KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI

72 149 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 10:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: MẠNH XUÂN HUY Lớp: DH06TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2006 - 2011 Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* MẠNH XUÂN HUY KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ KS ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 08/2011 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Mạnh Xuân Huy Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed Finnor Cẩm Mỹ, Đồng Nai” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha Mẹ, người sinh thành, dưỡng dục hy sinh tất để ngày hôm Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đai Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bộ Môn Di Truyền Giống Tồn thể q Thầy Cơ Khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Xin nhớ công ơn ThS Lâm Quang Ngà KS Đồn Trần Vĩnh Khánh tận tình hướng dẫn, bảo, động viên giúp đỡ em suốt thời gian học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm tạ Ban giám đốc trung tâm giống Greenfeed Finnor, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Cùng tồn thể anh, em cơng nhân kỹ thuật trại nhiệt tình dẫn hỗ trợ phương tiện cần thiết cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn Tập thể lớp thú y 32 người bạn thân yêu chia buồn vui thời gian học tập trường giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp MẠNH XUÂN HUY iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Trong thời gian từ 15/2/2011 đến 15/6/2011, thực đề tài: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed Finnor, Cẩm Mỹ, Đồng Nai”, ghi nhận số kết sau: Dung lượng tinh dịch V (ml) Dung lượng tinh dịch trung bình tháng (307,29) cao tháng (280,48) có dung lượng thấp Dung lượng tinh dịch trung bình giống lai OM (305,94) cao thấp giống Y (276,78) Hoạt lực tinh trùng (A) Hoạt lực tinh trùng trung bình tháng tháng (0,80) cao tháng tháng (0,79) Hoạt lực trung bình giống L (0,81) cao thấp giống lai OM (0,78) Nồng độ tinh trùng (C,106 tt/ml ) Nồng độ tinh trùng trung bình tháng (300,04) cao tháng (278,73) có nồng độ trung bình thấp Nồng độ tinh trùng trung bình giống L (303,83) cao thấp giống lai OM (268,36) Tích VAC ( 109 tt/llt ) Tích VAC trung bình cao vào tháng (73,42) thấp vào tháng (61,77) Tich VAC trung bình giống L (72,45) cao thấp giống lai OM (63,31) Sức kháng tinh trùng (R) Sức kháng tinh trùng cao vào tháng (7.021) thấp vào tháng (6.558) Sức kháng tinh trùng giống L (7.256) cao giống Y (6.413) thấp Tỉ lệ tinh trùng kỳ hình (K,%) Tinh trùng kỳ hình tháng (3,56) cao thấp vào tháng (3,25) Tinh trùng kỳ hình cao giống lai OM (3,64) thấp giống Y (3,27) iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục .v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sự thành thục tính dục heo 2.2 Tinh dịch 2.2.1 Tinh 2.2.2 Tinh trùng 2.3 Chức dịch hoàn phụ 2.4 Chức tuyến sinh dục phụ 2.4.1 Tuyến tiền liệt .8 2.4.2 Tuyến tinh nang 2.4.3 Tuyến cầu niệu đạo .8 2.5 Đặc tính yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng 2.5.1 Những đặc tính tinh trùng .8 2.5.1.1 Đặc tính sinh lý 2.5.1.2 Tính tiếp xúc v 2.5.1.3 Hướng ánh sáng 2.5.1.4 Chảy ngược dòng .9 2.5.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng .9 2.5.2.1 Nước 2.5.2.2 Khơng khí 2.5.2.3 Nhiệt độ 10 2.5.2.4 Hóa chất 10 2.5.2.5 pH 10 2.5.2.6 Khói thuốc 10 2.5.2.7 Sóng lắc 10 2.5.2.8 Vật bẩn vi trùng 10 2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch 11 2.6.1 Loài giống 11 2.6.2 Dinh dưỡng .11 2.6.3 Thời tiết khí hậu 12 2.6.4 Tuổi 13 2.7 Một số yếu tố người ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch .13 2.7.1 Vận động 13 2.7.2 Chu kỳ khai thác 14 2.7.3 Kỹ thuật lấy tinh 14 2.7.4 Chuồng trại 15 2.7.5 Bệnh tật .15 2.7.6 Bảo tồn tinh dịch sau pha loãng 15 2.8 Khai thác tinh dịch .15 2.8.1 Chọn heo đực sử dụng thụ tinh nhân tạo 15 2.8.2 Huấn luyện heo đực giống nhảy giá 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 21 3.2 Sơ lược địa điểm tiến hành khảo sát .21 vi 3.2.1 Đặc điểm tự nhiên .21 3.2.2 Tổ chức sở vật chất trung tâm 22 3.2.3 Nhiệm vụ tình hình sản suất trung tâm 23 3.3 Điều kiện khảo sát 23 3.3.1 Chuồng trại 23 3.3.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng vệ sinh thú y .24 3.3.3 Công tác thú y 25 3.3.4 Quy trình tiêm phòng vaccine trại 25 3.4 Đàn heo đực khảo sát 25 3.5 Phương pháp khảo sát 26 3.6 Các tiêu theo dõi phương pháp khảo sát 26 3.6.1 Các tiêu khảo sát 26 3.6.2 Giám định xếp cấp đàn đực giống 26 3.6.2.1 Xếp cấp ngoại hình .26 3.6.2.2 Xếp cấp sinh trưởng .28 3.6.2.3 Xếp cấp tổng hợp 28 3.6.3 Kiểm tra phẩm chất tinh dịch 28 3.6.3.1 Chu kỳ thời gian lấy tinh 28 3.6.3.2 Vệ sinh trước lấy tinh .28 3.6.3.3 Cách lấy tinh 28 3.6.3.4 Kiểm tra tinh dịch 29 3.6.4 Phương pháp xử lý thống kê .32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .33 4.1 Kết xếp cấp đàn heo đực giống .33 4.1.1 Kết xếp cấp đàn heo đực giống 33 4.1.2 Nhận xét đàn heo đực khảo sát 34 4.2 Kết đánh giá so sánh tiêu phẩm chất tinh dịch 34 4.2.1 Kết so sánh nhận xét dung lượng tinh dịch (V,ml) 34 4.2.2 Kết so sánh nhận xét hoạt lực tinh trùng (A) 38 vii 4.2.3 Kết so sánh nhận xét nồng độ tinh trùng (C,106 tt/ml) .42 4.2.4 Kết so sánh nhận xét tích VAC (109 tt/ll) 46 4.2.5 Kết so sánh nhận xét sức kháng tinh trùng (R) .50 4.2.6 Kết so sánh nhận xét tinh trùng kỳ hình (K,%) 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 PHỤ LỤC 59 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A : Hoạt lực tinh trùng C : Nồng độ tinh trùng CV : Hệ số biến dị (Coeficient of Variation) ĐC : Đặc cấp FMD : Lở mồm long móng (Foot and Mouth Disease) I : Cấp I K : Tinh trùng kỳ hình L : Landrace n : Số con, số mẫu số lần lấy OM : Lai Omega R : Sức kháng tinh trùng SD : Độ lệch chuẩn (Standard Devitation) TCVN : Tiêu chẩn Việt Nam tt : Tinh trùng tt/llt : Tinh trùng/lần lấy tinh V : Dung lượng tinh dịch VAC : Tổng số tinh trùng có khả thụ thai lần xuất tinh X : Giá trị trung bình Y : Yorkshire ix 4.2.4 Kết so sánh nhận xét tích VAC (109 tt/llt) Dựa vào kết Bảng 4.9 Bảng 4.10 tích VAC tinh dịch trung bình đánh sau: Về tháng Tích VAC trung bình tháng (73,42) > (67,56) > (63,45) > (61,77) Tích VAC trung bình tháng (73,42) cao tiêu V, A C tháng cao thấp vào tháng (61,77) tiêu V, A C tháng thấp Mức độ biến động (CV%) trung bình tháng > > > Mức độ biến động tích VAC trung bình tháng (CV% = 15,72) cao thấp vào tháng (CV% = 9,98) Qua xử lý thống kê chúng tơi thấy khác biệt tích VAC tinh dịch trung bình tháng khảo sát có ý nghĩa với P < 0,001 Về giống Tích VAC trung bình giống L (72,45) > Y (63,90) > OM (63,31) Tích VAC trung bình giống L (72,45) cao tiêu A C giống cao thấp thuộc giống lai OM (63,31) tiêu A C giống thấp Mức độ biến động (CV%) tích VAC trung bình giống Y > OM > L Mức độ biến động tích VAC trung bình cao thuộc giống Y (CV% = 17,23) thấp thuộc giống L (CV% = 9,69) Qua xử lý thống kê chúng tơi thấy khác biệt tích VAC tinh trùng trung bình nhóm giống khảo sát có ý nghĩa với P < 0,001 So sánh với Quyết định 1712/ QĐ BNN CN ngày 09/06/2008 trưởng Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn tích VAC tinh dịch trung bình chúng tơi khảo sát khơng nhỏ 40*109 tt/ll So sánh với báo cáo Phan Văn Toàn (2010) khảo sát xí nghiệp heo giống cấp I Nguyễn Cao Trãi (2009) khảo sát công ty San Miguel kết nồng độ tinh trùng trung bình ghi nhận sau: 46 Mạnh Xuân Huy trại Phan Văn Tồn trại Nguyễn Cao Trãi cơng nọc Greenfeed (2011) Giống Cấp I (2010) ty San Miguel (2009) Landrace 72,45 > 63,81 < 92,42 Yorkshire 63,90 > 50,82 < 118,70 Lai Omega 63,31 - Giống Từ kết cho thấy tích VAC tinh trùng trung bình nhóm giống Landrace Yorkshire chúng tơi khảo sát cao báo cáo Phan Văn Toàn (2010) trại Giống Cấp I điều tiêu khảo sát V, A, C cao dẫn tới tích VAC cao, so với Nguyễn Cao Trãi (2009) khảo sát cơng ty San Miguel tích VAC tinh trùng trung bình nhóm giống Landrace Yorkshire thấp tiêu V, C thấp 47 Bảng 4.9 Kết tích VAC (109 tt/llt) Tháng Giống L OM Y L OM Y L OM Y L OM Y n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 X 74,31 64,26 64,13 69,34 61,14 59,88 69,77 58,09 57,43 76,38 69,74 74,14 SD 6,95 8,48 9,21 6,47 8,34 10,71 6,24 9,00 8,52 6,30 6,40 7,96 CV% 9,35 13,20 14,36 9,34 13,64 17,88 8,95 15,50 14,84 8,25 9,18 10,73 Tháng n 48 48 48 48 X 67,56 63,45 61,77 73,42 SD 9,41 9,49 9,71 7,33 CV% 13,93 14,96 15,72 9,98 Giống L OM Y n 64 64 64 X 72,45 63,31 63,90 SD 7,02 9,03 11,01 CV% 9,69 14,27 17,23 48 P < 0,001 P < 0,001 Bảng 4.10 Kết tích VAC (109 tt/llt) trung bình cá thể qua tháng khảo sát Tháng Cá thể X SD CV% X SD CV% X SD CV% X SD CV% L272 77,47 8,74 11,28 71,83 3,17 4,42 68,32 4,36 6,38 77,10 3,14 4,08 L277 74,10 3,78 5,10 71,56 4,04 5,65 70,04 4,37 6,24 76,51 3,31 4,32 L513 67,64 6,80 10,06 62,52 9,53 15,24 65,17 6,82 10,46 70,10 7,19 10,25 L780 78,01 3,64 4,67 71,46 3,09 4,33 75,57 5,85 7,74 81,80 5,80 7,09 OM2023 51,79 3,80 7,33 51,97 5,44 10,48 45,09 4,36 9,68 60,66 3,79 6,24 OM2039 70,84 1,468 2,07 63,03 9,62 15,26 64,67 4,34 6,71 74,59 3,48 4,66 OM2042 64,92 5,04 7,76 61,07 5,46 8,94 61,07 5,46 8,94 72,33 2,47 3,42 OM2198 69,50 3,91 5,62 68,48 2,70 3,95 61,52 5,16 8,38 71,37 4,29 6,01 Y159 73,97 6,02 8,15 62,91 8,66 13,77 64,04 8,70 13,58 79,74 8,50 10,66 Y253 63,18 6,56 10,38 63,39 12,16 19,18 52,72 5,96 11,31 72,95 9,23 12,65 Y306 63,42 8,67 13,67 58,75 7,12 12,13 56,02 4,28 7,63 70,95 9,61 13,54 Y377 55,93 6,99 12,50 54,49 15,18 27,85 56,95 11,96 21,00 72,93 2,79 3,82 49 4.2.5 Kết so sánh nhận xét sức kháng tinh trùng (R) Dựa vào kết Bảng 4.11 Bảng 4.12 sức kháng tinh trùng trung bình đánh sau: Về tháng Sức kháng tinh trùng trung bình tháng (7.021) > (6.729) > (6.679) > (6.558) Sức kháng tinh trùng trung trung bình tháng (7.021) cao thấp vào tháng (6.558) Mức độ biến động (CV%) sức kháng trung bình tháng > > > Mức độ biến động sức kháng tinh trùng trung bình tháng (CV% = 21,93) cao thấp vào tháng (CV% = 18,98) Qua xử lý thống kê thấy khác biệt sức kháng tinh trùng trung bình qua tháng khảo sát khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Về giống Sức kháng tinh trùng trung bình giống L (7.256) > OM (6.572) > Y (6.413) Sức kháng tinh trùng trung bình giống L (7.256) cao thấp thuộc giống lai OM (6.413) Mức độ biến động (CV%) sức kháng tinh trùng trung bình giống lai OM > L > Y Mức độ biến động sức kháng tinh trùng trung bình cao thuộc giống L (CV% = 26,01) thấp thuộc giống Y (CV% = 13,01) Qua xử lý thống kê thấy khác biệt sức kháng tinh trùng trung bình nhóm giống khảo sát có ý nghĩa với P < 0,05 So sánh với báo cáo Nguyễn Cao Trãi (2009) khảo sát công ty San Miguel kết sức kháng tinh trùng trung bình thấp hơn, cụ thể: Giống Mạnh Xuân Huy (2011) Nguyễn Cao Trãi (2009) Landrace 7.256 < 9.018 Yorkshire 6.413 < 8.837 Lai Omega 6.572 50 Bảng 4.11 Kết sức kháng tinh trùng (R) Tháng Giống L OM Y L OM Y L OM Y L OM Y n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 X 7.050 6.550 6.438 7.325 6.588 5.763 7.088 6.538 6.563 7.563 6.613 6.888 SD 1.285 1.599 774 1.328 1.616 895 1.198 1.802 496 1.018 1.963 748 CV% 18,22 24,41 12,02 18,14 24,53 15,53 16,90 27,56 7,57 13,46 29,69 10,86 Tháng n 48 48 48 48 X 6.679 6.558 6.729 7.021 SD 1.267 1.438 1.280 1.379 CV% 18,98 21,93 19,02 19,64 Giống L OM Y n 64 64 64 X 7.256 6.572 6.413 SD 1.202 1.709 834 CV% 16,56 26,01 13,01 51 P > 0,05 P < 0,05 Bảng 4.12 Kết sức kháng tinh trùng (R) trung bình cá thể qua tháng khảo sát Tháng Cá thể X SD CV% X SD CV% X SD CV% X SD CV% L272 7.200 673 9,35 8.150 342 4,19 7.550 526 6,97 8.100 577 7,13 L277 7.850 619 7,89 8.100 258 3,19 7.650 342 4,46 8.150 342 4,19 L513 5.100 258 5,06 5.150 342 6,63 5.200 516 9,93 6.000 589 9,81 L780 8.050 252 3,13 7.900 258 3,27 7.950 252 3,17 8.000 163,3 2,04 OM2023 6.250 379 6,06 5.450 342 6,27 5.500 416 7,57 5.350 342 6,38 OM2039 8.100 258 3,19 8.200 163,3 1,99 8.400 283 3,37 8.550 252 2,94 OM2042 7.650 443 5,80 8.000 163,3 2,04 8.000 163,3 2,04 8.350 300 3,59 OM2198 4.200 283 6,73 4.700 529 11,26 4.250 252 5,92 4.200 283 6,73 Y159 6.900 416 6,03 6.250 998 15,97 6.450 526 8,15 7.100 739 10,41 Y253 6.550 915 13,96 5.100 622 12,19 6.500 476 7,32 6.950 915 13,16 Y306 6.600 516 7,82 5.600 18,44 1033 6.700 476 7,11 7.000 864 12,34 Y377 5.700 808 14,18 6.100 683 11,20 6.600 673 10,20 6.500 622 9,57 52 4.2.6 Kết so sánh nhận xét tinh trùng kỳ hình (K,%) Dựa vào kết Bảng 4.13 Bảng 4.14 tinh trùng kỳ hình trung bình đánh sau: Về tháng Tinh trùng kỳ hình trung bình tháng (3,56 %) > (3,46 %) > (3,33 %) > (3,25 %) Tinh trùng kỳ hình trung bình tháng (3,56 %) cao thấp vào tháng (3,25 %) Mức độ biến động (CV%) tinh trùng kỳ hình trung bình tháng > > > Mức độ biến động tinh trùng kỳ hình trung bình tháng (CV% = 36,18) cao thấp vào tháng (CV% = 32,19) Qua xử lý thống kê thấy khác biệt tinh trùng kỳ hình trung bình tháng khảo sát khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Về giống Tinh trùng kỳ hình trung bình giống lai OM (3,64 %) > L (3,30 %) > Y (3,27 %) Tinh trùng kỳ hình trung bình giống lai OM (3,64 %) cao thấp thuộc giống Y (3,27 %) Mức độ biến động (CV%) tinh trùng kỳ hình trung bình giống L > Y > OM Mức độ biến động tinh trùng kỳ hình trung bình cao thuộc giống L (CV% = 38,09) thấp thuộc giống lai OM (CV% = 30,31) Qua xử lý thống kê thấy khác biệt tinh trùng kỳ hình trung bình giống khảo sát khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Theo Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (Quyết định 1712/ QĐ BNN CN ngày 09/06/2008) tiêu tinh trùng kỳ hình trung bình trại khảo sát đạt tiêu chuẩn nhỏ mức 15 % 53 Bảng 4.13 Kết tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K,%) Tháng Giống L OM Y L OM Y L OM Y L OM Y n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 X 3,19 3,63 3,19 3,63 3,63 3,44 3,00 3,63 3,13 3,38 3,69 3,31 SD 1,17 1,20 0,91 1,31 0,26 1,15 1,21 1,20 1,09 1,36 1,08 1,20 CV% 36,62 33,22 28,57 36,14 28,27 33,54 40,37 33,22 34,81 40,30 29,24 36,09 Tháng n 48 48 48 48 X 3,33 3,56 3,25 3,46 SD 1,10 1,12 1,18 1,202 CV% 32,94 32,19 36,18 34,76 Giống L OM Y n 64 64 64 X 3,30 3,64 3,27 SD 1,26 1,10 1,07 CV% 38,09 30,31 32,85 54 P > 0,05 P > 0,05 Bảng 4.14 Kết tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K,%) trung bình cá thể qua tháng khảo sát Tháng Cá thể X SD CV% X SD CV% X SD CV% X SD CV% L272 2,25 0,25 22,22 2,50 0,58 23,09 2,25 0,25 22,22 3,25 1,23 38,72 L277 3,25 0,50 15,38 3,75 0,96 25,53 2,50 0,58 23,09 2,25 0,50 22,22 L513 4,75 0,96 20,16 5,25 0,96 18,24 4,75 0,96 20,16 5,25 0,50 9,52 L780 2,50 0,58 23,09 3,00 0,82 27,22 2,50 0,577 23,09 2,75 0,50 18,18 OM2023 5,00 0,82 16,33 4,50 1,00 22,22 5,00 0,82 16,33 4,75 0,96 20,16 OM2039 4,00 0,82 20,41 4,00 0,82 20,41 4,00 0,82 20,41 3,75 0,96 25,53 OM2042 2,25 0,50 22,22 2,50 0,58 23,09 2,50 0,58 23,09 2,50 0,58 23,09 OM2198 3,25 0,50 15,38 3,500 0,58 16,50 3,00 0,82 27,22 3,75 0,50 13,33 Y159 2,50 0,58 23,09 3,250 0,50 15,38 3,25 0,50 22,22 2,50 0,58 23,09 Y253 4,25 0,50 11,76 5,00 0,82 16,33 4,50 1,00 22,22 5,00 0,82 16,33 Y306 2,50 0,58 23,09 2,25 0,50 22,22 2,50 0,58 23,09 2,75 0,50 18,18 Y377 3,50 0,58 16,50 3,25 0,50 15,38 3,25 0,50 15,38 3,00 0,82 27,22 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết sau tháng khảo sát giống heo đực: Landrace, Yorkshire, lai Omega chúng tơi có kết luận sau: Về tháng Tích VAC trung bình cao vào tháng (73,42*109 tt/llt) thấp vào tháng (61,77*109 tt/llt) Sức kháng tinh trùng cao vào tháng (7.021) thấp vào tháng (6.558) Tinh trùng kỳ hình tháng (3,56 %) cao thấp vào tháng (3,25 %) Về giống Tich VAC trung bình giống L (72,45*109 tt/llt) cao thấp giống lai OM (63,31*109tt/llt) Sức kháng tinh trùng giống L (7.256) cao giống Y (6.413) thấp Tinh trùng kỳ hình cao giống lai OM (3,64 %) thấp giống Y (3,27 %) 5.2 Đề nghị Qua thời gian khảo sát phẩm chất tinh dịch cá thể giống Landrace, Yorkshire, lai Omega chúng tơi có số đề nghị sau nhằm nâng cao hiệu sản xuất: - Các cá thể có phẩm chất tinh tốt nên giữ lại để khai thác nhằm tăng hiệu kinh tế 56 - Nên kiểm tra cắt ngắn lông mọc phần dương vật để khơng gặp khó khăn lấy tinh tránh ma sát làm tổn thương dương vật heo đực giống - Nên có buổi tập huấn cho công nhân trại 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Anh Nguyễn Quốc Đạt, 1997 Kỹ thuật đông lạnh tinh trùng heo NXB Nông Nghiệp Trần Văn Chính, 2005 Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Trần Văn Chính, 2003 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitap 14 for Windows Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thanh Hậu, 2004 Khảo sát phẩm chất tinh dịch giống Landrace, Yorkshire, Duroc trại chăn nuôi tư nhân Long An Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lâm Quang Ngà, 2005 Bài giảng truyền tinh truyền phôi Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lâm Quang Ngà Trần Văn Dư, 1998 Bài giảng gieo tinh nhân tạo Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ Phan Văn Toàn, 2010 Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản đực giống xí nghiệp heo Giống Cấp I Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thiện Nguyễn Tấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam NXB Nông Nghiệp 10 Nguyễn Cao Trãi, 2009 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống cơng ty San Miguel Pure Foods Việt Nam tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 58 PHỤ LỤ C Phụ bảng 1: Tiêu chuẩn qui định phẩm chất tinh dịch (Quyết định 1712/QĐ-BNN-CN ngày 09/06/2008) Đực hậu bị (Giai đoạn kiểm tra suất) Đực làm việc (Đang khai thác) Chỉ Tiêu Heo Nội Heo Ngoại V (ml) ≥ 110 ≥ 140 A ≥ 0,7 ≥ 0,8 C (106/ml) ≥ 150 ≥ 220 K (%) ≤ 15 ≤ 15 V.A.C 109 tt/llt ≥ 11,5 ≥ 24,5 V (ml) ≥ 130 ≥ 200 A ≥ 0,7 ≥ 0,8 C (106/ml) ≥ 150 ≥ 250 K (%) ≤ 15 ≤ 15 V.A.C 109 tt/llt ≥ 13,5 ≥ 40 Phụ bảng 2: Phiếu đánh giá thành tích cá thể đực giống Số tai:…… Ngày sinh:…… Nguồn gốc:…… Phẩm chất tinh dịch Ngày lấy tinh C VAC (109 (106/ml) tt/llt) Tỷ lệ Ghi V (ml) A …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 59 R kỳ hình Phụ bảng 3: Kết phân tích dung lượng tinh dịch Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 27489,8 21434,5 6907,1 159233,9 215065,4 Adj SS 27489,8 21434,5 6907,1 159233,9 Adj MS 13744,9 7144,8 1151,2 884,6 F 15,54 8,08 1,30 P 0,000 0,000 0,259 Phụ bảng 4: Kết phân tích hoạt lực tinh trùng Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 0,034479 0,003438 0,002188 0,239687 0,279792 Adj SS 0,034479 0,003438 0,002188 0,239687 Adj MS 0,017240 0,001146 0,000365 0,001332 F 12,95 0,86 0,27 P 0,000 0,463 0,949 Phụ bảng 5: Kết phân tích nồng độ tinh trùng Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 40827,4 12098,5 3092,6 139282,8 195301,3 Adj SS 40827,4 12098,5 3092,6 139282,8 Adj MS 20413,7 4032,8 515,4 773,8 F 26,38 5,21 0,67 P 0,000 0,002 0,677 F 26,20 20,18 1,28 P 0,000 0,000 0,268 Phụ bảng 6: Kết phân tích VAC tinh dịch Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 3352,19 3873,28 491,48 11514,05 19231,01 Adj SS 3352,19 3873,28 491,48 11514,05 Adj MS 1676,10 1291,09 81,91 63,97 Phụ bảng 7: Kết phân tích sức kháng tinh trùng Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 25721250 5543958 7965417 305387500 344618125 Adj SS 25721250 5543958 7965417 305387500 Adj MS 12860625 1847986 1327569 1696597 F 7,58 1,09 0,78 Phụ bảng 8: Kết phân tích tinh trùng kỳ hình Source Giong Thag Giong*Thag Error Total DF 180 191 Seq SS 5,542 2,724 1,667 244,187 254,120 Adj SS 5,542 2,724 1,667 244,187 Adj MS 2,771 0,908 0,278 1,357 60 F 2,04 0,67 0,20 P 0,133 0,572 0,975 P 0,001 0,355 0,585 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* MẠNH XUÂN HUY KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR... VĨNH KHÁNH Tháng 08/2011 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Mạnh Xuân Huy Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed –... yêu chia buồn vui thời gian học tập trường giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp MẠNH XUÂN HUY iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Trong thời gian từ 15/2/2011 đến 15/6/2011, thực đề tài: “Khảo sát phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI , 1 Sự thành thục về tính dục trên heo, 5 Đặc tính và các yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng, 7 Một số yếu tố con người ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch, 6 Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp khảo sát, 2 Kết quả đánh giá và so sánh các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn