Giấy đề nghị tạm ứng

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9867 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 4003
145
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 09:22

Mô tả: GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngàythángnăm 2008 Số:Kính gửi:Tên tôi là:Địa chỉ:Đề nghị cho tạm ứng số tiền:(Viết bằng chữ):Lý do tạm ứng:Thời hạn thanh toán: Giám đốc duyệt Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: . Mẫu số 03 - TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm 2008 Số: Kính gửi: Tên tôi là: Địa chỉ: . Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết bằng chữ): Lý do tạm ứng: . Thời hạn thanh toán: . Giám đốc duyệt Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: . Mẫu số 03 - TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm 2008 Số: Kính gửi: Tên tôi là: Địa chỉ: . Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết bằng chữ): Lý do tạm ứng: . Thời hạn thanh toán: . Giám đốc duyệt Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) . (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày............tháng..........năm 2008 Số:................ Kính. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày............tháng..........năm 2008 Số:................ Kính

— Xem thêm —

Xem thêm: Giấy đề nghị tạm ứng , Giấy đề nghị tạm ứng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Anh Út
Anh Út Vào lúc 08:51 pm 08/06/2015

thang nay lao toet

Trả lời

Anh Út
Anh Út Vào lúc 08:51 pm 08/06/2015

mi dang hut thuoc a thang kia

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giay-de-nghi-tam-ung

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15607714653015 s. Memory usage = 18.58 MB