Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 11:48

... nhiều hơn, lên to Khi tới mặt thống nổilên tung, nước sơi sòng sọc – Bài tập 26. 27.3 (câu C), 26. 27.4 Giảng mới: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG T.gian 0oC Trên mặt nước Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi, Giáo án Vật lý 6 bài 28: Sự sôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn