KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI

110 89 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2018, 01:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ********* NGUYỄN THỊ HIỀN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi (chuyên ngành sản xuất thức ăn) Giáo viên hướng dẫn ThS VÕ VĂN NINH THÁNG 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họvà tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HIỀN Tên khóa luận: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI.” Đã hồn thành khóa luận u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày………………………… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS.VÕ VĂN NINH ii LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, lo lắng động viên, hy sinh suốt đời ngày hơm Xin trân trọng cám ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật Cùng tồn thể q thầy tận tình dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Võ Văn Ninh Tiến Sĩ Trần Văn Chính tận tình giúp đỡ,hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài hồn thành khóa luận Chân thành cảm tạ Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Chăn Ni Phú Sơn tồn thể anh chị công nhân viên công ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Cám ơn Tất người thân, bạn bè lớp, anh chị khoa bên tôi, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường thực đề tài tốt nghiệp NGUYỄN THỊ HIỀN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 13/2/2012 đến ngày 30/5/2012 Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn với mục đích khảo sát đánh giá số tiêu sinh sản giống heo nái trại, nhằm đóng góp sở liệu cho công tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản đàn heo nái trại Số liệu thu thập từ 231 heo nái giống với 827 lứa đẻ (từ lứa đến lứa 9) bao gồm: Duroc (17 nái), Landrace (82 nái), Yorkshire (132 nái) khảo sát Kết trung bình chung số tiêu sinh sản đàn heo nái giống ghi nhận sau: tuổi phối giống lần đầu 303,57 ngày, tuổi đẻ lứa đầu 435,62 ngày, số heo đẻ ổ 10,44 con, số heosinh sống 9,58 con/ổ, số heo chọn nuôi 9,21 con/ổ, số heo giao nuôi 10,19 con, trọng lượng toàn ổ heosinh 15,58 kg/ổ, trọng lượng bình quân heosinh 1,51 kg/con, số heo cai sữa 8,55 con/ổ, tuổi cai sữa heo 27,65 ngày, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 60,71 kg/ổ, trọng lượng bình quân heo cai sữa 7,04 kg/con, số lứa đẻ nái năm 2,27 lứa, số heosinh sống nái năm 21,66 con, số heo cai sữa nái năm 20,03 Dựa vào cách tính số sinh sản heo nái NSIF (2004) khả sinh sản giống khảo sát xếp hạng từ tốt tới xấu sau: Yorkshire (101,67 điểm) > Landrace (99,54 điểm) > Duroc (89,23 điểm) Hệ số tương quan tuổi phối giống lần đầu – tuổi đẻ lứa đầu; số heo đẻ ổ - số heosinh sống; số heosinh sống – số heo chọn nuôi; số heo giao nuôi – số heo cai sữa dương trị số tuyệt đối cao tương quan từ tương đối chặt chẽ đến chặt chẽ Hệ số tương quan trọng lượng toàn ổ heosinh sống – trọng lượng bình qn heosinh sống; tuổi cai sữa heo – trọng lượng bình quân heo cai sữa dương trị số tuyệt đối trung bình tương quan yếu iv MỤC LỤC Trang  TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi Phú Sơn 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển .3 2.1.3 Chức nhiệm vụ 2.1.4 cấu đàn 2.1.5 cấu tổ chức, quản lý sản xuất .5 2.2 Giống công tác giống công ty .6 2.2.1 Nguồn gốc giống 2.2.2 Các bước tiến hành chọn giống 2.2.3 Công tác phối giống trại 2.3 Những yếu tố cấu thành sức sinh sản heo nái .7 2.3.1 Tuổi thành thục 2.3.2 Tuổi phối giống lần đầu .8 v 2.3.3 Tuổi đẻ lứa đầu 2.3.4 Số heo đẻ ổ .8 2.3.5 Số heosinh sống 2.3.6 Trọng lượng bình quân heo cai sữa .9 2.3.7 Số heo cai sữa nái năm 2.3.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm .9 2.3.9 Khoảng cách hai lứa đẻ 10 2.3.10 Số lứa đẻ nái năm .10 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản 10 2.4.1 Yếu tố di truyền 10 2.4.2 Yếu tố ngoại cảnh 10 2.5 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái .11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .13 3.1 Thời gian địa điểm 13 3.1.1 Thời gian 13 3.1.2 Địa điểm 13 3.2 Nội dung phương pháp khảo sát .13 3.2.1 Nội dung 13 3.2.2 Phương pháp khảo sát 13 3.3 Đối tượng khảo sát 13 3.4 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo khảo sát 14 3.4.1 Chuồng trại .14 3.4.2 Thức ăn .15 3.4.3 Chăm sóc quản lý 16 3.4.4 Quy trình vệ sinh thú y tiêm phòng bệnh 17 3.5 Các tiêu khảo sát 19 3.5.1 Tuổi phối giống lần đầu 19 3.5.2 Tuổi đẻ lứa đầu .19 3.5.3 Số heo đẻ ổ .19 vi 3.5.4 Số heosinh sống 19 3.5.5 Số heosinh sống điều chỉnh 19 3.5.6 Số heosinh chọn nuôi 20 3.5.7 Số heosinh giao nuôi 20 3.5.8 Trọng lượng toàn ổ heosinh 20 3.5.9 Trọng lượng bình qn heosinh sống 20 3.5.10 Tuổi cai sữa heo 20 3.5.11 Số heo cai sữa 20 3.5.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa .20 3.5.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 20 3.5.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 21 3.5.15 Khoảng cách lứa đẻ .22 3.5.16 Số lứa đẻ nái năm .22 3.5.17 Số heosinh sống nái năm .22 3.5.18 Số heo cai sữa nái năm 22 3.5.19 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản 22 3.5.20 Xác định hệ số tương quan tiêu sinh sản 23 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Tuổi phối giống lần đầu 25 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 26 4.3 Số heo đẻ ổ 28 4.3.1 So sánh giống .28 4.3.2 So sánh lứa đẻ 29 4.4 Số heosinh sống .30 4.4.1 So sánh giống .30 4.4.2 So sánh lứa đẻ 32 4.5 Số heosinh sống điều chỉnh 33 4.6 Số heo chọn nuôi 34 vii 4.6.1 So sánh giống .34 4.6.2 So sánh lứa đẻ 35 4.7 Số heo giao nuôi 36 4.7.1 So sánh giống .36 4.7.2 So sánh lứa đẻ 37 4.8 Trọng lượng toàn ổ heosinh sống 38 4.8.1 So sánh giống .39 4.8.2 So sánh lứa đẻ 40 4.9 Trọng lượng bình quân heosinh sống 41 4.9.1 So sánh giống .41 4.9.2 So sánh lứa đẻ 42 4.10 Tuổi cai sữa heo 43 4.10.1 So sánh nhóm giống .44 4.10.2 So sánh lứa đẻ 45 4.11 Số heo cai sữa .46 4.11.1 So sánh nhóm giống .46 4.11.2 So sánh lứa đẻ 47 4.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 48 4.12.1 So sánh nhóm giống .48 4.12.2 So sánh lứa đẻ 49 4.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 51 4.13.1 So sánh nhóm giống .51 4.13.2 So sánh lứa đẻ 52 4.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 53 4.15 Khoảng cách hai lứa đẻ .54 4.16 Số lứa đẻ nái năm 56 4.17 Số heosinh sống nái năm 57 4.18 Số heo cai sữa nái năm 58 4.19 Chỉ số sinh sản (SPI) xếp hạng khả sinh sản .59 viii 4.20 Hệ số tương quan tiêu sinh sản .60 4.20.1 Hệ số tương quan tuổi đẻ lứa đầu tuổi phối giống lần đầu .61 4.20.2 Ma trận hệ số tương quan số heo đẻ ổ, số heosinh sống số heo chọn ni 61 4.20.3 Ma trận hệ số tương quan số heosinh sống, trọng lượng tồn ổ heosinh sống trọng lượng bình qn heosinh sống 63 4.20.4 Ma trận hệ số tương quan số heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa trọng lượng bình quân heo cai sữa 65 4.20.5 Hệ số tương quan số heo giao nuôi số heo cai sữa 66 4.20 Hệ số tương quan trọng lượng bình quân heo cai sữa tuổi cai sữa 67 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 Kết luận .68 5.2 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 ix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CV : hệ số biến dị (Coefficient of variation) DD : heo Duroc LL : heo Landrace LY : heo nái cha giống Landrace mẹ giống Yorkshire NSIF : liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ (National Swine Improvement Federation) SD : độ lệch tiêu chuẩn (Standard deviation) SHCCS : số heo cai sữa SHCCSNN : số heo cai sữa nái năm SHCSSCSDC : số heosinh sống điều chỉnh SLDNN : số lứa đẻ nái năm SPI : số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) TLBQHCCS : trọng lượng bình quân heo cai sữa TLBQHCSSCS : trọng lượng bình quân heosinh sống TLTOHCCSDC : trọng lượng tồn ổ heo cai sữa điều chỉnh TP.HCM : thành phố Hồ Chí Minh X : trung bình YL : heo nái cha giống Yorkshire mẹ giống Landrace YY : heo Yorkshire x Phụ bảng Bảng ANOVA tuổi phối giống lần đầu One-way ANOVA: TUOI PGLD versus GIONG Source GIONG Error Total DF 228 230 SS 4625 586175 590801 MS 2313 2571 F 0.90 P 0.408 Grouping Information Using Tukey Method GIONG YY LL DD N 132 82 17 Mean 306.70 301.24 290.53 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA tuổi đẻ lứa đầu One-way ANOVA: TUOI DLD versus GIONG Source GIONG Error Total DF 228 230 SS 10962 805394 816356 MS 5481 3532 F 1.55 P 0.214 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LL YY DD N 82 132 17 Mean 438.94 436.67 411.47 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo giống One-way ANOVA: SHCDRTO versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 824 826 SS 42.8 8556.6 8599.4 MS 21.4 10.4 F 2.06 P 0.128 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY DD LL N 474 59 294 Mean 10.629 10.339 10.146 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 84 Phụ bảng 5.Bảng ANOVA số heo đẻ ổ theo lứa One-way ANOVA: SHCDRTO versus LUA Source LUA Error Total DF 818 826 SS 73.7 8525.7 8599.4 MS 9.2 10.4 F 0.88 P 0.530 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 105 28 154 15 64 43 184 231 Mean 10.857 10.786 10.773 10.733 10.516 10.395 10.333 10.234 10.108 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA số heosinh sống theo giống One-way ANOVA: SHCSSCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 824 826 SS 42.9 8350.2 8393.1 MS 21.5 10.1 F 2.12 P 0.121 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 474 294 59 Mean 9.776 9.350 9.186 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 7.Bảng ANOVA số heosinh sống theo lứa One-way ANOVA: SHCSSCS versus LUA Source LUA Error Total DF 818 826 SS 93.1 8300.0 8393.1 MS 11.6 10.1 F 1.15 P 0.329 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 15 28 154 105 64 43 184 231 Mean 10.467 10.333 10.071 9.955 9.810 9.797 9.581 9.424 9.173 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different 85 Phụ bảng 8.Bảng ANOVA số heosinh sống điều chỉnh theo phương pháp NSIF (2004) Mỹ One-way ANOVA: SHCSSCSDC versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 824 826 SS 39.1 8333.7 8372.8 MS 19.6 10.1 F 1.93 P 0.145 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 474 294 59 Mean 10.387 9.988 9.802 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different One-way ANOVA: SHCSSCSDC versus LUA Source LUA Error Total DF 818 826 SS 72.8 8300.0 8372.8 MS 9.1 10.1 F 0.90 P 0.518 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 15 28 231 184 154 105 64 43 Mean 11.433 11.367 10.571 10.373 10.324 10.155 9.810 9.797 9.781 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA số heo chọn nuôi theo giống One-way ANOVA: SHCCN versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 824 826 SS 34.39 7404.66 7439.05 MS 17.20 8.99 F 1.91 P 0.148 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 474 294 59 Mean 9.376 9.014 8.797 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 86 Phụ bảng 10 Bảng ANOVA số heo chọn nuôi theo lứa One-way ANOVA: SHCCN versus LUA Source LUA Error Total DF 818 826 SS 99.91 7339.14 7439.05 MS 12.49 8.97 F 1.39 P 0.196 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 15 28 154 64 105 43 184 231 Mean 10.067 9.857 9.667 9.571 9.453 9.381 9.209 9.098 8.758 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 11 Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo giống One-way ANOVA: SHCGN versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 0.680 56.939 57.619 MS 0.340 0.250 F 1.36 P 0.258 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 132 82 17 Mean 10.2121 10.1951 10.0000 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 12 Bảng ANOVA số heo giao nuôi theo lứa One-way ANOVA: SHCGN versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 5.631 51.988 57.619 MS 0.704 0.234 F 3.01 P 0.003 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 47 30 49 21 12 13 41 15 Mean 10.4681 10.2000 10.1633 10.1429 10.0833 10.0769 10.0732 10.0667 9.6667 Grouping A A B A B A B A B A B B A B A B Means that not share a letter are significantly different 87 Phụ bảng 13 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heosinh theo giống One-way ANOVA: TLTOHCSS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 86.1 5294.1 5380.2 MS 43.0 23.2 F 1.85 P 0.159 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY DD LL N 132 17 82 Mean 16.106 15.025 14.845 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 14 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heosinh theo lứa One-way ANOVA: TLTOHCSS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 191.2 5189.0 5380.2 MS 23.9 23.4 F 1.02 P 0.420 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 41 12 21 49 30 15 47 13 Mean 16.863 16.418 16.384 15.744 15.263 15.017 15.003 14.701 13.521 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 15 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heosinh sống theo giống One-way ANOVA: TLBQHCSS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 0.0330 2.9191 2.9521 MS 0.0165 0.0128 F 1.29 P 0.278 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI LL YY DD N 82 132 17 Mean 1.5282 1.5070 1.4894 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 88 Phụ bảng 16 Bảng ANOVA trọng lượng bình qn heosinh sống theo lứa One-way ANOVA: TLBQHCSS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 0.1205 2.8315 2.9521 MS 0.0151 0.0128 F 1.18 P 0.311 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 15 41 30 49 13 12 21 47 Mean 1.5333 1.5315 1.5313 1.5296 1.5123 1.5050 1.4924 1.4768 1.4700 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 17 Bảng ANOVA số heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: SHCCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 2.04 563.89 565.93 MS 1.02 2.47 F 0.41 P 0.662 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI LL YY DD N 82 132 17 Mean 8.695 8.553 8.353 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 18 Bảng ANOVA số heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: SHCCS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 26.56 539.37 565.93 MS 3.32 2.43 F 1.37 P 0.212 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 47 21 41 49 12 30 13 15 Mean 9.021 8.762 8.561 8.551 8.500 8.467 8.462 8.000 6.667 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different 89 Phụ bảng 19 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: TLTOHCCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 625 52331 52955 MS 312 230 F 1.36 P 0.259 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI LL YY DD N 82 132 17 Mean 62.79 59.83 57.59 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 20 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: TLTOHCCS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 747 52208 52955 MS 93 235 F 0.40 P 0.922 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 49 21 41 12 47 30 13 15 Mean 62.31 62.14 61.80 61.42 60.09 59.77 59.38 56.67 52.33 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 21 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống One-way ANOVA: TLBQHCSS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 0.0330 2.9191 2.9521 MS 0.0165 0.0128 F 1.29 P 0.278 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI LL YY DD N 82 132 17 Mean 1.5282 1.5070 1.4894 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 90 Phụ bảng 22 Bảng ANOVA trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa One-way ANOVA: TLBQHCSS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 0.1205 2.8315 2.9521 MS 0.0151 0.0128 F 1.18 P 0.311 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 15 41 30 49 13 12 21 47 Mean 1.5333 1.5315 1.5313 1.5296 1.5123 1.5050 1.4924 1.4768 1.4700 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 23 Bảng ANOVA tuổi cai sữa theo giống One-way ANOVA: TCS versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 12.18 2206.42 2218.60 MS 6.09 9.68 F 0.63 P 0.534 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 132 82 17 Mean 27.826 27.488 27.059 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 24 Bảng ANOVA tuổi cai sữa theo lứa One-way ANOVA: TCS versus LUA Source LUA Error Total DF 222 230 SS 95.41 2123.19 2218.60 MS 11.93 9.56 F 1.25 P 0.273 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 47 13 30 15 49 21 41 12 Mean 30.333 28.553 28.077 27.733 27.467 27.429 27.238 27.049 26.667 Grouping A A A A A A A A A Means that not share a letter are significantly different 91 Phụ bảng 25 Bảng ANOVA trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh theo giống One-way ANOVA: TLTOHCCSDC3 versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 373 35985 36358 MS 187 158 F 1.18 P 0.308 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI LL YY DD N 82 132 17 Mean 54.63 52.34 50.61 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 26 Bảng ANOVA khoảng cách hai lứa đẻ One-way ANOVA: TBKC versus GIONG Source GIONG Error Total DF 181 183 SS 1397 75534 76931 MS 699 417 F 1.67 P 0.190 Grouping Information Using Tukey Method GIONG YY LL DD N 102 68 14 Mean 163.72 162.56 153.07 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 27 Bảng ANOVA số lứa đẻ nái năm One-way ANOVA: SLDNN versus GIONG Source GIONG Error Total DF 181 183 SS 0.2023 9.5054 9.7077 MS 0.1011 0.0525 F 1.93 P 0.149 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DD LL YY N 14 68 102 Mean 2.3904 2.2657 2.2652 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 92 Phụ bảng 28 Bảng ANOVA số heosinh sống nái năm One-way ANOVA: SCSSCSNN versus GIONG Source GIONG Error Total DF 181 183 SS 46.3 5281.5 5327 MS 23.1 29.2 F 0.79 P 0.454 Grouping Information Using Tukey Method GIONG YY DD LL N 102 14 68 Mean 22.062 21.852 21.004 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 29 Bảng ANOVA số heo cai sữa nái năm One-way ANOVA: SCCSNN versus GIONG Source GIONG Error Total DF 181 183 SS 28.65 1615.84 1644.50 MS 14.33 8.93 F 1.60 P 0.204 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LL YY DD N 68 102 14 Mean 20.410 19.933 18.900 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 30 Bảng ANOVA tiêu đánh giá khả sinh sản nái One-way ANOVA: SPI versus NGIONG NAI Source NGIONG NAI Error Total DF 228 230 SS 2355 261603 263959 MS 1178 1147 F 1.03 P 0.360 Grouping Information Using Tukey Method NGIONG NAI YY LL DD N 132 82 17 Mean 101.67 99.54 89.23 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different 93 Phụ bảng 31 Hệ số tương quan tuổi phối giống lần đầu tuổi đẻ lứa đầu Correlations: TUOI PGLD, TUOI DLD (CHUNG) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0.718 P-Value = 0.000 Giống DUROC Correlations: TUOI PGLD, TUOI DLD (DD) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0.964 P-Value = 0.000 Giống LANDRACE Correlations: TUOI PGLD, TUOI DLD (LL) Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0.788 P-Value = 0.000 Giống YORKSHIRE Correlations: TUOI PGLD, TUOI DLD Pearson correlation of TUOI PGLD and TUOI DLD = 0.627 P-Value = 0.000 Phụ bảng 32 Ma trận hệ số tương quan số heo đẻ ổ, số heosinh sống, số heo chọn ni Correlations: SHCDRTO, SHCSSCS, SHCCN (CHUNG) SHCDRTO SHCSSCS SHCCN SHCSSCS 0.901 0.000 0.866 0.000 0.973 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống DUROC Correlations: SHCDRTO, SHCSSCS, SHCCN (DD) SHCDRTO SHCSSCS SHCCN SHCSSCS 0.863 0.000 0.813 0.000 0.980 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value 94 Giống LANDRACE Correlations: SHCDRTO, SHCSSCS, SHCCN (LL) SHCDRTO SHCSSCS SHCCN SHCSSCS 0.909 0.000 0.874 0.000 0.971 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống YORKSHIRE Correlations: SHCDRTO, SHCSSCS, SHCCN (YY) SHCDRTO SHCSSCS SHCCN SHCSSCS 0.899 0.000 0.866 0.000 0.974 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Phụ bảng 33 Ma trận hệ số tương quan số heosinh sống, trọng lượng tồn ổ heosinh sống, trọng lượng bình qn heosinh sống Correlations: SHCSSCS, TLTOHCSS, TLBQHCSS (CHUNG) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0.894 0.000 TLBQHCSS -0.356 0.000 -0.217 0.001 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống DUROC Correlations: SHCSSCS, TLTOHCSS, TLBQHCSS (DD) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0.810 0.000 TLBQHCSS -0.021 0.936 0.028 0.916 Cell Contents: Pearson correlation P-Value 95 Giống LANDRACE Correlations: SHCSSCS, TLTOHCSS, TLBQHCSS (LL) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0.906 0.000 TLBQHCSS -0.459 0.000 -0.295 0.007 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống YORKSHIRE Correlations: SHCSSCS, TLTOHCSS, TLBQHCSS (YY) SHCSSCS TLTOHCSS TLTOHCSS 0.894 0.000 TLBQHCSS -0.310 0.000 -0.171 0.049 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Phụ bảng 34 Ma trận hệ số tương quan số heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa, trọng lượng bình quân heo cai sữa Correlations: SHCCS, TLTOHCCS, TLBQHCCS (CHUNG) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0.801 0.000 TLBQHCCS 0.141 0.032 0.692 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống DUROC Correlations: SHCCS, TLTOHCCS, TLBQHCCS (DD) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0.799 0.000 TLBQHCCS 0.071 0.786 0.650 0.005 Cell Contents: Pearson correlation P-Value 96 Giống LANDRACE Correlations: SHCCS, TLTOHCCS, TLBQHCCS (LL) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0.788 0.000 TLBQHCCS 0.136 0.223 0.702 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Giống YORKSHIRE Correlations: SHCCS, TLTOHCCS, TLBQHCCS(YY) SHCCS TLTOHCCS TLTOHCCS 0.809 0.000 TLBQHCCS 0.142 0.105 0.682 0.000 Cell Contents: Pearson correlation P-Value Phụ bảng 35 Hệ số tương quan số heo giao nuôi số heo cai sữa Correlations: SHCGN, SHCCS (CHUNG) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0.444 P-Value = 0.000 Giống DUROC Correlations: SHCGN, SHCCS (DD) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0.549 P-Value = 0.023 Giống LANDRACE Correlations: SHCGN, SHCCS (LL) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0.410 P-Value = 0.000 Giống YORKSHIRE Correlations: SHCGN, SHCCS (YY) Pearson correlation of SHCGN and SHCCS = 0.452 P-Value = 0.000 97 Phụ bảng 36 Hệ số tương quan tuổi cai sữa trọng lượng bình quân heo cai sữa Correlations: TLBQHCSS, TCS (CHUNG) Pearson correlation of TLBQHCSS and TCS = -0.116 P-Value = 0.079 Giống DUROC Correlations: TLBQHCSS, TCS (DD) Pearson correlation of TLBQHCSS and TCS = -0.082 P-Value = 0.755 Giống LANDRACE Correlations: TLBQHCSS, TCS (LL) Pearson correlation of TLBQHCSS and TCS = -0.107 P-Value = 0.336 Giống YORKSHIRE Correlations: TLBQHCSS, TCS (YY) Pearson correlation of TLBQHCSS and TCS = -0.131 P-Value = 0.135 98 ... ngày thi u bữa ăn mà loại sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao việc xuất Để đáp ứng u cầu nói trên, ngành chăn ni heo nói chung Cơng ty Cổ phần Chăn Ni Phú Sơn nói riêng khơng ngừng cải thi n... mẹ đến cai sữa có Trại heo giống Phú Sơn nhằm cung cấp số thông tin cần thi t phục vụ cho cơng tác giống góp phần cải thi n nâng cao suất đàn heo 1.2.2 Yêu cầu Khảo sát thực tế,thu thập số liệu,... chuồng ni phù hợp điều kiện vệ sinh, chăm sóc thú y tốt Đối với nái đẻ khó cần phải can thi p kịp thời để giảm thi u số heo chết ngộp, cần theo dõi để tránh tình trạng heo bị mẹ đè, thực tách ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn