Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II

Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử(11572 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 375
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:27

Mô tả: 1 B A O C 25 20 x A B C D E PhòngGD&ĐT Hoằng hoá bài kiểm tra chơng II Trờng THCS Hoằng Cát Môn: Hình Học lớp 6 A- đề bài I- Phần tự luận (4 điểm) Câu 1: ( 2 điểm ) Điền vào chỗ để đợc khẳng định đúng. a) Tia phân giác của một góc là tia. và hai góc bằng nhau. b) Tam giác MNP là hình gồm .khi M;N;P không thẳng hàng. Câu 2: ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào các chữ A;B;C;D trớc câu trả lời đúng. Trong mặt phẳng cho ba tia Ox; Oy; Oz . Biết ba góc đỉnh O bằng nhau. A : Mỗi góc có số đo 60 0 B : Mỗi góc có số đo 90 0 C : Mỗi góc có số đo 120 0 D : Mỗi góc có số đo 150 0 II- Phần tự luận: ( 6 điểm) Câu 3: ( 3 điểm ). Cho đờng tròn tâm O ,đờng kính AB. C là một điểm trên đờng tròn. a) Hãy chỉ ra các đoạn thẳng bằng nhau ; đối nhau? b) Cho góc COA= 70 0 Tính góc COB ? Câu 4: (3 điểm ) Cho tam giác ABC có à A = 80 0 ; điểm D nằm giữa B và C sao cho ã 0 = 20BAD Trên nửa mặt phẳng chứa B có bờ AC vẽ tia Ax sao cho ã 0 25 CAx = .tia này cắt CB ở E. a) Chứng minh E nằm giữa D và C b) Tính ã DAE ? B- Đáp án và biểu điểm Câu 1: a) Nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy (1,0 điểm ) b) MN; NP ; PM . ( 1,0 điểm ) Câu 2: Chọn (C) Mỗi góc có số đo 120 0 ( 2,0 điểm ) Câu 3: -Vẽ hình chính xác sạch sẽ ( 1,0 điểm ) a) OA = OB = OC ( 0,5 điểm ) OA và OB đối nhau ( 0,5 điểm ) b) ã COB = ã ã AOB AOC = 180 0 -70 0 = 110 0 (1,0 điểm ) Câu 4: - Vẽ hình chính xác (1.0 điểm ) a) Chứng minh E nằm giữa D và C Ta có ã 0 DAC = 80 - 20 0 ã 0 DAC = 60 > 25 0 ã ã DAC > CAE tia AE nằm giữa tia AD và AC E nằm giữa D và C ( 1,0 điểm ) b)Tính ã DAE = ? Từ ã 0 DAC = 60 ; ã 0 EAC = 25 ã ã ã DAE = DAC - EAC ã 0 0 - 25 DAE = 60 ã 0 DAE = 35 (1,0 điểm) C- Ma trận Néidung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TN Tl TN Tl TN Tl Gãc 1 1 2.0 2.0 Ph©n gi¸c cña gãc 1 1 1.0 1.0 Tam gi¸c 1 1 2 1.0 3.0 4.0 §êng trßn 1 1 3.0 3.0 Céng 2 1 2 5 2.0 2.0 6.0 10.0 . 25 20 x A B C D E PhòngGD&ĐT Hoằng hoá bài kiểm tra chơng II Trờng THCS Hoằng Cát Môn: Hình Học lớp 6 A- đề bài I- Phần tự luận (4 điểm) Câu 1: ( 2 điểm. nhau. A : Mỗi góc có số đo 60 0 B : Mỗi góc có số đo 90 0 C : Mỗi góc có số đo 120 0 D : Mỗi góc có số đo 150 0 II- Phần tự luận: ( 6 điểm) Câu 3: ( 3 điểm

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II, Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II, Bài kiểm tra hình lớp 6 chương II

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-kiem-tra-hinh-lop-6-chuong-ii

Đăng ký

Generate time = 0.204830884933 s. Memory usage = 18.45 MB