5 lời khuyên đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

4 2,678 28
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2013, 22:13

Công việc kinh doanh của một doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, luôn cần có sựtổng kết thường xuyên về kết quả kinh doanh và quan trọng hơn là kết quảlàm việc của nhân viên, từ đó rút kinh nghiệm để làm việc ngày một hiệuquả, năng suất hơn. Dưới đây là những lời khuyên dành cho chủ doanhnghiệp, cũng như những người đứng đầu các phòng, ban của một công tytrong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.- Nhấn mạnh những gì mà bạn và nhân viên của mình đã và đang đạt được,đồng thời có khả năng đạt được trong tương lai, không nên sử dụng bản báocáo kết quả làm việc để chỉ trích lỗi của nhân viên, mà hãy sử dụng nó để rútra những kinh nghiệm và bài học quý giá.- Cố gắng có được sự công bằng, áp dụng nguyên tắc, tiêu chí chung để đánhgiá kết quả làm việc cho tất cả các nhân viên. 5 lời khuyên đánh giá kết quả làm việc của nhân viên Công việc kinh doanh của một doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, luôn cần có sự tổng kết thường xuyên về kết quả kinh doanh và quan trọng hơn là kết quả làm việc của nhân viên, từ đó rút kinh nghiệm để làm việc ngày một hiệu quả, năng suất hơn. Dưới đây là những lời khuyên dành cho chủ doanh nghiệp, cũng như những người đứng đầu các phòng, ban của một công ty trong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. - Nhấn mạnh những gì mà bạn và nhân viên của mình đã và đang đạt được, đồng thời có khả năng đạt được trong tương lai, không nên sử dụng bản báo cáo kết quả làm việc để chỉ trích lỗi của nhân viên, mà hãy sử dụng nó để rút ra những kinh nghiệm và bài học quý giá. - Cố gắng có được sự công bằng, áp dụng nguyên tắc, tiêu chí chung để đánh giá kết quả làm việc cho tất cả các nhân viên. s - Khuyến khích nhân viên tự nhận xét, đánh giá về công việc cũng như những ưu, khuyết điểm họ có. Những nhận xét của bạn và của nhân viên về chính họ sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng thể và khách quan hơn. - Nhìn nhận thẳng thắn nhưng không quá cực đoan về những khuyết điểm mắc phải, coi đó là những bài học và là yếu tố thúc đầy sự nỗ lực của nhân viên. - Dù là một doanh nghiệp nhỏ, chủ doanh nghiệp cũng không nên xem nhẹ việc đánh giá nhân viên, tổng kết những kết quả đạt được trong một thời gian nhất định.
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 lời khuyên đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, 5 lời khuyên đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn