Biên bản giao nhận TSCĐ

2 1,508 41
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐNgày.thángnăm…… Số: Nợ: Có:Căn cứ Quyết định số:.ngày.tháng.năm củavề việc bàn giao TSCĐBan giao nhận TSCĐ gồm:- Ông/Bà:chức vụĐại diện bên giao- Ông/Bà:chức vụĐại diện bên nhận- Ông/Bà:chức vụĐại diệnĐịa điểm giao nhận TSCĐ:Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: Đơn vị: . Mẫu số 01 – TSCĐ Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày tháng năm…… Số: . Nợ: Có: . Căn cứ Quyết định số: .ngày tháng .năm .của . .về việc bàn giao TSCĐ . Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông/Bà: .chức vụ .Đại diện bên giao - Ông/Bà: .chức vụ Đại diện bên nhận - Ông/Bà: .chức vụ Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ: . Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: ST T Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất (XD) Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (diện tích thiết kế) Tính nguyên giá tài sản cố định Giá mua (ZSX) Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 E Cộng DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO STT Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị A B C 1 2 Giám đốc Kế toán trưởng Người nhận Người giao bên nhận bên nhận (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) . Mẫu số 01 – TSCĐ Bộ phận:............................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày........tháng........năm……. giao nhận TSCĐ:................................................................................................................... Xác nhận việc giao nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản giao nhận TSCĐ , Biên bản giao nhận TSCĐ , Biên bản giao nhận TSCĐ

Bình luận về tài liệu bien-ban-giao-nhan-tscd

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP