MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9867 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 14929
659
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 15:17

Mô tả: 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý năm Tên đơn vị: …………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. Đơn vị tính: Số STT Tên loại Biên lai Ký hiệu mẫu Biên lai Ký hiệu Biên lai Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/ phát hành trong kỳ Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó Số lượng đã sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số lượng Số Số lượng Số Số lượng Số Từ số Đến số Số lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, LP không in sẵn mệnh giá NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) ………Ngày … tháng …năm. ……. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH. -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý năm Tên đơn vị: …………………………………………………………. Mã số thu : ……………………………………………………………………….

— Xem thêm —

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ, MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 12:34 am 16/07/2015

hic,tai ko dc

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 03:41 pm 11/07/2015

tớ muốn làm Qt

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:45 am 10/07/2015

to lay mau de lam quyet toan

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:50 am 06/07/2015

to muon lam quyet toan

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:34 am 30/06/2015

sao ko tải đc mẫu bc7/ac

Trả lời

Bùi Duyên
Bùi Duyên Vào lúc 10:36 am 19/05/2015

mau bao cao su dung bien lai thu hoc phi

Trả lời

Bùi Duyên
Bùi Duyên Vào lúc 10:35 am 19/05/2015

toi muon tai mau bao cao su dung bien lai

Trả lời

Kieuthuong le Thi
Kieuthuong le Thi Vào lúc 10:52 am 02/04/2015

trường MN số I hoàn lão

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-bien-lai-thu-phi-le-phi

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.55767321586609 s. Memory usage = 18.64 MB