3000 từ vựng cơ bản thông dụng

73 61 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 05:38

3000 từ vựng cơ bản, không học hơi phí học từ vựng nèo hú hú ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 Ms 10 11 Yours sincerely be sick thank you till, until,til take sth over pay attention to Mrs as well stick out, stick for make friends with 12 Yours Truly 13 14 15 16 17 18 put sth on in case of i.e behalf, on sb’s behalf each other Mr 19 take care of 20 take part in 21 feel sick 22 look after 23 24 25 26 27 28 in control of in exchange for TV television unacceptable, acceptable the etc., et cetera 29 30 31 32 Unfair, unfairly Unusual Unwilling unconscious, conscious 33 uncontrolled 34 uncertain, certain 35 uncomfortable,comfortable 36 zero number 37 38 39 40 41 42 43 44 45 e.g artificial alphabetical academic accidental automatic disappointed entertaining fundamental //Bà, Cô //bạn chân thành anh cuối thư) //bị ốm //cảm ơn bạn (ông bà, anh chị ) //cho đến khi, tới lúc mà //chở, chuyển gì; tiếp quản, kế tục //chú ý tới //Cơ //cũng, //đòi, đạt //kết bạn với //lời kết thúc thư (bạn chân thành ) //mặc (áo), đội (mũ), (giày) put sth out tắt, dập tắt //nếu //nghĩa là, tức ( Id est) //nhân danh cá nhân //nhau, lẫn //Ông, ngài //sự giữ gìn care for trơng nom, chăm sóc //tham gia (vào) //thấy mệt, ốm //trơng nom, chăm sóc look at: nhìn, ngắm, xem look for tìm kiếm look forward to: mong đợi cách hân hoan //trong điều khiển under control điều khiển //trong việc trao đổi //vơ tuyến truyền hình /¸ʌnək´septəbl /khơng thể chấp nhận /ði:, ði, ðз /cái, con, người, /et setərə /vân vân /ʌn´fɛə/không đúng, không công bằng, gian lận /ʌn´ju:ʒuəl /hiếm, khác thường /ʌn´wiliη /không muốn, ý định /ʌn'kɔnʃəs /bất tỉnh, ngất /ʌnkən'trould/khơng bị kiềm chế, không bị kiểm tra /ʌn'sə:tn/không chắn, khôn biết rõ ràng /ʌη´kʌmfətəbl /bất tiện, không tiện lợi /ziərou /số không abbr//Viết tắt cụm tư gratia (for example) adj /,ɑ:ti'fiʃəl /nhân tạo adj /,æflə'betikl /thuộc bảng adj /,ækə'demik /thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm adj /,ỉksi'dentl /tình cờ, bất ngờ adj /,ɔ:tə'mỉtik /tự động adj /,disз'pointid /thất vọng adj /,entə'teiniɳ /giải trí adj /,fʌndə'mentl /cơ bản, sở, chủ yếu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 horizontal independent scientific infected bored dressed further, furthest fixed impressed attached old-fashioned outer busy downward dirty dangerous 62 decorative 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 generous genuine elderly elegant former physical folding frightening friendly funny gradual grateful harmful harmless helpful humorous indoor injured irritating useful curly careless crucial coloured leading lonely married matching 91 92 93 94 95 96 minor missing noisy negative powerful pointed 97 popular 98 pleasing 99 probable adj /,hɔri'zɔntl/(thuộc) chân trời, chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành) adj /,indi'pendənt /độc lập adj /,saiən'tifik /(thuộc) khoa học, có tính khoa họ adj //bị nhiễm, bị đầu độc adj //buồn chán adj //cách ăn mặc adj //cấp so sánh far adj //đứng yên, bất động adj //được ghi, khắc, in sâu vào adj //gắn bó adj //lỗi thời adj //ở phía ngồi, xa adj /´bizi /bận, bận rộn adj /´daun¸wəd /xuống, xuống adj /´də:ti /bẩn thỉu, dơ bẩn adj /´deindʒərəs /nguy hiểm adj /´dekərətiv/để trang hồng, để trang trí, để làm cảnh adj /´dʒenərəs/rộng lượng, khoan hồng, hào phóng adj /´dʒenjuin /thành thật, chân thật; xác thực adj /´eldəli /có tuổi, cao tuổi adj /´eligənt /thanh lịch, tao nhã adj /´fɔ:mə /trước, cũ, xưa, nguyên adj /´fizikl /vật chất; (thuộc) thể, thân thể adj /´fouldiη /gấp lại adj /´fraiəniη /kinh khủng, khủng khiếp adj /´frendli /thân thiện, thân mật adj /´fʌni /buồn cười, khơi hài adj /´grỉdjuəl /dần dần, tưng bước adj /´greitful /biết ơn, dễ chịu, khoan khối adj /´ha:mful /gây tai hại, có hại adj /´ha:mlis /khơng có hại adj /´helpful /có ích; giúp đỡ adj /´hju:mərəs /hài hước, hóm hỉnh adj /´in¸dɔ: /trong nhà adj /´indʒə:d /bị tổn thương, bị xúc phạm adj /´iriteitiη /làm phát cáu, chọc tức adj /´ju:sful /hữu ích, giúp ích adj /´kə:li /quăn, xoắn adj /´kɛəlis /sơ suất, cầu thả adj /´kru:ʃəl /quyết định, cốt yếu, chủ yếu adj /´kʌləd /mang màu sắc, có màu sắc adj /´li:diη /lãnh đạo, dẫn đầu adj /´lounli /cô đơn, bơ vơ adj /´mỉrid /cưới, kết adj /´mỉtʃiη /tính địch thù, thi đấu adj /´mainə/nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng adj /´misiη /vắng, thiếu, thất lạc adj /´nɔizi /ồn ào, huyên náo adj /´negətiv /phủ định adj /´pauəful /hùng mạnh, hùng cường adj /´pɔintid /nhọn, có đầu nhọn adj /´pɔpjulə/có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; nhiều người ưa chuộng adj /´pli:siη /mang lại niềm vui thích; dễ chịu adj /´prɔbəbl /có thể, có khả 100 101 102 103 104 105 rounded relevant recent reasonable rural salty 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 shocking secondary central silly similar skilful spicy suitable suited southern swollen tiring typical tropical cheerful upper working 123 124 125 126 127 well known weekly willing winning wooden 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 wonderful worried worrying thirsty threatening outstanding disappointing disapproving economic indirect sympathetic unexpected unimportant 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 unemployed unsuccessful shiny armed artistic obvious absolute absent adequate accurate active actual angry adj /´raundid/bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ adj /´reləvənt /thích hợp, có liên quan adj /´ri:sənt /gần đây, adj /´ri:zənəbl /có lý, hợp lý adj /´ruərəl /(thuộc) nơng thơn, vùng nơng thơ adj /´sɔ:lti /chứa vị muối, có muối, mặn adj /´ʃɔkiη/gây căm phẫn, tồi tệ, gây kích động adj /´sekəndəri /trung học, thứ yếu adj /´sentrəl /trung tâm, giữa, trung ương adj /´sili /ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại adj /´similə /giống như, tương tự adj /´skilful /tài giỏi, khéo tay adj /´spaisi /có gia vị adj /´su:təbl /hợp, phù hợp, thích hợp với adj /´su:tid /hợp, phù hợp, thích hợp với adj /´sʌðən /thuộc phương Nam adj /´swoulən /sưng phồng, phình căng adj /´taiəriη /sự mệt mỏi, mệt nhọc adj /´tipikəl /tiêu biểu, điển hình, đặc trưng adj /´trɔpikəl /nhiệt đới adj /´tʃiəful /vui mưng, phấn khởi, hồ hởi adj /´ʌpə /cao adj /´wə:kiη /sự làm, làm việc adj /´wel´noun/nổi tiếng, nhiều người biết đến adj /´wi:kli /mỗi tuần lần, hàng tuần adj /´wiliη /bằng lòng, vui lòng, muốn adj /´winiη /đang dành thắng lợi, thắng adj /´wudən /làm gỗ adj /´wʌndəful/phi thường, khác th tuyệt vời adj /´wʌrid /bồn chồn, lo nghĩ, tỏ lo lắng adj /´wʌriiη /gây lo lắng, gây lo nghĩ adj /´θə:sti /khát, cảm thấy khát adj /´θretəniη /sự đe dọa, hăm dọa adj /¸aut´stỉndiη /nổi bật, đáng ý; tồn lại adj /¸disə´pɔintiη /làm chán ngán, làm thất vọng adj /¸disə´pru:viη /phản đối adj /¸i:kə´nɔmik /(thuộc) Kinh tế adj /¸indi´rekt /gián tiếp adj /¸simpə´θetik /đồng cảm, đáng mến, dễ thương adj /¸ʌniks´pektid /bất ngờ, gây ngạc nhiên adj /¸ʌnim´pɔ:tənt /khơnh quan trọng, khơng trọng đạ adj /¸ʌnim´plɔid/thất nghiệp; khơng dùng, khơng sử dụng adj /¸ʌnsək´sesful /khơng thành cơng, thất bại adj /∫aini /sáng chói, bóng adj /ɑ:md /vũ trang adj /ɑ:'tistik /thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật adj /ɒbviəs /rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên adj /æbsəlu:t /tuyệt đối, hồn tồn adj /ỉbsənt /vắng mặt, nghỉ adj /ỉdikwit /đầy, đầy đủ adj /ỉkjurit /đúng đắn, xác, xác đáng adj /ỉktiv /tích cực hoạt động, nhanh nhẹn adj /ỉktjuəl /thực tế, có thật adj /ỉɳgri /giận, tức giận 154 annual 155 anxious 156 outdoor 157 158 159 160 161 bad bad-tempered backward bound (bound to) boring 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 burnt basic bent better, best big bitter beautiful blind bright brave brief brilliant broken broad awful awkward odd occupied honest damp dying dead deaf definite daily jealous delicate 189 190 191 192 domestic general desperate detailed 193 determined 194 devoted 195 196 197 198 dear difficult different delighted 199 deliberate 200 depressing 201 depressed 202 dishonest 203 disabled adj /ænjuəl /hàng năm, năm adj /æɳkʃəs /lo âu, lo lắng, băn khoăn adj /autdɔ: /ngoài trời, ngồi adj /bỉd/xấu, tồi go bad bẩn thỉu, thối, hỏng adj /bỉd'tempəd /xấu tính, dễ cáu adj /bỉkwəd /về phía sau, lùi lại adj /baund /nhất định, chắn adj /bɔ:riɳ /buồn chán adj /bə:nt/bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da) adj /beisik /cơ bản, sở adj /bent /khiếu, sở thích, khuynh hướng adj /betə, best /tốt hơn, tốt adj /big /to, lớn adj /bitə /đắng; đắng cay, chua xót adj /bju:təful /đẹp adj /blaind /đui, mù adj /brait /sáng, sáng chói adj /breiv /gan dạ, can đảm adj /bri:f /ngắn, gọn, vắn tắt adj /briljənt /tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi adj /broukən /bị gãy, bị vỡ adj /broutʃ /rộng adj /ɔ:ful /oai nghiêm, adj /ɔ:kwəd /vụng về, lung túng adj /ɔd /kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số) adj /ɔkjupaid /đang sử dụng, đầy (người) adj /ɔnist /lương thiện, trung thực, chân thật adj /dæmp /ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp adj /ˈdaɪɪŋ /sự chết adj /ded /chết, tắt adj /def /điếc, làm thinh, làm ngơ adj /də'finit /xác định, định rõ, rõ ràng adj /deili /hàng ngày adj /ʤeləs /ghen,, ghen tị adj /delikeit /thanh nhã, tú, tế nhị, khó xử adj /də'mestik/vật nuôi nhà, ( quốc nội adj /ʤenər(ə)l /chung, chung chung; tổng adj /despərit /liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng adj /di:teild /cặn kẽ, tỉ mỉ, nhiều chi tiết adj /di´tə:mind/đã xác định, xác định rõ adj /di´voutid/hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình adj /diə/thân, thân u, thân mến; kính thưa, thưa adj /difik(ə)lt /khó, khó khăn, gấy go adj /difrзnt /khác, khác biệt, khác adj /di'laitid /vui mừng, hài lòng adj /di'libəreit/thận trọng, có tính tốn, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc adj /di'presiη/làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ adj /di-'prest/chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ adj /dis´ɔnist /bất lương, khơng thành thật adj /dis´eibld /bất lực, khơng có khả 204 205 206 207 208 disgusted disgusting disturbing divorced deserted 209 dramatic 210 drunk 211 212 213 214 215 216 217 due dull gentle justified abandoned additional educated 218 advanced 219 afraid 220 221 222 223 aggressive able aged ancient 224 225 226 227 experienced excellent acceptable alarmed 228 229 230 231 232 233 234 235 alarming allied alive amazed amazing amused amusing annoyed 236 annoying 237 238 239 240 apparent appropriate (to, for) approving ashamed 241 asleep 242 attempted 243 attractive 244 245 246 247 248 249 250 251 available aware awake enthusiastic urban urgent fashionable fine adj /dis´gʌstid /chán ghét, phẫn nộ adj /dis´gʌstiη /làm ghê tởm, kinh tởm adj /dis´tə:biη /xáo trộn adj /di'vo:sd /đã ly dị adj /di'zз:tid /hoang vắng, khơng người adj /drə´mỉtik/như kịch, đóng kịch, thích hợp với sân khấu adj /drʌŋk /say rượu adj /du, dyu/đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng due to vì, do, tại, nhờ có adj /dʌl /chậm hiểu, ngu đần adj /dʒentl /hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng adj /dʒʌstɪfaɪd /hợp lý, chứng minh adj /ə'bændənd /bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ adj /ə'diʃənl /thêm vào, tăng thêm adj /edju:keitid /được giáo dục, đào tạo adj /əd'vɑ:nst/tiên tiến, tiến bộ, cap cao in advance trước, sớm adj /ə'freid /sợ, sợ hãi, hoảng sợ adj /ə'gresiv/xâm lược, hăng (US: xơng xáo) adj /eibl /có lực, có tài adj /eidʤid /già adj /einʃənt /xưa, cổ adj /eks´piəriənst/có kinh nghiệm, tưng trải, giàu kinh nghiệm adj /ˈeksələnt /xuất sắc, xuất chúng adj /ək'septəbl /có thể chấp nhận, chấp thuận adj /ə'lɑ:m /báo động adj /ə'lɑ:miɳ/làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi adj /ə'laid /liên minh, đồng minh, thơng gia adj /ə'laiv /sống, sống, tồn adj /ə'meiz /kinh ngạc, sửng sốt adj /ə'meiziɳ /kinh ngạc, sửng sốt adj /ə'mju:zd /vui thích adj /ə'mju:ziɳ /vui thích adj /ə'nɔid /bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy adj /ə'nɔiiɳ/chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quấy nhiễu adj /ə'pỉrənt/rõ ràng, rành mạch; bề ngồi, adj /ə'proupriit /thích hợp, thích đáng adj /ə'pru:viɳ /tán thành, đồng ý, chấp thuận adj /ə'ʃeimd /ngượng, xấu hổ adj /ə'sli:p/ngủ, ngủ fall asleep ngủ thiếp adj /ə'temptid /cố gắng, thử adj /ə'trỉktiv /hút, thu hút, có dun, lơi adj /ə'veiləbl/có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực adj /ə'weə /biết, nhận thức, nhận thức thấy adj /ə'weik /đánh thức, làm thức dậy adj /ɛnˌθuziˈæstɪk /hăng hái, say mê, nhiệt tình adj /ˈɜrbən /(thuộc) thành phố, khu vực adj /ˈɜrdʒənt /gấp, khẩn cấp adj /fæʃnəbl /đúng mốt, hợp thời trang adj /fain /tốt, giỏi 252 financial 253 formal 254 255 256 257 258 259 260 foreign forward further federal fair famous faint 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 faithful familiar finished FALSE frightened fresh frequent frozen full guilty glad grand grey great good, well happy hot hollow healthy heavy historical huge holy hungry eastern easy illegal imaginary immoral 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 emotional effective efficient exact exaggerated exciting expected extensive excited expensive extraordinary ill electrical electric embarrassing 305 embarrassed 306 immediate adj /fai'nỉn∫l /thuộc (tài chính) adj /fɔ:ml /hình thức adj /fɔrin/(thuộc) nước ngoài, tư nước ngoài, nước adj /ˈfɔrwərd /ở phía trước, tiến phía trước adj /fə:ðə /xa nữa; thêm adj /fedərəl /liên bang adj /feə /hợp lý, công bằng; thuận lợi adj /feiməs /nổi tiếng adj /feɪnt /nhút nhát, yếu ớt adj /feiθful/trung thành, chung thủy, trung thực adj /fəˈmiliər /thân thiết, quen adj /ˈfɪnɪʃt /hoàn tất, hoàn thành adj /fo:ls /sai, nhầm, giả dối adj /fraitnd /hoảng sợ, khiếp sợ adj /freʃ /tươi, tươi tắn adj /ˈfrikwənt /thường xuyên adj /frouzn /lạnh giá adj /ful /đầy, đầy đủ adj /ˈgɪlti /có tội, phạm tội, tội lỗi adj /glỉd /vui lòng, sung sướng adj /grænd /rộng lớn, vĩ đại adj /grei /xám, hoa râm (tóc) adj /greɪt /to, lớn, vĩ đại adj /gud, wel /tốt, khỏe adj /ˈhæpi /vui sướng, hạnh phúc adj /hɒt /nóng, nóng adj /hɔlou /rỗng, trống rỗng adj /helθi /khỏe mạnh, lành mạnh adj /hevi /nặng, nặng nề adj /his'tɔrikəl /lịch sử, thuộc lịch sử adj /hjuːdʒ /to lớn, khổng lồ adj /ˈhoʊli /linh thiêng; sùng đạo adj /hΔŋgri /đói adj /i:stən /đơng adj /i:zi /dễ dàng, dễ tính, ung dung adj /i´li:gl /trái luật, bất hợp pháp adj /i´mædʒinəri /tưởng tượng, ảo adj /i´mɔrəl /trái đạo đức, luân lý; xấu xa adj /i´mouʃənəl/cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm adj /ifektiv /có kết quả, có hiệu lực adj /i'fiʃənt /có hiệu lực, có hiệu adj /ig´zỉkt /chính xác, adj /ig'zỉdЗзreit /cường điệu, phòng đại adj /ik´saitiη /hứng thú, thú vị adj /iks´pektid /được chờ đợi, hy vọng adj /iks´tensiv /rộng rãi, bao quát adj /ɪkˈsaɪtɪd /bị kích thích, bị kích động adj /iks'pensiv /đắt adj /iks'trɔ:dnri /đặc biệt, lạ thường, khác thường adj /il /ốm adj /i'lektrikəl /(thuộc) điện adj /ɪˈlɛktrɪk /(thuộc) điện, có điện, phát điện adj /im´bỉrəsiη /làm lúng túng, ngăn trở adj /im´bærəst/lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ adj /i'mi:djət /lập tức, tức 307 important 308 impossible 309 impatient 310 311 312 313 314 impressive intelligent environmental industrial enjoyable 315 inevitable 316 informal 317 infectious 318 319 320 321 322 323 324 325 326 engaged insulting intended enormous inner innocent entire internal international 327 interesting 328 irritated 329 unique 330 united 331 useless 332 333 334 335 used usual young conscious 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 common complex confident constant curved careful competitive commercial concerned conservative convenient confined confused confusing considerable contemporary continuous contrasting adj /im'pɔ:tənt /quan trọng, hệ trọng adj /im'pɔsəbl/không thể làm được, xảy adj /im'peiʃən /thiếu kiên nhẫn, nóng vội adj /im'presiv/gây ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ adj /in,teli'dЗen∫зl /thơng minh, sáng trí adj /in,vairən'mentl /thuộc môi trường adj /in´dʌstriəl /(thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ adj /in´dʒɔiəbl /thú vị, thích thú adj /in´evitəbl/khơng thể tránh được, chắn xảy ra; thường thấy, nghe adj /in´fɔ:məl/khơng thức, khơng nghi thức adj /in´fekʃəs /lây, nhiễm adj /in´geidʒd/đã đính ước, hứa hơn; có người adj /in´sʌltiη /lăng mạ, xỉ nhục adj /in´tendid /có ý định, có dụng ý adj /i'nɔ:məs /to lớn, khổng lồ adj /inə /ở trong, nội bộ; thân cận adj /inəsnt /vô tội, trắng, ngây thơ adj /in'taiə /toàn thể, toàn adj /in'tə:nl /ở trong, bên trong, nội địa adj /intə'nỉʃən(ə)l /quốc tế adj /intristiŋ/làm thích thú, làm quan tâm, làm ý adj /iriteitid /tức giận, cáu tiết adj /ju:´ni:k /độc vô nhị adj /ju:'naitid/liên minh, đồn kết, chung, thống adj /ju:slis /vơ ích, vô dụng adj /ju:st/đã dùng, sử dụng used to sth/to doing sth: sử dụng để làm adj /ju:ʒl /thông thường, thường dùng adj /jʌɳ /trẻ, trẻ tuổi, niên adj /ˈkɒnʃəs /tỉnh táo, có ý thức, biết rõ adj /kɔmən/công, công cộng, thông thường, phổ biến in common chung, chung adj /kɔmleks /phức tạp, rắc rối adj /kɔnfidənt /tin tưởng, tin cậy, tự tin adj /kɔnstənt /kiên trì, bền lòng adj /kə:vd /cong adj /keəful /cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn adj /kəm´petitiv /cạnh tranh, đua tranh adj /kə'mə:ʃl /buôn bán, thương mại adj /kən´sə:nd /có liên quan, có dính líu adj /kən´sə:vətiv /thận trọng, dè dặt, bảo thủ adj /kən´vi:njənt /tiện lợi, thuận lợi, thích hợp adj /kən'faind /hạn chế, giới hạn adj /kən'fju:zd /bối rối, lúng túng, ngượng adj /kən'fju:ziη /khó hiểu, gây bối rối adj /kən'sidərəbl /lớn lao, to tát, đáng kể adj /kən'tempərəri /đương thời, đương đại adj /kən'tinjuəs /liên tục, liên tiếp adj /kən'træsti /tương phản 354 controlled 355 conventional 356 keen 357 curious 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 clever close closed complicated cracked crowded crazy crisp critical cruel cultural covered quiet qualified quick comfortable large lacking lively logical loyal lazy local legal limited living lost located loose 387 388 389 390 391 392 lucky lovely mad massive mild modern 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 moral medical major main mental mobile mere mixed military mistaken mysterious moving 405 musical 406 narrow 407 national adj /kən'trould /được điều khiển, kiểm tra adj /kən'ven∫ənl /quy ước adj /ki:n/sắc, bén keen on: say mê, ưa thích adj /kjuəriəs /ham muốn, tò mò, adj /klevə/lanh lợi, thơng minh tài giỏi, khéo léo adj /klouz /đóng kín, chật chội, che đậy adj /klouzd /bảo thủ, khơng cởi mở, khép kín adj /komplikeitid /phức tạp, rắc rối adj /krækt /rạn, nứt adj /kraudid /đơng đúc adj /kreizi /điên, trí adj /krips /giòn adj /ˈkrɪtɪkəl /phê bình, phê phán; khó tính adj /kru:ə(l) /độc ác, tợn, tàn nhẫn adj /ˈkʌltʃərəl /(thuộc) văn hóa adj /kʌvərd /có mái che, kín đáo adj /kwaiət /lặng, yên lặng, yên tĩnh adj /ˈkwɒləˌfaɪd /đủ tư cách, điều kiện, khả adj /kwik /nhanh adj /kΔmfзtзbl /thoải mái, tiện nghi, đầy đủ adj /la:dʒ /rộng, lớn, to adj /lỉkiη /ngu đần, ngây ngơ adj /laivli /sống, sinh động adj /lɔdʤikəl /hợp lý, hợp logic adj /lɔiəl /trung thành, trung kiên adj /leizi /lười biếng adj /ləʊk(ə)l /địa phương, phận, cục adj /ˈligəl /hợp pháp adj /ˈlɪmɪtɪd /hạn chế, có giới hạn adj /liviŋ /sống, sống adj /lost /thua, adj /loʊˈkeɪtid /định vị adj /lu:s /lỏng, không chặt adj /lʌki/gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc adj /ˈlʌvli /đẹp, xinh xắn, có dun adj /mỉd /điên, trí; bực điên người adj /mæsiv /to lớn, đồ sộ adj /maɪld /nhẹ, êm dịu, ôn hòa adj /mɔdən /hiện đại, tân tiến adj /ˈmɔrəl , ˈmɒrəl/(thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức adj /medikə /(thuộc) y học adj /ˈmeɪdʒər /lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu adj /mein /chính, chủ yếu, trọng yếu adj /mentl /(thuộc) trí tuệ, trí óc; trí adj /məʊbail; 'məʊbi:l /chuyển động, di động adj /miə /chỉ adj /mikst /lẫn lộn, pha trộn adj /militəri /(thuộc) quân đội, quân adj /mis´teiken /sai lầm, hiểu lầm adj /mis'tiəriəs /thần bí, huyền bí, khó hiểu adj /mu:viɳ /động, hoạt động adj /ˈmyuzɪkəl/(thuộc) nhạc, âm nh êm adj /nærou /hẹp, chật hẹp adj /næʃən(ə)l /(thuộc) quốc gia, dân tộc 408 409 410 411 412 natural nice northern naked necessary 413 414 415 416 417 418 419 nervous neat knitted new nuclear noticeable ordinary 420 421 422 423 424 organized old parallel poisonous possible 425 426 427 428 429 430 431 432 positive permanent personal particular perfect pale painful polite 433 434 435 436 political peaceful pure plain 437 438 439 440 pleasant pleased practical prior 441 442 443 444 primary private proud proper 445 pregnant 446 precise 447 prepared 448 previous 449 poor 450 rapid 451 452 453 454 455 456 457 raw royal ready rare regular rented relaxed adj /nætʃrəl /(thuộc) tự nhiên, thiên nhiên adj /nais /đẹp, thú vị, dễ chịu adj /nɔ:ðən /Bắc adj /neikid /trần, khỏa thân, trơ trụi adj /nesəseri /cần, cần thiết, thiết yếu adj /ˈnɜrvəs/hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng adj /ni:t /sạch, ngăn nắp; rành mạch adj /nitid /được đan, thêu adj /nju: /mới, mẻ, lạ adj /nju:kliз /(thuộc) hạt nhân adj /ˈnoʊtɪsəbəl /đáng ý, đáng để ý adj /o:dinəri /thường, thơng thường adj /o:gзnaizd/có trật tự, ngăn nắp, xếp, tổ chức adj /ould /già adj /pærəlel /song song, tương đương adj /pɔɪ.zə(n)əs /độc, có chất độc, gây chết, bệnh adj /pɔsibəl /có thể, thực adj /pɔzətiv/khẳng định, xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan adj /pə:mənənt /lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên adj /pə:snl /cá nhân, tư, riêng tư adj /pə´tikjulə /riêng biệt, cá biệt adj /pə'fekt /hồn hảo adj /peil /t, nhợt adj /peinful /đau đớn, đau khổ adj /pəˈlaɪt /lễ phép, lịch adj /pə'litikl/về trị, phủ, có tính trị adj /pi:sfl /hòa bình, thái bình, yên tĩnh adj /pjuə(r) /nguyên chất, tinh khiết, lành adj /plein /ngay thẳng, đơn giản, chất phác adj /pleznt/vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật adj /pli:zd /hài lòng adj /ˈprỉktɪkəl /thực hành; thực tế adj /praɪə(r) /trước, ưu tiên adj /praiməri/nguyên thủy, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học adj /ˈpraɪvɪt /cá nhân, riêng adj /praud /tự hào, kiêu hãnh adj /prɔpə /đúng, thích đáng, thích hợp adj /pregnənt/mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo adj /pri´sais /rõ ràng, xác; tỉ mỉ, kỹ tính adj /pri'peəd /đã chuẩn bị adj /ˈpriviəs/vội vàng, hấp tấp; trước (vd ngày hôm trước), ưu tiên adj /puə /nghèo adj /rỉpid /nhanh, nhanh chóng adj /rɔ:/sống (# chín), thơ, ngun chất adj /ˈrɔɪəl /(thuộc) vua, nữ hồng, hồng gia adj /redi /sẵn sàng adj /reə /hiếm, adj /rəgjulə /thường xuyên, đặn adj /rentid /được thuê, mướn adj /ri´lækst /thanh thản, thoải mái 458 remaining 459 repeated 460 461 462 463 464 465 retired ridiculous regional real relaxing religious 466 remarkable 467 remote 468 restricted 469 470 471 472 responsible written rich romantic 473 474 475 476 477 rude ruined rough sad shallow 478 satisfied 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 satisfying shy silent sharp sour short soft sore sorry surrounding surprised surprising substantial sufficient safe shaped successful sexual 497 sensible 498 sensitive 499 separated 500 suspicious 501 502 503 504 505 severe sick serious significant simple adj /ri´meiniη /còn lại adj /ri´pi:tid /được nhắc lại, lặp lại adj /ri´taiəd/ẩn dật, hẻo lánh, hưu, nghỉ việc adj /rɪˈdɪkyələs /buồn cười, lố bịch, lố lăng adj /ˈridʒənl /vùng, địa phương adj /riəl /thực, thực tế, có thật adj /ri'lỉksiɳ /làm giảm, bớt căng thẳng adj /ri'lidʒəs /(thuộc) tôn giáo adj /ri'ma:kəb(ə)l/đáng ý, đáng để ý; khác thường adj /ri'mout /xa, xa xôi, xa cách adj /ris´triktid /bị hạn chế, có giới hạn; vùng cấm adj /ri'spɔnsəbl/chịu trách nhiệm về, chịu trách nhiệm trước ai, adj /ritn /viết ra, thảo adj /ritʃ /giàu, giàu có adj /roʊˈmỉntɪk /lãng mạn adj /ru:d/bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản adj /ru:ind /bị hỏng, bị đổ nát, bị phá sản adj /rᴧf /gồ ghề, lởm chởm adj /sæd /buồn, buồn bã adj /ʃỉlou /nơng, cạn adj /sỉtisfaid/cảm thấy hài lòng, vưa ý, thoả mãn adj /sỉtisfaiiη/đem lại thỏa mãn, làm thỏa mãn, làm vưa ý adj /ʃaɪ /nhút nhát, e thẹn adj /ˈsaɪlənt /im lặng, yên tĩnh adj /ʃɑrp /sắc, nhọn, bén adj /sauə /chua, có vị giấm adj /ʃɔ:t /ngắn, cụt adj /sɔft /mềm, dẻo adj /sɔr , soʊr /đau, nhức adj /sɔri /xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn adj /sə.ˈrɑʊ(n)diɳ /sự vây quanh, bao quanh adj /sə:´praizd /ngạc nhiên (+ at) adj /sə:´praiziη /làm ngạc nhiên, làm bất ngờ adj /səb´stænʃəl /thực tế, đáng kể, quan trọng adj /sə'fi∫nt /(+ for) đủ, thích đáng adj /seif /an tồn, chắn, đáng tin adj /ʃeipt /có hình dáng rõ adj /səkˈsɛsfəl /thành cơng, thắng lợi, thành đạt adj /seksjuəl /giới tính, vấn đề sinh lý adj /sensəbl/có óc xét đốn; hiểu, nhận biết adj /sensitiv/dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm adj /seprətid /ly thân adj /səs´piʃəs/có nghi ngờ, tỏ nghi ngờ, khả nghi adj /səˈvɪər/khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (ki phục, dung nhan) adj /sick /ốm, đau, bệnh adj /siəriəs /đứng đắn, nghiêm trang adj /sɪgˈnɪfɪkənt /nhiều ý nghĩa, quan trọng adj /simpl /đơn, đơn giản, dễ dàng 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 within without to unlike underneath by behind beyond below beneath between above 2774 along 2775 alongside 2776 in 2777 2778 2779 2780 2781 inside than except after before 2782 since 2783 like 2784 ourselves 2785 everyone, everybody 2786 anyone (anybod) 2787 anything 2788 everything 2789 herself 2790 hers 2791 him 2792 himself 2793 itself 2794 yourself 2795 2796 2797 2798 2799 you myself nobody (noone) nothing somebody, someone 2800 2801 2802 2803 2804 something we all that her prep /wið´in/trong vong thời gian thời gian prep /wɪðˈaʊt , wɪθaʊt /khơng, khơng có prep, /tu:, tu, tз /theo hướng, tới prep, adj /ʌn´laik /khác, không giống prep, adv /¸ʌndə´ni:θ /dưới, bên prep, adv /bai /bởi, prep, adv /bi'haind /sau, đằng sau prep, adv /bi'jɔnd /ở xa, phía bên prep, adv /bi'lou /ở dưới, thấp, phía prep, adv /bi'ni:θ /ở dưới, thấp prep, adv /bi'twi:n /giữa, prep, adv /ə'bʌv /ở trên, lên prep, adv /ə'lɔɳ/dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo prep, adv /ə'lɔɳ'said /sát cạnh, kế bên, dọc theo prep, adv /in /ở, tại, trong; vào prep, adv, n, adj /in'said/mặt trong, phía, phần trong; trong, nội prep, conj /ðæn /hơn prep, conj /ik'sept /trừ ra, không kể; prep, conj, adv /ɑ:ftə /sau, đằng sau, sau prep, conj, adv /bi'fɔ: /trước, đằng trước prep, conj, adv /sins/từ, từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc prep, vconj /laik /giống như; thích; pron /´awə´selvz/bản thân chúng ta, thân chúng tơi, thân chúng mình; tự pron /´evri¸wʌn /mọi người pron /eniwʌn /người nào, pron /eniθiɳ/việc gì, vật gì; việc gì, vật pron /evriθiɳ /mọi vật, thứ pron /hə:´self/chính nó, ta bà ta pron /hə:z/cái nó, cô ấy, chị ấy, bà pron /him /nó, hắn, ơng ấy, anh pron /him´self/chính nó, hắn, c pron /it´self/chính đó, điều đó, vật pron /jɔ:'self/tự anh, tự chị, anh, mày, tự mày, tự pron /ju:/anh, chị, ơng, bà, ngài, ngươi, mày; anh, chị, ông, bà, ngài, người, chúng mày pron /mai'self /tự tơi, pron /noubədi /không ai, không người pron /ˈnʌθɪŋ /khơng gì, khơng pron /sʌmbədi /người pron /sʌmθiɳ/một điều đó, v pron /wi: /chúng tôi, pron, adv /ɔ:l /tất pron, conj, det /ðỉt /người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, pron, det /hз: /nó, chị ấy, ấy, bà 2805 2806 2807 2808 2809 lot, a lot mine cent give birth in addition 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 related listen per cent (percent) entertain reproduce confuse refer to organize decorate justify enter govern illustrate 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 indicate irritate cancel qualify pass practise swollen swell 2830 2831 2832 2833 2834 2835 disagree argue ask add advertise analyse, analyze 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 anticipate identify buy bore born ( be born) bother boil borrow burn 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 burst bear bake bury begin behave become 2852 2853 2854 2855 2856 2857 belong build believe breathe bring alter pron, det, , adv /lɒt /số lượng lớn; nhiều pron, n //của sent //đồng xu (bằng 1/100 đô la) to //sinh to //thêm vào to, adj /ri'leitid/có liên quan, có quan hệ với ai, to, v /lisn /nghe, lắng nghe usn, adj, adv //phần trăm v /,entə'tein /giải trí, tiếp đón, chiêu đãi v /,ri:prə'dju:s /tái sản xuất v //làm lộn xộn, xáo trộn v //xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đế v /´ɔ:gə¸naiz /tổ chức, thiết lập v /´dekə¸reit /trang hồng, trang trí v /´dʒʌsti¸fai /bào chữa, biện hộ v /´entə /đi vào, gia nhập v /´gʌvən /cai trị, thống trị, cầm quyền v /´ilə¸streit /minh họa, làm rõ ý v /´indikeit/chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn v /´iri¸teit /làm phát cáu, chọc tức v /´kỉnsəl /hủy bỏ, xóa bỏ v /´kwɔli¸fai /đủ khả năng, đủ tư cách, điều kiệ v /´pa:s /qua, vượt qua, ngang qua v /´præktis /thực hành, tập luyện v /´swoulən, swel /phồng lên, sưng lên v /¸disə´gri:/bất đồng, khơng đồng ý, khác, khơng giống; khơng hợp v /ɑ:gju: /chứng tỏ, rõ v /ɑ:sk /hỏi v /æd /cộng, thêm vào v /ædvətaiz /báo cho biết, báo cho biết trước v /ỉnəlaiz /phân tích v /ỉn'tisipeit/thấy trước, chặn trước, lường trước v /ai'dentifai /nhận biết, nhận ra, nhận dạng v /bai /mua v /bɔ: /buồn chán, buồn tẻ v /bɔ:n /sinh, đẻ v /bɔðə /làm phiền, quấy rầy, làm bực mìn v /bɔil /sơi, luộc v /bɔrou /vay, mượn v /bə:n /đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu v /bə:st/nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức v /beə /mang, cầm, vác, đeo, ơm v /beik /nung, nướng lò v /beri /chơn cất, mai táng v /bi'gin /bắt đầu, khởi đầu v /bi'heiv /đối xử, ăn ở, cư xử v /bi'kʌm /trở thành, trở nên v /bi'lɔɳ/thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu v /bild /xây dựng v /bi'li:v /tin, tin tưởng v /bri:ð /hít, thở v /briɳ /mang, cầm , xách lại v /ɔ:ltə /thay đổi, biến đổi, sửa đổi 2858 occupy 2859 operate 2860 die 2861 dominate 2862 join 2863 dare 2864 demonstrate 2865 depress 2866 2867 2868 2869 2870 derive define defend dig declare 2871 deliver 2872 deny 2873 disturb 2874 distinguish 2875 decide 2876 2877 2878 2879 2880 disappoint disappear describe discover discuss 2881 dismiss 2882 destroy 2883 distribute 2884 determine 2885 divide 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 develop devote dissolve deserve draw drag generate earn 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 offend abandon absorb obtain observe adapt adopt adjust educate v /ɔkjupai /giữ, chiếm lĩnh, chiếm giữ v /ɔpəreit /hoạt động, điều khiển v /daɪ /chết, tư trần, hy sinh v /ˈdɒməˌneɪt/chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế v /ʤɔin/gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép v /deər /dám, dám đương đầu với; thách v /ˈdɛmənˌstreɪt/chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ v /di´pres/làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm v /di´raiv/nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, c (from) v /di'fain /định nghĩa v /di'fend /che chở, bảo vệ, bào chữa v /dɪg /đào bới, xới v /di'kleə /tuyên bố, công bố v /di'livə/cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày v /di'nai /từ chối, phản đối, phủ nhận v /dis´tə:b/làm yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy v /dis´tiηgwiʃ /phân biệt, nhận ra, nghe v /di'said /quyết định, giải quyết, phân xử v /ˌdɪsəˈpɔɪnt/không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại v /disə'piə /biến mất, biến v /dɪˈskraɪb /diễn tả, miêu tả, mô tả v /dis'kʌvə /khám phá, phát ra, nhận v /dis'kΛs /thảo luận, tranh luận v /dis'mis/giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm) v /dis'trɔi/phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá v /dis'tribju:t/phân bổ, phân phối, loại v /di'tз:min /xác định, định rõ; định v /di'vaid /chia, chia ra, phân v /di'veləp/phát triển, mở rộng; tỏ v /di'vout /hiến dâng, dành hết cho v /dɪˈzɒlv /tan rã, phân hủy, giải tán v /di'zз:v /đáng, xứng đáng v /dro: /vẽ, kéo v /drӕg /lôi kéo, kéo lê v /dʒenəreit /sinh, đẻ v /ə:n /kiếm (tiền), giành (phần thưởng) v /ə´fend/xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu v /ə'bỉndən /bỏ, từ bỏ v /əb'sɔ:b /thu hút, hấp thu, lôi v /əb'tein /đạt được, giành v /əbˈzə:v /quan sát, theo dõi v /ə'dæpt /tra, lắp vào v /ə'dɔpt /nhận làm nuôi, bố mẹ nuôi v /ə'dʤʌst /sửa lại cho đúng, điều chỉnh v /edju:keit /giáo dục, cho ăn học; rèn luyện 2903 admire 2904 admit 2905 advise 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 afford affect agree occur accuse acknowledge accept accompany acquire allow amaze amuse announce 2919 2920 2921 2922 2923 annoy appoint apologize appear apply 2924 2925 2926 2927 2928 2929 oppose appreciate arrive (at, in) arise arrange assist 2930 assume 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 associate assure attach attend attract achieve avoid emphasize ensure fasten 2941 2942 2943 2944 2945 2946 find found follow forget fail forgive 2947 fetch 2948 feel 2949 feed 2950 fix 2951 fill 2952 float v /əd'maiə /khâm phục, thán phục v /əd'mit /nhận vào, cho vào, kết hợp v /əd'vaiz /khuyên, khuyên bảo, răn bảo v /ə'fɔ:d/có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) v /ə'fekt /làm ảnh hưởng, tác động đến v /ə'gri: /đồng ý, tán thành v /ə'kə: /xảy ra, xảy đến, xuất v /ə'kju:z /tố cáo, buộc tội, kết tội v /ək'nɔlidʤ /công nhận, thừa nhận v /ək'sept /chấp nhận, chấp thuận v /ə'kʌmpəni /đi theo, cùng, kèm theo v /ə'kwaiə /dành được, đạt được, kiếm v /ə'lau /cho phép, v /ə'meiz /làm ngạc nhiên, làm sửng sốt v /ə'mju:z /làm cho vui, thích, làm buồn cười v /ə'nauns /báo, thơng báo v /ə'nɔi/chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu v /ə'pɔint /bổ nhiệm, định, chọn v /ə'pɔlədʤaiz /xin lỗi, tạ lỗi v /ə'piə /xuất hiện, ra, trình diện v /ə'plai /gắn vào, ghép vào, áp dụng vào v /əˈpoʊz/đối kháng, đối chọi, đối lập; chống đối, phản đối v /ə'pri:ʃieit /thấy rõ; nhận thức v /ə'raiv /đến, tới nơi v /ə'raiz /xuất hiện, nảy ra, nảy sinh v /ə'reindʤ /sắp xếp, đặt, sửa soạn v /ə'sist /giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt v /ə'sju:m/mang, khốc, có, lấy (cái vẻ, tính chất…) v /ə'souʃiit/kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác associated with liên kết với v /ə'ʃuə /đảm bảo, cấm đoán v /ə'tỉtʃ /gắn, dán, trói, buộc v /ə'tend /dự, có mặt v /ə'trækt /hút; thu hút, hấp dẫn v /ə'tʃi:v /đạt được, dành v /ə'vɔid /tránh, tránh xa v /ˈɛmfəˌsaɪz /nhấn mạnh, làm bật v /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr /bảo đảm, chắn v /fɑ:sn /buộc, trói v /faind/tìm, tìm thấy find out sth: khám phá, tìm v /faund /tìm, tìm thấy v /fɔlou /đi theo sau, theo, v /fə'get /quên v /feil /sai, thất bại v /fərˈgɪv /tha, tha thứ v /fetʃ/tìm về, đem về; làm say mê, quyến rũ v /fi:l /cảm thấy v /fid /cho ăn, ni v /fiks/đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang v /fil /làm đấy, lấp kín v /floʊt /nổi, trôi, lơ lửng 2953 frighten 2954 freeze 2955 gather 2956 get 2957 give 2958 go 2959 grab 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 grow hang happen hide hesitate hurt heal hear hunt eat elect emerge exaggerate ignore 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 examine exist exclude explore excite expand expect explain explode expose 2984 extend 2985 embarrass 2986 imagine 2987 imply 2988 employ 2989 impose 2990 impress 2991 improve 2992 enjoy 2993 injure 2994 enable 2995 infect 2996 inform v /ˈfraɪtn /làm sợ, làm hoảng sợ v /fri:z /đóng băng, đơng lạnh v /gỉðə /tập hợp; hái, lượm, thu thập v /get/được, có get on leo, trèo lên get off: khỏi, thoát khỏi v /giv/cho, biếu, tặng giv phát give sth out: give (sth) up bỏ, tư bỏ v /gou/đi go down: xuống go up: lên be going to sửa, có ý địn v /græb /túm lấy, vồ, chộp lấy v /grou/mọc, mọc lên grow up lớn lên, trưởng thành v /hæŋ /treo, mắc v /hæpən /xảy ra, xảy đến v /haid /trốn, ẩn nấp; che giấu v /heziteit /ngập ngưng, dự v /hɜrt /làm bị thương, gây thiệt hại v /hi:l /chữa khỏi, làm lành v /hiə /nghe v /hʌnt /săn, săn v /i:t /ăn v /i´lekt /bầu, định v /i´mə:dʒ /nổi lên, ra; bật lên v /ig´zỉdʒə¸reit /cường điệu, phóng đại v /ig'no:(r) /phớt lờ, tỏ khơng biết đến v /ɪgˈzỉmɪn/thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh) v /ig'zist /tồn tại, sống v /iks´klu:d /ngăn chặn, loại trừ v /iks´plɔ: /thăm dò, thám hiểm v /ik'sait /kích thích, kích động v /iks'pỉnd /mở rộng, phát triển, nở, giãn v /ik'spekt /chờ đợi, mong ngóng; liệu trước v /iks'plein /giải nghĩa, giải thích v /iks'ploud /đập tan (hy vọng ), làm nổ, nổ v /ɪkˈspoʊz /trưng bày, phơi bày v /iks'tend/giơ, duỗi (tay, châ(n).); kéo dài (thời gia(n).), dành cho, gửi lời v /im´bærəs/lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn v /i'mỉʤin/tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho v /im'plai /ngụ ý, bao hàm v /im'plɔi /dùng, thuê làm v /im'pouz/đánh (thuế ), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng v /im'pres/ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động v /im'pru:v /cải thiện, tiến, mở mang v /in'dЗoi/thưởng thức, thích thú gì, hưởng, có v /in'dӡə(r)/làm tổn thương, làm hại, xúc phạm v /i'neibl/làm cho có thể, có khả năng; cho phép làm v /in'fekt/nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền v /in'fo:m /báo cho biết, cung cấp tin tức 2997 engage 2998 include 2999 encourage 3000 insert 3001 install 3002 3003 3004 3005 3006 3007 entitle intend interrupt introduce interpret invite 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 involve invent invest investigate establish unite calculate carry catch count combine concentrate curb collect complain 3023 commit 3024 communicate 3025 compare 3026 compete 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 consider construct continue connect confine confirm confront 3034 conclude 3035 consist of 3036 3037 3038 3039 consult contain contribute convert 3040 3041 3042 3043 3044 3045 convince keep kill climb complicate cope (+ with) v /in'geidʤ /hứa hẹn, cam kết, đính ước v /in'klu:d /bao gồm, tính v /in'kΔridЗ/động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm cấn đảm, mạnh dạn v /insə:t /chèn vào, lồng vào v /in'stɔ:l /đặt (hệ thống máy móc, thiết bị ) v /in'taitl/cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm v /in'tend /ý định, có ý định v /ɪntǝ'rʌpt /làm gián đoạn, ngắt lời v /intrədju:s /giới thiệu v /in'tз:prit /giải thích v /in'vait /mời v /ɪnˈvɒlv/bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào v /in'vent /phát minh, sáng chế v /in'vest /đầu tư v /in'vestigeit /điều tra, nghiên cứu v /ɪˈstæblɪʃ /lập, thành lập v /ju:´nait /liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thâ v /kỉlkjuleit /tính tốn v /ˈkỉri /mang, vác, khn chở v /kỉtʃ /bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy v /kaunt /đếm, tính v /kɔmbain /kết hợp, phối hợp v /kɔnsentreit /tập trung v /kə:b /kiềm chế, nén lại, hạn chế v /kə´lekt /sưu tập, tập trung lại v /kəm´plein /phàn nàn, kêu ca v /kə'mit/giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù v /kə'mju:nikeit/truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc v /kəm'peə(r) /so sánh, đối chiếu v /kəm'pi:t /đua tranh, ganh đua, cạnh tranh v /kən´sidə/cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến v /kən´strʌkt /xây dựng v /kən´tinju: /tiếp tục, làm tiếp v /kə'nekt /kết nối, nối v /kən'fain /giam giữ, hạn chế v /kən'fə:m /xác nhận, chứng thực v /kən'frʌnt /đối mặt, đối diện, đối chiếu v /kənˈklud/kết luận, kết thúc, việc) v /kən'sist /gồm có v /kən'sʌlt/tra cứu, tham khảo, t kiến v /kən'tein /bao hàm, chứa đựng, bao gồm v /kən'tribju:t /đóng góp, ghóp phần v /kən'və:t /đổi, biến đổi v /kən'vins/làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy v /ki:p /giữ, giữ lại v /kil /giết, tiêu diệt v /klaim /leo, trèo v /komplikeit /làm phức tạp, rắc rối v /koup /đối phó, đương đầu 3046 3047 3048 3049 3050 3051 create criticize crush come quit quote 3052 3053 3054 3055 3056 license learn lay lend lean 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 leave locate lose let manage marry maintain mention melt mean meet 3068 3069 3070 3071 3072 multiply knit know obey owe 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 overcome pour permit perform pursue persuade possess 3080 3081 3082 3083 3084 3085 pick produce promote pronounce propose protect 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 provide prepare predict prefer pretend prevent preserve proceed prove put publish punish wrap v /kri:'eit /sáng tạo, tạo nên v /ˈkrɪtəˌsaɪz /phê bình, phê phán, trích v /krᴧ∫ /ép, vắt, đè nát, đè bẹp v /kʌm /đến, tới, đến, tới v /kwit /thoát, thoát v /kwout /trích dẫn v /laisзns/cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép v /lə:n /học, nghiên cứu v /lei /xếp, đặt, bố trí v /lend /cho vay, cho mượn v /li:n /nghiêng, dựa, ỷ vào v /li:v/bỏ đi, rời đi, để lại leave out bỏ quên, bỏ sót v /loʊˈkeɪt /xác định vị trí, định vị v /lu:z /mất, thua, lạc v /lεt /cho phép, v /mæniʤ /quản lý, trơng nom, điều khiển v /mỉri /cưới (vợ), lấy (chồng) v /mein´tein /giữ gìn, trì, bảo vệ v /menʃn /kể ra, nói đến, đề cập v /mɛlt /tan ra, chảy ra; làm tan chảy v /mi:n /nghĩa, có nghĩa v /mi:t /gặp, gặp gỡ v /mʌltiplai/nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở v /nit /đan, thêu v /nou /biết v /o'bei /vâng lời, tuân theo, tuân lệnh v /ou /nợ, hàm ơn; có (cái gì) v /ˌoʊvərˈkʌm/thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn) v /pɔ: /rót, đổ, giội v /pə:mit /cho phép, cho hội v /pə´fɔ:m /biểu diễn; làm, thực v /pə'sju: /đuổi theo, đuổi bắt v /pə'sweid /thuyết phục v /pə'zes /có, chiếm hữu v /pik/cuốc (đất); đào, khoét up cuốc, vỡ, xé v /prɔdju:s /sản xuất, chế tạo v /prəˈmoʊt /thăng chức, thăng cấp v /prəˈnaʊns /tuyên bố, thông báo, phát âm v /prǝ'prouz /đề nghị, đề xuat, đưa v /prə'tekt /bảo vệ, che chở v /prə'vaid/chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp v /pri´peə /sửa soạn, chuẩn bị v /pri'dikt /báo trước, tiên đốn, dự báo v /pri'fə: /thích v /pri'tend /giả vờ, giả bộ, làm vẻ v /pri'vent /ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngưa v /pri'zə:v /bảo quản, giữ gìn v /proceed /tiến lên, theo duổi, tiếp diễn v /pru:v /chứng tỏ, chứng minh v /put /đặt, để, cho vào v /pʌbli∫ /công bố, ban bố; xuất v /pʌniʃ /phạt, trưng phạt v /rỉp /gói, bọc, quấn 3099 write 3100 rob 3101 raise 3102 recognize 3103 recommend 3104 reckon 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 represent read reject recover reach react recall relax rely on 3114 retire 3115 rid 3116 reduce 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 realize reflect refuse require relate remind remain remember remove repeat replace 3128 3129 3130 3131 3132 3133 restore restrict receive respond retain revise 3134 reveal 3135 resolve 3136 resist 3137 rub 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 satisfy shine solve suggest say shave save succeed sell 3147 celebrate v /rait /viết v /rɔb /cướp, lấy trộm v /reiz /nâng lên, đưa lên, ngẩng lên v /rekəgnaiz/nhận ra, nhận diện; công nhận, thưa nhận v /rekə'mend/giới thiệu, tiến cử; bảo v /rekən /tính, đếm v /repri'zent/miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt v /ri:d /đọc v /ri:ʤekt /không chấp nhận, loại bỏ, bác bỏ v /ri:'kʌvə /lấy lại, giành lại v /ri:tʃ /đến, đến, tới v /ri´ækt /tác động trở lại, phản ứng v /ri´kɔ:l /gọi về, triệu hồi; nhắc lại, gợi lại v /ri´læks /giải trí, nghỉ ngơi v /ri´lai /tin vào, tin cậy, tin tưởng vào v /ri´taiə/rời bỏ, rút về; thôi, nghỉ việc, hưu v /rid /giải thoát (get rid of : tống khứ) v /ri'dju:s /giảm, giảm bớt v /riəlaiz/thực hiện, thực hành; rõ, nhận thức rõ (việc ) v /ri'flekt /phản chiếu, phản hồi, phản ánh v /rɪˈfyuz /từ chối, khước từ v /ri'kwaiə(r) /đòi hỏi, yêu cầu, quy định v /ri'leit /kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan v /riˈmaind /nhắc nhở, gợi nhớ v /riˈmein /còn lại, cũ v /rɪˈmɛmbər /nhớ, nhớ lại v /ri'mu:v /dời đi, di chuyển v /ri'pi:t /nhắc lại, lặp lại v /rɪpleɪs /thay v /ris´tɔ:/hoàn lại, trả lại; sử hồi lại v /ris´trikt /hạn chế, giới hạn v /ri'si:v /nhận, lĩnh, thu v /ri'spond /hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời v /ri'tein /giữ lại, nhớ v /ri'vaiz /đọc lại, xem lại, sửa lại, ôn lại v /riˈvi:l/bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá v /ri'zɔlv/quyết định, kiên (làm gì); giải (vấn đề, khó khă(n).) v /ri'zist /chống lại, phản đổi, kháng cự v /rʌb /cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán v /sỉtisfai/làm thỏa mãn, hài lòng; trả (nợ), chuộc tội v /ʃain /chiếu sáng, tỏa sáng v /sɔlv /giải, giải thích, giải v /sə'dʤest /đề nghị, đề xuất; gợi v /sei /nói v /ʃeiv /cạo (râu), bào, đẽo (gỗ) v /seiv /cứu, lưu v /sək'si:d /nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị v /sel /bán v /selibreit/kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng 3148 send 3149 suppose 3150 surround 3151 survive 3152 serve 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 settle see seek seem linking cease select sing sink sit slide slip sew spoil spend speak spin spread stir steal steer stretch 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 shoot suck swallow swear swell sweep swim suffer choose 3183 tire 3184 take 3185 tell 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 tend teach translate transform try treat chop chew 3194 3195 3196 3197 3198 3199 vary undo unload understand wash warn v /send /gửi, phái v /sə'pəƱz /cho rằng, tin rằng, nghĩ v /sə'raƱnd /vây quanh, bao quanh v /sə'vaivə/sống lâu hơn, tiếp tục sống, sống sót v /sɜ:v /phục vụ, phụng v /ˈsɛtl/giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí v /si: /nhìn, nhìn thấy, quan sát v /si:k /tìm, tìm kiếm, theo đuổi v /si:m /có vẻ như, dường v /si:s /dừng, ngưng, ngớt, thôi, hết, tạnh v /si´lekt /chọn lựa, chọn lọc v /siɳ /hát, ca hát v /sɪŋk /chìm, lún, đắm v /sit /ngồi sit down: ngồi xuống v /slaid /trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qu v /slip /trượt, tuột, trôi qua, chạy qua v /soʊ /may, khâu v /spɔil /cướp, cướp đọat v /spɛnd /tiêu, xài v /spi:k /nói v /spin /quay, quay tròn v /spred /trải, căng ra, bày ra; truyền bá v /stə: /khuấy, đảo v /sti:l /ăn cắp, ăn trộm v /stiə /lái (tàu, ô tô ) v /strɛtʃ /căng ra, duỗi ra, kéo dài v /ʃut/vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi v /sʌk /bú, hút; hấp thụ, tiếp thu v /swɔlou /nuốt, nuốt chửng v /sweə /chửi rủa, nguyền rủa; thề, hứa v /swel /phồng, sưng lên v /swi:p /quét v /swim /bơi lội v /sΛfə(r) /chịu đựng, chịu thiệt hại, đấu khổ v /t∫u:z /chọn, lựa chọn v /taiз/làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe v /teik/sự cầm nắm, lấy take sth off: cởi, bỏ gì, lấy v /tel /nói, nói với v /tend/trơng nom, chăm sóc hạ v /ti:tʃ /dạy v /træns´leit /dịch, biên dịch, phiên dịch v /træns'fɔ:m /thay đổi, biến đổi v /trai /thử, cố gắng v /tri:t /đối xử, đối đãi, cư xử v /tʃɔp /chặt, đốn, chẻ v /tʃu: /nhai, ngẫm nghĩ v /veəri/thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi v /ʌn´du: /tháo, gỡ; xóa bỏ, hủy bỏ v /ʌn´loud /cất gánh nặng, dỡ hàng v /ʌndə'stænd /hiểu, nhận thức v /wɒʃ , wɔʃ /rửa, giặt v /wɔ:n /báo cho biết, cảnh báo 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 want wear weigh wake up wait withdraw win 3207 3208 3209 3210 3211 wind wonder thank think threaten 3212 throw 3213 fancy 3214 fit 3215 express 3216 shut 3217 upset 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 welcome ought to may must shall should would need manufacture promise 3228 outline 3229 offer 3230 rescue 3231 whisper 3232 ban 3233 bite 3234 bend 3235 bet 3236 bid 3237 blame 3238 blow 3239 broadcast 3240 break 3241 breed 3242 decrease v /wɔnt /muốn v /weə /mặc, mang, đeo v /wei /cân, cân nặng v /weik /thức dậy, tỉnh thức v /weit /chờ đợi v /wɪðˈdrɔ , wɪθˈdrɔ /rút, rút khỏi, rút lui v /win /chiếm, đọat, thu v /wind/quấn lại, cuộn lại wind sth up: lên dây, quấn, giải v /wʌndə /ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc v /θæŋk /cám ơn v /θiŋk /nghĩ, suy nghĩ v /θretn /dọa, đe dọa v /θrou/ném, vứt, quăng throw sth away: ném đi, vứt đi, liệng v, adj /ˈfænsi/tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng v, adj /fit /hợp, vưa; thích hợp, xứng đáng v, adj /iks'pres/diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành v, adj /ʃʌt /đóng, khép, đậy; tính khép kín v, adj /ʌpˈsɛt /làm đổ, đánh đổ v, adj, n, exclamation /welkʌm /chào mừng, hoan nghênh v, modal /ɔ:t /phải, nên, v, modal /mei /có thể, có lẽ v, modal /mʌst /phải, cần, nên làm v, modal /ʃỉl /dự đốn tương lai: v, modal /ʃud, ʃəd, ʃd /nên v, modal /wud /sẽ v, modal verb, n /ni:d /cần, đòi hỏi; cần v, n /,mænju'fæktʃə /sản xuất, chế tạo v, n //hứa, lời hứa v, n /´aut¸lain/vẽ, phác tảo; đường nét, hình dáng, nét v, n /´ɔfə /biếu, tặng, cho; trả giá v, n /´reskju:/giải thoát, cứu nguy; giải thoát, cứu nguy v, n /´wispə/nói thầm, xì xào; tiếng nói thầm, tiếng xì xào v, n /bỉn /cấm, cấm chỉ; cấm v, n /bait /cắn, ngoạm; cắn, ngoạm v, n /bentʃ/chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong v, n /bet/đánh cuộc, cá cược; đánh v, n /bid/đặt giá, trả giá; đặt giá, trả giá v, n /bleim/khiển trách, mắng trách; khiển trách, mắng trách v, n /blou /nở hoa; nở hoa v, n /brɔ:dkɑ:st/tung khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá v, n /breik /bẻ gẫy, đập vỡ; gãy, vỡ v, n /bri:d/ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống v, n /di:kri:s/giảm bớt, làm suy giảm, giảm đi, giảm sút 3243 deal 3244 defeat 3245 disgust 3246 dislike 3247 display 3248 drive 3249 drop 3250 dump 3251 jump 3252 urge 3253 approach 3254 arrest 3255 fight 3256 fall 3257 flash 3258 fly 3259 3260 3261 3262 focus fold fry gamble 3263 gain 3264 guess 3265 grant 3266 handle 3267 hire 3268 highlight 3269 hate 3270 help 3271 hurry 3272 hit 3273 hold 3274 hope 3275 exhibit 3276 export v, n /di:l/phân phát, phân phối; giao dịch, thỏa thuận mua bán deal with giải v, n /di'fi:t/đánh thắng, đánh bại; thất bại (1 kế hoạch), tiêu tan (hyvọng ) v, n /dis´gʌst/làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ v, n /dis'laik /sự khơng ưa, khơng thích, ghé v, n /dis'plei/bày tỏ, phô trương, trưng bày; bày ra, phô bày, trưng bày v, n /draiv/lái , đua xe; đua xe (điều khiển) v, n /drɒp/chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu ) v, n /dʌmp /đổ rác; đống rác, nơi đổ rác v, n /dʒʌmp /nhảy; nhảy, bước nhảy v, n /ə:dʒ/thúc, giục, giục giã; thúc đẩy, thúc v, n /ə'proutʃ/đến gần, lại gần; đến gần, lại gần v, n /ə'rest /bắt giữ, bắt giữ v, n /fait/đấu tranh, chiến đấu; đấu tranh, chiến đấu v, n /fɔl/rơi, ngã, rơi, ngã fall over ngã lộn nhào, bị đổ v, n /flỉ∫/l sáng, sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy v, n /flaɪ /bay; bay, quãng đường bay v, n /foukəs/tập trung; trung tâm, trọng tâm ((n)bóng) v, n /foʊld /gấp, vén, xắn; nếp gấp v, n /frai /rán, chiên; thịt rán v, n /gæmbl /đánh bạc; đánh bạc v, n /geɪn/lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới v, n /ges/đoán, đoán; đoán, ước chưng v, n /grα:nt/cho, bán, cấp; c cấp v, n /hỉndl /cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai v, n /haiə/thuê, cho thuê (nhà ); thuê, cho thuê v, n /ˈhaɪˌlaɪt/làm bật, nêu bật; chỗ bật nhất, đẹp, sáng v, n /heit /ghét; lòng căm ghét, thù hận v, n /help /giúp đỡ; giúp đỡ v, n /ˈhɜri , ˈhʌri/sự vội vàng, gấp vội vàng, hối hả, gấp rút v, n /hit/đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm v, n /hould/cầm, nắm, giữ; cầm, nắm giữ v, n /houp /hy vọng; nguồn hy vọng v, n /ɪgˈzɪbɪt/trưng bày, triển lãm vật triển lãm v, n /iks´pɔ:t/xuất khẩu; hàng xuất khẩu, xuất 3277 exchange 3278 encounter 3279 increase 3280 insult 3281 escape 3282 yawn 3283 use 3284 cast 3285 capture 3286 call 3287 cough 3288 curl 3289 command 3290 conduct 3291 concern 3292 kick 3293 kiss 3294 cure 3295 clap 3296 claim 3297 click 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 cry cook cut cover collapse laugh lie 3305 launch 3306 lock 3307 lead 3308 lift 3309 look 3310 mount 3311 measure 3312 make 3313 mix v, n /iks´tʃeindʒ /trao đổi; trao đổi v, n /in'kautə/chạm chán, bắt gặp; chạm trán, bắt gặp v, n /in'kri:s/tăng, tăng thêm; tăng, tăng thêm v, n /insʌlt/lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, xỉ nhục v, n /is'keip/trốn thoát, thoát khỏi; trốn thoát, lỗi thoát v, n /jɔ:n /há miệng; cử ngáp v, n /ju:s/sử dụng, dùng; dùng, sử dụng v, n /kɑ:st/quăng, ném, thả, đánh gục; quăng, ném (lưới), thả (neo) v, n /kæptʃə /bắt giữ, bắt; bắt giữ, bị bắt v, n /kɔ:l/gọi; tiếng kêu, tiếng gọi, bị gọi v, n /kɔf /ho, ho, tiếng hoa v, n /kə:l/quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; uốn quăn v, n /kə'mɑ:nd/ra lệnh, huy; lệnh, mệnh lệnh, quyền lệnh, quyền huy v, n /kən'dʌkt/điều khiển, đạo, huy; điều khiển, huy v, n /kən'sз:n/liên quan, dính líu tới; liên quan, dính líu tới v, n /kick /đá; cú đá v, n /kis /hôn, hôn v, n /kjuə/chữa trị, điều trị; cách chữa bệnh, cách điều trị; thuốc v, n /klæp /vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay v, n /kleim/đòi hỏi, yêu sách; đòi hỏi, yêu sách, thỉnh cầu v, n /klik/làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột) v, n /krai/khóc, kêu la; khóc, tiếng khóc, kêu la v, n /kʊk /nấu ăn, người nấu ăn v, n /kʌt /cắt, chặt; cắt v, n /kʌvə /bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc v, n /kз'læps /đổ, sụp đổ; đổ nát, sụp đổ v, n /lɑ:f /cười; tiếng cười v, n /lai /nói dối; lời nói dối, dối trá v, n /lɔ:ntʃ/hạ thủy (tàu); khai trương; hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm v, n /lɔk /khóa; khóa v, n /li:d/lãnh đạo, dẫn dắt; hướng dẫn v, n /lift/giơ lên, nhấc lên; nâng, nhấc lên v, n /luk /nhìn; nhìn v, n /maunt /leo, trèo; núi v, n /meʤə/đo, đo lường; đo đo lường v, n /meik/làm, chế tạo; ch up: làm thành, cấu thành, gộp thành v, n /miks /pha, trộn lẫn; pha trộn 3314 miss 3315 move 3316 knock 3317 pack 3318 pause 3319 pay 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 play pose print pull push punch ride 3327 register 3328 reform 3329 regard 3330 regret 3331 release 3332 report 3333 repair 3334 return 3335 reverse 3336 reserve 3337 ruin 3338 rush 3339 run 3340 shout 3341 share 3342 shake 3343 sail 3344 suspect v, n /mis /lỡ, trượt; trượt, thiếu vắng v, n /mu:v/di chuyển, chuyển động; di chuyển, chuyển động v, n /nɔk /đánh, đập; cú đánh v, n /pỉk /gói, bọc; bó, gói v, n /pɔ:z/tạm nghỉ, dưng; tạm nghỉ, tạm ngưng v, n /pei /trả, toán, nộp; tiền lương v, n /plei/chơi, đánh; vui chơi, trò chơi, trận đấu v, n /pouz /đưa ra, đề ra, đặt; đặt, đề v, n /print /in, xuất bản; in v, n /pul /lôi, kéo, giật; lôi kéo, giật v, n /puʃ /xô đẩy; xô đẩy v, n /pʌntʃ /đấm, thụi; đấm, cú thụi v, n /raid /đi, cưỡi (ngựa); đi, đường v, n /redʤistə/đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi v, n /ri´fɔ:m/cải cách, cải thiện, cải tạo; cải cách, cải thiện, cải tạo v, n /ri'gɑ:d/nhìn, đánh giá; nhìn, quan tâm, ý (lời chúc tụng cuối thư) v, n /ri'gret/đáng tiếc, hối tiếc; lòng thương tiếc, hối tiếc v, n /ri'li:s/làm nhẹ, bớt, thả, phóng thích, phát hành; giải thốt, khỏi, thả, phóng thích, phát hành v, n /ri'pɔ:t/báo cáo, tường trình; báo cáo, tường trình v, n /ri'peə/sửa chữa, chỉnh tu; sửa chữa, chỉnh tu v, n /ri'tə:n /trở lại, trở về; trở lại, trở v, n /ri'və:s/đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái v, n /ri'zЗ:v/dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước; dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước v, n /ru:in/làm hỏng, làm đổ nát, làm phá sản; hỏng, đổ nát, phá sản v, n /rʌ∫/xông lên, lao vào, x lên, lao vào, xô đẩy v, n /rʌn /chạy; chạy v, n /ʃaʊt/hò hét, reo hò; la hét, hò reo v, n /ʃeə/đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ v, n /ʃeik/rung, lắc, giũ; rung, lắc, giũ v, n /seil/đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến thuyền buồm v, n /səs´pekt/nghi ngờ, hoài nghi; người khả nghi, người bị tình nghi 3345 shift 3346 scare 3347 scratch 3348 scream 3349 squeeze 3350 sleep 3351 smash 3352 smile 3353 smell 3354 show 3355 spell 3356 split 3357 start 3358 stand 3359 stop 3360 stare 3361 stay 3362 stick 3363 sting 3364 strike 3365 strip 3366 struggle 3367 tackle 3368 tap 3369 tie 3370 talk 3371 turn 3372 tear 3373 transfer 3374 travel 3375 trace v, n /ʃift/đổi chỗ, dời chỗ, ch thấy đổi, luân phiên v, n /skɛə/làm kinh hãi, sợ hãi, dọa; sợ hãi, kinh hồng v, n /skrỉtʃ/cào, làm xước da; cào, trầy xước da v, n /skri:m/gào thét, kêu lên; tiếng thét, tiếng kêu to v, n /skwi:z /ép, vắt, xiết; ép, vắt, xiết v, n /sli:p /ngủ; giấc ngủ v, n /smæʃ/đập, vỡ tan thành mảnh; đập, vỡ tàn thành mảnh v, n /smail/cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười v, n /smɛl /ngửi; ngửi, khứu giác v, n /ʃou/biểu diễn, trưng bày; bày tỏ v, n /spel/đánh vần; thu hút say mê v, n /split/chẻ, tách, chia ra; chia v, n /stɑ:t/bắt đầu, khởi động; s khởi đầu, khởi hành v, n /stænd/đứng, đứng stand up: đứng đậy v, n /stɔp/dừng, ngưng, nghỉ, thôi; dừng, ngưng, đỗ lại v, n /steə(r)/nhìm chằm chằm; nhìn chằm chằm v, n /stei /ở lại, lưu lại; lại, lưu lại v, n /stick/đâm, thọc, chọc, cắm, dính; gậy, qua củi, cán v, n /stiɳ/châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); châm, chích v, n /straik/đánh, đập, bãi cơng, đình cơng; bãi cơng, đình cơng v, n /strip /cởi, lột (quần áo); cởi quần áo v, n /strʌg(ə)l/đấu tranh; đấu tranh, chiến đấu v, n /tækl or 'teikl/giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ v, n /tỉp /mở vòi, đóng vòi; vòi, khóa v, n /tai/buộc, cột, trói; dây buộc, dây trói, dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết, gắn chặt v, n /tɔ:k/nói chuyện, trò chuyện; trò chuyện, thảo luận v, n /tə:n/quay, xoay, vặn; quay, vòng quay v, n /tiə/xé, làm rắch; chỗ rách, miếng xe; nước mắt v, n /trænsfə:/dời, di chuyển; di chuyển, dời chỗ v, n /trævl/đi lại, du lịch, di chuyển; đi, chuyến v, n /treis/phát hiện, tìm thấy, vạch, ra, phác họa; dấu, vết, chút 3376 3377 3378 3379 chat change chase check 3380 cheat 3381 touch 3382 twist 3383 visit 3384 walk 3385 wander 3386 watch 3387 work 3388 wish 3389 worry 3390 waste 3391 will 3392 finish 3393 3394 have v, n /tʃỉt/nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu v, n /tʃeɪndʒ /thấy đổi, thấy đổi, biến đổi v, n /tʃeis /săn bắt; săn bắt v, n /tʃek /kiểm tra; kiểm tra v, n /tʃit/lưa, lưa đảo; trò lưa đảo, trò gian lận v, n /tʌtʃ/sờ, mó, tiếp xúc; tiếp xúc v, n /twist/xoắn, cuộn, quắn; xoắn, vòng xoắn v, n /vizun/đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; thăm, thăm viếng v, n /wɔ:k /đi, bộ; bộ, dạo v, n /wɔndə /đi lang thang; lang thang v, n /wɔtʃ/nhìn, theo dõi, quan sát; canh gác, canh phòng v, n /wɜ:k /làm việc, làm việc v, n /wi∫/ước, mong muốn; mong ước, lòng mong muốn v, n /wʌri/lo lắng, suy nghĩ; lo lắng, suy nghĩ v, n, adj /weɪst/lãng phí, uổng phí; sa mạc; bỏ hoang v, n, modal /wil /sẽ; ý chí, ý định v, n//kết thúc, hoàn thành; kết thúc, phần cuối vauxiliary, v /du:, du /làm vauxiliary, v /hæv, həv /có ... /ju:'naitid/liên minh, đồn kết, chung, thống adj /ju:slis /vơ ích, vơ dụng adj /ju:st/đã dùng, sử dụng used to sth/to doing sth: sử dụng để làm adj /ju:ʒl /thơng thường, thường dùng adj /jʌɳ /trẻ,... dùng adj /jʌɳ /trẻ, trẻ tuổi, niên adj /ˈkɒnʃəs /tỉnh táo, có ý thức, biết rõ adj /kɔmən/cơng, cơng cộng, thông thường, phổ biến in common chung, chung adj /kɔmleks /phức tạp, rắc rối adj /kɔnfidənt... aside from: ra, trư adv /evə(r) /từng, từ trước tới adv /ə'wei /xa, xa cách, rời xa, xa adv /ˈfɔrwərd/về tương lai, sau phía trước, tiến phía trước adv /feəli /hợp lý, cơng adv /feintli /nhút nhát,
- Xem thêm -

Xem thêm: 3000 từ vựng cơ bản thông dụng, 3000 từ vựng cơ bản thông dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn