Quy trình lập kế hoạch hàng năm và báo cáo thống kế tại công ty CP ô tô TMT

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 14:16

... thiện báo cáo trình lãnh đạo Công ty xem xét Lãnh đạo Công ty xem xét ký báo cáo trình lãnh đạo VINA MOTOR xem xét Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho cơng tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch. .. độ ) trình lên Lãnh đạo Cơng ty xem xét cho ý kiến đạo 2.7 Xem xét Lãnh đạo Công ty xem xét cho ý kiến đạo 2.8 Báo cáo thực kế hoạch Kết thúc năm, P2 chủ trì dự thảo báo cáo thực kế hoạch năm, ... dựng kế hoạch năm Phòng Kinh tế Kế hoạch gửi dự thảo báo cáo thức kế hoạch năm cho Phòng liên quan để đóng góp ý kiến Sau tổng hợp ý kiến đóng góp, Phòng Kinh tế Kế hoạch hồn chỉnh báo cáo thức kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình lập kế hoạch hàng năm và báo cáo thống kế tại công ty CP ô tô TMT , Quy trình lập kế hoạch hàng năm và báo cáo thống kế tại công ty CP ô tô TMT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn