Biên bản kiểm kê TSCĐ

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9867 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 297
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

Mô tả: BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NgàythángnămThời điểm kiểm kê:giờngàythángnămBan kiểm kê gồm:- Ông/Bà:chức vụĐại diệnTrưởng ban- Ông/Bà:chức vụĐại diệnUỷ viên- Ông/Bà:chức vụĐại diệnUỷ viên Đơn vị: . Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày tháng .năm . Thời điểm kiểm kê: giờ .ngày tháng năm Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện - Ông/Bà: chức vụ .Đại diện ã ki m kê TSC , k t qu nh sau:Đ ể Đ ế ả ư ST Tên TSCĐ Mã số Nơi sử Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng Ngày tháng . năm Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) . Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận:............................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ. Ngày..............tháng...............năm........... Thời điểm kiểm kê: ..............giờ...........ngày............tháng ..........năm.............. Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà:........................................chức

— Xem thêm —

Xem thêm: Biên bản kiểm kê TSCĐ , Biên bản kiểm kê TSCĐ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-kiem-ke-tscd

Đăng ký

Generate time = 0.20997095108 s. Memory usage = 18.45 MB