Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 11:48

... đường biểu tập diễn vào tập Đường biểu diễn Nhiệt độ(0c) 100 Thời gian(phút) 40 12 15 Kết luận toàn bài: - Yêu cầu HS đọc phần “Ghi nhớ” “có thể em chưa biết” - Củng cố lại kiến thức trọng tâm Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi, Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn