KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR

65 118 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 09:54

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED FINNOR Sinh viên thực hiện: LÊ MINH HIỂN Lớp: DH06TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2006 2011 Tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ************* LÊ MINH HIỂN KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED FINNOR Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ KS ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 08/2011 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: LÊ MINH HIỂN Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed Finnor” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha Mẹ, người sinh thành, dưỡng dục hi sinh tất để ngày hôm Anh Chị, người động viên, nâng đỡ, giúp em trưởng thành Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bộ Môn Di Truyền Giống Tồn thể q Thầy Cơ Khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh tận tình hướng dẫn, bảo, động viên giúp đỡ em suốt thời gian học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Ban giám đốc trung tâm giống tinh heo Greenfeed Finnor, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Cùng tồn thể anh, em cơng nhân kỹ thuật trại nhiệt tình dẫn hổ trợ phương tiện cần thiết cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn Tập thể lớp thú y 32 người bạn thân yêu chia buồn vui thời gian học tập trường giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp LÊ MINH HIỂN iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Chúng tơi thực đề tài: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed Finnor”, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực đề tài từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011 Kết thu sau: Dung lượng tinh dịch V (ml) Dung lượng tinh dịch trung bình tháng (310,4) > (301,2) > (292,7) > (283,7) Dung lượng tinh dịch trung bình giống L (300,8) > Y (299,8) > lai OM (290,4) Hoạt lực tinh trùng (A) Hoạt lực tinh trùng trung bình tháng (0,81) = (0,81) > (0,80) > (0,79) Hoạt lực tinh trùng trung bình giống L (0,81) > Y (0,80) > lai OM (0,79) Nồng độ tinh trùng (C,106 tt/ ml) Nồng độ tinh trùng trung bình tháng (300,3) > (291,6) > (284,7) > (279,7) Nồng độ tinh trùng trung bình giống L (300,2) > Y (293,7) > lai OM (273,3) Tích VAC tinh dịch (109 tt/ llt) Tích VAC tinh dịch trung bình tháng (76,29) > (71,78) > (67,21) > (62,81) Tích VAC tinh dịch trung bình giống L (73,39) > Y (70,44) > lai OM (64,73) Tỉ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trung bình tháng (4,89) > (4,50) > (4,33) = (4,33) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trung bình giống lai OM (4,72) > Y (4,48) > L (4,34) Sức kháng tinh trùng (R) Sức kháng tinh trùng trung bình tháng (5.683) > (5.583) > (5.429) > (5.296) Sức kháng tinh trùng trung bình giống L (6.222) > Y (5.300) > lai OM (4.972) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa…………………………………………………………………………… i Xác nhận giáo viên hướng dẫn…………………………………………………… ii Lời cảm ơn…………………………………………….……………………………iii Tóm tắt khóa luận…………………………… .…………………………… iv Mục lục………………………………… ……………………………………… iv Danh sách chữ viết tắt………………………………………………………….ix Danh sách bảng……………………………………………………………… x Chương MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………….1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU…………………………………………………… 1.2.1 Mục đích………………………………………………………………………2 1.2.2 Yêu cầu……………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN………………………………………………………… 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT……………………… 2.1.1 Thông tin sơ lược trung tâm giống tinh heo Greenfeed Finnor………… 2.1.2 Tổ chức Trung Tâm…………………………………………………… 2.1.3 Nhiệm vụ Trung Tâm…………………………………………………… 2.1.4 Cơ cấu đàn nguồn gốc đàn nọc giống…………………………………… 2.1.5 Chuồng trại 2.1.6 Qui trình chăm sóc ni dưỡng vệ sinh thú y………………………… 2.1.6.1 Chăm sóc ni dưỡng……………………………………………………… 2.1.6.2 Cơng tác thú y……………………………………………………………… 2.1.7 Qui trình khai thác tinh heo………………………………………………… 2.1.7.1 Lịch khai thác tinh heo…………………………………………………… 2.1.7.2 Qui trình khai thác………………………………………………………… 2.1.8 Qui trình làm việc phòng pha chế tinh………………………………….6 v 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………………………………………………7 2.2.1 Sự thành thục tính dục heo……………………………………………7 2.2.2 Tinh dịch …………………………………………………………………… 2.2.2.1 Tinh ………………………………………………………………… 2.2.2.2 Tinh trùng ………………………………………………………………… 2.2.3 Dịch hoàn phụ chức dịch hoàn phụ…………………………….10 2.2.4 Chức tuyến sinh dục phụ…………………………………… 10 2.2.4.1 Tuyến tiền liệt…………………………………………………………… 10 2.2.4.2 Tuyến tinh nang……………………………………………………………10 2.2.4.3 Tuyến hành niệu đạo (tuyến Cowper)……………………… ……………11 2.2.5 Những đặc tính tinh trùng……………………………………………….11 2.2.5.1 Đặc tính sinh lý…………………………………………………………… 11 2.2.5.2 Tính hướng sáng……………………………………………………… 12 2.2.5.3 Tính tiếp xúc……………………………………………………………… 12 2.2.5.4 Đặc tính chạy ngược dòng……………………………………………… 12 2.2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng………………………12 2.2.6.1 Nước……………………………………………………………………….12 2.2.6.2 Nhiệt độ……………………………………………………………………12 2.2.6.3 Hóa chất………………………………………………………………… 12 2.2.6.4 Khơng khí………………………………………………………………….12 2.2.6.5 Khói thuốc…………………………………………………………………12 2.2.6.6 Ánh sáng………………………………………………………………… 13 2.2.6.7 pH………………………………………………………………………….13 2.2.6.8 Sóng lắc……………………………………………………………………13 2.2.6.9 Vật dơ bẩn, vi trùng……………………………………………………… 13 2.2.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch………………………… 13 2.2.7.1 Yếu tố dinh dưỡng…………………………………………………………13 2.2.7.2 Giống………………………………………………………………………15 2.2.7.3 Thời tiết, khí hậu………………………………………………………… 16 vi 2.2.7.4 Lứa tuổi…………………………………………………………………… 16 2.2.7.5 Chăm sóc quản lý………………………………………………………… 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT…………………… 19 3.1 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT…………………… 19 3.1.1 Thời gian địa điểm……………………………………………………… 19 3.1.2 Điều kiện thí nghiệm……………………………………………………… 19 3.1.2.1 Điều kiện chuồng trại…………………………………………………… 19 3.1.2.2 Dụng cụ thí nghiệm……………………………………………………… 19 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT…………………………………………………… 19 3.3 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT…………….20 3.3.1 Các tiêu khảo sát……………………………………………………… 20 3.3.2 Đặc tính nguồn gốc nhóm heo đực giống khảo sát…………… 20 3.3.3 Kiểm tra phẩm chất tinh dịch 21 3.3.3.1 Dung lượng (V) 21 3.3.3.2 Nồng độ (C) 21 3.3.3.3 Hoạt lực (A) 21 3.3.3.4 Tích VAC (109 tt/ llt)…………………………………………………… 22 3.3.3.5 Kỳ hình (K)……………………………………………………………… 22 3.3.3.6 Sức kháng (R)…………………………………………………………… 23 3.3.3.7 Khuyến cáo phẩm chất tinh dịch 23 3.3.4 Giám định xếp cấp đàn nọc……………………………………………… 24 3.3.4.1 Thành lập hội đồng giám định…………………………………………… 24 3.3.4.2 Xếp cấp ngoại hình thể chất……………………………………………… 24 3.3.4.3 Xếp cấp sinh trưởng ……………………………………………….………25 3.3.4.4 Xếp cấp tổng hợp………………………………………………………… 25 3.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU……………………… 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………………… 26 4.1 KẾT QUẢ XẾP CẤP ĐÀN HEO ĐỰC GIỐNG…………………………… 26 4.1.1 Kết xếp cấp đàn heo đực giống……………………………………… 26 vii 4.1.2 Nhận xét đàn heo đực giống khảo sát…………………………………….26 4.2 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH………………………………………………………………… 27 4.2.1 Kết so sánh nhận xét dung lượng tinh dịch (V, ml)………………28 4.2.2 Kết so sánh nhận xét hoạt lực tinh trùng (A)…………………… 32 4.2.3 Kết so sánh nhận xét nồng độ tinh trùng (C, 106 tt/ ml)………… 36 4.2.4 Kết so sánh nhận xét tích VAC tinh dịch (109 tt/ llt)…………… 39 4.2.5 Kết so sánh nhận xét sức kháng tinh trùng (R)………………… 43 4.2.6 Kết so sánh nhận xét tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %)…………… 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 ĐỀ NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHỤ LỤC 52 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A : Hoạt lực tinh trùng C : Nồng độ tinh trùng CV : Hệ số biến dị (Coeficient of Variation) K : Tinh trùng kỳ hình L : Landrace ME : Năng lượng trao đổi (Metabolizable Energy) N : Số con, số mẫu số lần lấy NHTC : Ngoại hình thể chất NN PTNT : Nơng nghiệp phát triển nông thôn OM : lai Omega (giống heo lai hai máu Landrace Duroc) R : Sức kháng tinh trùng SD : Độ lệch chuẩn (Standard Devitation) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam tt : Tinh trùng tt/ llt : Tinh trùng/ lần lấy tinh V : Dung lượng tinh dịch VAC : Tổng số tinh trùng có khả thụ thai lần xuất tinh X : Giá trị trung bình Y : Yorkshire ix ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* LÊ MINH HIỂN KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG... TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 08/2011 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: LÊ MINH HIỂN Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm heo đực giống trung tâm giống Greenfeed... đỡ, giúp em trưởng thành Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni – Thú Y, Bộ Mơn Di Truyền Giống Tồn thể quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR , KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR , 0T4.2 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH………………………………………………………………….0T 27, Bảng 2.5 Kích thước tinh trùng của một số loại gia súc (µm), Đuôi tinh trùng: chứa đến 23 % lipid, chức năng chủ yếu giúp tinh trùng vận động nhờ hai sợi hình xoắn quấn quanh đuôi theo chiều dài của nó., Bảng 2.7 Nồng độ tinh trùng biến động theo mùa, Đặc tính và nguồn gốc của các nhóm đực giống khảo sát, Điểm tổng hợp = [(Điểm ngoại hình)*4 + (Điểm Sinh trưởng*6)]/10, Bảng 4.3 Kết quả về dung lượng tinh dịch trung bình (V, ml), Bảng 4.5 Kết quả hoạt lực tinh trùng trung bình (A), Bảng 4.9 Kết quả tích VAC tinh dịch trung bình (109 tt/ llt), Bảng 4.13 Kết quả tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trung bình (K)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn