Biên bản giao nhận hàng hóa

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9868 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 1187
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

Mô tả: “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010”Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút, ngày .......tháng .... năm 2010Địa điểm:...............................................................................................................I. THÀNH PHẦN:1.Ông........................................................................Chức vụ..........................................2.Ông........................................................................Chức vụ..........................................3.Ông........................................................................Chức vụ..........................................4.Ông........................................................................Chức vụ..........................................II. NỘI DUNG:Thực hiện kế hoạch số..........................ngày.......tháng........... năm 2010 của Giám đốc Công ty.Sau khi kiểm tra thực tế tại................................ ......và đi đến thống nhất nội dung kiểm tra như sau:1.Công tác xây dựng và triển khai phương án PCMB năm 2.- Xây dựng phương án PCMB năm 2010 có, không ?.........................-Phương án PCMB của đơn vị đã phổ biến đến tất cả CBCNV (có danh CÔNG TY CN HCM CHẤT MỎ CẨM PHẢ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi .giờ .phút, ngày .tháng năm 2010 Địa điểm: . I. THÀNH PHẦN: 1. Ông Chức vụ 2. Ông Chức vụ 3. Ông Chức vụ 4. Ông Chức vụ II. NỘI DUNG: Thực hiện kế hoạch số ngày .tháng . năm 2010 của Giám đốc Công ty.Sau khi kiểm tra thực tế tại và đi đến thống nhất nội dung kiểm tra như sau: 1. Công tác xây dựng và triển khai phương án PCMB năm 2. - Xây dựng phương án PCMB năm 2010 có, không ? . -Phương án PCMB của đơn vị đã phổ biến đến tất cả CBCNV (có danh sách và có ký nhận đầy đủ) - Danh sách đội PCMB có, không? . - Công tác tự kiểm tra và luyện tập phương án PCMB của đơn vị, có sổ theo dõi ghi biên bản: 2. Các trang thiết bị, dụng cụ PCMB dự phòng của đơn vị: 3.Các công trình trọng điểm cần bảo vệ: Kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét, cảm ứng, tiếp địa thiết bị: 4. Ý kiến đơn vị: . III. KẾT LUẬN PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP . Ô TÔ SỐ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút,. tác tự kiểm tra và luyện tập phương án PCMB của đơn vị, có sổ theo dõi ghi biên bản: ....................................................................................

— Xem thêm —

Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa , Biên bản giao nhận hàng hóa , Biên bản giao nhận hàng hóa

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.227336168289 s. Memory usage = 17.7 MB