Biên bản kiểm kê TSCĐ

1 338 12
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NgàythángnămThời điểm kiểm kê:giờngàythángnămBan kiểm kê gồm:- Ông/Bà:chức vụĐại diệnTrưởng ban- Ông/Bà:chức vụĐại diệnUỷ viên- Ông/Bà:chức vụĐại diệnUỷ viên Đơn vị: . Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày tháng .năm . Thời điểm kiểm kê: giờ .ngày tháng năm Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện ã ki m kê TSC , k t qu nh sau:Đ ể Đ ế ả ư ST Tên TSCĐ Mã số Nơi sử Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng Ngày tháng . năm Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) . Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận:............................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ. Ngày..............tháng...............năm........... Thời điểm kiểm kê: ..............giờ...........ngày............tháng ..........năm.............. Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà:........................................chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản kiểm kê TSCĐ , Biên bản kiểm kê TSCĐ

Bình luận về tài liệu bien-ban-kiem-ke-tscd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP