Giáo án Vật lý 12 bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

4 378 5
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 08:51

Bài 6: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhận biết có phương pháp dùng để phát định luật vật lí - Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào thuyết hay định luật biết để suy định luật dùng thí nghiệm để kiểm tra đắn - Phương pháp thực nghiệm: Dùng hệ thống thí nghiệm để làm bộc lộ mối quan hệ hàm số đại lượng có liên quan nhằm tìm định luật Biết dùng phương pháp thực nghiệm để: - Chu kì dao động T lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ biên độ dao động nhỏ, không phụ thuộc khối lượng, phụ thuộc vào chiều dài l gia tốc rơi tự nơi làm thí nghiệm - Tìm thí nghiệm T  a l , với hệ số a  2, kết hợp với nhận xét tỉ số 2 �2 g với g = 9,8m/s2, từ nghiệm lại cơng thức lí thuyết chu kì dao động lắc đơn Ứng dụng kết đo a để xác định gia tốc trọng trường g nơi làm thí nghiệm Kĩ năng: - Lựa chọn độ dài l lắc cách đo để xác định l với sai số nhỏ cho phép - Lựa chọn loại đồng hồ đo thời gian dự tính hợp lí số lần dao động tồn phần cần thực để xác định chu kì lắc đơn với sai số tỉ đối từ 2% đến 4% - Kĩ thu thập xử lí kết thí nghiệm: Lập bảng ghi kết đo kèm sai số Xử lí số liệu cách lập tỉ số cần thiết cách vẽ đồ thị để xác định giá trị a, từ suy cơng thức thực nghiệm chu kì dao động lắc đơn, kiểm chứng cơng thức lí thuyết chu kì dao động lắc đơn, vận dụng tính gia tốc g nơi làm thí nghiệm Thái độ: tích cực học tập, trung thực đọc kết II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Nhắc HS chuẩn bị theo nội dung phần báo cáo thực hành Sgk - Chọn cân có móc treo 50g - Chọn đồng hồ bấm giây số có độ chia nhỏ 0,01s, cộng thêm sai số chủ quan người đo 0,2s sai số phép đo t = 0,01s + 0,2s = 0,21s Thí nghiệm với lắc đơn có chu kì T  1,0 s, đo thời gian n = 10 dao động t  10s, sai số phạm phải là: t T 0,21  � �2% Thí nghiệm cho T �1 �0,02s Kết đủ xác, t T 10 100 chấp nhận Trong trường hợp dùng đồ hồ đo thời gian số với cổng quang điện, đo T với sai số  0,001s Học sinh: Trước ngày làm thực hành cần: - Đọc kĩ thực hành để định rõ mục đích quy trình thực hành - Trả lời câu hỏi cuối để định hướng việc thực hành - Chuẩn bị tờ giấy kẻ ô milimét để vẽ đồ thị lập sẵn bảng để ghi kết theo mẫu phần báo cáo thực hành Sgk III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động : ổn định tổ chức Kiểm tra cũ * Nắm chuẩn bị học sinh Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Báo cáo tình hình lớp - Tình hình học sinh - Trả lời câu hỏi thày - Yêu cầu: trả lời mực đích thực hành, bước tiến hành - Nhận xét bạn - Kiểm tra miệng, đến em Hoạt động : Tiến hành thí nghiệm thực hành Phương án * Nắm bước tiến hành thí nghiệm, làm thí nghiệm, ghi kết Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Phân nhóm + HD HS lắp đặt thí nghiệm - Tiến hành lắp đặt theo GV HD - Hướng dẫn nhóm lắp đặt thí nghiệm - Tiến hành lắp đặt TN - Kiểm tra cách lắp đặt, HD cách lắp cho - Tiến hành làm THN theo bước + HD HS làm TN theo bước - Đọc ghi kết TN - Hướng dẫn nhóm đọc ghi kết làm TN - Làm lần trở lên - Tính tốn kết theo u cầu - Kiểm tra kết nhóm, HD tìm kết cho xác Hoạt động 3: Phương án * Nắm bước tiến hành thí nghiệm ảo, ghi kết Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Làm TH theo HD thày - Sử dụng thí nghiệm ảo SGK - Quan sát ghi KQ TH - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo bước - Tính tốn kết - Cách làm báo cáo TH - Nhận xét HS - Làm báo cáo TH + Kiểm tra báo cáo TH - Thảo luận nhóm - Cách trình bày - Tính tốn - Nội dung trình bày - Ghi chép KQ - Kết đạt - Nêu nhận xét - Nhận xét , bổ xung, tóm tắt Hoạt động : Vận dụng, củng cố Hoạt động học sinh Hot ng giáo viên - Np báo cáo TH - Thu nhận báo cáo - Ghi nhận - Tóm kết TH - Đánh giá, nhận xét kết dạy Hoạt động : Hướng dẫn nhà Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên - Xem làm Bt lại - Ơn tập lại chương I - Về làm đọc SGK sau - Thu nhận, tìm cách giải - Đọc sau SGK IV RÚT KINH NGHIỆM ... xử lí kết thí nghiệm: Lập bảng ghi kết đo kèm sai số Xử lí số liệu cách lập tỉ số cần thiết cách vẽ đồ thị để xác định giá trị a, từ suy cơng thức thực nghiệm chu kì dao động lắc đơn, kiểm chứng... chu kì dao động lắc đơn, vận dụng tính gia tốc g nơi làm thí nghiệm Thái độ: tích cực học tập, trung thực đọc kết II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Nhắc HS chuẩn bị theo nội dung phần báo cáo thực hành... đích thực hành, bước tiến hành - Nhận xét bạn - Kiểm tra miệng, đến em Hoạt động : Tiến hành thí nghiệm thực hành Phương án * Nắm bước tiến hành thí nghiệm, làm thí nghiệm, ghi kết Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 12 bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn, Giáo án Vật lý 12 bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn