Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II

2 381 12 Gửi tin nhắn cho Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:27

1 B A O C 25 20 x A B C D E PhòngGD&ĐT Hoằng hoá bài kiểm tra chơng II Trờng THCS Hoằng Cát Môn: Hình Học lớp 6 A- đề bài I- Phần tự luận (4 điểm) Câu 1: ( 2 điểm ) Điền vào chỗ để đợc khẳng định đúng. a) Tia phân giác của một góc là tia. và hai góc bằng nhau. b) Tam giác MNP là hình gồm .khi M;N;P không thẳng hàng. Câu 2: ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào các chữ A;B;C;D trớc câu trả lời đúng. Trong mặt phẳng cho ba tia Ox; Oy; Oz . Biết ba góc đỉnh O bằng nhau. A : Mỗi góc có số đo 60 0 B : Mỗi góc có số đo 90 0 C : Mỗi góc có số đo 120 0 D : Mỗi góc có số đo 150 0 II- Phần tự luận: ( 6 điểm) Câu 3: ( 3 điểm ). Cho đờng tròn tâm O ,đờng kính AB. C là một điểm trên đờng tròn. a) Hãy chỉ ra các đoạn thẳng bằng nhau ; đối nhau? b) Cho góc COA= 70 0 Tính góc COB ? Câu 4: (3 điểm ) Cho tam giác ABC có à A = 80 0 ; điểm D nằm giữa B và C sao cho ã 0 = 20BAD Trên nửa mặt phẳng chứa B có bờ AC vẽ tia Ax sao cho ã 0 25 CAx = .tia này cắt CB ở E. a) Chứng minh E nằm giữa D và C b) Tính ã DAE ? B- Đáp án và biểu điểm Câu 1: a) Nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy (1,0 điểm ) b) MN; NP ; PM . ( 1,0 điểm ) Câu 2: Chọn (C) Mỗi góc có số đo 120 0 ( 2,0 điểm ) Câu 3: -Vẽ hình chính xác sạch sẽ ( 1,0 điểm ) a) OA = OB = OC ( 0,5 điểm ) OA và OB đối nhau ( 0,5 điểm ) b) ã COB = ã ã AOB AOC = 180 0 -70 0 = 110 0 (1,0 điểm ) Câu 4: - Vẽ hình chính xác (1.0 điểm ) a) Chứng minh E nằm giữa D và C Ta có ã 0 DAC = 80 - 20 0 ã 0 DAC = 60 > 25 0 ã ã DAC > CAE tia AE nằm giữa tia AD và AC E nằm giữa D và C ( 1,0 điểm ) b)Tính ã DAE = ? Từ ã 0 DAC = 60 ; ã 0 EAC = 25 ã ã ã DAE = DAC - EAC ã 0 0 - 25 DAE = 60 ã 0 DAE = 35 (1,0 điểm) C- Ma trận Néidung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TN Tl TN Tl TN Tl Gãc 1 1 2.0 2.0 Ph©n gi¸c cña gãc 1 1 1.0 1.0 Tam gi¸c 1 1 2 1.0 3.0 4.0 §êng trßn 1 1 3.0 3.0 Céng 2 1 2 5 2.0 2.0 6.0 10.0 . 25 20 x A B C D E PhòngGD&ĐT Hoằng hoá bài kiểm tra chơng II Trờng THCS Hoằng Cát Môn: Hình Học lớp 6 A- đề bài I- Phần tự luận (4 điểm) Câu 1: ( 2 điểm. nhau. A : Mỗi góc có số đo 60 0 B : Mỗi góc có số đo 90 0 C : Mỗi góc có số đo 120 0 D : Mỗi góc có số đo 150 0 II- Phần tự luận: ( 6 điểm) Câu 3: ( 3 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II, Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II, Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II

Bình luận về tài liệu bai-kiem-tra-hinh-lop-6-chuong-ii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP