Giáo án lớp 1 - Tuần 30

29 282 2 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2013, 01:25

Tuần 30 Thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2009 Tập đọc Bài : CHUYỆN Ở LỚP I.MỤC TIÊU 1.Đọc : • HS đọc trơn được cả bài “ Chuyện ở lớp”. • Luyện đọc đúng các từ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc • Biết nghỉ hơi sau mỗi dóng thơ 2. Hiểu : • Hiểu được nội dung bài: Mẹ muốn nghe kể ở lớp bé ngoan như thế nào? • Trả lời câu hỏi 1,2 (sgk) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk • Bộ chữ, bảng phụ, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1.Bài cũ - Gọi 2 HS đọc bài “Chú công” và trả lời câu hỏi ?Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu gì? ?Sau vài năm đuôi chú công có màu sắc như thế nào? - HS viết bảng con: rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh - GV nhận xét cho điểm HS * HS lên bảng đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - Cả lớp viết bảng con. - Lắng nghe. 2.Bài mới Hướng dẫn HS luyện đọc HD HS luyện đọc các tiếng từ Tiết 1 - GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc dụi dàng, trìu mến * GV ghi các từ : ở lớp, trêu, đứng dậy, bôi bẩn, vuốt tóc lên bảng và cho HS đọc - Lắng nghe biết cách đọc. * 3 đến 5 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh Luyện đọc câu Luyện đọc đoạn, bài Thi đọc cả bài Ôn các vần (dành cho H giỏi) - HS phân tích các tiếng khó -GV kết hợp giảng từ * Cho HS nối tiếp nhau đọc trơn từng câu trong bài - GV nhận xét * HS đọc theo đoạn (Mỗi khổ thơ 3 HS đọc) Cho HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh * Cho HS thi đọc cá nhân * Cho HS thi đọc bài theo nhóm, theo tổ * Tìm tiếng trong bài có vần uôt? * Tìm tiếng ngoài bài có chứa vần uôt hoặc uôc - Những học sinh phát âm chưa chuẩn. - HS luyện đọc câu 2 em đọc một câu nối tiếp. - Lắng nghe - 3 HS đọc 1 đoạn nối tiếp cho đến hết(3 lượt) - 3 HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh * Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc - HS thi đua đọc cả bài theo nhóm, theo bàn * Tiếng :sen - HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần ươt hoặc ươc viết bảng con. Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc Thi đọc. Tiết 2 * Cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau: - Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp? -Mẹ nói gì với bạn nhỏ? -Vì sao mẹ muốn bé kể chuyện ngoan ngoãn? - Cho vài em đọc lại bài - GV nhận xét cho điểm - Cả lớp đọc thầm - HS đọc và tìm hiểu, trả lời câu hỏi 1,2 * Đọc theo dãy mỗi em một câu nối tiêp1 - 3 em thi đọc một đoạn - 3 em đọc lại toàn bài. - Lắng nghe 3.Củng cố dặn dò * Hôm nay học bài gì? - Cho HS đọc lại toàn bài ? -Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bò bài “ Mèo con đi học” Nhận xét tiết học, khen những HS có tiến bộ * Chuyện ở lớp - 2-3 em đọc HS lắng nghe nhận xét. - Nghe về nhà thực hiện. Toán Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( tiếp ) ( TRỪ KHÔNG NHỚ ) I.MỤC TIÊU -HS biết làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 ( dạng 65 – 30 và 36 – 4 ) -Củng cố kó năng tính nhẩm cho HS - Có ý thức tham gia vào các hoạt động học tập II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, que tính III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1. Bài cũ 2.Bài mới a.Giới thiệu cách làm tính trừ không nhớ * GV cho HS lên bảng làm bài 1) Đặt tính rồi tính: 65 – 23 57 – 34 95 – 55 2) Đúng ghi d, sai ghi s 76 54 45 35 11 45 41 33 00 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * Trường hợp phép trừ có dạng 65 – 30 Bước 1 : Thao tác trên que tính - Cho HS lấy 65 que tính ( gồm 6 chục và 5 que rời) đặt lên bàn và hỏi: Ta vừa lấy bao nhiêu que tính? -Yêu cầu HS tách 3 bó và hỏi: Chúng ta vừa tách ra bao nhiêu que? -Vậy sau khi tách thì còn lại bao nhiêu que? Vì sao em biết? - Em nào nêu được phép trừ đó? Bước 2: hướng dẫn cách đặt tính và làm tính trừ * HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập 1) Đặt tính rồi tính 65 57 95 - - - 23 34 55 42 23 40 2) Đúng ghi d, sai ghi s 76 54 45 - - - 35 11 45 41 33 00 - Nhận xét bài làm trên bảng - Lắng nghe HS lấy que tính thực hiện theo yêu cầu - 65 que - 30 que - Còn lại 35 que vì ta làm phép tính trừ 65– 30 = 35 HS nhắc lại cách trừ b.Luyện tập Bài 1 Làm bảng con Bài 2 Phiếu bài tập Bài 3 Làm miệng 65 5 trừ 0 bằng 5 viết 5 - 30 6 trừ 3 bằng 3 viết 3 35 *Làm tính trừ dạng 36 – 4 (Cách làm tương tự như trên) * Gọi HS nêu nhiệm vụ bài 1 - Yêu cầu nêu cách làm - Đọc phép tính, gọi 4 học sinh lên bảng làm bài - Chữa bài HS làm trên lớp * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - Muốn biết phép tính đúng hay sai, chúng ta phải kiểm tra những gì? - Phát phiếu yêu cầu làm bài - Treo đáp án * HS nêu yêu cầu bài 3 - GV hướng dẫn HS cách nhẩm - Yêu cầu HS làm bài và sửa bài - Chữa bài ,gọi từng nhóm nêu kết quả * Tính - Thực hiện từ trái qua phải - Cả lớp làm bảng con - Theo dõi sửa lại bài * Đúng ghi đ, sai ghi s - Kiểm tra cách đặt tính và kết quả phép tính - Làm cá nhân - Đổi chéo phiếu chấm điểm * Tính nhẩm - Lắng nghe nắm cách thực hiện - HS làm bài nhóm 2 thảo luận hỏi đáp 3.Củng cố dặn dò * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS chơi trò chơi: “ tìm bạn ” - HD HS học bài, làm bài ở nhà * Phép trừ trong phạm vi 100 ( Trừ không nhớ ) - Thi đua chơi trò chơi Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 Toán Bài: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU -Giúp HS củng cố về làm tính trừ các số trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ ). Tập đặt tính rồi tính -Tập tính nhẩm ( với các phép trừ đơn giản ) -Củng cố kó năng về giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1.Bài cũ * Cho HS lên bảng làm bài Đặt tính rồi tính: a) 83 – 40 b) 76 – 5 57 – 6 65 – 60 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * HS lên bảng làm bài -Dưới lớp làm vào bảng con cột b - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng - Lắng nghe 2.Bài luyện Bài 1 Làm bảng con. Bài 2 Làm miệng Bài 3 Làm phiếu bài tập Bài 4 Làm vào vở * GV HD HS làm bài tập trong sgk - Cho HS nêu yêu cầu bài 1 - Đọc từng phép tính,gọi 4 học sinh lên bảng làm - Hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV khuyến khích HS nhẩm theo đúng kó thuật - Cho HS làm bài và sửa bài. Khi chữa bài yêu cầu HS nêu cách nhẩm * Cho HS nêu yêu cầu bài 3 - GV hướng dẫn HS thực hiện phép tính ở từng vế rồi so sánh kết quả với nhau và điền dấu cho thích hợp - Hướng dẫn HS sửa bài.Treo kết quả đúng * Cho HS đọc đề toán, nêu tóm tắt và tự giải bài toán * Đặt tính rồi tính - Đặt số cho thẳng hàng - Cả lớp làm bảng con - Theo dõi sửa bài * Tính nhẩm - HS làm bài theo nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Từng nhóm nêu kết quả ,nhóm khác theo dõi nhận xét. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - Làm bài trong phiếu 35-5 < 35-4 43+3>43-3 30-20 = 40-30 31+42= 41+32 - Đổi chéo phiếu kiểm tra * 1 học sinh đọc ,cả lớp đọc thầ - HD HS tìm hiểu bài,tóm tắt và giải - Theo dõi sửa bài 3.Củng cố dặn dò * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh ai khéo” - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bò bài sau * Luyện tập - HS chơi trò chơi thi đua giữa các nhóm - Lắng nghe thực hiện Tập viết Bài : TÔ CHỮ HOA : O, Ô, Ơ, P I. MỤC TIÊU • HS tô đúng và đẹp các chữ hoa: O, Ô, Ơ, P • Viết đúng và đẹp các vần ,uốc, uôt; các từ ngữ: chải chuốt, thuộc bài,con cừu, ốc bươu. • Viết theo chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét. Đưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở tập viết II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Bảng phụ viết sẵn trong khung chữ chữ hoa : O, Ô, Ơ, P • Các vần uôt, uôc; các từ : chải chuốt, thuộc bài theo mẫu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Mở đầu * 4 HS lên bảng viết: trong xanh, cải xoong - GV chấm bài ở nhà của một số HS. - Nhận xét, cho điểm * HS lên bảng viết. Các bạn khác theo dõi - Bài viết ở nhà. - Lắng nghe 2.Bài mới HD tô chữ hoa O,Ô,Ơ,P HD HS viết vần và từ ứng dụng * GV giới thiệu chữ hoa mẫu và hỏi Chữ hoa O gồm những nét nào? - GV vừa viết chữ hoa O vừa giảng quy trình viết - Cho nhắc lại quy trình viết. - Cho HS viết chữ O, vào bảng con GV uốn nắn sửa sai cho HS - Viết chữ Ô, Ơ, P tương tự như chữ O * GV treo bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng - Phân tích tiếng có vần uôt, uôc - GV cho HS nhắc lại cách nối nét giữa các chữ cái trong một chữ * HS quan sát chữ mẫu và nhận xét - nét cong tròn khép kín - Chú ý lắng nghe để nắm quy trình viết chữ hoa O 3 – 5 HS nhắc lại cách viết - HS viết vào không trung chữ M HS viết vào bảng con chữ O - Sửa lại. * HS đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng phụ -3-4 em phân tích trước lớp. - 3-4 em - Cả lớp viết bảng con. - Cả lớp đồng thanh HD HS viết bài vào vở - Cho HS viết bảng con - Cho đọc lại chữ mới viết * Cho một HS nhắc lại tư thế ngồi viết - Quan sát HS viết và uốn nắn HS sai - GV thu vở chấm bài * Ngồi viết ngay ngắn. - HS viết bài vào vở Tô chữ hoa Viết vần và từ ứng dụng - 2/3 số học sinh. 3.Củng cố dặn dò Khen một số em viết đẹp và tiến bộ Dặn các em tìm thêm tiếng có vần uôt, uôc và viết vào vở HD HS viết phần B ở nhà * Nghe rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe để về nhà viết bài ---------------------------------------------------------- Chính tả Bài : CHUYỆN Ở LỚP I. MỤC TIÊU • HS chép lại chính xác khổ thơ cuối bài: “ Chuyện ở lớp”. Biết cách trình bày thể thơ năm chữ • Làm đúng các bài tập chính tả: Điền uôt hoặc uôc. Điền k hoặc c • Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • GV: bảng phụ chép sẵn bài : Chuyện ở lớp và bài tập • HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ * Cho HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai - Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh chưa được chấm bài. - Lắng nghe. 2.Bài mới HD HS tập chép Viết bài vào vở HD HS làm bài tập chính tả * GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài: Chuyện ở lớp - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết - Cho viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV đọc cho HS viết bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? - GV hướng dẫn HS cách viết bài: - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét - Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập 2, gọi H nêu y/c HS thi đua làm nhanh bài - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - vuốt tóc,chẳng ,ngoan. - HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng con. * HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Nghe viết cho đúng. - HS đổi vở dùng bút chì sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Điền uôc hay uôt - HS làm vào vở bài tập - Điền c hay k HS làm bài vào vở 3. Củng cố dặn dò - Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ - Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả vừa viết - Về nhà chép lại bài viết Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai - Lắng nghe rút kinh nghiệm. - k +i,e,ê C;gVới các nguyên âm còn lại. - HS lắng nghe cô dặn dò Chiều Ôn Tiếng Việt LUYỆN VIẾT BÀI : CHUYỆN Ở LỚP I.MỤC TIÊU: -H viết đúng chính tả của bài “Chuyện ở lớp” (khổ 1, 2) -H làm đúng, làm nhanh bài tập Tiếng Việt. -Giáo dục cho H ý thức rèn chữ giữ vở II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: T:Bảng phụ,sgk H:Bảng con,sgk,vở bài tập Tiếng Việt,vở chính tả. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ -T kiểm tra vở của H viết còn yếu -Cả lớp viết bảng con : lóng lánh -T nhận xét ,ghi điểm. -Lớp viết bảng con. 2.Bài luyện Hướng dẫn luyện viết -T đọc mẫu toàn bài -T hướng dẫn H viết các từ khó -T đọc bài cho H viết -T đọc , H dò bài -Y/c H làm bài tập 2 ở sgk -T y/c H chữa bài -T thu vở chấm -Lắng nghe -H viết bảng con : đứng dậy, vuốt tóc -H viết bài vào vở. -H dò bài -H làm bài tập 2 vào vở -H chữa bài cá nhân theo y/c của H -2/3 số H được chấm vở 3.Củng cố dặn dò -Dặn HS về đọc lại bài ở nhà -Những em viết sai và xấu về nhà viết lại bài -Lắng nghe. Ôn Toán [...]... trừ* HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập 1) Đặt tính roài tính 65 57 95 - - - 23 34 55 42 23 402) Đúng ghi d, sai ghi s 76 54 45 - - - 35 11 45 41 33 00 - Nhận xét bài làm trên bảng - Lắng ngheHS lấy que tính thực hiện theo yêu cầu - 65 que - 30 que - Còn lại 35 que vì ta làm phép tính trừ65– 30 = 35HS nhắc lại cách trừ Chiều Ôn Toán(phụ đạo) CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄI. MỤC TIÊU -Củng cố... đề toán, nêu tóm tắt và tự giải bài toán* Đặt tính rồi tính - Đặt số cho thẳng hàng - Cả lớp làm bảng con - Theo dõi sửa bài* Tính nhẩm - HS làm bài theo nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Từng nhóm nêu kết quả ,nhóm khác theo dõi nhận xét.Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - Laøm baøi trong phieáu3 5-5 < 3 5-4 43+3>4 3-3 3 0-2 0 = 4 0-3 0 31+ 42= 41+ 32 - Đổi chéo phiếu kiểm tra* 1 học... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Bài cũ-T kiểm tra vở của H viết còn yếu-Cả lớp viết bảng con : lóng lánh-T nhận xét ,ghi điểm. -Lớp viết bảng con.2.Bài luyệnHướng dẫn luyện viết -T đọc mẫu toàn bài-T hướng dẫn H viết các từ khó-T đọc bài cho H viết-T đọc , H dò bài-Y/c H làm bài tập 2 ở sgk-T y/c H chữa bài-T thu vở chấm-Lắng nghe-H viết bảng con : đứng dậy, vuốt tóc -H viết... chấm - Làm bài trong phiếu3 5-5 < 3 5-4 43+3>4 3-3 3 0-2 0 = 4 0-3 0 31+ 42= 41+ 32 - Đổi chéo phiếu kiểm tra* 1 học sinh đọc ,cả lớp đọc thầ - Theo dõi sửa bài 3. Daởn doứ: ã Ton taùi: -Coứn coự nhieu HS chưa có ý thức học tập. - Còn có hiện tượng lười nhác,ỷ lại,không chịu học bài và làm bài tập.-Một số em chưa có ý thức luyện chữ-Y/c các tổ bình xét cá nhân xuất sắc*Nêu kế hoạch tuần tới:... gì? - Phát phiếu yêu cầu làm bài - Treo đáp án * HS nêu yêu cầu bài 3 - GV hướng dẫn HS cách nhẩm - Yêu cầu HS làm bài và sửa bài - Chữa bài ,gọi từng nhóm nêu kết quả* Hôm nay ôn bài gì? - GV cho HS chơi trò chơi: “ tìm bạn ” - HD HS học bài, làm bài ở nhà - HS dưới lớp làm vào phiếu bài tập - Nhận xét bài làm trên bảng - Lắng nghe* Tính - Thực hiện từ trái qua phải - Cả lớp làm bảng con - Theo... và Sóc - Chọn ra bạn kể hay - Thông minh nhanh nhẹn sẽ thoát khỏi được sự nguy hiểm - HS lắng nghe - Nghe để thực hiện. SINH HOẠT LỚP 1. Mục tiêu: - HS tự nhận thấy ưu điểm, tồn tại trong tuần qua để có hướng khắc phục trong tuần tới - Nắm kế hoạch tuần tới - Giáo dục HS ý thức xây dựng tập thể2.Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn đinh... từ khó-T đọc bài cho H viết-T đọc , H dò bài-Y/c H làm bài tập 3 ở sgk-T y/c H chữa bài-T thu vở chấm-Lắng nghe-H viết bảng con các từ khó viết -H viết bài vào vở.-H dò bài-H làm bài tập 2 vào vở-H chữa bài cá nhân theo y/c của H -2 /3 số H được chấm vở ToánBài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 0 ( tiếp )( TRỪ KHÔNG NHỚ )I.MỤC TIÊU -HS biết làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 10 0 ( dạng... năm,thứ sáu - Và được nghỉ những ngày thứ bảy ,chủ nhật - Một tuần lễ em đi học 5 ngày và nghỉ 2 ngày - Nêu theo ý thích* Nêu đề bài và làm bài theo nhóm 2 ngườiHôm nay là thứ tư ngày 12 Tháng 4Ngày mai là thứ năm ngày 13 tháng 4 Ôn Tiếng Việt LUYỆN VIẾT BÀI : CHUYỆN Ở LỚP I.MỤC TIÊU:-H viết đúng chính tả của bài “Chuyện ở lớp (khổ 1, 2)-H làm đúng, làm nhanh bài tập Tiếng Việt. -Giáo dục... HỌC:Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Bài cũ-T kiểm tra vở của H viết còn yếu bài “Mẹ và cô”-Cả lớp viết bảng con : ngay ngắn-T nhận xét ,ghi điểm. -Lớp viết bảng con. PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 0 ( tiếp )( TRỪ KHÔNG NHỚ )I.MỤC TIÊU -Củng cố cho H kó năng làm tính trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 10 0 ( dạng 65 – 30 và 36 – 4 )-Củng cố kó năng tính nhẩm cho HS - Có ý thức tham gia... bài 2b - Cách làm như bài 2a - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - buồn bực,trường,kiếm ,cừu,toáng,đuôi, - HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng con.* HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Viết bài vào trong vở - HS đổi vở dùng bút chì sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Điền ươi hay ưu - HS làm vào vở bài tập - Điền c hay kHS làm bài vào vở3.Củng cố dặn dò - Khen . Lắng nghe thực hiện -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Ôn Tiếng Việt LUYỆN VIẾT BÀI : MẸ VÀ CÔ I.MỤC TIÊU: -H viết đúng chính. rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe để về nhà viết bài -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Chính tả Bài : CHUYỆN Ở LỚP I. MỤC TIÊU •
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 30, Giáo án lớp 1 - Tuần 30, Giáo án lớp 1 - Tuần 30

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-1-tuan-30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP