giao an sih 10 phat trien nang luc

58 111 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2018, 14:27

Giáo án Sinh học 10 soạn theo định hướng phát triển năng lực người học GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần: 1-; Tiết KHDH: 1; Ngày soạn: 18/08/2016 ; Ngày dạy: 22/08/2016 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG I Mục tiêu Kiến thức: - Trình bày cấp tổ chức thế giới sống từ thấp đến cao Kĩ năng: - Sưu tầm tài liệu trình bày đa dạng sinh học - Rèn luyện kĩ quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ - Rèn luyện kĩ khái qt hóa kiến thức Thái độ: - Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học Kiến thức trọng tâm: - Các cấp tổ chức thế giới sống Định hướng phát triển lực - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - HS biết xác định mục tiêu học tập chuyên đề Tự nghiên cứu thông tin giới sinh vật - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát và Xác định tế bào là đơn vị cấu tạo nên thế giới sống giải quyết vấn đề Năng lực tư Phát triển lực tư thông qua phân biệt khác cấp tổ chức sống từ rút đăc điểm chung cấp tổ chức sống Năng lực giao tiếp hợp HS phát triển ngơn ngữ nói viết tham gia tranh luận nhóm vấn đề: tác nguyên tề: nguyên tăc thứ bậc, hệ thống mở, tự điều chỉnh Năng lực sử dụng CNTT HS biết sử dụng phần mềm word, thu thập thông tin tranh ảnh qua mạng internet - Năng lực chuyên biệt + Hình thành lực nhóm và nghiên cứu liên quan đến cấp tỏ chức thế giới ống + Năng lực cá thể: tự đưa hành động thiết thực nhằm bảo vệ đa dạng sinh học II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: - Tranh vẽ h1, h2 sgk và tranh ảnh có liên quan đến bài học tế bào, cấu tạo lông ruột, cấu tạo tim, hệ sinh thái - Đĩa băng hình có nội dung cấp tổ chức thế giới sống - Tranh vẽ phóng to h2 sgk - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật sưu tầm III Phương pháp: Vấn đáp, trực quan IV Hoạt động dạy học Ổn định lớp(2p) Kiểm tra cũ: Bài mới(37p) Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS NL hình thành I Các cấp tổ chức giới sống GV : hướng dẫn HS quan sát tv - Các cấp tổ chức thế giới sống từ h1sgk và yêu cầu cấp nhỏ đến cấp lớn nhất: Quan sát h1 sgk cho biết: Phân tử  bào quan  tế bào  mô - Tổ chức giới sống bao gồm - HS: quan sát tranh vẽ yêu cầu nêu NL GQVĐ  cq hệ cq  thể  quần thể cấp tổ chức nào? NL ngôn ngữ  quần xã  hệ sinh thái  sinh - Các cấp tổ chức : giới sống? + Các cấp tổ chức - Các cấp tổ chức thế giới - Nêu đặc điểm cấp tổ thế giới sống từ Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh sống là: tế bào  thể  quần thể  quần xã  hệ sinh thái  sinh - Tế bào là đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật Giáo án Sinh học 10 chức? GV nhận xét ? Tại nói tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật GV đánh giá, hoàn thiện nhỏ đến lớn + Các cấp độ tổ chức - HS thảo luận trả lời Củng cố: ( 4p) Câu 1: Vật chất sống tế bào xắp xếp theo trình tự ? A Phân tử vô - đại phân tử - phân tử hữu – siêu phân tử - bào quan B Phân tử hữu - phân tử vô - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan C Phân tử vô - phân tử hữu - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan x D Phân tử vô - đại phân tử - phân tử hữu - siêu phân tử - bào quan Câu 2: Thế giới sống xếp theo cấp tổ chức ? A Tế bào - thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh B Tế bào - thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh x C Tế bào - bào quan - thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh D Tế bào - thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh HDVN: ( 2p) - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa - Đọc trước bài sách giáo khoa Tuần: 2-; Tiết KHDH: 2; Ngày soạn: 25/08/2016 ; Ngày dạy: 29/08/2016 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG(tiếp theo) I Mục tiêu Kiến thức: - Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức thế giới sống Kĩ năng: - Sưu tầm tài liệu trình bày đa dạng sinh học - Vẽ sơ đồ phát sinh giới Thực vật, giới Động vật - Nêu đa dạng thế giới sinh vật - Rèn luyện kĩ quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ - Rèn luyện kĩ khái quát hóa kiến thức Thái độ: - Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học Kiến thức trọng tâm: - Đăc điểm chung cấp tổ chức sống Định hướng phát triển lực - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - HS biết xác định mục tiêu học tập chuyên đề - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát Phân loại sinh vật theo hệ thống phân loại năm giới, sưu tầm tranh ảnh và giải quyết minh họa vấn đề Năng lực tư Phát triển lực tư thông qua phân biệt khác cấp tổ chức sống từ rút đăc điểm chung cấp tổ chức sống Năng lực giao tiếp HS phát triển ngơn ngữ nói viết tham gia tranh luận nhóm vấn hợp tác đề: nguyên tề: nguyên tăc thứ bậc, hệ thống mở, tự điều chỉnh Năng lực sử dụng HS biết sử dụng phần mềm word, thu thập thông tin tranh ảnh qua mạng CNTT internet - Năng lực chuyên biệt + Hình thành lực nhóm và nghiên cứu liên quan đến hệ thống phân loại giới Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 + Năng lực cá thể: tự đưa hành động thiết thực nhằm bảo vệ đa dạng sinh học II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: - Tranh vẽ và tranh ảnh có liên quan đến bài học đại diện sinh giới - Đĩa băng hình có nội dung giới sinh vật - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật sưu tầm III Phương pháp: Vấn đáp, trực quan IV Hoạt động dạy học Ổn định lớp(1p) Kiểm tra cũ(5p) - Trình bày cấp tổ chức thế giới sống? Bài mới(33p) Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS NL hình II Đặc điểm chung cấp tổ chức sống Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc GV chuyển mục II: thế - Nguyên tắc thứ bậc là tổ chức sống giới sống đa dạng bao gồm NL GQVĐ cấp làm tảng để xây dựng nên cấp tổ chức sống khác tổ chức sống cấp song mang NL hợp tác - Đặc điểm nội trội là đặc điểm đặc điểm chung cấp tổ chức nào hình thành GV nêu nhiệm vụ: tương tác phận cấu tạo - Em cho biết đặc điểm NL ngôn ng nên chúng Đặc điểm này khơng có chung giới sống? cấp tổ chức nhỏ - Nguyên tắc thứ bậc gì? - HS: nghiên cứu SGK - Những đặc điểm nội trội đặc trưng cho - Thế đặc tính nội trội ? trang thế giới sống tđc và nl, st và pt, cảm cho ví dụ? Đặc tính nội trội - Trao đổi nhanh ứng,knăng tự điều chỉnh, khả tiến đâu mà có? nhóm trả lời câu hỏi hóa thích nghi với MT sống - Hệ thống mở gì? cho vd? - Lấy vài VD để phân Hệ thống mở tự điều chỉnh - Vì sống tiếp diễn liên tích * Hệ thống mở: SV cấp tổ chức tục từ hệ sang hệ - HS đại diện nhóm trả khơng ngừng trao đổi chất và khác? lời, lớp nhận xét, bổ sung lượng với môi trường - SV không chịu tác động - GV để lớp trao đổi ý kiến mơi trường mà góp phần làm biến đánh giá và yêu cầu HS khái đổi môi trường quát kiến thức * Khả tự điều chỉnh: - Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao * Liên hệ: thế giới sống có chế tự - Làm để sinh vật có điều chỉnh đảm bảo trì và điều hòa thể sinh trưởng phát triển tốt cân động hệ thống, giúp môi trường? Hs thảo luận trả lời tổ chức sống tồn tại và phát triển - Tại ăn uống không hợp Thế giới sống liên tục tiến hóa lý dẫn đến phát sinh - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ bệnh? truyền thông tin ADN từ thế hệ này sang thế hệ khác - GV đánh giá và giúp HS - Các sinh vật trái đất có chung hoàn thiện kiến thức nguồn gốc sinh vật ln tiến hóa tạo nên thế giới sống vô đa dạng và phong phú lại thống Củng cố: ( 4p) Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Nêu số ví dụ khả tự điều chỉnh thể người HDVN: ( 2p) - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa - Đọc trước bài sách giáo khoa V Câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá lực HS Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết (MĐ1) Các cấp tổ - Liệt kê chức giới cấp tổ chức thế sống giới sống - Trình bày đăc điểm chung cấp tổ chức sống Thông hiểu (MĐ2) - Nêu cấp tổ chức sống - Giải thích tế bào là đơn vị cấu tạo nên thế giới sống Vận dụng (MĐ3) -Giải thích nguyên tăc thứ bậc và đăc tính trội - Giải thích thế giới thế giới sinh vật có nhiều đăc điểm chung vô đa dạng - Phân biệt cấp tổ chức sống Vận dụng cao MĐ4 - Nêu ví dụ chứng minh sinh vật có nguồn gốc chung tiến hóa theo nhiều hướng khác - Nêu ví dụ cấp tổ chức thế giới sống Hệ thống câu hỏi, tập *Tự luận Câu Thế giới sống tổ chức thế nào? Nêu cấp tổ chức sống bản? Câu Tại nói hệ sống là hệ thống mở và tự điểu chỉnh? Cho ví dụ Câu Nêu số ví dụ khả tự điều chỉnh thể người Câu Trình bày đặc điểm chung tổ chức sống Câu Tại tế bào xem là tổ chức thể sống ? Câu Trình bày khái quát khái niệm sau: mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái và Sinh quyển? Câu Tại TB vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đvị chức năng? Câu Tại ăn uống khơng hợp lí dẫn đến phát sinh bệnh? Cơ quan nào thể người giữ vai trò chủ đạo điều khiển cân nội mơi? * trắc nghiệm khách quan Tổ chức sống nào sau có cấp thấp so với tổ chức lại ? a Quần thể b Quần xã c Cơ thể d Hệ sinh thái Cấp tổ chức cao và lớn hệ sống là : a Sinh quyến b Hệ sinh thái c Loài d Hệ quan Tập hợp nhiều tế bào loại và thực chức định tạo thành : a Hệ quan b Mô c Cơ thể d Cơ quan Tổ chức sống nào sau là bào quan ? a Tim b Phổi c Ribôxôm d Não Tổ chức nào sau là đơn vị phân loại sinh vật tự nhiên ? a Quần thể c Quần xã b Loài d Sinh Hoạt động nào sau xảy tế bào sống ? a Trao đổi chất b Sinh trưởng và phát triển c Cảm ứng và sinh trưởng d Tất hoạt động nói Điều nào là sai nói tế bào ? a Là đơn vị cấu tạo sống b Là đơn vị chức tế bào sống c Được cấu tạo từ mô d Được cấu tạo từ phân tử , đại phân tử vào bào quan Tập hợp quan , phận thể thực chức gọi là: a Hệ quan c Bào quan b Đại phân tử d Mô Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần: 3-; Tiết KHDH: 3; Ngày soạn: 03/09/2016 ; Ngày dạy: 05/09/2016 CÁC GIỚI SINH VẬT I Mục tiêu Kiến thức: - Nắm khái niệm giới - Trình bày hệ thống phân loại sinh giới (hệ thống giới) - Nêu đặc điểm giới sinh vật (giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật) Kĩ năng: - Sưu tầm tài liệu trình bày đa dạng sinh học - Vẽ sơ đồ phát sinh giới Thực vật, giới Động vật - Nêu đa dạng thế giới sinh vật - Rèn luyện kĩ quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ - Rèn luyện kĩ khái qt hóa kiến thức Thái độ: - Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học Kiến thức trọng tâm: - Hệ thống phân loại giới Định hướng phát triển lực - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - HS biết xác định mục tiêu học tập chuyên đề Tự nghiên cứu thông tin giới sinh vật - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát Phân loại sinh vật theo hệ thống phân loại năm giới, sưu tầm và giải tranh ảnh minh họa quyết vấn đề Năng lực tư Phát triển lực tư thông qua phân biệt khác cấp tổ chức sống từ rút đăc điểm chung cấp tổ chức sống Năng lực giao HS phát triển ngơn ngữ nói viết tham gia tranh luận nhóm tiếp hợp tác vấn đề: nguyên tề: nguyên tăc thứ bậc, hệ thống mở, tự điều chỉnh Năng lực sử HS biết sử dụng phần mềm word, thu thập thông tin tranh ảnh qua mạng dụng CNTT internet - Năng lực chuyên biệt + Hình thành lực nhóm và nghiên cứu liên quan đến hệ thống phân loại giới + Năng lực cá thể: tự đưa hành động thiết thực nhằm bảo vệ đa dạng sinh học II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: - tranh ảnh đại diện sinh giới - Đĩa băng hình có nội dung cấp tổ chức thế giới sống - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm - Phiếu học tập Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Khởi sinh Giới Nội dung Đặc điểm - Nhân sơ - Loại tế - Kích thứơc bào nhỏ 1-5 um - Mức độ tổ chức thể - Sống hoại sinh, kí sinh - Có số có khả tự tổng hợp chất hữu - Kiểu dinh dưỡng Đại - Vi khuẩn diện -VSVcổ (sống 0-100 độC, độ muối 25%) Giáo án Sinh học 10 Nguyên sinh Nấm - Nhân thực - Cơ thể đơn bào hay đa bào, có loài có diệp lục - Nhân thực - Cơ thể dơn bào hay đa bào - Cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa kitin - Không có Sống dị lục lạp, lơng, dưỡng( hoại roi - Dị dưỡng: sinh) hoại sinh, kí - Tự dưỡng sinh, cộng sinh Thực vật Động vật Nhân thực - Sinh vật đa bào - Sống cố định - Có khả cảm ứng chậm - Nhân thực - Sinh vật đa bào - Có khả di chuyển - Có khả phản ứng nhanh - Sống dị dưỡng Tự dưỡng (quang hợp) - Tảo đơn bào, - Nấm men, + Rêu, đa bào nấm sợi quyết, hạt - Nấm nhầy Địa y trần, hạt kín -ĐVNS: Trùng (nấm+ tảo) giày,tr biến hình Ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, ĐVCXS Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật sưu tầm III Phương pháp: Vấn đáp, trực quan IV Hoạt động dạy học Ổn định lớp(1p) Kiểm tra cũ(5p) - Trình bày đặc điểm cấp tổ chức thế giới sống? Bài mới(34p) Nội dung Hoạt động GV I Giới hệ thống phân loại giới(10p) Khái niệm giới - Giới là đơn vị phân loại lớn bao gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm định VD: Giới động vật bao gồm nghành ruột khoang, giun dẹp, giun tròn… - Thế giới sinh vật phân loại thành đv theo trình tự nhơ dần là: giới- ngành – lớp -bộ –họ – chi(giống) – loài Trường THPT Phạm Văn Đồng GV khái quát đơn vị phân loại theo trình tự nhỏ dần (viết sơ đồ lên bảng) Giới – Ngành – Lớp - Bộ – Họ - Chi - Loài GV yêu cầu HS trả lời + Giới gì? Cho ví dụ? GV: cho HS quan sát tranh sơ đồ hệ thống giới SV (của Whitaker và Margulis) yêu cầu Hoạt động HS HS quan sát sơ đồ và kết hợp kiến thức sinh học lớp và nêu được: + Giới là đơn vị cao + VD giới thực vật và giới động vật Năm học: 2016-2017 NL hình thành NL phá và GQVĐ NL ngôn ngữ GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Hệ thống phân loại giới sinh vật Thế giới SV chia thành giới: - Giới khởi sinh (Monera) - Giới nguyên sinh (protista) - Giới nấm (fungi) - Giới thực vật (ftance) - Động vật (Animelia) + Cho biết sinh vật chia làm giới giới nào? Tiêu chí để phân loại sinh vật thành giới?Thế nhân sơ, nhân thực? II Đặc điểm giới(24p) II Đặc điểm giới + Giới khởi sinh: sinh vật nhân sơ, thể đơn bào, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng tự dưỡng Bao gồm loài vi khuẩn + Giới nguyên sinh: bao gồm sinh vật nhân thực, thể đơn bào đa bào, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng tự dưỡng Bao gồm: Tảo; nấm nhầy và động vật nguyên sinh + Giới nấm: bao gồm sinh vật nhân thực, thể đơn bào (nấm men) đa bào (nấm sợi), dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoại sinh + Giới thực vật: Bao gồm sinh vật đa bào nhân thực, có khả quang hợp, dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng.(rêu, quyết, hạt trần, hạt kín) + Giới động vật: Bao gồm sinh vật đa bào nhân thực, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng (thân lỗ, Rkhoang, Gdẹp, Gtròn, Gđốt, thân mềm, châp khớp, da gai, ĐV có dây sống) - Đa dạng sinh vật thể rõ là đa dạng loài Đa dạng loài là mức độ phong phú số lượng, thành phần loài Đa dạng sinh vật thể đa dạng quần xã và đa dạng hệ sinh thái Cho HS quan sát tranh đại diện giới để HS nhớ lại kiến thức cũ và nhận biết - GV kẻ phiếu học tập lên bảng Yêu cầu: HS hoàn thành nội dung phiếu học tập - HS trả lời cách trình bày tranh hình SGK GV nhận xét, hoàn thiện - HS quan sát tranh hình - Nghiên cứu thơng tin SGK trang 10, 11, 12 kết hợp với kiến thức lớp - Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập GV nhận xét, hoàn thiện kiến thức cho HS Lưu ý HS : từ kiến thức phiếu học tập HS thấy đặc điểm giới thể mức độ tổ chức thể NL tác hợp NL ngôn ngữ NL tư - GV yêu cầu liên hệ vai trò giới sinh vật (Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật) Hs thảo luận trả lời GV hoàn chỉnh kiến thức Củng cố: ( 4p) Câu 1: Đặc điểm chung loài sinh vật ? A Chúng có chung tổ tiên B Chúng sống môi trường gần giống C Chúng có cấu tạo tế bào x D Cấp đơn vị tổ chức sống Câu 2: Nêu đặc điểm chung giới thực vật ? A Thành tế bào có xenlulơzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm B Thành tế bào khơng có xenlulơzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm C Thành tế bào có xenlulơzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, có khả di chuyển D Thành tế bào khơng có xenlulơzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng Câu 3: Vai trò ĐV tự nhiên đời sống người ? A ĐV tham gia vào khâu mạng lưới dinh dưỡng, trì cân sinh thái B ĐV cung cấp thức ăn, nguồn nguyên liệu, dược phẩm quý C Nhiều động vật gây hại cho người và vật nuôi Trường THPT Phạm Văn Đồng NL tự học Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 D Cả a, b và c HDVN: ( 1p) - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk - Làm bài tập 1,3 sgk - Đọc trước bài sgk V CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết (MĐ1) Các cấp tổ - Liệt kê chức giới cấp tổ chức thế sống giới sống - Trình bày đăc điểm chung cấp tổ chức sống Thông hiểu (MĐ2) - Nêu cấp tổ chức sống - Giải thích tế bào là đơn vị cấu tạo nên thế giới sống Vận dụng (MĐ3) -Giải thích nguyên tăc thứ bậc và đăc tính trội - Giải thích thế giới thế giới sinh vật có nhiều đăc điểm chung vơ đa dạng - Phân biệt cấp tổ chức sống Vận dụng cao MĐ4 - Nêu ví dụ chứng minh sinh vật có nguồn gốc chung tiến hóa theo nhiều hướng khác - Nêu ví dụ cấp tổ chức thế giới sống Các giới sinh - Nêu khái - Giải thích - Xác định vật niệm giới khái niệm: tự sinh vật - Trình bày dưỡng, dị dưỡng, giới đăc điểm hoại sinh, cộng giới sinh, đơn bào, đa - Trình bày hệ bào thống phân loại giới Câu hỏi tập củng cố dăn dò Câu Đơn vị tổ chức sở sinh vật (MĐ1) A đại phân tử B tế bào C mô D quan Câu Căn chủ yếu để coi tế bào đơn vị sống (MĐ1) A chúng có cấu tạo phức tạp B chúng cấu tạo nhiều bào quan C tế bào có đặc điểm chủ yếu sống D A, B, C Câu Tác giả hệ thống giới sinh vật nhiều nhà khoa học ủng hộ sử dụng (MĐ1) A Linnê B Lơvenhuc C Hacken D Uytakơ Câu Các tiêu chí hệ thống giới bao gồm (MĐ1) A khả di chuyển, cấu tạo thể, kiểu dinh dưỡng B loại tế bào, mức độ tổ chức thể, kiểu dinh dưỡng C cấu tạo tế bào, khả vận động, mức độ tổ chức thể D trình tự nuclêotít, mức độ tổ chức thể Câu Giới nguyên sinh bao gồm (MĐ1) A vi sinh vật, động vật nguyên sinh B vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh C tảo, nấm, động vật nguyên sinh D tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh Câu Ngành thực vật đa dạng tiến hoá ngành (MĐ3) A Rêu B Quyết C Hạt trần D Hạt kín Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Câu Các cấp tổ chức giới sống bao gồm (MĐ1) quần xã; quần thể; thể; hệ sinh thái; tế bào Các cấp tổ chức theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… A 5->3->2->1->4 B 5->3->2->1->4 C 5->2->3->1->4 D 5->2->3->4->1 Câu Các cấp tổ chức giới sống hệ mở (MĐ3) A có khả thích nghi với mơi trường B thường xuyên trao đổi chất với môi trường C có khả sinh sản để trì nòi giống D phát triển và tiến hố khơng ngừng Câu Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ MĐ3 A khả cảm ứng đặc biệt sinh vật B khả tự điều chỉnh cân nội mơi C khả tiến hố thích nghi với mơi trường sống D truyền thông tin ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác Câu 10 Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương (MĐ4) A quần thể sinh vật B cá thể sinh vật C cá thể và quần thể D quần xã sinh vật Câu 11 Những rùa hồ Hoàn Kiếm (MĐ4) A quần thể sinh vật B cá thể snh vật C cá thể và quần thể D quần xã và hệ sinh thái Câu 12 Thế giới sinh vật phân loại thành nhóm theo trình tự lớn dần (MĐ1) A giới - ngành - lớp - - họ - chi - loài B loài - - họ - chi - lớp - ngành - giới C loài - chi- họ - - lớp - ngành - giới D loài - chi - - họ - lớp - ngành - giới Câu 13 Giới khởi sinh gồm (MĐ2) A virut và vi khuẩn lam B nấm và vi khuẩn C vi khuẩn và vi khuẩn lam D tảo và vi khuẩn lam Câu 14 Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực (MĐ2) A Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật B Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật C giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm D giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật Câu 15 Nấm men thuộc giới (MĐ2) A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực vật Câu 16 Địa y sinh vật thuộc giới (MĐ2) A khởi sinh B nấm C nguyên sinh D thực vật Câu 17 Nguồn gốc chung giới động vật (MĐ2) A tảo lục đơn bào nguyên thuỷ B động vật đơn bào nguyên thuỷ C động vật nguyên sinh D động vật nguyên sinh nguyên thuỷ Câu 18 Thực vật có nguồn gốc từ (MĐ2) A vi khuẩn B.nấm C tảo lục đơn bào nguyên thuỷ D virut Câu 19 Vi sinh vật bao gồm dạng (MĐ2) A vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút B vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh C vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm D vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh Câu 20 Ngành thực vật giao tử chiếm ưu so với thể bào tử ngành (MĐ2) A Rêu B Quyết C Hạt trần D Hạt kín Câu 24: Tại xem tế bào là cấp tổ chức thế giới sống? (MĐ3) Câu 25: Phân biệt cấp tổ chức thế giới sống? (MĐ3) Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Câu 26: Giải thích địa y không thuộc giới tv mà xếp vào giới nấm khơng hoàn toàn xác (MĐ4) Câu 27: Trước người ta xếp Đv ns vào giới ĐV, ngày khơng xếp vào giới ĐV nữa, tại sao? (MĐ4) Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 III PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp tìm tòi, nghiên cức độc lập sgk, hợp tác nhóm IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: xen kẽ q trình ơn tập ễn tp: Hoạt động Hot ng GV Thi gian HS Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức - Giải thích nguyên tắc tổ chức thứ bậc thế giới sống và có nhìn bao qt thế giới sống - Trình bày hệ thống phân loại sinh giới - Nêu nguyên tố cấu tạo nên tế bào - Liệt kê tên loại đường đơn, đường đơi, đường đa có Huy đđộng vốn thể sinh vật kiến thức học, - Phân biệt mức độ cấu trúc phân tử Prôtêin: cấu tái kiến thức trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc cũ dạng sơ đồ 10 phút - Nêu thành phần hóa học nuclêơtit tư - Mơ tả cấu trúc phân tử AND và phân tử ARN - Trình bày chức AND và phân tử ARN - Nêu đặc điểm tế bào nhân sơ - Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân thực - Mô tả cấu trúc và chức nhân tế bào - Trình bày kiểu vận chuyển thụ động và kiểu chuyn ch ng Hoạt động 2: Trao đổi câu hỏi ôn tập GV chia nhóm HS thảo luận, trả lời câu hỏi bài học Bài Các cấp tổ chức giới sống Câu Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống? Câu Trình bày khái quát khái niệm sau: mô, quan, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái và Sinh quyển? Câu Tại lại gọi Tế bào là đơn vị tổ chức thể sống? Câu Thế giới sống tổ chức theo thứ bậc thế nào? Bài Các nguyên tố hóa học nước HS nghiªn cøu Câu Kể tên nguyên tố hoá học cấu tạo nên thể và vỏ Trái 30 phút đất mà em biết? Trong nguyên tố đó, nguyên tố nào đóng SGk thảo luận câu hỏi vai trũ chớnh cu tạo nên thể sống? Vì sao? Câu Cacbon có vai trò với vật chất hữu cơ? Tại sao? Câu Dựa vào tỉ lệ nguyên tố thể, người ta chia nguyên tố thành loại? Vai trò nguyên tố thể sống? Câu Mô tả cấu trúc và đặc tính hóa lí nước? Câu Giải thích tính phân cực và mối liên kết phân tử nước? Từ giải thích tượng sau: + Tại nhện nước lại đứng và chạy mặt nước? + Tại nước vận chuyển từ rễ lên thân đến và thoát ngoài được? Câu Hậu xảy đưa tế bào sống vào ngăn đá lạnh? Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 Năng lực t hu thập, xử lý thông tin sgk, tài liệu; thảo luận thống ý kiến, tự tin trình bày ý kiến GV: Trần Thị Phương Anh Câu Vai trò nước tế bào? Bài Cacbohiđrat lipit Câu Vì đói lả (hạ đường huyết) người ta cho uống nước đường thay ăn loại thức ăn khác? Câu Đường đơi là gì? Kể tên loại đường đơi? Đường đa là gì? Có loại đường đa nào? Câu Nêu chức Cacbohiđrat? Câu Lipit là gì? Kể tên số loại lipit và nêu chức chúng? Câu Nêu cấu tạo và chức mỡ? Bài Prôtêin Câu Tại số vi sinh vật sống suối nước nóng có nhiệt độ xấp xỉ 1000C mà prôtêin chúng lại không bị hỏng? Câu Tại ta đun nóng nước lọc cua prơtêin cua lại đóng thành mảng? Câu Tại lại cần ăn prôtêin từ nguồn thực phẩm khác nhau? Câu Nêu chức prơtêin? Câu Nêu điểm khác bậc cấu trúc prôtêin? Câu Kể tên loại liên kết hóa học tham gia trì cấu trúc prơtêin? Câu Nêu vài loại prôtêin tế bào người và cho biết chức chúng? Câu Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn cấu tạo từ prôtêin chúng khác nhiều đặc tính, em cho biết khác là đâu? Bài Axit nuclêic Câu So sánh cấu trúc và chức ADN với ARN? Câu Mô tả thành phần cấu tạo nuclêôtit và liên kết nuclêôtit Điểm khác nuclêơtit là gì? Câu Phân biệt cấu trúc và chức loại ARN? Câu Dựa vào sở khoa học nào mà người ta xác định mối quan hệ huyết thống người, xác định nhân thân hài cốt hay truy tìm dấu vết thủ phạm thơng qua việc phân tích ADN? Câu Chứng minh ADN, cấu trúc phù hợp với chức năng? Câu Tại ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng? Câu Trong tế bào thường có enzim sửa chữa sai sót trình tự nuclêơtit Theo em, đặc điểm nào cấu trúc ADN giúp sửa chữa sai sót nêu trên? Câu Tại loại nuclêôtit loài sinh vật khác lại có đặc điểm và kích thước khác nhau? Bài Tế bào nhân sơ Câu Kích thước nhỏ đem lại ưu thế cho tế bào nhân sơ? Câu Trình bày cấu tạo thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi tế bào nhân sơ? Câu Trình bày cấu tạo và chức tế bào chất sinh vật nhân sơ ? Câu Sự khác cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram dương và Gram âm? Bài Tế bào nhân thực Trường THPT Phạm Văn Đồng Giáo án Sinh học 10 Sau thảo luận xong nhóm trình bày Cỏc nhúm khỏc nhận xét, bổ sung Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Câu Trình bày đặc điểm chung tế bào nhân thực? Cho biết tế bào thực vật khác tế bào động vật điểm nào? Câu Khi người ta uống rượu tế bào nào thể phải làm việc để thể khỏi bị nhiễm độc? Câu Mơ tả đặc điểm cấu trúc và chức bào quan (nhân tế bào, lưới nội chất, ribôxôm, máy gôngi)? Câu Nêu điểm khác biệt cấu trúc tế bào nhân sơ và nhân thực? Bài Tế bào nhân thực (tiếp theo) Câu So sánh ti thể với lục lạp? Câu Trình bày cấu trúc và chức lizơxơm? Câu Trình bày chức không bào? Câu Ý nghĩa cấu trúc màng kiểu lược ti thể? Bài 10 Tế bào nhân thực (tiếp theo) Câu Trình bày cấu trúc và chức màng sinh chất tế bào nhân thực? Câu Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào vi khuẩn và nấm? Câu Nêu cấu trúc bên ngoài màng sinh chất? Câu Prôtêin màng sinh chất có loại nào? Câu Kể tên và nêu chức thành phần màng sinh chất? Bài 11 Vận chuyển chất qua màng sinh chất Câu Điều kiện để xảy chế vận chuyển thụ động và chủ động? Câu Phân biệt vận chuyển chủ động với vận chuyển thụ động? Câu Trình bày hình thức nhập bào và xuất bào? Câu Các cô bán rau ngoài chợ thường vẩy nước vào rau cho rau tươi lâu, sở khoa học thao tác này là gì? Câu Tại xào rau rau thường bị quắt lại? Cách xào rau để rau không bị quắt và xanh? GV tóm tắt nội dung câu phỳt Hoạt động 3: Tổng kết-dn dũ Tun : 13- Tiết KHDH: 13 ; Ngày soạn: 10/11/2016 ; Ngày dạy: 13/11/2016 KIỂM TRA 45 PHÚT I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đánh giá kiến thức học sinh học - Hoàn thành chương trình, điểm số theo PPCT - Học sinh tự đánh giá và điều chỉnh kiến thức cho phù hợp với nội dung bài học, chương trình 2.Kỹ kỹ xảo, tư duy: - Kỹ năng, kỹ xảo: Tái kiến thức cũ, vận dụng cách linh hoạt -Tư duy: Rèn luyện kỹ phân tích, so sánh, khái quát 3.Thái độ: Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 - Cẩn thận, trung thực kiểm tra II PHƯƠNG TIỆN: - Giáo viên: Ma trận+ Đề + Đáp án - Học sinh: Kiến thức học III TIẾN TRÌNH: Ổn định lớp: Kiểm tra: Chủ đề Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp TN Chủ đề 1: Giới thiệu chung giới sống Số câu Điểm Chủ đề 2: Thành phần hóa học tế bào Số câu TL - Biết cấp tổ chức sống TG sống - Biết hệ thống giới TN TN TL - Sắp xếp cấp tổ chức từ thấp đến cao - Phân tích hoạt động tế bào Giải thích đặc điểm sống chung cấp tổ - Phân tích đặc điểm chức sống giống và khác cấp tổ chức sống 0.7 - Biết khái niệm, chức nguyên tố đại lượng và vi lượng - Nắm loại ARN - Biết nguyên tố cấu tạo tế bào TL Tổ Vận dụng cao TN TL 1 0.3 0.3 - Tìm đường đơn, đường đơi, đường đa - Phân tích cấu trúc và đặc tính lipit và protein - Phân tích đặc tính và vai trò nước tề bào - Phân biệt thành phần cấu tạo phân tử đường đa - Phân biệt chức proein vận dụng vào thực tiễn Tình giá trị N, M ,L, C, H phân tử ADN Điểm 0.7 0.7 Chủ đề: - Mơ tả thành - Tóm lược chức - Phân biệt tế bào Cấu trúc tế bào Số câu Điểm Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % phần chủ yếu tế bào - Biết kiểu dung dịch dựa vào chênh lệch nồng độ chất bên tế bào và bên ngoài môi trường nhân và bào quan – Cấu tạo và chức lục lạp và ti thể - Cấu trúc và chức màng sinh chất - biết cách vận chuyển chất qua màng sinh chất 1,5 nhân thực và tế bào nhân sơ - Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào vi khuẩn và nấm - Phân biệt kiểu vận chuyển chất qua màng 4 1,5 1.3 2.7 1.5 2.3 2.0 1.5 42% Trường THPT Phạm Văn Đồng 23% 20% 15% Năm học: 2016-2017 100 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần : 14- Tiết KHDH: 14 ; Ngày soạn: 18/11/2016 ; Ngày dạy: 21/11/2016 KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Trình bày chuyển hố vật tế bào - Phân biệt thế và động năng, đồng thời đưa ví dụ minh họa - Mơ tả q trình chuyển hố lượng - Mô tả cấu trúc và chức ATP Kĩ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích kênh hình - Rèn kỹ tư phân tích - tổng hợp, khái qt hóa Thái độ: - Nhận thấy vai trò TV hệ sinh thái, có ý thức bảo vệ mơi trường, cải tạo mơi trường - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu khoa học Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 - Biết liên hệ kiến thức với thực tế, ăn uống đủ chất, khoa học Trọng tâm: dạng lượng, qua trình chuyển hóa vật chất tế bào Định hướng lực hình thành - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - Hs biết xác định mục tiêu học tập Tự nghiên cứu thơng tin q trình chuyển hóa vật chất và lượng tế bào - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát Quá trình chuyển hóa vật chất tế bào giải Chuyển hóa vật chất ln kèm theo chuyển hóa lượng vấn đề Năng lực tư Phát triển tư so sánh thông qua so sánh dạng chuyển hóa vật chất Năng lực giao Học sinh hình thành lực giao tiếp, phát triển ngơn ngữ nói, viết tranh luận tiếp hợp tác nhóm thuật ngữ có bài học NL quản lí Biết cách quản lí nhóm, quản lí thân - NL chun biệt + Hình thành lực nhóm và nghiên cứu liên quan đến trình chvc và nl + Năng lực cá thể: tự đưa đánh giá thân sau trình tiếp thu kiến thức bài II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Tranh vẽ sgk và tranh ảnh có liên quan đến bài học - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm Học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật Phương pháp: - Dạy học hợp tác: vận dụng để dạy: Khái quát lượng và chuyển hóa vật chất III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS NL hình thành Nội dung 1: Năng lượng dạng lượng tế bào (25 phút) Gv yêu cầu HS nghiên HS: Quan sát tranh I Khái quát lượng cứu thảo luận trả lời hình kết hợp nghiên dạng lượng tế bào + Em hiểu lượng cứu SGK trang 53 và Khái niệm lượng gì? kiến thức học lớp NL quản lý Năng lượng: là đại lượng đặc trưng cho + Trong tự nhiên khả sinh công Gồm loại: Động lượng tồn - Thảo luận nhóm trả và thế trạng thái nào? Phân biệt lời câu hỏi, lớp nhận NL giao tiếp Động là dạng lượng sẵn sàng trạng thái đó? xét, bổ sung sinh cơng NL tư Thế là loại lượng dự trữ, có + Trong TB có tiềm sinh cơng dạng NL nào? - Chuyển hoá lượng là chuyển + NL chủ yếu có TB NL GQVĐ đổi qua lại dạng lượng loại NL nào? (Chuyển hoá dạng động và thế năng) + ATP gì? ATP đồng tiền lương tế + Tại ATP coi bào ATP coi hợp chất - ATP( Adenozin triphotphat): gồm cao năng, đồng tiền bazơ nitric Adenin liên kết với nhóm lượng? phot phat, có liên kết cao và đường ribơzơ Mỗi liên kết cao + Năng lượng ATP Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh bị phá vỡ giải phóng 7,3 kcal - Chức ATP : + Tổng hợp nên chất hoá học cần thiết cho tế bào + Vận chuyển chất qua màng ngược với građien nồng độ + Sinh công học Giáo án Sinh học 10 sử dụng ntn tế bào? Cho vd minh họa? - HS vận dụng kiến thức tiêu hóa và * Liên hệ: Khi lao động hấp thụ chất sinh nặng, lao động trí óc đòi học lớp hỏi tiêu tốn nhiều lượng ATP Cần có chế độ dd phù hợp cho đối tượng lao động Gv đánh giá, hoàn chỉnh kiến thức Nội dung 2: Chuyển hóa vật chất (13 GV yêu cầu HS nghiên phút) cứu thảo luận trả lời câu II Chuyển hóa vật chất hỏi lượng tế bào + Thế chuyển hóa - Thảo luận thống * Khái niệm: vật chất? ý kiến Chuyển hóa vật chất là tập hợp phản ứng hóa sinh xảy bên tế bào + Đồng hóa Dị hóa Nhằm trì hđ sống TB gì? - Đại diện nhóm trình * Bản chất: Bao gồm hai trình: bày, lớp bổ sung + Đồng hóa: là q trình tổng hợp chất + Vai trò q trình hữu phức tạp từ chất đơn giản và chuyển hóa vật chất tích lũy lượng gi? + Dị hóa : là q trình phân giải cácchất hữu cơt phức tạp thành chất đơn giản đồng thời giải phóng lượng Liên hệ: - Nếu ăn  Dị hóa cung cấp lượng cho nhiều thức ăn giàu trình đồng hóa và hoạt động sống lượng mà sử dụng dẫn đến bệnh khác tế bào béo phì, tiểu đường - Vì * Vai trò: - Giúp tế bào thực đặc tính đặc cần ăn uống hợp lí, trưng khác sống sinh trưởng, kết hợp loại thức ăn phát triển, cảm ứng và sinh sản - Chuyển hóa vật chất ln kèm theo GV đánh giá, hoàn thiện kiến thức lượng NL quản lý NL giao tiếp NL tư NL GQVĐ Củng cố: ( 5p) GV cho HS thảo luận câu hỏi: Prôtêin, tinh bột lipit thức ăn chuyển hóa thể lượng sinh q trình chuyển hóa dùng vào việc gì? Nếu ăn nhiều thịt, mỡ, tinh bột có hậu gì? Đáp án: Ở ruột bị phân giải thành chất đơn giản để hấp thu vào máu Prôtêin → axit amin Tinh bột → glucôczơ Lipit → glyxêrol + axit béo Sau vào máu vận chuyển đến tế bào dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên prôtêin, lipit tế bào phân giải thành chất khác để giải phóng lượng Nêu ăn q nhiều thịt khơng tốt axit amin phân giải gan tạo urê là chất độc cho thể Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Ăn nhiều tinh bột, lipit mà không sử dụng hết dẫn đến béo phì, bệnh tiểu đường và bệnh có liên quan HDVN: ( 2p) Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài Đọc mục “Em có biết” Nghiên cứu trước nội dung tiếp theo IV CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (MĐ1) (MĐ2) (MĐ3) MĐ4 NL CHVC - Liệt kê tên - Giải thích chuyển - Giải thích cấu loại lượng có hóa vật chất tạo phù hợp với tế bào - Phân biệt đồng hóa chức ATP - Mơ tả cấu trúc và dị hóa - Liên hệ thực tiễn ATP vai trò - Trình bày chức ATP ATP - Nêu kn chuyển hóa vật chất Câu hỏi tập củng cố dặn dò Câu ATP cấu tạo từ thành phần (MĐ1) A ađenôzin, đường ribôzơ, nhóm photphat C ađenơzin, đường dxiribozơ, nhóm photphat B ađenin, đường ribơzơ, nhóm photphat D ađenin, đường đxiribơzơ, nhóm photphat Câu Trong q trình hơ hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP (MĐ2) A đường phân B trung gian C chu trình Crep D chuỗi truyền electron hơ hấp Câu Đồng hoá (MĐ1) A tập hợp tất phản ứng sinh hoá xảy bên tế bào B tập hợp chuỗi phản ứng kế tiếp C trình tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất đơn giản D trình phân giải chất hữu phức tạp thành chất đơn giản Câu Dị hoá (MĐ1) A tập hợp tất phản ứng sinh hoá xảy bên tế bào B tập hợp chuỗi phản ứng kế tiếp C trình tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất đơn giản D trình phân giải chất hữu phức tạp thành chất đơn giản Câu 5: Vẽ sơ đồ cấu tạo ATP? Vì ATP có vai trò quan trọng sống? (MĐ4) Câu 6: Tại ATP lại xem là đồng tiền lượng tb? (MĐ4) Tuần : 15- Tiết KHDH: 15; Ngày soạn: 26/11/2016 ; Ngày dạy: 28/11/2016 Chuyên đề: Enzim vai trò enzim q trình chuyển hóa vật chất I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu vai trò enzim tế bào, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính enzim Điều hoà hoạt động trao đổi chất Kĩ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích kênh hình - Rèn kỹ tư phân tích - tổng hợp, khái quát hóa Thái độ: Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 - Nhận thấy vai trò TV hệ sinh thái, có ý thức bảo vệ mơi trường, cải tạo mơi trường - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu khoa học - Biết liên hệ kiến thức với thực tế, ăn uống đủ chất, khoa học Trọng tâm: - Cấu trúc enzim và vai trò enzim, thiết kế thí ngiệm enzim Định hướng lực hình thành - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - Hs biết xác định mục tiêu học tập chuyên đề - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát Quá trình chuyển hóa vật chất tế bào gồm quang hợp và hô hấp, cần xúc tác là giải enzim vấn đề NL nghiên cứu + Đưa tiên đốn thể thiếu enzim chuyển hóa chất nào hậu khoa học thế nào Năng lực giao Học sinh hình thành lực giao tiếp, phát triển ngơn ngữ nói, viết tranh luận tiếp hợp tác nhóm thuật ngữ có bài học NL quản lí Biết cách quản lí nhóm, quản lí thân - NL chun biệt + Năng lực cá thể: tự đưa đánh giá thân sau trình tiếp thu kiến thức bài II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Tranh vẽ sgk và tranh ảnh có liên quan đến bài học enzim - Đĩa băng hình có nội dung chế hoạt động enzim - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm Học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật Phương pháp: - Dạy học hợp tác: vận dụng để dạy: enzim và vai trò enzim q trình chuyển hóa vật chất III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nêu cấu trúc và chức ATP? Bài Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS NL hình Nội dung 1: khái quát enzim (30 phút) I Enzim: - Lấy VD minh họa enzim - Enzim là chất xúc tác sinh học, có u cầu HS tìm hiểu vấn đề chất prôtêin, xúc tác phản ứng sinh hóa sau: HS nghiên cứu thơng điều kiện bình thường thể tin SGK trang 57, kết NL quản lý sống Enzim làm tăng tốc độ phản ứng + Enzim gì? Hãy kể vài hợp với kiến thức mà không bị biến đôỉ sau phản ứng enzim mà em biết sinh học lớp trả lời - Cấu trúc enzim: Enzim gồm loại: + Enzim có cấu trúc ntn? + Thảo luận NL giao tiếp Enzim thành phần (chỉ là prôtêin) và + Cơ chất gì? nhóm thống ý enzim thành phần (ngoài prơtêin liên + Trình bày chế tác động kiến NL tư kết với chất khác prôtêin) enzim? + Đại diện nhóm Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc + Giải thích enzim có trình bày - Các nhóm khơng gian đặc biệt liên kết với chất tính đặc thù? lấy vd( chìa khóa khác nhận xét và bổ NL GQVĐ gọi là trung tâm hoạt động Cấu hình ổ khóa) sung khơng gian trung tâm hoạt động - GV nhận xét, đánh giá và giúp enzim tương thích với cấu hình không gian em hoàn thiện kiến thức chất, nhờ chất liên kết tạm + Enzim+ chất phức hợp thời với enzim và bị biến đổi tạo thành sản enzim-cơchất sảnphẩm+ Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh phẩm - Vai trò enzim: Làm giảm lượng hoạt hố chất tham gia phản ứng, làm tăng tốc độ phản ứng Tế bào điều hoà hoạt động trao đổi chất thông qua điều khiển hoạt tính enzim chất hoạt hố hay ức chế II Các nhân tố ảnh hưởng đến enzim Nhiệt độ, độ pH, nồng độ chất, chất ức chế hoạt hoá enzim, nồng độ enzim (SGK) Giáo án Sinh học 10 enzim GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời vấn đề sau: - Hoạt tính enzim gì? - Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim? - Trình bày ảnh hưởng yếu tố môi trường đến hoạt động enzim - Giả thích tượng ức chế ngược - HS nghiên cứu , vận dụng kiến thức và kiến thức bài trả lời Hs khác bổ sung GV đánh giá, bổ sung Nội dung Vai trò enzim q trình chuyển hóa vật chất (10 phút) III Vai trò enzim q trình chuyển hóa vật chất Tế bào điều hòa q trình chvc thơng qua điều khiển hoạt tính enzim chất hoạt hóa hay ức chế GV u cầu HS tìm hiểu vai trò ez q trình CHVC Giải thích tượng ức chế ngược * Liên hệ: cần ăn uống hợp lí bổ sung đủ loại chất để tránh gây tượng bệnh lí rối loạn chuyển hóa HS nghiên cứu sgk trả lời NL quản lý NL tư Củng cố, dặn dò(5 phút ) - GV yêu cầu HS giải thích tượng thực tế: Tại ăn thịt bò khơ với nộm đu đủ lại dễ tiêu hóa ăn thịt bò khơ riêng? Đáp án: Vì đu đủ có enzim phân giải prôtêin - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị cho bài thực hành 15 IV CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (MĐ1) (MĐ2) (MĐ3) MĐ4 Enzim vai - Nêu vai trò Giải thích Giải thích vai - Giải thích trò enzim enzim tế yếu tố ảnh hưởng đến trò enzim số trình bào, nhân tố hoạt tính enzim q trình chvc liên quan đến enzim ảnh hưởng tới hoạt (làm sữa chua, tính enzim số bệnh người Điều hoà hoạt động thiếu enzim) trao đổi chất - Mô tả cấu trúc enzim Câu hỏi tập củng cố dặn dò Câu Thành phần ezim (MĐ1) A lipit B axit nucleic C cacbon hiđrat D protein Câu Khi enzim xúc tác phản ứng, chất liên kết với (MĐ1) A cofactơ B protein C coenzim D trung tâm hoạt động Câu Tế bào thể điều hồ tốc độ chuyển hố hoạt động vật chất bằng việc tăng giảm (MĐ2) A nhiệt độ tế bào B độ pH tế bào C nồng độ chất D nồng độ enzim tế bào Câu 4: Giải thích ảnh hưởng nhiệt độ và độ pH đến hoạt tính enzim? (MĐ2) Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần : 16- Tiết KHDH: 16; Ngày soạn: 26/11/2016 ; Ngày dạy: 05/12/2016 THỰC HÀNH: Một số thí nghiệm enzim I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố mơi trường lên hoạt tính ezim catalaza Kĩ năng: - Làm số thí nghiệm enzim Thái độ: - Nhận thấy vai trò TV hệ sinh thái, có ý thức bảo vệ mơi trường, cải tạo mơi trường - Có tính cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu khoa học - Biết liên hệ kiến thức với thực tế, ăn uống đủ chất, khoa học Trọng tâm: thiết kế thí ngiệm enzim Định hướng lực hình thành - Năng lực chung Nhóm lực Năng lực thành phần Năng lực tự học - Hs biết xác định mục tiêu học tập chuyên đề - HS biết lập kế hoạch học tập Năng lực phát Quá trình chuyển hóa vật chất tế bào gồm quang hợp và hô hấp, cần xúc tác là giải enzim Chuyển hóa vật chất ln kèm theo chuyển hóa lượng vấn đề NL nghiên cứu + Học sinh biết cách bố trí thí nghiệm thực hành, quan sát thí nghiệm enzim khoa học + Đưa tiên đoán thể thiếu enzim chuyển hóa chất nào hậu thế nào Năng lực giao Học sinh hình thành lực giao tiếp, phát triển ngơn ngữ nói, viết tranh luận tiếp hợp tác nhóm thuật ngữ có bài NL quản lí Biết cách quản lí nhóm, quản lí thân - NL chun biệt + Thiết kế thí nghiệm: HS hoàn thành theo quy trình thí nghiệm enzim + Năng lực cá thể: tự đưa đánh giá thân sau trình tiếp thu kiến thức bài II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Phân nhóm, phân cơng nhiệm vụ cho nhóm Học sinh - Nghiên cứu tài liệu - Thực theo phân cơng giáo viên và nhóm - Chuẩn bị mẫu vật Phương pháp: - Dạy học dự án: Được vận dụng để dạy thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Kiểm tra chuẩn bị HS (5p ) Bài Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS NL hình Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 thành Nội dung 1: THÍ NGHIỆM GV gới thiệu tác dụng VỚI ENZIM CATALAZA enzim catalaza (20 phút) H2O2 catalaza → I Quan sát tượng thấy H2O + O2 - GV chia HS theo nhóm để miếng khoai tây sau nhỏ tiến hành thí nghiệm(4 nhóm/ H2O2 lớp - GV giao dụng cụ, mẫu vật, Mẫu Khoai Khoai KT hóa chất vật tây tây lạnh - GV yêu cầu: sống chín + Tiến hành thí nghiệm vớim tiến enzim atalaza hành + Trình bày kết thí Hiện nghiệm và giải thích tượng - GV: hướng dẫn HS thao tác Giải thí nghiệm SGK thích - GV theo nhóm thao tác - Trả lời câu hỏi và nhắc nhở cắt lát khoai mỏng khoảng mm nhỏ giọt dung dịch H2O2 lên miếng khoai tây - Sau nhóm tiến hành xong thí nghiệm GV u cầu nhóm giới thiệu kết và giải thích - GV nhận xét đánh giá - GV yêu cầu viết thu hoạch ( theo mẫu)và trả lời số câu hỏi Nội dung THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG ENZIM TRONG QUẢ DỨA TƯƠI ĐẺ TÁCH CHIẾT ADN (20 phút) II TN tách chiết ADN + Cho nước rửa chén bát vào dịch nghiền nhằm phá vỡ màng sinh chất màng có chất là lipit + Dùng enzim dứa để thủy phân prơtêin và giải phóng AND khỏi prơtêin - GV yêu cầu: + Tiến hành thí nghiệm + Thấy phân tử AND và tách AND - GV bao quát lớp nhắc nhở nhóm thao tác bước là: lấy tỷ lệ khối lượng nước rửa chén và nước cốt dứa - GV kiểm tra kết nhóm cách xem có sợi trắng đục lơ lửng lớp cồn hay không và phổ biến để HS kiểm tra kết - GV yêu cầu viết bài thu hoạch và trả lời câu hỏi: Trường THPT Phạm Văn Đồng - Các nhóm nhận dụng cụ - Cử thư kí ghi chép - Từng nhóm tiến hành thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm NL quản lý - Từng nhóm tiến hành thí nghiệm SGK trang 61 NL giao tiếp + Nhỏ giọt dung dịch H2O2 lên lát khoai NL tư + Quan sát tượng - Đại diện nhóm trình bày kết thí nghiệm NL GQVĐ Báo cáo thu hoọach và trả lời số câu hỏi: NL thiết kế - Viết thu hoạch TN Tiến hành thí nghiệm - Mỗi nhóm phân cơng thành viên thực NL quản lý theo bước SGK trang 62 - Lưu ý số thao tác NL giao tiếp nghiền mẫu dịch, lọc nước cốt dứa, khuấy nhẹ NL thiết kế hợp chất ống TN nghiệm NL GQVĐ Báo cáo thu hoạch - HS viết trường trình bước tiến hành thí nghiệm, kết thí nghiệm - HS vận dụng lí thuyết để giải thích thí nghiệm mà em vừa tiến hành - Thảo luận trả lời câu hỏi Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 Tuần : 17- Tiết KHDH: 17; Ngày soạn: 26/11/2016 ; Ngày dạy: 05/12/2016 ÔN TẬP HỌC KÌ I Tuần : 18- Tiết KHDH: 18; Ngày soạn: 26/11/2016 ; Ngày dạy: 05/12/2016 KIỂM TRA HỌC KÌ I ... GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 (10 phút) I Đặc điểm chung TB nhân sơ - Kích thước nhỏ1-5micrơmet( 1 /10 TB nhân thực) - GV yêu cầu HS Quan sát tranh hình 7.1 và tranh hình 7.2 SGK nêu... TB với MT diễn nhanh nhanhTB sinh trưởng nhanh, sinh sản * Kích thước TB nhỏ tỉ lệ S/V lớn  nhanh số lượng tế bào tăng tốc độ trao đổi chất TB với MT nhanh diễn nhanh nhanhTB sinh trưởng... vào bào quan Tập hợp quan , phận thể thực chức gọi là: a Hệ quan c Bào quan b Đại phân tử d Mô Trường THPT Phạm Văn Đồng Năm học: 2016-2017 GV: Trần Thị Phương Anh Giáo án Sinh học 10 Tuần:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sih 10 phat trien nang luc, giao an sih 10 phat trien nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn