Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

156 167 2
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 21:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 83 40 410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN HUẾ 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG i LỜI CẢM ƠN Được dự phân công trường Đại học Kinh tế Huế, đồng ý thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Đình Chiến tơi thực đề tài “Hồn thiện cơng tác quản chi thường xun đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” Để hoàn thành khóa luận tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Kinh tế Huế Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Đình Chiến tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi q trình thực khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tôi mong góp ý Q Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn chỉnh Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, quan bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ tơi suốt q trình nghiên cứu học tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Thu Hương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Công tác quản chi thường xuyên NSNN cho Giáo dục - Đào tạo có vai trò quan trọng phát triển Giáo dục - Đào tạo nói riêng kinh tế xã hội nói chung vì: chi thường xun NSNN có vai trò quan trọng việc định hướng phát triển nghiệp giáo dục theo chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước Đảng ta xác định giáo dục đóng vai trò then chốt toàn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước ta khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm xây dựng định hướng góp phần nâng cao cơng tác quản chi thường xuyên đơn vị giáo dục nên tơi lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Phương pháp nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, thu thập thông tin liệu, thống kê so sánh, tổng hợp, sử dụng công cụ tnh toán phần mềm Excel, SPSS Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn: “Hồn thiện công tác quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” tập trung nghiên cứu từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, toán, kiểm tra, kiểm sốt Luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm vấn đề luận công tác quản chi thường xuyên Thành công tồn tại, hạn chế công tác quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị phân tch cụ thể thông qua việc đánh giá thực trạng quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện khảo sát đánh giá công tác chi thường xuyên cán công chức, viên chức công tác lĩnh vực quản tài Từ kết phân tích thực trạng cơng tác quản chi thường xuyên, luận văn đến việc định hướng đề giải pháp nhằm khắc phục tồn góp phần nâng cao hiệu công tác quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn iii Kết nghiên cứu giải pháp đề xuất luận văn phần có đóng góp tch cực mặt luận thực tiễn iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân TC - KH Tài - Kế hoạch GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo KT - XH Kinh tế - xã hội KBNN Kho bạc Nhà nước MN Mầm non TH Tiểu học THCS Trung học sở PTCS Phổ thông sở CBGVNV Cán bộ, giáo viên, nhân viên TH&THCS Tiểu học & Trung học sở CNTT Công nghệ thông tin v MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn i Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 chọn đề .1 Mục tiêu cứu Đối tượng phạm cứu tài nghiên vi Phương pháp cứu .3 nghiên nghiên Bố cục đề .4 tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 1.1 Chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp giáo dục 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Đặc điểm 1.2 Quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn vi huyện 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Nội dung quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp dục .8 giáo 1.2.3 Sự cần thiết quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục 1.2.4 Nguyên tắc quản 18 vi i chi thường xuyên 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho đơn vị nghiệp giáo dục 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp giáo dục 22 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 22 1.4.2 Các nhân tố khách quan 25 1.5 Kinh nghiệm quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho đơn vị nghiệp giáo dục số địa phương .26 1.5.1 Kinh nghiệm quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa .26 1.5.2 Kinh nghiệm quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình 28 1.5.3 Bài học rút đơn vị nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1 Khái quát tình hình giáo dục huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị tổ chức máy quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong 32 2.1.1 Khái quát tình hình giáo dục huyện Triệu Phong .32 2.1.2 Tổ chức máy quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị 40 2.2 Thực trạng công tác quản chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị .40 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong 40 vi ii 2.2.2 Chấp hành dự toán chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị 39 ix 11 3.1 3.1 53.1 12 11 17.2 17.2 70.3 13 7.8 7.8 78.1 14 10.9 10.9 89.1 15 4.7 4.7 93.8 16 1.6 1.6 95.3 17 3.1 3.1 98.4 24 1.6 1.6 100.0 64 Total 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN THOI GIAN LAP DU TOAN HANG NAM THICH HOP a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 11 17.2 17.2 17.2 DONG Y 53 82.8 82.8 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN DINH MUC CHI PHU HOP VOI TINH HINH THUC TE O DON VI TRUONG HOC a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 20 31.2 31.2 31.2 BINH THUONG 44 68.8 68.8 100.0 Total 64 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN VIEC PHAN CAP QUAN LY CHI THUONG DA THUC SU PHU HOP VOI DIEU KIEN THUC TE CUA CAC DON VI SU NGHIEP GIAO DUC TREN DIA BAN a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y Percent Valid Percent Percent 14.1 14.1 14.1 47 73.4 73.4 87.5 92 HOAN TOAN DONG Y Total 12.5 64 100.0 12.5 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CAC CAN BO LAM CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN DA THUC SU AM HIEU VA NAM VUNG VE LUAT NGAN SACH VA CAC QUY DINH TRONG VIEC CHI THUONG XUYEN NSNN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 14 21.9 21.9 21.9 DONG Y 50 78.1 78.1 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN LANH DAO DON VI RAT QUAN TAM DEN CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 10 15.6 15.6 15.6 DONG Y 54 84.4 84.4 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CAC CAP CHINH QUYEN DEU THAM GIA QUAN LY KINH PHI SU NGHIEP GIAO a DUC Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 10 15.6 15.6 15.6 DONG Y 54 84.4 84.4 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG a VI TRI CONG TAC = KE TOAN 93 100.0 CO CHE QUAN LY CO SU PHOI HOP NHIP NHANG VOI MUC TIEU QUAN LY a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 24 37.5 37.5 37.5 DONG Y 40 62.5 62.5 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CO SO VAT CHAT PHUC VU TOT CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN TAI CAC TRUONG HOC a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 12.5 12.5 12.5 BINH THUONG 35 54.7 54.7 67.2 DONG Y 21 32.8 32.8 100.0 Total 64 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CAC PHAN MEM KE TOAN, PHAN MEM QUAN LY TAI SAN DUOC AP DUNG KIP THOI CHO CAC DON VI TRUONG HOC a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 13 20.3 20.3 20.3 DONG Y 51 79.7 79.7 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CAC CAN BO CO TRINH DO TOT TRONG VIEC UNG DUNG CONG NGHIE THONG TIN V? CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Percent Valid Percent Percent 28 43.8 43.8 43.8 34 53.1 53.1 96.9 3.1 3.1 100.0 94 CAC CAN BO CO TRINH DO TOT TRONG VIEC UNG DUNG CONG NGHIE THONG TIN V? CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent BINH THUONG 28 43.8 43.8 43.8 DONG Y 34 53.1 53.1 96.9 3.1 3.1 100.0 HOAN TOAN DONG Y Total 64 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CONG TAC QUYET TOAN GIUP UBND HUYEN DANH GIA DUNG TINH HINH PHAT TRIEN SU NGHIEP GIAO DU TREN DIA BAN V? CO NHUNG DIEU CHINH PHU HOP, KIP THOI TRONG NAM TIEP THEO a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Percent Percent 10.9 10.9 10.9 52 81.2 81.2 92.2 7.8 7.8 100.0 64 Total Valid Percent 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN SO LIEU TRONG BAO CAO QUYET TOAN CHINH XAC, DAY DU, TRUNG THUC V? a KHACH QUAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 14 21.9 21.9 21.9 DONG Y 50 78.1 78.1 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG a VI TRI CONG TAC = KE TOAN 95 100.0 CAC CAN BO L?M CONG TAC KE TOAN THUC HIEN TOT CONG TAC QUYET TOAN CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 13 20.3 20.3 20.3 DONG Y 51 79.7 79.7 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CONG TAC DUYET QUYET TOAN DUOC THUC HIEN O TAT CA CAC DON VI a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 17 26.6 26.6 26.6 BINH THUONG 17 26.6 26.6 53.1 DONG Y 30 46.9 46.9 100.0 Total 64 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA CHI THUONG XUYEN DA CHAT CHE VA HIEU QUA a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 7.8 7.8 7.8 BINH THUONG 14 21.9 21.9 29.7 DONG Y 43 67.2 67.2 96.9 3.1 3.1 100.0 HOAN TOAN DONG Y 64 Total 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN DON VI THUC HIEN TOT VIEC TIET KIEM, CHONG LANG PHI TRONG CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent BINH THUONG 17 26.6 26.6 26.6 DONG Y 47 73.4 73.4 100.0 96 DON VI THUC HIEN TOT VIEC TIET KIEM, CHONG LANG PHI TRONG CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y Total a VI TRI CONG TAC = KE TOAN Percent Valid Percent Percent 17 26.6 26.6 26.6 47 73.4 73.4 100.0 64 100.0 100.0 VIEC CONG KHAI TAI CHINH DA THUC HIEN DUNG VA DAY DU O CAC TRUONG HOC THEO CHE DO HIEN HANH a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 20 31.2 31.2 31.2 DONG Y 44 68.8 68.8 100.0 Total 64 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = KE TOAN VIEC HOAN THIEN CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN DOI VOI CAC DON VI SU NGHIEP GIAO DUC LA THUC SU CAN THIET a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 1.6 1.6 1.6 BINH THUONG 7.8 7.8 9.4 50 78.1 78.1 87.5 12.5 12.5 100.0 64 100.0 DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total a VI TRI CONG TAC = KE TOAN 97 100.0 GIOI TINH a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 18 50.0 50.0 50.0 NAM 18 50.0 50.0 100.0 Total 36 100.0 NU 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI TUOI a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 2.8 2.8 2.8 43 13.9 13.9 16.7 44 2.8 2.8 19.4 45 11.1 11.1 30.6 46 5.6 5.6 36.1 47 5.6 5.6 41.7 48 5.6 5.6 47.2 2.8 2.8 50.0 11.1 11.1 61.1 16.7 16.7 77.8 2.8 2.8 80.6 5.6 5.6 86.1 2.8 2.8 88.9 2.8 2.8 91.7 2.8 2.8 94.4 2.8 2.8 97.2 2.8 2.8 100.0 42 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 98 TRINH DO HOC VAN a Cumulative Frequency Valid DAI HOC Percent Percent 35 97.2 97.2 97.2 2.8 2.8 100.0 TREN DAI HOC Total Valid Percent 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI DON VI CONG TAC a Cumulative Frequency Valid MN Tram Percent Valid Percent Percent 2.8 2.8 2.8 MN Trieu Hoa MN 2.8 2.8 5.6 Trieu Long MN 2.8 2.8 8.3 Trieu Son MN 2.8 2.8 11.1 Trieu Thanh MN 2.8 2.8 13.9 Trieu Thuan 2.8 2.8 16.7 2.8 2.8 19.4 2.8 2.8 22.2 2.8 2.8 25.0 2.8 2.8 27.8 2.8 2.8 30.6 2.8 2.8 33.3 2.8 2.8 36.1 2.8 2.8 38.9 2.8 2.8 41.7 2.8 2.8 44.4 2.8 2.8 47.2 2.8 2.8 50.0 TH So Trieu Long TH 2.8 2.8 52.8 Tran Huu Duc TH 2.8 2.8 55.6 Trieu Ai 2.8 2.8 58.3 MN Trieu Thuong MN Trieu Trung MN Trieu Van MN Trung Tam PTCS Tram TH So Trieu An TH So Trieu Long TH So Trieu Phuoc TH So Trieu Thuong TH So Trieu Trach TH So Trieu Hoa 99 TH Trieu Dong 2.8 2.8 61.1 TH Trieu Lang TH 2.8 2.8 63.9 Trieu Son TH 2.8 2.8 66.7 Trieu Trung TH 2.8 2.8 69.4 Trieu Van 2.8 2.8 72.2 2.8 2.8 75.0 2.8 2.8 77.8 2.8 2.8 80.6 2.8 2.8 83.3 2.8 2.8 86.1 2.8 2.8 88.9 2.8 2.8 91.7 2.8 2.8 94.4 2.8 2.8 97.2 2.8 2.8 100.0 TH va THCS Trieu Thuong THCS Nguyen Binh Khiem THCS Trieu Do THCS Trieu Dong THCS Trieu Giang THCS Trieu Hoa THCS Trieu Lang THCS Trieu Long THCS Trieu Thuan THCS Trieu Van 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI THAM NIEN CONG TAC a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 13.9 13.9 13.9 3 8.3 8.3 22.2 5.6 5.6 27.8 16.7 16.7 44.4 5.6 5.6 50.0 8.3 8.3 58.3 11.1 11.1 69.4 8.3 8.3 77.8 8.3 8.3 86.1 2.8 2.8 88.9 10 12 13 100 18 8.3 8.3 97.2 20 2.8 2.8 100.0 Total 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI THOI GIAN LAP DU TOAN HANG NAM THICH HOP a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 5.6 5.6 5.6 BINH THUONG 15 41.7 41.7 47.2 DONG Y 16 44.4 44.4 91.7 8.3 8.3 100.0 HOAN TOAN DONG Y 36 Total 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI DINH MUC CHI PHU HOP VOI TINH HINH THUC TE O DON VI TRUONG HOC a Cumulative Frequency Valid HOAN TOAN KHONG Percent Valid Percent Percent 13.9 13.9 13.9 KHONG DONG Y 21 58.3 58.3 72.2 BINH THUONG 10 27.8 27.8 100.0 Total 36 100.0 DONG Y 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CAC CAN BO LAM CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN DA THUC SU AM HIEU VA NAM VUNG VE LUAT NGAN SACH VA CAC QUY DINH TRONG VIEC CHI THUONG XUYEN NSNN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 8.3 8.3 8.3 BINH THUONG 15 41.7 41.7 50.0 DONG Y 16 44.4 44.4 94.4 KHONG DONG Y 101 HOAN TOAN DONG Y Total 5.6 36 5.6 100.0 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI VIEC PHAN CAP QUAN LY CHI THUONG DA THUC SU PHU HOP VOI DIEU KIEN THUC TE CUA CAC DON VI SU NGHIEP GIAO DUC TREN DIA BAN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 21 58.3 58.3 58.3 DONG Y 15 41.7 41.7 100.0 Total 36 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI LANH DAO DON VI RAT QUAN TAM DEN CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 2.8 2.8 2.8 19.4 19.4 22.2 HOAN TOAN DONG Y 28 77.8 77.8 100.0 Total 36 100.0 BINH THUONG DONG Y 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CAC CAP CHINH QUYEN DEU THAM GIA QUAN LY KINH PHI SU NGHIEP GIAO DUC a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 2.8 2.8 2.8 19.4 19.4 22.2 HOAN TOAN DONG Y 28 77.8 77.8 100.0 Total 36 100.0 BINH THUONG DONG Y a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 102 100.0 CO CHE QUAN LY CO SU PHOI HOP NHIP NHANG VOI MUC TIEU QUAN LY a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 19.4 19.4 19.4 DONG Y 29 80.6 80.6 100.0 Total 36 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CO SO VAT CHAT PHUC VU TOT CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN TAI CAC a TRUONG HOC Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 13 36.1 36.1 36.1 BINH THUONG 19.4 19.4 55.6 15 41.7 41.7 97.2 2.8 2.8 100.0 DONG Y HOAN TOAN DONG Y 36 Total 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CAC PHAN MEM KE TOAN, PHAN MEM QUAN LY TAI SAN DUOC AP DUNG KIP THOI CHO CAC DON VI TRUONG HOC a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total Percent Valid Percent Percent 8.3 8.3 8.3 31 86.1 86.1 94.4 5.6 5.6 100.0 36 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 103 100.0 CAC CAN BO CO TRINH DO TOT TRONG VIEC UNG DUNG CONG NGHIE THONG TIN V? CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 5.6 5.6 5.6 BINH THUONG 16 44.4 44.4 50.0 DONG Y 17 47.2 47.2 97.2 2.8 2.8 100.0 HOAN TOAN DONG Y 36 Total a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 100.0 100.0 CONG TAC QUYET TOAN GIUP UBND HUYEN DANH GIA DUNG TINH HINH PHAT TRIEN SU NGHIEP GIAO DU TREN DIA BAN V? CO NHUNG DIEU CHINH PHU HOP, KIP THOI TRONG NAM TIEP THEO a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total Percent Valid Percent Percent 5.6 5.6 5.6 30 83.3 83.3 88.9 11.1 11.1 100.0 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI SO LIEU TRONG BAO CAO QUYET TOAN CHINH XAC, DAY DU, TRUNG THUC V? KHACH a QUAN Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total Percent Valid Percent Percent 11.1 11.1 11.1 30 83.3 83.3 94.4 5.6 5.6 100.0 36 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 104 100.0 CAC CAN BO L?M CONG TAC KE TOAN THUC HIEN TOT CONG TAC QUYET TOAN CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 13.9 13.9 13.9 BINH THUONG 10 27.8 27.8 41.7 DONG Y 21 58.3 58.3 100.0 Total 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CONG TAC DUYET QUYET TOAN DUOC THUC HIEN O TAT CA CAC DON VI a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 13.9 13.9 13.9 BINH THUONG 17 47.2 47.2 61.1 DONG Y 14 38.9 38.9 100.0 Total 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA CHI THUONG XUYEN DA CHAT CHE VA HIEU a QUA Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 11.1 11.1 11.1 DONG Y 32 88.9 88.9 100.0 Total 36 100.0 BINH THUONG 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI DON VI THUC HIEN TOT VIEC TIET KIEM, CHONG LANG PHI TRONG CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent KHONG DONG Y 8.3 8.3 8.3 BINH THUONG 16.7 16.7 25.0 105 DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total 23 63.9 63.9 88.9 11.1 11.1 100.0 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI VIEC CONG KHAI TAI CHINH DA THUC HIEN DUNG VA DAY DU O CAC TRUONG HOC THEO CHE DO HIEN HANH a Cumulative Frequency Valid BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total Percent Valid Percent Percent 5.6 5.6 5.6 29 80.6 80.6 86.1 13.9 13.9 100.0 36 100.0 100.0 a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI VIEC HOAN THIEN CONG TAC QUAN LY CHI THUONG XUYEN DOI VOI CAC DON VI SU NGHIEP GIAO DUC LA THUC SU CAN THIET a Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 16 44.4 44.4 44.4 HOAN TOAN DONG Y 20 55.6 55.6 100.0 Total 36 100.0 DONG Y a VI TRI CONG TAC = THU TRUONG DON VI 106 100.0 ... rút đơn vị nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG TỈNH... công tác quản lý chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong 47 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong. .. nâng cao công tác quản lý chi thường xuyên đơn vị giáo dục nên lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị, Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn