Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

2 42,207 406 Gửi tin nhắn cho Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:07

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ-Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.-Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.Hôm nay, ngày…06…tháng..10..năm 2010. Tại nhà hàng Táo Quân, chúng tôi gồm có:1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………-Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..-Điện thoại: Fax: -Đại diện: Chức vụ: 2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM-Địa chỉ: Số 8C Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội -Điện thoại: (+84 – 4) - 37730101Fax: (+84 – 4) - 37855975-Đại diện: Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ kinh doanh Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:1.Công nợ đầu kỳ: 0 đồng2.Số phát sinh trong kỳ: CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM VINA2T&I.,JSC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. - Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…06…tháng 10 năm 2010. Tại nhà hàng Táo Quân, chúng tôi gồm có: 1. Bên A (Bên mua): ………………………………………………………………………………… - Địa chỉ :………………………………………………………………………………… - Điện thoại : Fax: - Đại diện : Chức vụ: 2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM - Địa chỉ : Số 8C Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại : (+84 – 4) - 37730101 Fax: (+84 – 4) - 37855975 - Đại diện : Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ kinh doanh Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau: 1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng 2. Số phát sinh trong kỳ: STT Tên sản phẩm Đơn vị Tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Ba chỉ nách 1 Kg 11 58.000 638.000 2 Ba chỉ nách 2 Kg 7 60.000 420.000 3 Thịt nạc xay 1 Kg 3 58.000 174.000 4 Thịt nạc xay 2 Kg 4 60.000 240.000 5 Sườn non 1 Kg 9 75.000 675.000 6 Sườn non 2 Kg 12.8 76.000 1.200.800 7 Nạc Vai Kg 6 65.000 390.000 8 Chả mỡ Kg 3 50.000 150.000 9 Gan 1 Kg 0.5 20.000 10.000 10 Gan 2 Kg 0.5 33.000 16.500 11 Giò sống Kg 0.5 70.000 35.000 12 Cánh gà Kg 7.8 60.000 468.000 13 Đùi gà kg 5 55.000 275.000 14 Lườn gà Kg 0.5 55.000 27.500 15 Tổng cộng (15=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13+14) 4.719.800 3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng 4. Kết luận: Tính đến hết ngày 06/10./2010 bên A phải thanh toán cho Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam số tiền là: (Bốn triệu bảy trăm mười chín nghìn tám trăm đồng) Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B . Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. - Căn cứ vào thoả thuận giữa. Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ kinh doanh Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau: 1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng 2. Số phát sinh trong kỳ: STT
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ , Mẫu biên bản đối chiếu công nợ , Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-doi-chieu-cong-no

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP