Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

62 87 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:18

Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VIỆT HÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VIỆT HÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun nghành : Khoa học mơi trường Lớp : K45 – KHMT – N04 Khoa : Môi trường Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : ThS Đặng Thị Hồng Phương Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhầm củng cố vận dụng kiến thức mà học nhà trường Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại canh tác lúa địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp em xin chân thành thầy cô Khoa Môi trường – Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian học tập vừa qua Em xin cảm ơn chân thành đến cô giáo ThS Đặng Thị Hồng Phương tận tình dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Cuối cùng, em xin gửi đến gia đình, bạn bè giúp đỡ tạo niềm tin cho em trình học tập, nghiên cứu thời gian thực đề tài lời cảm ơn chân thành Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 04 tháng năm 2017 Sinh viên thực LÊ VIỆT HÙNG ii DANH MỤC BẢNG Bảng Diện tích sản lượng lúa gạo Việt Nam từ năm 2000-2015 21 Bảng Các loại thuốc BVTV thông dụng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 34 Bảng Tần suất sử dụng loại thuốc BVTV địa bàn huyện Đại Từ 38 Bảng Cách sử dụng thuốc BVTV người dân 39 Bảng 4 Lượng thải rắn phát sinh sử dụng thuốc BVTV 40 Bảng Hình thức quản bao bì thuốc BVTV 41 Bảng Công tác quản môi trường huyện Đại Từ 42 iii DANH MỤC HÌNH Hình Rác thải nguy hại đồng ruộng 11 Hình 2 Sản lượng diện tích thu hoạch lúa gạo toàn cầu 2006-2015 17 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật CTNH Chất thải nguy hại HCBVTC Hóa chất bảo vệ thực vật KHCN Khoa học công nghệ UBND Ủy ban nhân dân WHO Tổ chức y tế giới, The World Health Organization HST Hệ sinh thái EPA Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ , United States Environmental Protection Agency IPM Chương trình quản dịch hại tổng hợp, Integrated Pests Management 10 FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, Food and Agriculture Organization of the United Nations 11 ĐBSH Đồng sông Hồng 12 ĐBSCL Đồng sông Cửu Long v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục đích đề tài 1.3.Yêu cầu đề tài 1.4.Ý nghĩa khoa học đề tài 1.4.1.Ý nghĩa khoa học 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Chất thải rắn định nghĩa, khái niện, thuật ngữ 2.2.Chất thải nguy hại 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Các phương pháp xử CTNH 2.3 Chất thải rắn nguy hại 10 2.3.1 Khái niệm 10 2.3.2 Đặc tính chất thải rắn nguy hại: 11 2.3.3 Ảnh hưởng chất thải rắn nguy hại đến môi trường sinh thái người 13 2.3.4 Xử tiêu hủy CTRNH canh tác lúa 15 2.4 Tình hình canh tác sản xuất lúa gạo Thế giới Việt Nam 16 2.5 Cơ sở pháp đề tài 24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 26 3.4.2 Phương pháp điều tra vấn 27 vi 3.4.3 Phương pháp thống kê xử số liệu 27 3.4.4 Phương pháp so sánh 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 28 4.1.1 Vị trí địa 28 4.1.2 Điều kiện địa hình 28 4.1.3 Điều kiện khí hậu thời tiết 29 4.1.4 Về đất đai thổ nhưỡng 29 4.1.5 Về tài nguyên - khoáng sản 30 4.1.6 Về du lịch 31 4.1.7 Kết cấu hạ tầng 31 4.1.8 Nguồn nhân lực 32 4.2 Những lợi để phát triển kinh tế xã hội 32 4.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sử dụng quản thuốc BVTV canh tác lúa huyện Đại Từ 33 4.4 Hiện trạng phát sinh CTRNH phát sinh từ hoạt động canh tác lúa 34 4.4.1 Chủng loại thuốc BVTV 34 4.4.2 Tần suất sử dụng thuốc BVTV 38 4.4.3 Liều lượng sử dụng canh tác lúa huyện Đại Từ 38 4.4.4 Lượng chất thải rắn phát sinh sử dụng thuốc BVTV 39 4.4.5 Hình thức quản rác thải người dân 40 4.4.6 Công tác quản môi trường địa bàn huyện Đại Từ 42 4.4.7 Ý kiến người dân công tác quản chất thải rắn nguy hại địa bàn huyện Đại Từ 43 4.5 Giải pháp quản chất thải rắn nguy hại canh tác lúa địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 43 4.5.1 Giải pháp dài hạn 43 4.5.2 Giải pháp ngắn hạn 44 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 vii 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng rộng rãi nông nghiệp nhiều quốc gia giới Ở Việt Nam với trình thâm canh tăng vụ, việc sử dụng phân bón thuốc BVTV ngày gia tăng liều lượng chủng loại Theo đó, CTR phát sinh từ sinh hoạt nông thôn, từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt từ làng nghề ngày gia tăng khối lượng tính chất độc hại (đặc biệt bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bao bì phân bón CTR làng nghề) Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom CTR khu vực thấp (khoảng 40-55%), vấn đề xử CTR nông nghiệp, nông thôn chưa quan tâm mức, chưa xử triệt để Hầu hết biện pháp thu gom xử CTR nơng nghiệp nơng thơn thơ sơ, lạc hậu không đáp ứng yêu cầu không đảm bảo vệ sinh mơi trường Tình trạng sử dụng bất hợp phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật ô nhiễm đất chất độc hóa học tồn lưu trở thành vấn đề đáng báo động số tỉnh thành Vấn đề phát sinh, thu gom xử chất thải rắn nông thôn, chất thải rắn làng nghề chất thải trồng trọt, chăn nuôi đặt nhiều thách thức Nguyên nhân chủ yếu hoạt động sản xuất vùng nơng thơn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, hiệu sử dụng nguyên nhiên liệu thấp, mặt sản xuất hạn chế với nhận thức người dân bảo vệ mơi trường chưa thực phát huy Tình trạng sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV khơng có kiểm sốt dẫn đến phát sinh chất thải vơ có tính nguy hại chai lọ đựng hóa chất bảo vệ thực vật, vỏ bình phun hóa chất Năm 2008, tổng lượng phân bón vơ loại sử dụng 2,4 triệu tấn/năm dẫn tới lượng bao bì thải mơi trường khoảng 240.000 tấn/năm bao bì loại (Chất thải 39 thể dẫn tới lúa bị ngộ độc, giảm khả hấp thu dinh dưỡng, nghiêm trọng làm trồng bị chết Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV cần tùy ứng vào điều kiện thời tiết Khi điều kiện thời tiết tốt phát triển mạnh, sức đề kháng cao giảm khả nhiễm bệnh, loại côn trùng sâu bệnh gặp điều kiện bất lợi phát triển chậm nên khơng cần phun thuốc, thời tiết xấu sâu bọ gặp điều kiện phát triển mạnh, sức kháng bệnh cần phải phun thuốc với tần suất cao Vì số người nông dân sử dụng thuốc BVTV cao liều lượng cho phun liều cao hiệu cao hơn, khả diệt sâu bệnh nhanh Bảng 3.Cách sử dụng thuốc BVTV người dân Cách sử dụng Kết điều tra Tỉ lệ (%) Hướng dẫn cán 0 Sử dụng theo cảm tính 19 12,6 Hướng dẫn người bán thuốc 52 34,7 Hường dẫn bao bì 79 52,7 150 100 Tổng ( Tổng hợp phiếu điều tra, 2017) Theo bảng trên, số hộ dân tuân theo dẫn bao bì 79 hộ (chiếm 52,7%), số hộ theo hướng dẫn người bán thuốc 52 hộ (chiếm 34,7 %), số hộ sử dụng theo cảm tính 19 hộ (chiếm 12,6%) Việc sử dụng theo dẫn người bán thuốc cao theo người dân người bán thuốc có chun mơn đưa định 4.4.4 Lượng chất thải rắn phát sinh sử dụng thuốc BVTV Theo điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV người dân địa phương từ số liệu đầu ra, đầu vào thu thập người dân địa bàn huyện Đại Từ ta ước tính lượng rác thải bao bì, chai lọ tối thiểu 40 mà nông dân thải bỏ canh tác lúa vào khoảng 120 – 130g vỏ bao bì sản phẩm thuốc BVTV loại cho sào (360m2)/vụ có nghĩa vào khoảng 3,28 - 3,6 kg vỏ bao bì thuốc BVTV/ha/vụ Theo điều tra 150 hộ dân có hoạt động canh tác lúa năm 2017 với tổng diện đất trồng lúa vào khoảng 598,2 (sào) tương đương 21,54 (ha) Con số thống kê tính tốn theo điều tra thể theo bảng sau: Bảng 4 Lượng thải rắn phát sinh sử dụng thuốc BVTV Khối lượng vỏ, bao bì thuốc BVTV (Kg) 70,6 – 77,5 Diện tích canh tác lúa (ha) 21,54 Khối lượng rác thải rắn nguy hại/ha (Kg) 3,28 – 3,6 (Tổng hợp phiếu điều tra, 2017) Như vậy, qua khảo sát tính tốn với diện tích canh tác lúa huyện Đại Từ 12.000 – 12.500 ha/năm ( năm 2017) khối lượng bao thuốc BVTV thải mơi trường địa bàn huyện vào khoảng 40.992 – 42.700 kg chất thải rắn nguy hại/năm, số lớn cần phải thu gom xử 4.4.5 Hình thức quản rác thải rắn nguy hại canh tác lúa Vấn đề xử với vỏ bao bì sản phẩm thuốc BVTV sau sử dụng người dân gây xúc riêng huyện Đại Từ mà huyện, vùng khác Nó khơng ý thức, mà trách nhiệm sức khỏe người xung quanh, người nhà thân người sử dụng chúng Một số người dân sau sử dụng xong thường có thói quen vứt bao bì, chai lọ nơi pha chế là: Bờ mương, kênh rạch, bờ ruộng… gây nhiễm bẩn nguồn nước mặt, nước ngầm, đất, khơng khí… 41 Bảng Hình thức quản bao bì thuốc BVTV Tỉ lệ Hình thức quản rác thải (%) Thủy tinh Trung Nhựa Bao nilon Giấy 23,3 17,3 14,7 13,7 2,7 3,3 3,3 4,1 1,3 2,7 1,5 Bán ve chai 64,7 76,7 10 37,5 Chôn 9,3 0 2,3 0 94,7 70,7 40,9 100 100 100 100,1 100 Bỏ ruộng Vứt quanh nhà Vứt kênh rạch Đốt Tổng – Kim loại bình (Tổng hợp phiếu điều tra, 2017) Nhìn vào số liệu bảng cho thấy lượng bao nilon giấy người dân xử cách đốt chiếm tỉ lệ cao 40,9%, bán ve chai chiếm 37,5%, bỏ ruộng chiếm 13,7%, vứt quanh nhà 4,1%, chôn chiếm 2,3%, vứt kênh rạch chiếm 1,5% Rác thải bỏ ruộng tương đối cao có bể tập chung rác thải gần bờ ruộng để xử đốt sau Chất thải Thủy tinh – Kim loại nhựa tận dụng lại bán ve chai tương đối cao cho thấy người nơng dân có ý thức bảo vệ mơi trường nơi sống mơi trường xung quanh Tuy nhiện phận nhỏ người dân không vứt rác quy định quên ý thức Một phần nhỏ khác thực xác định tỷ lệ thuốc nhà nên vỏ thuốc sau thải bỏ thu lại để chờ xử vứt bừa bãi xa nhà 42 Theo điều tra hầu hết tất xã thị trấn địa bàn huyện Đại Từ có bể chứa rác sau sử dụng Các bể xây ruộng để thuận tiện cho việc thu gom, cảm thấy bể đầy người dân đốt chúng Nhưng việc đốt rác chưa thành ý thức, người dân rừa Do nghĩ nhiều tràn ngồi đốt thể 4.4.6 Công tác quản thu gom rác thải rắn nguy hại canh tác lúa Quản thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng nhiều vấn đề, việc xử tự phát khó kiểm sốt Chưa có quy trình thu gom, vận chuyển an tồn, xử có hệ thống rác thải rắn nguy hại cách, tiêu chuẩn nút thắt việc nâng cao chất lượng môi trường Nếu người dân tự xử theo phương pháp cũ đốt hay chơn chất độc hại dần giết chết người tiếp xúc với Vì vậy, muốn quản chặt chẽ có hiệu quả, cần phải có tổ chức dịch vụ môi trường giúp người dân xử chất độc hại Bảng 6.Công tác quản môi trường huyện Đại Từ Tổ vệ sinh mơi Trung bình trường (%) Có 40 26,7 Khơng có 110 73,3 Tổng 150 100 Hình thức (Tổng hợp phiếu điều tra, 2017) Theo bảng điều tra trên, số hộ xác nhận có tổ vệ sinh mơi trường thu gom rác 40 hộ (chiếm 26,7%) Tuy nhiên, số người dân cho biết địa điểm tập kết rác xa nhà nên muốn vứt rác phải đem ngồi đường vứt.Theo tìm hiểu, địa bàn huyện chưa có kế hoạch tổ chức việc thu gom xử CTR nơng thơn Mà có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt dọc tuyến quốc lộ 37 (gồm xã: Mỹ Yên, La Bằng, Phú Xuyên, Bản Ngoại, Cù Vân…) Rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển từ địa 43 phương huyện bãi rác Thanh Phong ( nguồn: Dương Văn –Báo thái nguyên, Hỗ trợ hoạt động dộng thu gom, xử rác thải sinh hoạt, ngày 15/12/2014) Rác thải sinh hoạt rác thải đồng ruộng chưa phân loại trước vứt Điều làm cho cơng tác xử rác thải gặp khó khăn 4.4.7 Ý kiến người dân công tác quản chất thải rắn nguy hại địa bàn huyện Đại Từ Muốn thu gom rác xã, địa phương tổ chức cần xã hội hóa cơng tác thu gom, xử với tham gia bên liên quan ủng hộ người dân Theo điều tra 100% người dân hỏi mong muốn chất lượng môi trường địa phương tốt đồng ý chi trả chi phí thu gom xử rác địa phương tổ chức Con số không nhỏ, cho thấy người dân mong sống môi trường sạch, không ô nhiễm, độc hại, chất lượng sống cải thiện hơn.Theo điều tra có 36% người hỏi trả lời cần có chung tay cấp quản nhà nước tham gia vào xử lý; 20% hộ dân cho cần thay đổi vấn đề thu gom rác; 26% cần thay đổi nhận thức người dân; 18% số người lại cho cần có thay đổi ý thức người sử dụng thuốc BVTV, công tác quản quan ban nghành thu gom rác Để cải thiện môi trường xung quanh cần có giải pháp giải đề 4.5 Giải pháp quản chất thải rắn nguy hại canh tác lúa địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 4.5.1 Giải pháp dài hạn - Tuyên truyền, vận động có biện pháp hiệu giúp người dân thay đổi thói quen vứt bỏ chai lọ thuốc BVTV súc rửa bình phun kênh, rạch - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường cần thống tăng cường việc quản lý, cung ứng, bảo 44 quản, kinh doanh sử dụng thuốc BVTV từ cấp Trung ương tới địa phương Đặc biệt xử nghiêm khắc với trường hợp mua bán sử dụng loại thuốc ngồi danh mục - Xã hội hóa công tác thu gom xử chất thải rắn hoạt động nông nghiệp với tham gia nhà nước, doanh nghiệp người dân - Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom tái chế chất thải rắn độc hại nông nghiệp 4.5.2 Giải pháp ngắn hạn - Xây dựng mơ hình thu gom phân loại chất thải hộ gia đình Đẩy mạnh cơng tác thu mua tái chế thích hợp - Tập huấn IPM (Chương trình quản dịch hại tổng hợp) rộng rãi cho nông dân địa phương với nội dung đa dạng để nâng cao trình độ cho nơng dân nhằm sản xuất đạt hiệu cao (giảm chi phí, tăng lợi nhuận) Tuyên truyền giáo dục nhân dân mức độ độc hại thuốc dư lượng nơng phẩm, từ hướng nơng dân đến sử dụng thuốc BVTV cho phù hợp - Khuyến cáo nơng dân sử dụng thuốc độc dễ phân hủy đặc biệt loại thuốc có nguồn gốc sinh học nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng cư dân vùng sản xuất lúa 45 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở điều tra khảo sát trình thực đề tài, em rút số kết luận sau: - Huyện Đại Từ huyện có diện tích đất tự nhiên lớn 57.790 chiếm 16,58% diện tích tỉnh Thái Ngun diện tích canh tác lúa đứng đầu toàn tỉnh với khoảng 12.000 - 12.500 ha/năm ( năm 2017) Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc sản xuất lúa xuất cao - Việc sử dụng thuốc BVTV địa bàn huyện tương đối đa dạng chủng loại, với khoản 47 loại, có loại thuốc BVTV nằm ngồi danh mục phép sử dụng theo quy định Nhà nước - Khối lượng vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng địa bàn huyện lớn Lượng rác thải thải năm vào khoảng 40.992 – 42.700 kg khối lượng chất thải rắn nguy hại này không xử quy trình phương pháp ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng môi trường sức khỏe người dân - Trong canh tác, người dân sử dụng thuốc BVTV không tuân thủ liều lượng theo dẫn bao bì Số hộ sử dụng thuốc BVTV theo hướng dẫn người bán thuốc 52 hộ (chiếm 34,66 %), số hộ sử dụng theo cảm tính 19 hộ (chiếm 12,66%), số hộ sử dụng theo dẫn bao bì 79 hộ (chiếm 52,67%) - Người dân có bể thu gom ruộng, chưa xử an toàn quy định Vỏ bao bì, thuốc BVTV sau sử dụng người nông dân đốt chiếm 40,9%, bán ve chai chiếm 37,5%, bỏ ruộng chiếm 13,7%, vứt quanh nhà 4,1%, chôn chiếm 2,3%, vứt kênh rạch chiếm 1,5% tổng lượng rác thải thải trình sử dụng Việc đốt rác thải chứa chất độc 46 gây hại nguy hiểm, việc làm phát tán chúng vào khơng khí gây bệnh đường hơ hấp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân - Trên đại bàn huyện chưa có tổ chức đứng thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn nguy hại nông nghiệp - Công tác quản loại thuốc BVTV chưa nghiêm ngặt - Nhận thức người dân mơi trường hạn chế, cơng tác truyền thông địa bàn chưa đạt hiệu cao 5.2 Kiến nghị Qua em xin có số kiến nghị sau: - Cần tiến hành thực việc áp dụng quy định pháp luật BVMT nông thôn cách hiệu địa bàn - Thành lập tổ vệ sinh cho xã thu gom vận chuyển rác thải bao gồm vỏ bao bì thuốc BVTV đến nơi tập kết có biện pháp xử an toàn - Tổ chức thường xuyên, vận động người dân vệ sinh môi trường xung quanh nơi sinh sống, thu gom phân loại rác thải ngồi đồng ruộng, khu nhà nhằm giảm bớt phát tán chất độc hại vào môi trường - Tăng cường triển khai hoạt động quản kiểm soát chất thải rắn nguy hại canh tác lúa từ khu vực nông thôn bao gồm quản chất thải bao bì phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, chất hóa học tồn lưu đất - Ứng dụng công nghệ hoạt động sản xuất nơng nghiệp nơng thơn theo hướng khuyến khích áp dụng công nghệ sạch, sản xuất xã hội, phát triển bền vững, hài hòa phát triển kinh tế BVMT - Xây dựng mơ hình điểm quản chất thải rắn nguy hại canh tác lúa BVMT nông thôn để pháp huy nhân rộng cộng đồng làng xã 47 - Cần tập huấn cho nông dân cách quản chất thải rắn phát sinh nhằm giảm thiểu rủi ro sử dụng thuốc; có sách hỗ trợ nơng dân thu gom, phân loại chất thải nguồn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường - Tuyên truyền vận động người dân thay đổi thói quen vứt bỏ chai lọ thuốc BVTV súc rửa bình phun kênh, rạch 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết (2000), Sinh thái môi trường bản, NXB Khoa học Kỹ thuật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2013) Thông 03/2013/TT-BNNPTNT, “Quản thuốc bảo vệ thực vật” Đặng Kim Chi (7/2011), “Chất thải rắn nông thôn, nông nghiệp làng nghề thực trạng giải pháp” CN Đặng Thị Hồng Phương, ThS Nguyễn Ngọc Sơn Hải (4/2012), Bài giảng môn “Quản chất thải nguy hại” Báo cáo Môi trường Quốc gia 2015 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên (2017), “Giới thiệu chung Huyện Đại Từ (13/03/2017)“ http://daitu.thainguyen.gov.vn/gioi-thieu Thị trường lúa gạo đầu năm 2017 có dấu hiệu khởi sắc, tin vui cho vụ ĐX, http://www.baomoi.com/thi-truong-lua-gao-dau-nam-2017-co-dauhieu-khoi-sac-tin-vui-cho-vu-dx/c/21495919.epi FAO, tình hình sản xuất lúa gạo năm 2016 triển vọng năm 2017 nước xuất lớn, https://gappingworld.wordpress.com/2017/04/25/fao-tinh-hinh-sanxuat-lua-gao-nam-2016-va-trien-vong-nam-2017-cua-cac-nuoc-xuatkhau-lon/ Luật Bảo vệ Kiểm dịch Thực vật số 41/2013/qh13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 10 PGS.TS Phạm Công Nhất - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ơ nhiễm mơi trường nơng thơn giải pháp khắc phục, http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=%C3%94nhi%E1%BB%85m-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng- 49 n%C3%B4ng-th%C3%B4n-v%C3%A0-gi%E1%BA%A3iph%C3%A1p-kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BB%A5c-38403 11 Ngọc Tuấn, “Thái Nguyên: Môi trường nông thôn ô nhiễm nghiêm trọng”, http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/58/27994/thai- nguyen-moi-truong-nong-thon-dang-o-nhiem-nghiem-trong 12 Lựa chọn mơ hình xử chất thải rắn khả thi – Tạp chí mơi trường, tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Lựa-chọn-mơ-hình-xử-lýchất-thải-rắn-khả-thi-38281 50 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Sinh viên điều tra: LÊ VIỆT HÙNG Thời gian vấn: Ngày tháng năm 2017 Cô/Chú vui lòng cho biết thơng tin vấn đề Cảm ơn Cô/Chú! ( trả lời đánh dấu câu trả lời phù hợp với ý kiến Cơ/Chú) A.THƠNG TIN CHUNG: 1.Họ tên người cung cấp thông tin Chữ ký …… 2.Dân tộc Tuổi Giới tính Nam □ Nữ □ 3.Địa SĐT…… B.NỘI DUNG KHẢO SÁT: 1.Lượng chất thải rắn phát sinh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật a) Cơ/Chú cho biết diện tích đất canh tác lúa gia đình? …… b) Cô/Chú ước lượng cho biết vụ, Cô/Chú phát thải khoảng lượng chất thải rắn nguy hại( Vỏ chai, lọ, túi thuốc bảo vệ thực vật) 51 2.Chủng loại tần suất sử dụng thuốc a Mục đích sử dụng để Trừ sâu Trừ Trừ cỏ bệnh Trừ ốc Kích thích Chủng loại Tần suất (Lần/vụ) b Trạng thái lưu hành thuốc □ Được cho phép □ Không cho phép □ Không biết c Người vấn □ Chủ hiệu thuốc □ Truyền tai □ Kinh nghiệm □ Khác 3.Liều lượng sử dụng □ Đúng dẫn □ Cao dẫn Tại ( Chỉ cao dẫn)? 4.Hình thức quản rác thải Thủy tinh Bỏ ruộng Vứt quanh nhà Vứt kênh rạch Bán ve Nhựa Bao nilon Giấy 52 chai Chôn Đốt Khác C.Công tác quản môi trường a Cơ/Chú Cho biết địa phương có tổ vệ sinh môi trường chịu trách nhiệm thu gom tập kết rác tập trung xử khơng? □ Có □ Khơng có □ Không biết b Tần suất thu gom lần /tuần ( Nếu có) □ lần/tuần □ 2-3 lần/tuần □ >3 lần tuần □ Không biết c Ở địa phương có thường tổ chức thu dọn vệ sinh rác khơng? □ Có □ Khơng có □ Khơng biết Tần suất ( Nếu có) □ lần/năm □ 2-3 lần/năm □ >3 lần/năm □ Không biết Kiến nghị? D.Đánh giá mối quan tâm bảo vệ mơi trường a Cơ/Chú có mong muốn chất lượng mơi trường địa phương tốt khơng? □ Có □ Không b Theo Cô/Chú, để cải thiện chất lượng môi trường khu vực địa bàn tốt cần thay đổi □ Nhận thức □ Khác □ Thu gom rác □ Quản nhà nước 53 c Khi địa phương tổ chức xã hội hóa tài nhằm gây quỹ ủng hộ địa phương chiến lược bảo mơi trường Cơ/Chú có sẵn long giúp đỡ địa phương khơng? □ Có □ Khơng rõ Mức ủng hộ □ ≤20.000đ □ ≤50.000đ □ ≤100.000đ □ ≥100.000đ □ Hình thức khác Những ý kiến khác XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ/CHÚ! ...ĐẠI HỌC THÁI NGUY N TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VIỆT HÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI T , TỈNH... huyện Đại Từ 42 4.4.7 Ý kiến người dân công tác quản lý chất thải rắn nguy hại địa bàn huyện Đại Từ 43 4.5 Giải pháp quản lý chất thải rắn nguy hại canh tác lúa địa bàn huyện Đại T , ... nguy hại canh tác lúa địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguy n” 1.2.Mục đích đề tài - Đánh giá thực trạng sử dụng phát sinh chất thải rắn sử dụng thuốc BVTV canh tác lúa Huyện Đại T , Tỉnh Thái Nguy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại trong canh tác lúa trên địa bàn huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn