt - Có khái niệm dễ nhầm lẫn với thời gian đầu dùng đồng hồ thời điểm Yêu cầu học sinh phân biệt thời gian để đo thời gian (khoảng thời gian) thời điểm chuyển động - K4: Cho ví dụ, xe bắt đầu chuyển động từ lúc - 7h, 10h: thời điểm Thời điểm 7h, đến nơi lúc 10h, xe 3h Đâu thời 3h: thời gian (khoảng thời gian: Vật gian? Thời điểm? thời gian) chuyển động đến vị trí quỹ đạo vào thời Năm học 2016– 2017 Hoạt động học sinh - Ghi nhận khái niệm vật mốc Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh điểm định vật từ vị trí đến vị trí khác khoảng thời gian định Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu hệ quy chiếu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - K3: Vậy để nghiên cứu đầy đủ chuyển động chất điểm, - Cần chọn vật làm mốc, III Hệ ta cần chọn yếu tố nào? thước đo, hệ tọa độ, mốc quy thời gian đồng hồ chiếu: - X5: Những yếu tố tạo thành hệ quy chiếu Hệ quy - Ghi nhận khái niệm hệ - Hệ quy chiếu gồm hệ tọa độ gắn với vật mốc + đồng hồ gốc thời quy chiếu chiếu = gian - Ghi nhận ví dụ giáo Hệ tọa độ - X5: Đưa ví dụ: Lúc 7h, Người A chạy xe máy từ Cây dầu đôi viên, biết cách chọn hệ gắn với xuống biển Để giải toán thuận tiện ta chọn hệ quy chiếu quy chiếu vật mốc + sau: đồng hồ + Gốc tọa độ: vị trí người bắt đầu chuyển động (Cây dầu gốc đôi) thời gian + Gốc thời gian: lúc người bắt đầu chuyển động (7h) + Chiều dương: chiều chuyển động (từ Cây dầu đôi xuống biển) Củng cố (3 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: cách chọn hệ quy chiếu để xác định vị trí thời gian chất điểm chuyển động - Bài tập 5/11 Dặn dò (2 phút):C2: Lập kế hoạch làm tập nhà, chuẩn bị kiến thức cho sau - Hướng dẫn học sinh làm bài: + Trả lời câu hỏi 1, dựa vào kiến thức học + Làm tập 6, 7,8/ 11 SGK - Hướng dẫn soạn mới: + Chuyển động thẳng gì? + Quãng đường được, phương trình chuyển động thẳng viết nào? + Dạng đồ thị chuyển động thẳng IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: V RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: Ngày dạy: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng - Viết biểu thức tính tốc độ trung bình, quãng đường được, dạng phương trình chuyển động thẳng Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức tính đường phương trình chuyển động để giải tập chuyển động thẳng - Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian CĐTĐ - Thu thập thông tin từ đồ thị - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế gặp phải Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Phương trình chuyển động thẳng đồ thị tọa độ - thời gian Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P5,P7 - Trao đổi thông tin:X1,X5 - Cá thể:C1,C2 * Tích hợp kiến thức: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (6 phút): Gọi học sinh lên bảng: K1 - Khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo? - Hệ quy chiếu bao gồm yếu tố nào? - Bài tập 6, 7/11 SGK Bài (32 phút): Hoạt động (2 phút): Đặt vấn đề mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - C1: Trong chương trình Cơ học lớp 10, xét quỹ đạo - Xác định nội chuyển động, người ta chia chuyển động thành chuyển dung học động thẳng chuyển động tròn: chương + Chuyển động thẳng:  Thẳng  Thẳng biến đổi đều: nhanh dần (rơi tự do) chậm dần + Chuyển động tròn: tròn - P1: Bài hôm học chuyển động thẳng Chuyển - Ghi nhận nội dung tìm hiểu động thẳng gì? Có tính chất gì? Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu chuyển động thẳng đều: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - X1:Xét vật bắt đầu chuyển động theo - Quãng đường vật đi: x – I Chuyển động thẳng chiều dương trục Ox, qua điểm M1 có x1 đều: tọa độ x1, thời điểm t1 sau qua điểm M2 Thời gian vật đi: t2 – t1 Tốc độ trung bình: có tọa độ x2, thời điểm t2 Trên đoạn M1M2 - Tốc độ trung bình: Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ tính quãng đường vật thời gian vật hết quãng đường - K2: Nếu lấy quãng đường chia cho thời gian đại lượng có tên gì? - Hồn chỉnh cho học sinh đại lượng gọi tốc độ trung bình Kí hiệu: v tb vtb =? - K1:Tốc độ trung bình có đơn vị gì? - X5: Chứng minh cho học sinh đổi từ km/h sang m/s chia cho 3,6 - X5:Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh hay chậm chuyển động - P7:Yêu cầu học sinh dự đoán chuyển động thẳng chuyển động nào? GV: Dương Thị Kiều Trinh - Nhớ lại kiến thức cũ, đại lượng vận tốc - vtb = - m/s, km/h - Ghi nhận lưu ý giáo viên - Ghi nhận ý nghĩa tốc độ trung bình - Dự đốn chuyển động thẳng chuyển động theo đường thẳng có tốc độ trung bình khơng thay đổi - Ghi nhận khái niệm chuyển động thẳng + vtb = + Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh hay chậm chuyển động Chuyển động thẳng đều: - chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quãng đường Quãng đường được: - Quãng đường được: s = v.t - Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian - X5:Hoàn chỉnh khái niệm chuyển động thẳng đều: chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình qng đường - Ví dụ xe tơ chạy - K4:Yêu cầu học sinh cho ví dụ chuyển đường động thẳng gặp thực tế - s = v.t - Nếu biết tốc độ trung bình thời gian chuyển động quãng đường tính cơng thức nào? - Tỉ lệ thuận - P5:Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường có mối quan hệ với thời gian đi? Tỉ lệ thuận hay nghịch? Hoạt động (15 phút): Lập phương trình chuyển động thẳng Đồ thị tọa độ - thời gian: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - K3: Giả sử có chất điểm M, bắt đầu chuyển động - s = vt thẳng từ điểm A (cách gốc O khoảng OA = x 0) theo chiều dương trục Ox với tốc độ v Chọn gốc tọa độ O, gốc thời gian lúc vật A, tính quãng đường vật từ A đến B O A v,t B x (+) Nội dung II Phương trình chuyển động đồ thị tọa độ thời gian chuyển động thẳng đều: Phương trình chuyển động: - x = x0 + s = x0 + vt Với x: tọa độ sau x0: tọa độ đầu v: tốc độ trung bình t: thời gian chuyển động từ tọa độ x0 đến x Đồ thị tọa độ thời gian: - đồ thị biểu diễn phụ thuộc x vào t x0 x - P5: Tọa độ chất điểm sau thời gian t x - x = x0 + s = x0 + vt tính công thức nào? - Ghi nhận phương - X5:Thông báo với học sinh phương trình x = x + s = trình chuyển động x0 + vt phương trình chuyển động thẳng thẳng - X5:Thơng báo với học sinh đồ thị biểu diễn phụ - Ghi nhận dạng đồ thuộc x vào t gọi đồ thị tọa độ - thời gian thị tọa độ - thời gian Trong đồ thị tọa độ - thời gian, trục tung trục tọa độ, trục hoành trục thời gian - Lúng túng - Xét vật chuyển động thẳng có phương trình: x = + 10t Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian - Vẽ đồ thị theo - P5: Hướng dẫn học sinh vẽ hai trục tọa độ, chọn hướng dẫn giáo thời gian t, tìm tọa độ tương ứng, chấm điểm viên đồ thị, nối điểm lại Củng cố (3 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: phương trình chuyển động thẳng đồ thị tọa độ - thời gian - Bài tập 6/15 Dặn dò (2 phút):C2: Lập kế hoạch làm tập nhà, chuẩn bị kiến thức cho sau Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh - Hướng dẫn học sinh làm bài: + Trả lời câu hỏi 4, 5/15 dựa vào kiến thức học + Làm tập 7, 8, 9/ 15 SGK - Hướng dẫn soạn mới: + Vectơ vận tốc tức thời + Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi + Các công thức chuyển động thẳng biến đổi IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: V RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: Ngày dạy: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu khái niệm chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần - Trình bày đặc điểm ý nghĩa véctơ gia tốc chuyển động nhanh dần đều: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn - Viết biểu thức tính vận tốc, quãng đường chuyển động nhanh dần quy ước dấu gia tốc, vận tốc Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức tính gia tốc, vận tốc, quãng đường chuyển động nhanh dần để giải tập liên quan - Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Chuyển động thẳng biến đổi đều; cơng thức tính gia tốc, vận tốc, qng đường chuyển động thẳng nhanh dần Phát triển lực cho học sinh: -Kiến thức: K1,K2,K3,K4 - Phương pháp: P1,P5 - Trao đổi thông tin: X1,X3,X5 - Cá thể: C1,C2 * Tích hợp kiến thức: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp(2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (8 phút): Gọi hai học sinh lên bảng: - HS1: K1: + Định nghĩa chuyển động thẳng + Viết công thức tính tốc độ trung bình, qng đường được, phương trình chuyển động (chú thích) - HS2: K3: làm tập 9a,b/15 Bài (30 phút): Hoạt động (2 phút): Đặt vấn đề mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - P1: Xét chuyển động đá thả cho rơi từ - Không phải chuyển cao hay bi lăn máng nghiêng xuống Những động thẳng chuyển động có phải chuyển động thẳng không? - C1:Vậy chuyển động gọi gì, hơm - Ghi nhận nội dung tìm hiểu CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Hoạt động (8 phút): Tìm hiểu vận tốc tức thời: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - X5:Định hướng cho học sinh vật - Ghi nhận vật I Vận tốc tức thời: chuyển động không theo chiều quãng đường s ngắn Độ lớn vận tốc định, ta phải xét vận tốc vật dời thời gian t nhỏ, tức thời: đoạn đường s ngắn thời gian t nhỏ vận tốc gọi vận - Độ lớn vận tốc tức Vận tốc gọi vận tốc tức thời Kí hiệu tốc tức thời thời điểm v -v= gọi tốc độ - K3:Vận tốc tức thời tính cơng thức - Biểu thức: v = (s Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh nào? - X5:Thông báo với học sinh độ lớn vận tốc tức thời gọi tắt tốc độ - Đưa ví dụ xe máy chạy có đồng hồ quay tốc độ xe gọi tốc kế - K1: Nếu tốc độ lớn (càng nhỏ) xe chuyển động nào? - X1:Ý nghĩa tốc độ? - Tại điểm quỹ đạo, vận tốc tức thời khơng có độ lớn định mà có phương chiều xác định Để đặc trưng cho chuyển động nhanh hay chậm hướng (phương chiều) chuyển động ta đưa khái niệm vectơ vận tốc tức thời - Vẽ hình vật chuyển động có véctơ vận tốc: - Ghi nhận tốc độ độ lớn vận tốc tức thời - Ghi nhận ví dụ - Xe chuyển động nhanh (càng chậm) - Tốc độ cho biết điểm xe chuyển động nhanh hay chậm - Ghi nhận ý nghĩa véctơ vận tốc tức thời ngắn, t nhỏ) - Ý nghĩa: tốc độ cho biết điểm vật chuyển động nhanh hay chậm Véctơ vận tốc tức thời: - Véctơ vận tốc tức thời đặc trưng cho chuyển động nhanh, chậm phương, chiều có đặc điểm: + Gốc: vật chuyển động + Hướng: theo hướng chuyển động + Độ dài: tỉ lệ với tốc độ theo tỉ xích - Xác định đặc điểm véctơ vận tốc tức thời: + Gốc: vật chuyển P5: Yêu cầu học sinh tìm hiểu thêm+ SGK xác động định đặc điểm véctơ vận tốc tức thời: + Hướng: theo hướng + Gốc: chuyển động + Hướng: + Độ dài: tỉ lệ với tốc độ + Độ dài: theo tỉ xích - K3,K4:u cầu học sinh trả lời câu C2 - Câu C2: xe tải v1 = 30 km/h; xe con: v2 = 40 km/h Xe tải hướng Tây – Đông Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu chuyển động thẳng biến đổi đều: Hoạt động giáo viên - X5:Thông báo với học sinh chuyển động thẳng mà có độ lớn vận tốc tức thời tăng giảm theo thời gian gọi chuyển động thẳng biến đổi - X3:Nếu chuyển động thẳng có tốc độ tăng (giảm đều) theo thời gian chuyển động thẳng gọi tên cụ thể gì? Hoạt động học sinh - Ghi nhận khái niệm chuyển động thẳng biến đổi - Đọc SGK, chuyển động thẳng có tốc độ tăng (giảm) theo thời gian chuyển động thẳng nhanh (chậm) dần Nội dung Chuyển động thẳng biến đổi đều: - Chuyển động thẳng biến đổi chuyển động thẳng tốc độ tăng giảm theo thời gian: + CĐT có tốc độ tăng theo thời gian gọi CĐT nhanh dần + CĐT có tốc độ giảm theo thời gian gọi CĐT chậm dần Hoạt động (8 phút): Tìm hiểu gia tốc chuyển động thẳng NDĐ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - C1:Định hướng cho học sinh nghiên - Định hướng nội dung tìm hiểu II Chuyển cứu chuyển động thẳng NDĐ trước động thẳng chuyển động thẳng CDĐ lập luận tương nhanh dần tự đều: - X1:Xét vật thời điểm ban đầu t có vận - Theo dõi lập luận giáo viên, tìm Gia tốc: tốc v0, thời điểm sau t có vận tốc v Trong cơng thức tính gia tốc a = - Biểu thức: a = khoảng thời gian t = t – t0 vận tốc biến thiên = không đổi lượng v = v – v Vì vận tốc biến đổi - Đơn vị: m/s2 theo thời gian nên v = a.t Thông báo - Ý nghĩa: gia với học sinh hệ số a đại lượng không tốc cho biết vận đổi gọi gia tốc chuyển động Vậy a tốc biến thiên =? nhanh hay - K2:Đơn vị gia tốc? - m/s chậm theo thời - Thông báo với học sinh gia tốc cho biết - Ghi nhận thông báo giáo viên gian Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian không đổi chuyển động thẳng biến đổi - K2:Gia tốc đại lượng vô hướng hay véctơ? - P5:Biểu diễn véctơ vận tốc chuyển động NDĐ Yêu cầu học sinh tìm cách biểu diễn véctơ gia tốc + NDĐ: GV: Dương Thị Kiều Trinh - Vận tốc đại lượng véctơ nên gia tốc đại lượng véctơ - Biểu diễn véctơ gia tốc theo véctơ vận tốc + NDĐ: - Véctơ gia tốc: = + Gốc: vật + Hướng: NDĐ: + Độ dài: tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích - hướng - K1:Yêu cầu học sinh nhận xét hướng véctơ gia tốc so với véctơ vận tốc chuyển động NDĐ - Trình bày đặc điểm véctơ gia - Yêu cầu học sinh trình bày đặc điểm về: tốc gốc, hướng, độ dài véctơ gia tốc chuyển động NDĐ - Ghi nhận đặc điểm véctơ gia - X5:Nhận xét hoàn chỉnh câu trả lời tốc học sinh Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu vận tốc chuyển động thẳng NDĐ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - P5:Định hướng cho học sinh với công - v = v0 + at Vận tốc: thức chọn gốc thời gian thời điểm - Biểu thức: v = v0 + at t0 (t0 = 0) a = ? v = ? - Ghi nhận thông báo (NDĐ: a v0 dấu (a.v0> - Thông báo với học sinh v = v0 + at giáo viên 0)) công thức tính vận tốc chuyển động - Đồ thị vận tốc - thời gian: thẳng biến đổi cho biết vận tốc - Ghi nhận lưu ý v vật thời điểm khác giáo viên NDĐ - Lưu ý cho học sinh chuyển động - Vận tốc hàm bậc NDĐ a v0 dấu theo thời gian, O t - P5:Thông báo với học sinh vận tốc tương tự phương trình vật thay đổi theo thời gian biểu đường thẳng y = ax + b diễn đồ thị gọi đồ thị vận tốc – thời gian Từ phương trình v = v0 + at suy - Ghi nhận dạng đồ thị vận tốc hàm bậc theo thời gian, có vận tốc – thời gian dạng giống phương trình học chuyển động NDĐ - NDĐ: đường thẳng hướng lên Hoạt động (2 phút): Tìm hiểu cơng thức tính qng đường chuyển động thẳng NDĐ: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - X5:Thông báo với học sinhquãng đường - Ghi nhận công thức tính Quãng đường: chuyển động thẳng NDĐ quãng đường - Biểu thức: s = v0t + at2 tính cơng thức s = v0t + at - Quãng đường hàm - Quãng đường hàm bậc - Hàm bậc hai bậc hai theo thời gian theo thời gian? Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: khái niệm chuyển động thẳng biến đổi đều; cơng thức tính gia tốc, vận tốc, qng đường chuyển động nhanh dần Dặn dò (3 phút):C2: Lập kế hoạch làm tập nhà, chuẩn bị kiến thức cho sau - Hướng dẫn học sinh làm bài: + Trả lời câu hỏi 2, 4, 5, phần nội dung chuyển động NDĐ dựa vào kiến thức học + Làm tập 9, 10, 12, 13/ 22 SGK - Hướng dẫn soạn mới: + Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc, quãng đường chuyển động NDĐ? Năm học 2016– 2017 Trang Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh + Phương trình chuyển động NDĐ? + Đặc điểm chuyển động CDĐ với nội dung tương tự chuyển động NDĐ IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: V RÚT KINH NGHIỆM: - Những giải pháp phát huy hiệu dạy: - Những vướng mắc cần điều chỉnh: Năm học 2016– 2017 Trang 10 Giáo án Vật Lý 10 Cơ + Yêu cầu HS lặp lại TN GV: Dương Thị Kiều Trinh hộp nhựa Hoạt động (15 phút): Hoàn thành báo cáo thu dọn dụng cụ thí nghiệm: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu HS tính ghi kết vào bảng báo cáo Nội dung - Hoàn thành bảng 40.1 40.2 - Tính sai số phép đo trực tiếp lực căng đường kính - Tính sai số viết kết đo hệ số căng - Viết kết đo Nhận xét kết mặt - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Trả lời câu hỏi SGK - Nộp báo cáo thu dọn dụng cụ thí - Nộp báo cáo nghiệm - Thu dọn dụng cụ Nhận xét tiết thực hành (2 phút): - Nhận xét thực hành, điểm cần khắc phục Kiểm tra dụng cụ nhóm nộp lại Dặn dò (1 phút): - Hướng dẫn soạn mới: Ôn tập HKII: hệ thống kiến thức từ “Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng” đến “Các tượng bề mặt chất lỏng” IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: V RÚT KINH NGHIỆM: - Nhắc lại cách tính sai số phép đo trực tiếp gián tiếp Tuần: Ngày soạn: Năm học 2016– 2017 Tiết: 66 Ngày dạy: Trang 199 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hệ thống kiến thức từ “Động lượng Định luật bảo toàn động lượng” đến “Các tượng bề mặt chất lỏng” Kĩ năng: - Giải tập đơn giản, nâng cao (bám sát chương trình) Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Cơ Định luật bảo toàn Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P1,P3 - Trao đổi thông tin:X5,X6,X8 - Cá thể:C1,C2 II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Học cũ - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp (2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (5 phút): Gọi học sinh lên bảng: - Viết công thức tính Định luật bảo tồn - Nguyên lí I NĐLH Bài (33 phút): Hoạt động (13 phút): Giải câu trắc nghiệm: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh làm việc - Làm việc nhóm lựa chọn nhóm giải câu trắc nghiệm giải thích đáp án câu PHT trắc nghiệm - Các nhóm trình bày kết - Trình bày kết Hoạt động (20 phút): Giải tập tự luận: Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung viên học sinh Bài 1: Một viên đá Lên bảng làm Bài 1:- Chọn gốc mặt đất 105 có khối lượng 100g tập Wd  mv  0,1.10  J ném thẳng 2 đứng lên cao với vận Wd  Wd  Wt  Wd  mgh( h  0) tốc 10m/s từ mặt đất a  J g=10m/s2 Bỏ qua p (kPa) b.Gọi B vị trí vật đạt hmax sức cản khơng WB  WdB  WtB khí a Tính động 0,01  mvB2  mghB (vB  0, hB  hmax ) viên đá lúc ném V (m3) Suy  hmax viên đá 0,006 -Áp dụng định luật bảo toàn A B b Tìm độ cao cực WA  WB đại mà viên đá đạt Hmax=5(m) c Ở độ cao Năm học 2016– 2017 Trang 200 Giáo án Vật Lý 10 Cơ viên đá động - Gọi HS lên bảng làm Bài 2: Từ mặt đất, vật có khối lượng m = 200g ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 30m/s Bỏ qua sức cản khơng khí lấy g = 10ms-2 Tìm vật Xác định độ cao cực đại mà vật đạt Tại vị trí vật có động năng? Xác định vận tốc vật vị trí - Gọi HS lên bảng làm GV: Dương Thị Kiều Trinh W  WtC c Gọi C vị trí mà dC Cơ C WC  WtC  WdC  2WtC  2mghC -Áp dụng định luật bảo toàn A C WA  WC 2mg  hC  hC  2,5m Bài 2: Chọn gốc A vị trí ném vật (ở mặt đất): WtA = 1.Ta có W = WA = WđA = mv = 0,2.900 = 90 (J) Gọi B vị trí cao mà vật đạt được: vB = Cơ vật B: WB = WtB = mghmax Theo định luật bảo toàn năng: WB = WA => mghmax= mv A => hmax = = 45m 3.Gọi C vị trí mà vật có động năng: WđC = WtC => WC = WđC + WtC = 2WđC = 2WtC Theo định luật bảo toàn năng: WC = WB + 2WtC = mghmax 2mghC = mghmax=> hC = hmax= 22,5m + 2WđC = mghmax2 mv= mghmax=> vC = = 15ms-1 Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: Cơ Định luật bảo tồn Dặn dò (3 phút): - Hướng dẫn học sinh làm bài: làm tập Từ độ cao 10 m, vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2 a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất b/ Ở vị trí vật Wđ = 3Wt c/ Xác định vận tốc vật Wđ = Wt d/ Xác định vận tốc vật trước chạm đất - Hướng dẫn soạn mới: Ôn tập HKII IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: Câu Một dầm cầu sắt có độ dài 10m nhiệt độ trời 100C Khi nhiệt độ ngồi trời 400C độ dài dầm cầu tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12.10-6K A Tăng xấp xỉ 36 mm B Tăng xấp xỉ 1,3 mm C Tăng xấp xỉ 3,6 mm D Tăng xấp xỉ 4,8 mm Câu Chọn phát biểu Động lượng hệ cô lập đại lượng A không xác định B bảo tồn C khơng bảo tồn D biến thiên Câu Xe A có khối lượng 1000 kg , chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000kg , chuyển động với vận tốc vận tốc 30km/h Độ lớn động lượng của: A xe A xe B B không so sánh C xe A lớn xe B D xe B lớn hớn xe A Năm học 2016– 2017 Trang 201 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh Câu Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây có phương hợp với phương ngang góc 600 Lực tác dụng lên dây 150N Cơng lực thực hòm trượt 10 mét là: A A = 1275 J B A = 750 J C A = 1500 J D A = 6000 J Câu Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu mơt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 400 N/m(khối lượng khơng đáng kể), đầu lò xo gắn cố định Hệ đặt mặt phẳng ngang không ma sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí là: A 25.10-2 J B 50.10-2 J C 100.10-2 J D 200.10-2 J Câu 6.Một ơtơ có khối lượng 1600kg chạy với vận tốc 50km/h người lái nhìn thấy vật cản trước mặt cách khoảng 15m Người tắt máy hãm phanh khẩn cấp Giả sử lực hãm ôtô không đổi 1,2.104N Xe ôtô sẽ: A Dừng trước vật cản B Vừa tới vật cản C Va chạm vào vật cản D Khơng có đáp án Câu Người ta thực cơng 100J để nén khí xilanh Biết khí truyền môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội khí : A 80J B 100J C 120J D 20J Câu Biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.10 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho kg nước 20 0C sôi : A 8.104 J B 10 104 J C 33,44 104 J D 32.103 J Câu Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ khơng đổi áp suất tăng lên 1,6 105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = 6,25 lít C V2 = lít D V2 = 10 lít Câu 10 Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 27 0C áp suất 2.105 Pa Nếu áp suất tăng gấp đơi nhiệt độ khối khí : A.T = 300 0C B T = 540C C T = 600 0C D T = 3270C Năm học 2016– 2017 Trang 202 Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: 67 Ngày dạy: ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hệ thống kiến thức từ “Động lượng Định luật bảo toàn động lượng” đến “Các tượng bề mặt chất lỏng” Kĩ năng: - Giải tập đơn giản, nâng cao (bám sát chương trình) Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Bài toán vật chuyển động mặt phẳng nghiêng Vận dụng nguyên lí I NĐLH Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P1,P3 - Trao đổi thông tin:X5,X6,X8 - Cá thể:C1,C2 II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Học cũ - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp (2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (5 phút): Gọi học sinh lên bảng: - Phát biểu viết biểu thức ngun lí I NĐLH - Viết cơng thức độ nở dài Bài (33 phút): Hoạt động (13 phút): Giải câu trắc nghiệm: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh làm việc - Làm việc nhóm lựa chọn nhóm giải câu trắc nghiệm giải thích đáp án câu PHT trắc nghiệm - Các nhóm trình bày kết - Trình bày kết Hoạt động (20 phút): Giải tập tự luận: Hoạt động giáo viên Hoạt động Nội dung học sinh Năm học 2016– 2017 Trang 203 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh Bài 1: Một viên bi thả Làm tập theo Bài 1: không ma sát từ mặt phẳng hướng dẫn O nghiêng cao 20cm TÌm vận giáo viên tốc viên bi chân mặt phẳng nghiêng g=10m/s2 Hướng dẫn học sinh làm tập Bài 2: Một lượng khí lí tưởng chứa xi B lanh có pittơng chuyển động ( Các thơng số trạng ) thái ban đầu khí Wdc  Wtc ) C( 0,01m3 ; 105Pa ; 300K Khí làm lạnh theo trình đẳng áp tới thể tích 0,006m3 a.Vẽ đường biểu diễn q trình biến đổi trạng thái hệ toạ độ ( P, V) ? b.Xác định nhiệt độ cuối khí ?  mvB2 c.Tính cơng chất khí ? d.Tính độ biến thiên nội -Áp dụng định luật bảo toàn A B năng? khối lượng WA  WB khí 20g nhiệt dung riêng 12,3.103 J/(kg.K) mghA  mvB2 - Yêu cầu HS lên bảng làm tập � vB  ghA  2m / s Bài 2: a b T2 = 180 K c A = 400 J d  U = -29120 J Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: - Bài toán vật chuyển động mặt phẳng nghiêng Vận dụng ngun lí I NĐLH Dặn dò (3 phút): - Hướng dẫn học sinh làm bài: làm tập Bài 1: Một bình kín chứa 14g khí ni tơ áp suất at nhiệt độ 27.Sau hơ nóng,áp suất bình lên tới at Nhiệt dung riêng khí ni tơ 0,74.103 J/kg.K Tính a/ Nhiệt độ khối khí sau hơ nóng b/ Nhiệt lượng khí nhận c/ Độ tăng nội khí Bài 2: Một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, nghiêng góc 300 so với phương ngang (g=10m/s2) a Tính vật b Vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng Bỏ qua ma sát c Nếu hệ số ma sát 0,1 Tính vận tốc vật chân mặt phảng nghiêng - Hướng dẫn soạn mới: Sự chuyển thể IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: Câu Một bóng có khối lượng 150 g va chạm vào tường nảy ngược trở lại với vận tốc Vận tốc trước va chạm +5m/s Biến thiên động lượng bóng Năm học 2016– 2017 Trang 204 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh A -1,5 kgm/s B 1,5 kgm/s C -3 kgm/s D kgm/s Câu Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy hết quãng đường 180m thời gian 45 giây Động vận động viên là: A 560J B 315J C 875J D 140J Câu Ném vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống Khi chạm đất, vật nảy lên độ cao Bỏ qua mát lượng chạm đất Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị: gh gh v0  v0  gh v0  v  gh A B C D Câu Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực công 70J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí : A 20J B 30J C 40J D 50J Câu Một bình nhơm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 20 C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 75 0C Bỏ qua truyền nhiệt môi trường bên ngồi, nhiệt dụng riêng nhơm 0,92.10 J/(kg.K); nước 4,18.10 J/(kg.K); sắt 0,46.10 J/(kg.K) Nhiệt độ nước bắt đầu cân là: A t = 10 0C B t = 150 C C t = 200 C D t = 250 C Câu Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 270C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu 7.Khơng khí bên ruột xe có áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 25 0C Nếu để xe ngồi nắng có nhiệt độ lên đến 50 0C áp suất khối khí bên ruột xe tăng thêm (coi thể tích khơng đổi) A 5% B 8% C 50% D 100% Câu Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm khí ơxi áp suất 750 mmHg nhiệt độ 3000K Khi áp suất 1500 mmHg, nhiệt độ 1500K thể tích lượng khí : A 10 cm3 B 20 cm3 C 30 cm3 D 40 cm3 Câu Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí là: at, 15lít, 300K Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm 12lít Nhiệt độ khí nén : A 4200C B.1470C C 6000C D.1500C Câu 10 Lực căng mặt ngồi tác dụng lên vòng kim loại có chu vi 50 mm nhúng vào nước xà phòng bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt  = 0,040 N/m A f = 0,001 N Tuần: Năm học 2016– 2017 B f = 0,002 N C f = 0,003 N D f = 0,004 N Tiết: 68 Trang 205 Giáo án Vật Lý 10 Cơ Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Ngày dạy: SỰ CHUYỂN THỂ (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Định nghĩa nêu đặc điểm nóng chảy đơng đặc - Viết cơng thức nhiệt nóng chảy nêu ý nghĩa nhiệt nóng chảy riêng - Nêu định nghĩa bay ngưng tụ Giải thích nguyên nhân trình dựa chuyển động nhiệt phân tử chất lỏng khí - Phân biệt khơ bảo hồ Giải thích nguyên nhân gây trạng thái bão hoà Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức tính nhiệt nóng chảy để giải tập - Giải thích số tượng đời sống liên quan nóng chảy, đơng đặc, bay hơi, ngưng tụ Thái độ: - Tích cực, chủ động trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Đặc điểm nóng chảy Hơi khơ bão hòa Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P1,P3 - Trao đổi thông tin:X5,X6,X8 - Cá thể:C1,C2 II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp (2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài (38 phút): Hoạt động (8 phút): Tìm hiểu đặc điểm sự nóng chảy: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Đặt vấn đề: Nước - Nước tồn thể: rắn, I Sự nóng chảy : thể nào? Sự chuyển gì? lỏng, khí Định nghĩa: - Thế nóng chảy ? - Nêu định nghĩa nóng chảy Quá trình chuyển từ thể rắn - Thế đông đặc ? - Nêu định nghĩa đông đặc sang thể lỏng chất gọi - Mô tả thí nghiệm nung nóng chảy - Nghe, quan sát đồ thị 38.1 nóng chảy thiếc trả lời C1 Đặc điểm nóng - Yêu cầu HS xem thông tin SGK - Xem thông tin SGK trả lời : chảy : sau phần chữ xanh bảng 38.1, + Mỗi chất rắn kết tinh có trả lời : -Phụ thuộc vào chất nhiệt độ nóng chảy khơng đổi - Nhiệt độ nóng chảy chất rắn chất rắn áp suất bên xác định áp suất cho trước phụ thuộc vào yếu tố ? - Chất tích tăng nóng + Các chất rắn vơ định hình - Sự phụ thuộc nhiệt độ nóng chảy chảy nhiệt độ nóng chảy khơng có nhiệt độ nóng chảy vào áp suất bên ? tăng theo áp suất bên ngồi xác định Chất tích giảm nóng + Nhiệt độ nóng chảy phụ chảy ngược lại thuộc vào áp suất bên ngồi Hoạt động (8 phút): Tìm hiểu khái niệm nhiệt nóng chảy ứng dụng: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Thông tin nhiệt nóng chảy u - Đọc thơng tin, viết cơng Nhiệt nóng chảy : cầu HS đọc thơng tin, viết công thức nêu tên đại Là nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn thức nêu đại lượng lượng q trình nóng chảy    - Từ Q = m => = ? từ = Q/m Nêu ý nghĩa Q =  m (J) nêu ý nghĩa nhiệt nóng chảy nhiệt nóng chảy riêng m (kg) khối lượng Năm học 2016– 2017 Trang 206 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh  (J/kg) : Nhiệt nóng chảy riêng riêng ? - u cầu HS đọc thơng tin phần - Đọc thông tin phần ứng Ứng dụng : ứng dụng dụng Nấu chảy  đúc, luyện kim Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu trình bay ngưng tụ: Hoạt động giáo viên - Thế bay ? - Thế ngưng tụ ? - Yêu cầu HS thí nghiệm với nước, quan sát tượng theo yêu cầu SGK - Các phân tử chất lỏng trạng thái ? - Những phân tử gần bề mặt có động lớn có khả ? Hoạt động học sinh - Nêu định nghĩa bay - Nêu định nghĩa ngưng tụ - Làm thí nghiệm với nước quan sát tượng theo yêu cầu SGK - Chuyển động nhiệt hỗn độn Nội dung II Sự bay : Định nghĩa : Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) bề mặt chất lỏng gọi bay Q trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi bay Giải thích : + Nguyên nhân bay : Do số phân tử chất lỏng bề mặt có động chuyển động nhiệt lớn thắng lực hút phân tử chất lỏng, bay + Nguyên nhân ngưng tụ : Do phất tử chuyển động nhiệt hỗn loạn va chạm vào mặt chất lỏng phân tử chất lỏng bề mặt hút chúng vào + Sự ngưng tụ xảy kèm theo bay - Có khả thắng lực hút phân tử khác bay khỏi chất lỏng - Các phân tử trạng thái - Chuyển động nhiệt hỗn độn ? - Các phân tử chạm vào chất - bị phân tử chất lỏng bề mặt lỏng có khả ? hút vào chát lỏng - Nhiệt độ khối chất lỏng bay - giảm Vì phân tử có động tăng hay giảm? Tại ? lớn bay - Tốc độ bay chất lỏng - +Nhiệt độ cao, số phân tử có phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích động lớn nhiều, bay bề mặt áp suất khí bề mặt nhanh chất lỏng ? ? + Diện tích bề mặt chất lỏng lớn, số phân tử có động lớn bề mặt nhiều, bay nhanh + Áp suất bề mặt nhỏ, số phân tử thoát nhiều bay vào, bay nhanh Hoạt động (12 phút): Tìm hiểu trạng thái khơ bão hoà: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Mơ tả thí nghiệm hình 38.4 SGK - Ghi nhận kết thí nghiệm Hơi khô bão - Mức ête lỏng giảm dần ? - Do ête bay hồ : - Mật độ phân tử mặt ête - Tăng dần Xét không gian mặt ? thống bên bình - Hơi ête chưa bão hồ gọi - Ghi nhận khái niệm khô chất lỏng đậy kín : khơ Khi tốc độ bay hơp lớn - ête tiếp tục bay hơi, áp suất - Áp suất ête tăng dần tốc độ ngưng tụ, áp ête ? suất tăng dần - làm trình ngưng tụ diễn - Quá trình ngưng tụ diễn tăng bề mặt chất lỏng ? khơ - Đến lúc thấy mức ête lỏng - Khi tốc độ ngưng tụ tốc độ Khi tốc độ bay không giảm nữa, ? ( tốc độ bay tốc độ ngưng tụ, bay ngưng tụ )? phía mặt chất lỏng - Mật độ ête lúc ? - Mật độ ête áp suất hơi bảo hồ có áp suất đạt áp suất ête ? không đổi giá trị cực đại gọi áp - Khi có cân động - Ghi nhận khái niệm cân động suất bảo hồ q trình bay ngưng tụ Khi hai trình Áp suất bão hồ ête bề mặt chất lỏng gọi khơng phụ thuộc thể tích bão hào không tuân theo định - Áp suất bão hồ có giá trị - Có giá trị cực đại luật Bơi-lơ – Ma-ri-ơt, ? phụ thuộc vào Năm học 2016– 2017 Trang 207 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh - Tại áp suất bão hồ khơng - Khi nhiệt độ tăng, tốc độ bay chất nhiệt độ chất phụ thuộc thể tích lại tăng theo lớn tốc độ ngưng tụ nên áp lỏng nhiệt độ ? suất bão hồ tăng + V tăng chất lỏng tiếp tục bay đến thiết lập lại cân động - Các chất lỏng khác tốc độ - Tốc độ bay khác Ví dụ bay ? ví dụ ? xăng bay nhanh nước Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: Đặc điểm nóng chảy Hơi khơ bão hòa Dặn dò (3 phút): - Hướng dẫn học sinh làm bài: 7,8,9,14,15/210 SGK - Hướng dẫn soạn mới: Sự chuyển thể (tiết 2): + Ứng dụng bay + Nhiệt hóa IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: Năm học 2016– 2017 Trang 208 Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: 69 Ngày dạy: SỰ CHUYỂN THỂ (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Định nghĩa nêu đặc điểm sôi Phân biệt với bay Viết công thức tính nhiệt hố nêu ý nghĩa nhiệt hoá riêng - Nêu ứng dụng liên quan đến sôi đời sống Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức nhiệt hố để giải tập - Giải thích số tượng liên quan đến sôi Thái độ: - Tích cực, chủ động q trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Sự sôi Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P1,P3 - Trao đổi thông tin:X5,X6,X8 - Cá thể:C1,C2 * Tích hợp kiến thức: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp (2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (6 phút): Gọi học sinh lên bảng: - Nhiệt nóng chảy ? Nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,33.105J/kg có nghĩa ? - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích bề mặt áp suất bề mặt chất lỏng ? Bài (32 phút): Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu ứng dụng sự bay hơi: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Nêu ứng dụng của - HS nêu bổ sung ứng Ứng dụng: tượng bay ? dụng Sự bay nước từ biển, sông, hồ, … tạo thành mây, sương mù, mưa, làm cho khí hậu điều hồ cối phát triển Sự bay nước biển sử dụng ngành sản xuất muối Sự bay amôniac, frêôn, … sử dụng kỉ thuật làm lạnh Hoạt động (22 phút): Tìm hiểu sự sôi: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Phân biệt bay - phân biệt sôi bay III Sự sôi : sôi (VL 6) Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy - Cho biết tượng - bọt khí hình thành ở bên bề mặt chất lỏng gọi nước sơi ? đáy bình lên mặt thống, sơi vỡ ra, nước Thí nghiệm ngồi khí Làm thí nghiệm với chất lỏng khác - q trình sơi, nhiệt - Nhiệt độ không đổi ta nhận thấy : Năm học 2016– 2017 Trang 209 Giáo án Vật Lý 10 Cơ độ nước ? - Nhiệt độ sôi nước ? - Yêu cầu HS xem bảng 38.3 38.4 - Nhiệt độ sơi phụ thuộc vào ? GV: Dương Thị Kiều Trinh - Nêu nhiệt độ sôi nước - xem bảng 38.3 38.4 Dưới áp suất chuẩn, chất lỏng sôi nhiệt độ xác định không thay đổi Nhiệt độ sôi chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí phía mặt chất lỏng Áp suất chất khí lớn, nhiệt độ sơi chất lỏng cao Nhiệt hố Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho khối chất lỏng sơi gọi nhiệt hố khối chất lỏng nhiệt độ sôi : Q = Lm Với L nhiệt hoá riêng phụ thuộc vào chất chất lỏng bay hơi, có đơn vị J/kg - Phụ thuộc vào chất chất lỏng áp suất bề mặt chất lỏng - Nêu phân tích khái - Ghi nhận khái niệm niệm cơng thức tính cơng thức tính nhiệt hoá nhiệt hoá - Cho học sinh nhận xét - Nhận xét yếu tố ảnh yếu tố ảnh hưởng đến hưởng đến nhiệt hoá nhiệt hoá - Từ Q = Lm => L = ? từ - L = Q/m Nêu ý nghĩa nhiệt cho biết ý nghĩa hố riêng nhiệt hố riêng ? Hoạt động (5 phút): Vận dụng: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài 10/210 SGK : Yêu cầu học - Chọn đáp án giải thích sinh lựa chọn giải thích đáp án Bài 13/210 SGK : Tại núi - Giải thích tượng cao người ta khơng thể luộc chín trứng nước sơi ? Nội dung Bài 10/210 SGK : Đáp án D Bài 13/210 SGK : núi cao, áp suất nhỏ áp suất chuẩn nên nước sôi nhiệt độ thấp 100oC Khi khơng thể luộc chín trứng Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: sơi Dặn dò (3 phút): - Hướng dẫn học sinh làm bài: làm 11, 12/210 SGK - Hướng dẫn soạn mới: Độ ẩm khơng khí + Độ ẩm tuyệt đối + Độ ẩm cực đại + Độ ẩm tỉ đối IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: Năm học 2016– 2017 Trang 210 Giáo án Vật Lý 10 Cơ Tuần: Ngày soạn: GV: Dương Thị Kiều Trinh Tiết: 70 Ngày dạy: ĐỘ ẨM KHƠNG KHÍ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại, nêu đơn vị hai đại lượng này, định nghĩa độ ẩm tỉ đối - Phân biệt khác độ ẩm nói nêu ý nghĩa chúng Kĩ năng: - Giải thích số tượng thường gặp liên quan đến độ ẩm khơng khí - Vận dụng cơng thức tính độ ẩm tỉ đối để gải tập SGK tập tương tự Thái độ: - Tích cực, chủ động trình học - Có hứng thú học Vật Lý, say mê tìm hiểu khoa học Trọng tâm: - Độ ẩm tỉ đối Phát triển lực cho học sinh: - Kiến thức:K1,K2,K3,K4 - Phương pháp:P1,P3 - Trao đổi thơng tin:X5,X6,X8 - Cá thể:C1,C2 * Tích hợp kiến thức: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án giảng Học sinh: - Học cũ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp (2 phút): Kiểm tra sỉ số, vị trí ngồi học sinh Kiểm tra cũ (5 phút): Gọi học sinh lên bảng: - Phân biệt bay sôi ? Đặc điểm sôi ? - Hơi trạng thái gọi khô bão hoà ? Bài (33 phút): Hoạt động (13 phút): Tìm hiểu khái niệm độ ẩm: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Hằng ngày thường xem ti vi chườn - Suy nghĩ vấn đề I Độ ẩm tuyệt trình dự báo thời tiết, nhắc đến cụm từ đối độ ẩm cực “Độ ẩm khơng khí” Vậy độ ẩm khơng khí gì? Việc đại : đo độ ẩm khơng khí có vai trò quan trọng Độ ẩm tuyệt đời sống ngày? đối - GV: Khi nghiên cứu độ ẩm khơng khí, người ta Độ ẩm tuyệt đối thường xét đến độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối -Theo dõi a không khí độ ẩm cực đại Vậy khái niệm khác đại lượng đo nào? Sử dụng nào? Chúng ta tìm khối lượng hiểu khái niệm nước tính Yêu cầu HS đọc mục I SGK gam chứa - Độ ẩm tuyệt đối gì? Độ ẩm cực đại gì? Đọc SGK 1m3 khơng khí - Độ ẩm tuyệt đối a Đơn vị độ KK đại lượng đo ẩm tuyệt đối khối lượng m (tính g) g/m3 nước chứa Độ ẩm cực đại 1m3 khơng khí Độ ẩm cực đại A - Độ ẩm cực đại A có độ độ ẩm tuyệt đối lớn khối lượng riêng khơng khí nước bão hồ tính chứa nước bảo theo đơn vị g/cm3 Giá trị hoà Giá trị độ Năm học 2016– 2017 Trang 211 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh A tăng theo nhiệt độ - Cùng đơn vị g/m3 ẩm cực đại A tăng theo nhiệt độ Đơn vị độ ẩm cực đại g/m3 - Nhận xét đơn vị đại lượng này? GV: Độ ẩm tuyệt đối phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, nhiệt độ độ ẩm cực đại phụ thuộc vào nhiệt độ Độ ẩm cực đại KK nhiệt độ cho khối lượng riêng nước bão hồ khơng khí nhiệt độ - Hồn thành yêu cầu C1? - Theo bảng 39.1, độ ẩm Nêu thêm số câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu cực đại KK 300C HS: A = 30,29 (g/m3) - Trong 1m3 khơng khí 250C có gam nước bão hồ? - Cần gam nước 1m kk nhiệt - 23g; 25,81g; không độ 270C để đạt trạng thái bão hồ? - Trong 1m3 khơng khí nhiệt độ 150C có chứa 13g nước, hỏi nước tiếp tục bay khơng? - Nếu nhiệt độ thấp nước khơng khí dễ đạt trạng thái bão hồ, độ ẩm tuyệt đối gần với độ ẩm cực đại Hoạt động (13 phút): Tìm hiểu độ ẩm tỉ đối: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Độ ẩm tuyệt đối chưa cho biết mức độ ẩm - Ghi nhận thông báo II Độ ẩm tỉ đối: khơng khí, để mơ tả mức độ ẩm giáo viên Độ ẩm tỉ đối f khơng khơng khí người ta phải dùng đại khí đại lượng đo tỉ lượng gọi độ ẩm tỉ đối f (còn gọi độ ẩm số phần trăm độ ẩm tương đối) tuyệt đối a độ ẩm cực Thông báo khái niệm độ ẩm tỉ đối không đại A khơng khí khí nhiệt độ : - Viết biểu thức nêu ý nghĩa độ ẩm tỉ - Cá nhân trả lời: a đối? Độ ẩm tỉ đối mô tả mức độ f = A 100% - Chính xác hố câu trả lời HS Giới ẩm khơng khí, độ ẩm tính gần tỉ thiệu cơng thức tính độ ẩm tỉ đối khí khơng khí lớn tức số phần trăm áp suất tượng học: p áp suất riêng khơng khí ẩm riêng phần p nước lượng nước có KK gây nước khó tiếp tục bay áp suất pbh nước Nhấn mạnh cơng thức gần thêm vào khơng khí bảo hồ khơng khí gần trạng thái bão hồ áp suất nước Tiếp thu lời giảng GV nhiệt độ khơng tỉ lệ với khối lượng p - Hoàn thành yêu cầu C2 - Cá nhân thực C2: Khi p nhiệt độ khơng khí tăng f = bh 100% độ ẩm cực đại tăng lên với Khơng khí ẩm độ độ ẩm tuyệt đối ẩm tỉ đối cao độ ẩm tỉ đối khơng khí Có thể đo độ ẩm giảm khơng khí ẩm kế : Ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt, ẩm kế điểm sương Hoạt động (7 phút): Tìm hiểu ảnh hưởng độ ẩm KK đời sống kỹ thuật: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu HS đọc mục III Cá nhân đọc sgk kết sgk hợp với kiến thức thực tế - Với điều kiện độ ẩm để trả lời câu hỏi GV người có cảm giác dễ chịu? - Trong kỹ thuật người ta thường làm để làm giảm độ ẩm KK? Năm học 2016– 2017 Nội dung III Ảnh hưởng độ ẩm khơng khí: Độ ẩm tỉ đối khơng khí nhỏ, bay qua lớp da nhanh, thân người dễ bị lạnh Độ ẩm tỉ đối cao 80% tạo điều kiện cho cối phát triển, lại lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng máy móc, dụng cụ, … Để chống ẩm, người ta phải thực nhiều Trang 212 Giáo án Vật Lý 10 Cơ GV: Dương Thị Kiều Trinh biện pháp dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thơng gió, … Củng cố (2 phút): - Kiến thức trọng tâm bài: Độ ẩm tỉ đối Dặn dò (3 phút): - Hướng dẫn học sinh làm bài: làm tập – 9/214 SGK - Hướng dẫn soạn mới: Bài tập IV PHỤ LỤC: - Tích hợp: - Câu hỏi trắc nghiệm: Năm học 2016– 2017 Trang 213 ... trang 34 : C chọn Xác định K2.6 Câu 10 trang 34 : B lỗi sai để kịp thời điều chỉnh K4.7 Câu trang 37 : D K3.8 Câu trang 38 : C K4.9 Câu trang 38 : B Năm học 2016– 2017 Trang 28 Giáo án Vật Lý 10. .. thời gian gian: gian cụ thể Mốc thời gian thời điểm mà ta bắt Mốc thời gian đầu dùng đồng hồ để đo thời gian chuyển động đồng hồ: Mốc thời gian chọn thường lúc vật bắt đầu - Mốc thời gian chuyển... động từ lúc - 7h, 10h: thời điểm Thời điểm 7h, đến nơi lúc 10h, xe 3h Đâu thời 3h: thời gian (khoảng thời gian: Vật gian? Thời điểm? thời gian) chuyển động đến vị trí quỹ đạo vào thời Năm học 2016–
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 10 phát triển năng lực 3 cột chuẩn, Giáo án vật lý 10 phát triển năng lực 3 cột chuẩn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn