PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ vũ HOÀNG CHƯƠNG

102 82 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 19:12

... chẳng bắt trước Vũ tạo nhạc, tạo tranh thơ, Vũ chọn từ cho câu đắc ý, Vũ đắm hồn vào trang thơ mà Vũ cho thật đáng gọi thơ ” Đó tinh thần thơ Vũ Hồng Chương Đó phong cách thơ Vũ Hồng Chương Nhìn... Kim, Đông - Tây tạo nên thơ Vũ Hoàng Chương nét riêng, đặc sắc Nhưng dừng lại chưa đủ để hình dung cách tồn diện phong cách nghệ thuật thơ Vũ Hoàng Chương Việc xác định phong cách nhà văn xem nhà... nội dung gồm ba chương : Chương 1 :Vũ Hoàng Chương - Tôi cô đơn , buồn nản , chán chường Thơ Chương 2: Con đường thoát ly thực Chương 3: Đặc sắc nghệ thuật thơ Vũ Hoàng Chương qua Thơ say Mây PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ vũ HOÀNG CHƯƠNG , PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ vũ HOÀNG CHƯƠNG , Chương 1 VŨ HOÀNG CHƯƠNG – MỘT CÁI TÔI CÔ ĐƠN BUỒN NẢN, CHÁN CHƯỜNG NHẤT TRONG THƠ MỚI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn