MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9868 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 12464
612
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 15:17

Mô tả: 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý năm Tên đơn vị: …………………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. Đơn vị tính: Số STT Tên loại Biên lai Ký hiệu mẫu Biên lai Ký hiệu Biên lai Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/ phát hành trong kỳ Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó Số lượng đã sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số lượng Số Số lượng Số Số lượng Số Từ số Đến số Số lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, LP không in sẵn mệnh giá NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) ………Ngày … tháng …năm. ……. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH. -------------- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý năm Tên đơn vị: …………………………………………………………. Mã số thu : ……………………………………………………………………….

— Xem thêm —

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ, MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Kieuthuong le Thi
Kieuthuong le Thi Vào lúc 10:52 am 02/04/2015

trường MN số I hoàn lão

Trả lời

Trần Quang Huy
Trần Quang Huy Vào lúc 08:57 am 03/12/2014

cho e xin với quanghuy0601@gmail.com

Trả lời

Trần Quang Huy
Trần Quang Huy Vào lúc 08:56 am 03/12/2014

ai mail giúp mình với quanghuy0601@gmail.com

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 10:14 am 15/10/2014

Sao mình không lấy được biểu mẫu BC7?AC nhỉ các chị ơi

Trả lời

Khoảng Cách
Khoảng Cách Vào lúc 03:05 pm 15/09/2014

làm tao sốt sắng tải

Trả lời

Khoảng Cách
Khoảng Cách Vào lúc 03:05 pm 15/09/2014

pdf thì tải về làm chó gì,

Trả lời

Nga Ngố
Nga Ngố Vào lúc 08:16 am 02/07/2014

Haibinh Tuong bạn à. mail qua hộ tớ với steventhanh1190@gmail.com

Trả lời

Haibinh Tuong
Haibinh Tuong Vào lúc 03:05 pm 01/07/2014

Vo Duong m mail wqua t voi. tuonghaibinh@gmail.com

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-bien-lai-thu-phi-le-phi

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.104971170425 s. Memory usage = 17.74 MB