KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH

97 113 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 16:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NI THÚ Y KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHĨM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH VIÊN THỰC HIỆN : CHIÊM THỊ THANH MAI NGÀNH : THÚ Y KHOÁ : 2003-2008 LỚP : TC03TYTP Tháng 1- 2009 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG Tác giả CHIÊM THỊ THANH MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ nghành Thú Y Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 01/2009 i LỜI CẢM TẠ Kính dâng Ba,Mẹ! Đã sinh thành, tận tụy ni dưỡng khơn lớn, xin nhận nơi tình cảm thiêng liêng cao quý Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Tiến sĩ Trần Văn Chính, hết lòng bảo truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian thực tập hồn thành khố luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống - Động Vật Cùng đoàn thể quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện học tập tận tình giúp đỡ, dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho năm qua Chân thành cảm tạ Chủ trại Chăn Ni Heo Giống Cao Sản tồn thể anh chị em kỹ thuật trại Chăn Nuôi Heo Giống Cao Sản Thành Công tỉnh An Giang tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực đề tài Cảm ơn! Tất bạn bè lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Chiêm Thị Thanh Mai ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài thực từ ngày 12/7/08 đến ngày 12/11/08 trại Chăn Nuôi Heo Giống Cao Sản Thành Công, tỉnh An Giang với mục đích đánh giá khả sinh sản nhóm giống có trại, nhằm có biện pháp tác động để cải thiện nâng cao suất đàn heo nái Số liệu thu thập gồm 434 lứa đẻ (từ lứa đến lứa 6) 131 nái nhóm giống: Landrace (83 con),Yorkshire (7 con), heo lai Landrace x Yorkshire (31 con), heo lai Pietrain x Landrace (10 con), Kết số tiêu sinh sản trung bình quần thể đàn heo nái khảo sát sau: Tuổi phối giống lần đầu ( 263,52 ngày), tuổi đẻ lứa đầu (391,21 ngày), số heo đẻ ổ ( 9,69 con/ổ), số heo sơ sinh sống (8,93 con/ổ), số heo sơ sinh sống điều chỉnh ( 9,57 con/ổ), số heo sơ sinh chọn ni (8,66 con/ổ), trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống (13,33 kg/ổ), trọng lượng bình qn heo sơ sinh (1,49 kg/con), số heo cai sữa (8,89 con/ổ), tuổi cai sữa heo (25,08 ngày), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (68,34 kg/ổ), trọng lượng bình quân heo cai sữa (7,55 kg/con), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh (66,24 kg/ổ), khoảng cách hai lứa đẻ (178,27 ngày), số lứa đẻ nái năm (2,17 lứa/năm), số heo cai sữa nái năm (19,58 con) Dựa vào số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index – SPI) theo NSIF (2004) khả sinh sản đàn heo nái khảo sát xếp hạng sau: Hạng I: giống Yorkshire (123,26 điểm) Hạng II: nhóm giống Pietrain x Landrace (113,91 điểm) Hạng III: giống Landrace (107,87 điểm) Hạng IV: nhóm giống Landrace x Yorkshire (85,17 điểm) iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh lục từ viết tắt viii Mục lục bảng ix Mục lục hình xi Mục lục biểu đồ xii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRẠI CHĂN 2.1.1.Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình hình thành 2.1.3 Cơ sở vật chất 2.1.4 Nhiệm vụ chức 2.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý trại 2.1.6 Cơ cấu đàn 2.1.7 Công tác giống 2.2 MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT SINH SẢN 2.2.1 Tuổi thành thục 2.2.2 Tuổi phối giống lần đầu 2.2.3 Tuổi đẻ lần đầu 2.2.4 Số lứa đẻ nái năm 2.2.5 Số heo cai sữa nái năm iv 2.2.6 Số heo đẻ ổ 2.2.7 Số heo sơ sinh sống 2.2.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 2.3.1 Yếu tố di truyền 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 2.4 BIỆN PHÁP NĂNG CAO SỨC SINH SẢN CỦA HEO 11 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 12 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 12 3.2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 12 3.2.1 Nội dung 12 3.2.2 Phương pháp khảo sát 12 3.2.3 Đối tượng khảo sát 12 3.3 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG ĐÀN HEO KHẢO SÁT 13 3.3.1 Chuồng trại 13 3.3.2 Thức ăn 19 3.3.3 Nước uống 20 3.3.4 Chế độ chăm sóc quản lý 20 3.3.5.Quy trình vệ sinh phòng dịch 24 3.3.6 Quy trình tiêm phòng 25 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 26 3.4.1.Tuổi phối giống lần đầu 26 3.4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 26 3.4.3 Số heo đẻ ổ 26 3.4.4 Số heo sơ sinh sống 26 3.4.5 Số heo chọn nuôi 26 3.4.6 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 26 3.4.7 Số heo giao nuôi 26 3.4.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 26 3.4.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 27 3.4.10 Tuổi cai sữa heo 27 v 3.4.11 Số heo cai sữa 27 3.4.12.Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 27 3.4.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 27 3.4.14.Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 27 3.4.15 Khoảng cách lứa đẻ 29 3.4.16 Số lứa đẻ nái năm 29 3.4.17 Số heo cai sữa nái năm 29 3.4.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 29 3.5 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 30 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 TUỔI PHỐI GIỐNG LẦN ĐẦU 31 4.2 TUỔI ĐẺ LỨA ĐẦU 32 4.3 SỐ HEO CON ĐẺ RA TRÊN Ổ 34 4.3.1 So sánh nhóm giống 34 4.3.2 So sánh lứa đẻ 35 4.4 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 36 4.4.1 So sánh nhóm giống 37 4.4.2 So sánh lứa đẻ 38 4.5 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 39 4.6 SỐ HEO CON CHỌN NUÔI 41 4.6.1 So sánh nhóm giống 41 4.6.2 So sánh lứa đẻ 42 4.7 SỐ HEO CON GIAO NUÔI 43 4.7.1 So sánh nhóm giống 43 4.7.2 So sánh lứa 44 4.8 TRỌNG LƯỢNG TỒN Ổ HEO CON SƠ SINH CỊN SỐNG 45 4.8.1 So sánh nhóm giống 46 4.8.2 So sánh lứa đẻ 47 4.9 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QN HEO CON SƠ SINH CỊN SỐNG 48 4.9.1 So sánh nhóm giống 48 4.9.2 So sánh lứa đẻ 49 vi 4.10.SỐ HEO CON CAI SỮA 51 4.10.1 So sánh nhóm giống 51 4.10.2 So sánh lứa đẻ 52 4.11 TUỔI CAI SỮA HEO CON 53 4.11.1 So sánh nhóm giống 53 4.11.2 So sánh lứa đẻ 54 4.12 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA 55 4.12.1 So sánh nhóm giống 55 4.12.2 So sánh lứa đẻ 57 4.13 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON CAI SỮA 58 4.13.1 So sánh nhóm giống 58 4.13.2 So sánh lứa đẻ 59 4.14 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA ĐÃ ĐIỀU CHỈNH 60 4.15 KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LỨA ĐẺ 62 4.16 SỐ LỨA ĐẺ CỦA NÁI TRÊN NĂM 63 4.17 SỐ HEO CON CAI SỮA CỦA NÁI TRÊN NĂM 64 4.18 CHỈ SỐ SINH SẢN HEO NÁI VÀ XẾP HẠNG CÁC NHÓM GIỐNG 66 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 KẾT LUẬN 68 5.2 ĐỀ NGHỊ 68 TÀI LIỆU KHAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TSTK : tham số thống kê X : trung bình SD : độ lệch chuẩn (Standard deviation) CV : hệ số biến dị (Coeffieient of variation) DF : độ tự (Degree of freedom) SS : tổng bình phương (Sum of square) MS : trung bình bình phương (Mean of square) NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ ( National Swine Improverment Federation) L : heo Landrace Y : heo Yorkshire LY : heo lai Landrace x Yorkshire PL : heo lai Pietrain x Landrace viii MỤC LỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1.Cơ cấu đàn heo trại …………………………………………………… Bảng 3.1: Cơ cấu nhóm giống số lứa khảo sát…………………………………….13 Bảng 3.2: Định mức thức ăn hỗn hợp cho loại heo nuôi…………………….……19 Bảng 3.3: Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp sử dụng trại…….… 20 Bảng 3.4: Quy trình tiêm phòng………………………………………………….… 25 Bảng 3.5: Hệ số điều chỉnh số heo sơ sinh sống……………………….…….26 Bảng 3.6: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo ……………………….…….28 Bảng 3.7: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai………………………….28 Bảng 3.8: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo …………………………… 29 Bảng 4.1: Tuổi phối giống lần đầu……………………………………………………31 Bảng 4.2: Tuổi đẻ lứa đầu…………………………………………………………….33 Bảng 4.3.1: Số heo đẻ ổ theo nhóm giống……………………………34 Bảng 4.3.2: Số heo đẻ ổ theo lứa……………………………….…….35 Bảng 4.4.1: Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống………………….….37 Bảng 4.4.2: Số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ………………………… 38 Bảng 4.5: Số heo sơ sinh sống điều chỉnh…………………………… …39 Bảng 4.6.1: Số heo chọn ni theo nhóm giống………………………… …41 Bảng 4.6.2: Số heo chọn nuôi theo lứa đẻ……………………………….… 42 Bảng 4.7.1: Số heo giao nuôi theo nhóm giống…………………………… 43 Bảng 4.7.2: Số heo giao ni theo lứa……………………………………………44 Bảng 4.8.1: Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống…….46 Bảng 4.8.2: Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa…………… 47 Bảng 4.9.1: Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống………………………………………………………………………………… 48 Bảng 4.9.2: Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa đẻ………… 50 Bảng 4.10.1: Số heo cai sữa theo nhóm giống………………………………… 51 Bảng 4.10.2:Số heo cai sữa theo lứa đẻ………………………………………… 52 ix Nhóm giống Landrace x Yorkshire: 6830, 1026, 3708, 6800 - Tăng cường chọn lọc chăm sóc ni dưỡng tốt để nâng cao thành tích sinh sản nhóm giống 69 TÀI LIỆU KHAM KHẢO Lê Hoàng Anh, 2006 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống Xí Nghiệp Heo Giống Đơng Á Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2002 Hướng dẫn phần mềm Minitab 12.21 for Windows Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Ngọc Danh, 2005 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống Landrace heo nái lai có máu giống Landrace trại Chăn Ni Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lâm Thị Trúc Đào, 2003 Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại Chăn Ni Heo Giống 2/9, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Thu Hiền, 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống nuôi dãy lẽ trại VI, thuộc công ty Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP, Hồ Chí Minh Đào Thị Minh Khanh, 2005 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm heo nái ni Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Gò Sao Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tuyết Linh, 2005 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo trại II, thuộc Xí Nghiệp Chăn Ni Gò Sao Luận văn tốt Nghiệp, tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh Bùi Thị Mỹ Lệ, 2004 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Heo giống Cấp I Luận văn tốt Nghiệp.Trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Liên,2002 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống heo nái tạí Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Đồng Hiệp Luận văn tốt Nghiệp.Trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh 70 10 Võ Văn Ninh, 2003 Kinh nghiệm chăn nuôi heo Nhà xuất nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh 11 Lê Minh Nghĩa, 2004 Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Dưỡng Sanh Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp, Hồ Chí Minh 12 Lê Thị Hồng Oanh, 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh 13 Đinh Thị Phượng, 2006 Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống heo nái Trại HeoTâm Thư, tỉnh Lâm Đồng , TP Đà Lạt Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP, Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Văn Thuật, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống nái cơng ty cổ phần Chăn Ni Phú Sơn, tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP, Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thanh Tuyền, 2005 Khảo sát sức sinh sản heo nái nhóm giống Xí Ngiệp Heo Giống Cấp I Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 16 Vũ Văn Thuỷ, 2007 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo Bình Dương tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 17 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng nhóm giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ giống Yorkshire Landrace Luận án Phó Tiến Sĩ Nơng Nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh (trang 6-11) 18 Ngyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (1999) Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng nghiệp 19 Hồng Thanh Vân, 2005 Khảo sát sức sinh sản heo nái nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 71 PHỤ LỤC Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái theo giống Landrace XẾP HẠNG SỐ TAI NÁI NGIỐNG SPI 7374 L 191,049 9543 L 180,467 3684 L 167,117 7388 L 166,261 9529 L 162,651 7171 L 162,053 7404 L 152,797 9205 L 151,951 7406 L 148,001 7738 L 147,453 10 9376 L 145,877 11 9523 L 142,995 12 7359 L 142,357 13 9422 L 142,077 14 404 L 138,603 15 9469 L 136,119 16 9375 L 135,445 17 9451 L 127,363 18 6480 L 126,679 19 9550 L 125,645 20 9471 L 124,639 21 7633 L 124,131 22 9406 L 123,483 23 9352 L 122,975 24 208 L 122,719 25 KHẢ NĂNG SINH SẢN 72 ĐỀ NGHỊ Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 8892 L 122,135 26 5501 L 120,8794 27 9408 L 120,567 28 7590 L 118,805 29 9513 L 118,611 30 9162 L 116,021 31 9520 L 114,897 32 9551 L 114,263 33 9561 L 111,425 34 340 L 111,139 35 7483 L 108,981 36 9311 L 108,74 37 29 L 107,947 38 9552 L 105,7186 39 8607 L 105,433 40 7540 L 101,571 41 9477 L 100,641 42 7590 L 100,6306 43 7243 L 100,3774 44 7007 L 100,189 45 9439 L 100,081 46 8629 L 95,971 47 8998 L 95,617 48 9496 L 93,101 49 9134 L 92,593 50 9430 L 91,407 51 9506 L 91,335 52 8685 L 89,779 53 336 L 89,387 54 73 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 9393 L 89,3842 55 8670 L 89,189 56 9056 L 87,623 57 9533 L 87,325 58 9501 L 87,081 59 9143 L 86,711 60 9185 L 86,647 61 9203 L 84,321 62 410 L 79,101 63 9182 L 78,4994 64 52 L 74,841 65 9178 L 73,3274 66 9440 L 69,619 67 9397 L 69,013 68 7226 L 67,817 69 7100 L 67,3522 70 7327 L 66,781 71 7538 L 65,529 72 9469 L 60,827 73 9537 L 57,983 74 9367 L 57,463 75 9524 L 57,039 76 9469 L 53,441 77 4560 L 43,499 78 9387 L 39,6966 79 9080 L 37,589 80 9277 L 36,885 81 9131 L 32,155 82 7351 L 32,063 83 74 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Loại Loại Loại Loại Loại Loại Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái theo giống Yorkshire XẾP HẠNG SỐ TAI NÁI GIỐNG SPI KHẢ NĂNG SINH ĐỀ NGHỊ SẢN 4558 Y 158,003 Giữ lại 4748 Y 149,075 Giữ lại 4754 Y 136,591 Giữ lại 4764 Y 114,095 Giữ lại 3672 Y 110,982 Giữ lại 1102 Y 102,021 Giữ lại 3778 Y 92,077 Giữ lại Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái theo nhóm giống Landrace x Yorkshire XẾP HẠNG SỐ TAI NÁI NGIỐNG SPI KHẢ NĂNG ĐỀ NGHỊ SINH SẢN 322 LY 150,9022 356 LY 140,295 1116 LY 125,397 4402 LY 123,501 1018 LY 119,917 328 LY 116,2958 3752 LY 112,297 1119 LY 112,153 4732 LY 111,323 4234 LY 110,931 10 4568 LY 108,397 11 1104 LY 107,423 12 75 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 1042 LY 106,981 13 18 LY 103,604 14 4728 LY 100,363 15 1120 LY 97,921 16 344 LY 96,885 17 1122 LY 95,873 18 1012 LY 91,0382 19 9249 LY 90,475 20 1118 LY 87,777 21 488 LY 85,553 22 1128 LY 84,193 23 1100 LY 84,193 24 4238 LY 76,141 25 4254 LY 64,6766 26 352 LY 62,6822 27 6380 LY 58,423 28 1026 LY 57,227 29 3708 LY 56,563 30 6800 LY 49,473 31 76 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Loại Loại Loại Loại Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái theo nhóm giống Pietrain x Landrace XẾP HẠNG SỐ TAI NÁI NGIỐNG SPI KHẢ NĂNG ĐỀ NGHỊ SINH SẢN 44 PL 145,7266 62 PL 137,2898 222 PL 136,483 70 PL 111,425 6920 PL 108,619 74 PL 108,037 76 PL 106,023 382 PL 101,087 454 PL 93,587 6920 PL 90,825 10 Phụ bảng 5: Bảng ANOVA tiêu tuổi phối giống lần đầu Analysis of Variance for TPGLD Source DF SS MS F P NGIONG 5592 1864 1.16 0.329 Error 94 150882 1605 Total 97 156474 Phụ bảng 6: Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu Analysis of Variance for TDLD Source DF SS MS F P NGIONG 16799 5600 1.79 0.153 Error 113 353466 3128 Total 116 370265 77 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Phụ bảng 7: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ nhóm giống Analysis of Variance for shcdrto Source DF SS MS F P giongs 143.9 48.0 4.63 0.003 Error 430 4454.3 10.4 Total 433 4598.2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- L 305 9.407 3.317 ( * ) LY 78 9.833 3.047 PL 31 11.032 2.536 Y 20 11.450 3.252 ( -* -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 3.219 9.6 10.8 12.0 13.2 Phụ bảng 8: Bảng ANOVA số heo đẻ ổ lứa Analysis of Variance for shcdrto Source DF SS MS F P 55.2 11.0 1.04 0.394 428 4543.1 10.6 luas Error Total 433 4598.2 Phụ bảng 9: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống nhóm giống Analysis of Variance for shcsscs Source DF SS MS F P giongs 96.5 32.2 3.09 0.027 Error 430 4478.5 10.4 Total 433 4575.1 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - L 305 8.731 3.349 LY 78 8.885 2.998 PL 31 10.226 2.390 ( * -) Y 20 10.200 3.286 ( -* -) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 3.227 9.0 78 10.0 11.0 Phụ bảng 10: Bảng ANOVA số heo sơ sinh sống lứa Analysis of Variance for shcsscs Source DF SS MS F P 85.8 17.2 1.64 0.149 428 4489.3 10.5 luas Error Total 433 4575.1 Phụ bảng 11 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống điều chỉnh Analysis of Variance for shcsscsd Source DF SS MS g 90,7 30,2 Error 430 4508,5 10,5 Total 433 4599,2 Level L LY PL Y N 305 78 31 20 Pooled StDev = Mean 9,333 9,633 10,661 10,920 StDev 3,336 2,987 2,924 3,093 3,238 F 2,88 P 0,036 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 9,0 10,0 11,0 12,0 Phụ bảng 12 Bảng ANOVA số heo chọn nuôi nhóm giống Analysis of Variance for shccn Source DF SS MS F P giongs 79.11 26.37 2.94 0.033 Error 430 3854.74 8.96 Total 433 3933.85 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ L 305 8.489 3.123 ( * ) LY 78 8.551 2.757 ( * -) PL 31 9.871 2.045 Y 20 9.750 3.076 ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.994 8.0 9.0 10.0 Phụ bảng 13 Bảng ANOVA số heo chọn nuôi lứa Analysis of Variance for shccn Source DF SS MS F P 59.77 11.95 1.32 0.254 Error 428 3874.07 9.05 Total 433 3933.85 luas 79 11.0 Phụ bảng 14 Bảng ANOVA số heo giao ni theo nhóm giống Analysis of Variance for shcgn Source DF SS MS F P ngiong 46.01 15.34 2.80 0.043 Error 127 696.19 5.48 Total 130 742.20 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - L 83 9.639 2.058 ( -* ) LY 31 8.452 3.213 PL 10 10.500 1.581 Y 9.857 1.676 ( * ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.341 8.4 9.6 10.8 Phụ bảng 15 Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo lứa Analysis of Variance for shcgn Source DF SS MS F P 23.59 4.72 0.82 0.537 Error 125 718.61 5.75 Total 130 742.20 lua Phụ bảng 16 Bảng ANOVA trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for tltohcss Source DF SS MS F P ngiong 116.9 39.0 2.15 0.097 Error 127 2301.8 18.1 Total 130 2418.7 Phụ bảng 17 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo lứa Analysis of Variance for tltohcss Source DF SS MS F P 114.9 23.0 1.25 0.291 Error 125 2303.8 18.4 Total 130 2418.7 lua 80 Phụ bảng 18 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for tlbqhss Source DF SS MS F P ngiong 0.1793 0.0598 1.26 0.291 Error 127 6.0255 0.0474 Total 130 6.2049 Phụ bảng 19 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa Analysis of Variance for tlbqhss Source DF SS MS F P 0.2595 0.0519 1.09 0.369 Error 125 5.9453 0.0476 Total 130 6.2049 lua Phụ bảng 20 Bảng ANOVA số heo cai sữa nhóm giống Analysis of Variance for shccs Source DF SS MS F P ngiong 25.29 8.43 1.79 0.152 Error 127 597.21 4.70 Total 130 622.50 Phụ bảng 21 Bảng ANOVA số heo cai sữa lứa Analysis of Variance for shccs Source DF SS MS F P 9.32 1.86 0.38 0.862 Error 125 613.18 4.91 Total 130 622.50 lua Phụ bảng 22 Bảng ANOVA tuổi cai sữa nhóm giống Analysis of Variance for tcs Source DF SS MS F P ngiong 155.3 51.8 2.18 0.094 Error 127 3014.0 23.7 Total 130 3169.2 81 Phụ bảng 23 Bảng ANOVA tuổi cai sữa lứa Analysis of Variance for tcs Source DF SS MS F P 172.7 34.5 1.44 0.214 Error 125 2996.5 24.0 Total 130 3169.2 lua Phụ bảng 24.: Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for tltohccs Source DF SS MS F P ngiong 1487 496 1.56 0.203 Error 127 40445 318 Total 130 41933 Phụ bảng 25 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa Analysis of Variance for tltohccs Source DF SS MS F P 1754 351 1.09 0.369 125 40179 321 lua Error Total 130 41933 Phụ bảng 26 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for tlbqhcs Source DF SS MS F P ngiong 11.83 3.94 1.33 0.267 Error 127 375.89 2.96 Total 130 387.72 Phụ bảng 27 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa Analysis of Variance for tlbqhcs Source DF SS MS F P 19.42 3.88 1.32 0.261 Error 125 368.30 2.95 Total 130 387.72 lua 82 Phụ bảng 28 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh Analysis of Variance for tltohccs Source DF SS MS ngiong 1247 416 Error 127 24642 194 Total 130 25888 F 2,14 P 0,098 Phụ bảng 29: Bảng ANOVA tiêu khoảng cách hai lứa đẻ Analysis of Variance for KCTB Source DF SS MS NGIONG 16357 5452 Error 110 302779 2753 Total 113 319136 F 1,98 P 0,121 Phụ bảng 30 Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm Analysis of Variance for SLDNN Source DF SS MS F P giong 1.183 0.394 2.13 0.101 Error 110 20.388 0.185 Total 113 21.570 Phụ bảng 31 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái năm Analysis of Variance for SHCCSNN Source DF SS MS F P giong 154.2 51.4 2.36 0.075 Error 106 2305.4 21.7 Total 109 2459.5 Phụ bảng 32 Bảng ANOVA tiêu SP Analysis of Variance for SPI Source DF SS MS ngiong 12827 4276 Error 127 229090 1804 Total 130 241917 F 2,37 83 P 0,074 ... GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG Tác giả CHIÊM THỊ THANH MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ nghành Thú Y Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN... Tất bạn bè ngồi lớp động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Chiêm Thị Thanh Mai ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài thực từ ngày 12/7/08 đến ngày 12/11/08 trại Chăn Nuôi Heo Giống... i LỜI CẢM TẠ Kính dâng Ba,Mẹ! Đã sinh thành, tận tụy nuôi dưỡng khôn lớn, xin nhận nơi tình cảm thi ng liêng cao quý Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Tiến sĩ Trần Văn Chính, hết lòng bảo truyền đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn