Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

76 68 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 11:32

Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ) ... Hà Nội Luận văn Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Luận văn hệ thống hóa bổ sung nội dung lý luận đầu tư xây dựng bản ,chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Thực trạng chi đầu tư xây dựng quận... kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu tư XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ), Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn